.:Hovedsiden:.

Eurabia - Artikler:


Flerkulturell Verdenskrig
Kristenzionister - Islam

Folkeopprøret
Frihetsrevolusjon i Norge

Målrettet Aksjon
Israel-sporet


Krig i Europa
Jødenes nyttige Idiot

Baruch Goldstein
Breivik's Forbilde?


Kulturmarxistisk Hatkampanje
Kristenzionistene = Nazister

Europa - Ja
Eurisrael/Eurabia - Nei

Israel-Boikott
Israel's onde skygge


Breiviks Manifest
En kort vurdering

Breiviks Manifest
Kulturmarxisme

Hvem er galest?
Breivik-Churchill-Roosevelt


Reptilpolitikere
Hatet flommer over

Eurabiakoden
Islamiseringen av Europa

Breivik's forbilde
Hateren som ødela Europa


Rettsmøte 6/2-12
Breivik vant slaget

Stoltenberg og Breivik
To av samme slaget

Stoltenberg gjør avbikt
Løgnene råder


Medias innflytelse
Rampage - syk voldsfilm

Breivik's hilsen
WSS - Götz von Berlichingen

Breivik's forklaring
Rettsmøte 6/2-12


Facebook sensurerer
Norway vs. Breivik

Jackass-vits
AUF-jakt på Utøya


PeST + Time
= hatpropaganda

Aftenposten -
Høyrezionistisk hatpropaganda

David Yeagley:
Er Breivik en Helt?


Metodeanalyse for
- Tempelridderorden 2083

Massemedia feiger ut
- Redd for debatten

Breivik forties
- Ikke TV-overføring


Terror i Norge
- Breivik og Werp

HoloCa$h-industrien
- misbruker Breivik

Hjernevask
- 8 metoder


Military Necessity
- Stoltenberg - Breivik

Breivik's taler
- i Retten

Total underkastelse
- AUF nøytralisert


Konsensusdiktaturet
- Statskuppet i 1938

Nakke- og Hodeskudd
- en jødisk spesialitet

Pedersen underlegger seg
- Melding til Herrefolket


Eskil Pedersen
- Jokeren i spillet

Eskil Pedersen
- Meningsdiktatur og Angiveri

Terroren mot Vigrid
- som bakteppe for 22/7


PeST-terror årsak
- Makteliten ville Breivik-aksjonen

Anders Breivik
- MP3 sluttinnlegg

Maktelitens terrorlakeier
- The Show Goes On


Til Riksadvokatembetet:
- Tiltal Eskil Pedersen

Lippestad og Bæra
- Feige eller Smarte?

Brynjar Meling
- Alvor eller Bløff?


Tinghuset 5. juni 2012
- Mitt uholdte Foredrag

Feighetens
- Ynkrygger

VGTV og feige-Eskil
- Feighet i system


Frimurer; Jødeelsker
- Anti-Nazi

Stortinget
- Ny Dekkoperasjon

Eskil Pedersen hylder Terrorist
- vil Terror i Norge


Lars Vaular og Carpe Diem
- Kulturmarxistiske hatere

PeST lyver og krever
- eierskap til Breivik


Eurabia - Kommentarer:


Stockholmsyndromet og Jødehyllest

Trond Blattmann hylder Fienden

Anders B. Breivik var frimurer, Israel-venn og jødevenn. Han hatet Hitler og nasjonalsosalismen. Min oppfatning er at han myrdet AUF'ere på Utøya for å stoppe deres anti-israelske kamp mot jødenes folkemord på palestinerne. AUF var Europas sentrum for Palestinastøtte. Derfor ble AUF'erne drept. Blattmann sin opptreden er en hån mot dem som ble drept og deres etterlatte.

I år som i fjor deltar formann i foreldregruppen for etterlatte til Utøyaofrene og igjen hylder han selve symbolet på den jødemakten Breivik etter min oppfatning representerte. Dette er Stockholmsyndromet i all sin prakt og i full offentlighet. Dette vet massemedia og tier. Med andre ord: Jødene styrer og dominerer alt og alle. I år er Grunnloven 200 år. Den viktigste oppgaven i Jubileumsåret er å få gjeninnført "Jødeparagrafen".


PeST lyver og krever eierskap til Breivik

----- Original Message -----
From: Tore W. Tvedt
Sent: 11/19/13 08:33 PM
To: post@pst.politiet.no
Subject: Eierskap Breivik

Til PeST ved terrorist Martin Bernsen

Kopi Nettavisen ved sjefspropagandist Gunnar Stavrum, nettredaktor@nettavisen.no
Nettavisen ved propagandist Kjetil Mæland, kjetil.maeland@nettavisen.no

Ad. Bernsen's utsagn i Nettavisen's artikkel "PeST vurderer NegerJeger."

Bernsen kommer i artikkelen med to utsagn som krever kommentarer hvorav jeg oppfatter det ene som rendyrket løgn og det andre som klar sannhet:

Utsagn 1: "PeST konsentrer seg om terrorisme, trusler mot rikets sikkerhet og mot offentlige myndighetspersoner."

Min kommentar: Her lyver Bernsen så det renner av han og det er offentlig godt dokumentert at han gjør det. Hverken jeg eller i regi av Vigrid utøvde eller planla jeg eller Vigrid - noen form for terrorisme, - noen trussel mot rikets sikkerhet eller mot offentlige myndighetspersoner. Allikevel ble jeg og Vigrid utsatte for terror fra PeST som er unik i norsk etterkrigshistorie. Min påstand er derfor at Martin Bernsen lyver så det renner av han. Men som desinformasjonssjef i terrororganisasjonen PeST må det sees på som en sentral kvalifikasjon for jobben.

Her er en link som belyser noe av temaet: Terrortema.

Utsagn 1: "Jeg ser at det har en tilknytning til Anders Behring Breivik og det er en problemstilling som vi har eierskap til, legger Bernsen til."

Min kommentar: Her er jeg helt på linje med Martin Bernsen, selv om han og PeST nok må dele eierskapet med den kulturmarxistiske makteliten i landet. Breivik sin aksjon var, i følge han selv, en forsvarsaksjon mot kulturmarxistenes folkemordpolitikk overfor det norske folk. Han påberopte seg "Necessity" for å avverge en større katastrofe som en borgerkrig i et balkanisert Norge vil være. Den samme "Necessity" påberopte forøvrig den norske makteliten seg da de parallelt med Breivik bombet et ukjent antall hundreder eller tusener sivile i Libya og slaktet et tilsvarende eller større antall i Afghanistan. Gjelder "Necessity" rent moralsk for den ene må det gjelde for alle andre også.

Når det gjelder Breivik sin begrunnelse for å aksjonere militært ga han selv uttrykk for at den kulturmarxistiske maktelitens terror overfor Vigrid og meg personlig over en lang årrekke gjorde det klart for han at sivil, lovlig virksomhet var umulig i Norge. Helt sentral i denne terroren var PeST.

Så, joda, PeST kan med stor rett kreve både farskap og eierskap til Breivik's militære aksjon.

Her er en link som belyser noe av temaet: Breiviks aksjon.

Min utfordring: Jeg utfordrer Martin Bernsen, på vegne av terrororganisasjonen PeST, til å møte meg til åpen debatt på en av de to store TV-kanalene i beste sendetid for å forsvare seg mot mine påstander. Våger hverken han eller PeST å ta imot utfordringen har jeg vunnet på "Walk over" og mine påstander må ansees som bekreftet i sin helhet.

Med Nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid


Jødelakeiene styrer Stortinget

Stortingspresidenten er Frimurer

Bildet viser den nye stortingspresidenten fra Høyre, Olemic Thommessen, som er høygradsfrimurer.

Aase viser frimurerkjortel

Frimurereren Anders Breivik

Artikkelen trekker frem at også FrP's Kenneth Svendsen sitter i Stortingets presidentskap. Svendsen er ikke bare Høygrads-Frimurer, men også medlem av Israels Venner på Stortinget.

Behøver vi si noe mere???


Frimureriet -

en jødisk femtekolonne

Ingen nasjon vil noensinne kunne utvikle ekte demokrati basert på individuell frihet og personlig ansvar og samtidig tillate en fremmed makt å infiltrere folket med hemmelige dødskulter som kun har som formål å overdra landet og folket som slaver til den fremmede makten. Anders Behring Breivik er i dag norges mest kjente frimurer og begikk sannsynligvis sitt massedrap på AUF'ere for å lette det internasjoinale presset på den israelske apartheidstaten.

Frimureriets grunnleggende hovedmål er jo nettopp å bygge det nye Salomos tempel i Jerusalem hvorfra den nye jødiske verdenskeiseren skal regjere hele verden og alle verdens rikdommer skal legges foran denne jødiske verdenskeiserens føtter.

Norge er fritt

Den siste gangen Norge var et fritt land var under Quislings styre. Da ble også frimureriet forbudt i Norge. Bildet over er fra åpningen av frimurerlosjen i Oslo for publikum for å se hva den jødedyrkende dødskulten drev på med.


Breivik delte Konsensuspartiets grunnverdier

Oppgjør med Speilbildet

Etter at de politiske partiene med Høyre (ledet av jøden Hambro) og AP (ledet av forræderen Nygaarsvold) i spissen gjorde statskupp den 22. april 1938 har Norge vært ledet av et Konsensusparti. Styreformen heter Konsensusdiktatur. Den eneste ekte nasjonale regjering vi har hatt siden da er Qusling og Nasjonal Samling sin periode under den tyske okkupasjonen. Når nå FRP (ForRæderPartiet) lager mye ståhei fordi noen kobler partiet til Anders Breivik sine ideer er det verdt å se litt på disse ideene og hvem Breivik deler dem med. Vi holder oss til de viktige hovedsakene:

Frimureri: Breivik er frimurer og som vi alle vet har frimurerne som jobb å bygge det nye Salomos Tempel hvor den nye jødiske verdenskeiseren skal regjere verdens folk som sine slaver mens all verdens rikdommer samles ved hans føtter. Alle konsensuspartier er enige i at Frimureriet er positivt. Altså full enighet med Breivik.

Full støtte til Israel: Et meget sentralt punkt for Breivik og for konsensuspartiene med noe forbehold for SV sin del. AP var instrumentell i å skaffe Israel atomvåpen og det norske konsensuspartiet gikk så langt i sin Israelstøtte at Odd Karsten Tveit kalte sin dokumentasjonsbok og forholdet "Alt for Israel". FRP er i dag støtteparti nr 1 i Norge for Israel. Altså full enighet med Breivik.

"Alt for Israel"

Snikislamisering: Konsensuspartiet er fullt ut enige om rasefremmed invasjon av Norge. Om det er noen forskjeller i syn her er den ikke målbar og kun en del av den fiktive politiske debatt som ikke er noen ordentlig debatt, men variasjoner over et konsensustema. Konsensuspartiet, inklusive FRP, er et antihvitt og rasistisk parti som går hardt ut mot enhver form for etnisk/religiøs nordisk satsing. Breivik har i manifestet markert seg som antinazi og antirasist. Altså full enighet med Breivik.

Forholdet til vinnerne av den 2. verdenskrig: For noen kan dette virke rart som en viktig og grunnleggende sak i dagens norske politiske hverdag. Det er tvertimot den viktigste grunnleggende saken i norsk politikk etter 1945 og sentralt i denne holdningen står dyrkingen av Winston Churchill som redningsmann for vår europeiske sivilisasjon. I sitt "Manifesto 2083" gjør Breivik rede for at han ikke bare beundrer Churchill, men lengter etter at en mann som Churchill igjen skal komme og redde Europa. Churchill var zionist slik som Breivik og hele den norske konsensuseliten. Altså full enighet med Breivik.

"Churchill var Europas Massemorder"

Forholdet til taperne av den 2. verdenskrig: Som alle konensuspolitikerne og resten av den norske makteliten hater Breivik Adolf Hitler og Breivik sier selv i manifestet sitt at "Hadde han hatt en tidsmaskin ville han gått tilbake til 1933 og drept Hitler". Altså full enighet med Breivik.

Slik kan vi fortsette å sammenligne Breivik sine egne skriftlige redegjørelser fra hans "Manifest 2083" hvor frimureren og zionisten og antiislamisten Breivik refererer til kretser i amerikansk samfunnsliv som ligner svært på dem for eksempel avisen vi linker til øverst slipper til som eksperter og referansepersoner i sine spalter. Som mange andre norske medier også gjør, forresten. Vi har i Norge nemlig kun en konsensusmaktelite og kun ett konsensusparti hvor de formelle partiene kun er fløyer i retorikk.

FRP har derfor valgt feil taktikk ved å forsøke å vri seg unna en likhet med Breivik som er overveldende. Bedre hadde det vært for dem å påpeke at disse likhetene deler Breivik og FRP med resten av konsensusmakteliten i Norge. Uansett parti. De forskjellene som måtte være der er få og kun overfladiske.

Aftenposten vs Breivik

Jødedyrkende Zionisme
Aftenpostens jødiske kildeforfatter

Gjennom den siste tids utvikling i forbindelse med Konsensuspartiets interne Stortingsvalg kom den 400 kg tunge gorillaen i rommet brått til syne. Gorillaens navn er Anders B. Breivik og han er gjennom sin fraværenhet og maktelitens de facto forbud mot å debattere seriøst blitt den dominerende maktfaktoren i det offisielle norske politiske bildet. Det er ikke hva man siterer eller debatterer han på, for det er jo forbudt, men på hva man ikke siterer eller debatterer han på. Saken er at Breivik er en del av det norske politiske meningsbildet og skiller seg minimalt utifra de andre kosher aktørene. Dette gjelder faktisk ikke bare i politisk mening, men også politisk handling. Vi har i en tidligere kommentar tatt for oss likheten til FRP og hele Konsensuspartiet, men det er ingen grunn til å stoppe der.

Krigen mot Libya vedtas

Samtidig med at Breivik gjennomførte sin målrettede militære aksjon mot Israel's verste fiende i Europa bombet Stoltenberg på vegne av Konsensuspartiet og resten av den norske makteliten livsskitten ut av det libyske folk med en garantert meget negativ ettervirkning med som følge at Stoltenberg & Co er ansvarlig for mange flere sivile liv enn Breivik.

Opiumskrig i Afghanistan

Samtidig holdt Stoltenberg norske tropper i Afghanistan i det som stadig flere omtaler som narkotikamafiaens opiumskrig. Dette forties selvsagt i den offentlige kosher koseklubb-"debatten" i Konsensus-Norge. Men ikke bare politikere og partier har metoder og gir uttrykk for meninger eller meningsrekker som har helt eller delvis samme mål som Breivik ga uttrykk for i sitt "Manifesto 2083". Så langt vi kan se gjelder dette i stor grad også en avis som Aftenposten. (Og alle de andre også). Over har vi linket en artikkel som belyser dette. Verdens i dag største krigsutøver og derigjennom ansvarlig for utallige kriger og drap og destabilisering av verdensfreden, Barack Obama, blir forsvart gjennom såkalt "Skadebegrensing" av en forfatter Aftenposten ikke presenterer for oss: Gideon Rachman.

Hykleri i USA og Norge

Bare bildet og navnet og medieposisjon forteller oss at mannen er en jøde. Og det er han; noe som bekreftes i den nederste av linkene over. Dette er den samme taktikken Breivik brukte i sitt manifest for å underbygge de meningene han ville andre skulle adoptere og det akkurat slik Aftenposten gjør det: Bruk av jødiske referansepersoner uten å informere om at de er jøder som kjemper for Israels og jødenes egen agenda. Med andre ord: Moralsk svindel verdig en massemorder og et media som hylder og støtter massemordere og krigsherrer hva enten de heter Churchill eller Obama. I tillegg sprer som kjent Aftenposten jødiske HoloCa$h-løgner. På bildet over vises dette zionistiske hykleriet helt klart: Obama kaller Bostonbombingen en meningsløs voldshandling samme dag som USA's droner bomber fire landsbyer og dreper mange flere sivile enn Bostonbomberen.


PeST - Maktelitens tankepoliti og terrororganisasjon

Den jøde-elskende frimureren Breivik's handlinger vokste ut fra PeST sin politiske meningsterror

Media som formidler av forvrengt propaganda fra PeST

Media har store oppslag om hvordan det norske tankepolitiet og politiske terrororganisasjon PeST utøvde sin politiske tankepolitivirksomhet for rundt 10 til 15 år siden. Ingen av disse mediene nevner med et ord den sanne og dokumenterte terrorvirksomheten til PeST og at den la det direkte grunnlaget for Breiviks valg av militæraksjon som kampmiddel. Slik hadde det ikke behøvd å bli, men slik var det tydeligvis at makteliten og deres terrorapparat ønsket at det skulle bli og helt bevisst skapte forutsetningene for drap og militæraksjoner.

Vi har valgt Dagbladet som eksempel på denne runden med svada fra media og tankepoliti- og terrororganisasjonen PeST. PeST snakker om voldsekstremisme og Vigrid i samme åndedrag. Det er en ren løgn og forvrengning av virkeligheten som dermed snus på hodet i forhold til sannheten. Som Vigridleder har jeg aldri blitt anklaget for vold eller voldsoppfordring i noen form i min virksomhet. Det motsatte er tilfellet og det er meget godt kjent og offentlig berømmet av politiets fremste ekspert, Tore Bjørgo, selv:

Fra Fedrelandsvennen 11. desember 2001:

"Fra artikkelen: "I fjor høst toppet det seg med Boot Boys, uniformering, fyll og gateslagsmål. Deretter er noen nynazister fengslet, noen har roet seg, mens andre er blitt mer ideologiske og gått over til Vigrid, forteller forsker Tore Bjørgo til Fædrelandsvennen."

"I dag er framferden mindre uniformert og aggressiv, muligens fordi Tore W. Tvedt og hans Vigrid har trappet opp aktiviteten i området".

NRK intervjuer en tafatt Bjørgo om hans uttalelser til Fedrelandsvennen

Professor og politiets fremste ekspert på det politiske området, Tore Bjørgo, går her god for min og Vigrids beroligende og voldsreduserende innflytelse. Og her kommer det viktigste av det hele:

Det var nettopp denne voldsdempende innflytelsen makteliten og PeST måtte bekjempe fordi den kunne skape en politisk og religiøs bevegelse som de ikke kunne kontrollere slik de kan med voldselementer. Med andre ord var det min og Vigrids sivile, fredelige, og ikkevoldelige virksomhet som måtte stoppes med alle tilgjengelige midler, hvorav PeST sin politiske terror var hovedvirkemiddel.

Religiøse nordiske seremonier har alltid vært kjernen i Vigrids virksomhet - Også i dag.

Dette bekrefter Dagbladet direkte gjennom valg av bilde for å vise hva Vigrid gjorde og hvordan vår virksomhet var og gikk ut på: Nemlig en religiøs seremoni på Hunn-feltet i Fredikstad fra de årene hvor PeST sin terror mot oss var på sitt mest intense. Dette bildet illustrerer på en glimrende måte hva Vigrid sto og står for og hvorfor makteliten fryktet oss og PeST knuste oss med sin politiske terror. Joda, knust ble vi og med det hadde PeST og deres eiere fått lagt det grunnlaget de ønsket: Militære voldsaksjoner fra aktører som så at sivil og lovlig politisk virksomhet var umulig. Hvis man ikke da tror at PeST-ledelsen og makteliten forøvrig er stokk dumme tufser så er det klart at PeST programmerte forutsetningene for Breivik sine aksjoner. Det var bare å¨vente på hvem aksjonisten var og når, hvor og hvordan han aksjonerte. 22. juli 2011 fikk vi svaret på det.

Programmerte PeST grunnlaget for Breiviks aksjon?

Her er hva Breivik selv sier om denne sammenhengen i Tinghuset den 22. juni 2012:

PST skryter uhemmet av seg selv om hvordan de har klart å knuse den politiske/religiøse organisasjonen Vigrid. Det har de klart, forteller de stolt, ved å innkalle alle unge tilhengere sammen med deres foreldre til møter på det lokale politikammer.

PST har altså oppnådd sitt mål om å knuse organisasjonen ved hjelp av trakassering av de unge tilhengerne. I tillegg drev PST med omfattende trakassering av lederen av Vigrid, Tore Tvedt. Blant annet ved omfattende overvåkning, gjentatte grunnløse husrazziaer, arrestasjoner og ved at de sørget for at han gang på gang ble kastet ut av sine leide boliger.

Dette er også noe han har bekreftet her. Sitat slutt.

Breivik nevner her kun toppen av det enorme trerror-isfjellet PeST knuste Vigrid med. Kun en liten del av toppen til og med. Dette utelater media konsekvent som en viktig del av tåkeleggingsfunksjonen deres. Husk at medias oppgave er å bedrive desinformasjon og dekke opp maktelitens forbrytelser og terrorisme mot folket.

Hva kan vi så slutte om terrororganisasjonen PeST sin fremtidige virksomhet?

Utifra min kunnskap og personlige erfaring er vi sikret fortsatt politisk terror og tankekontroll under den nåværende PeST-sjefen, Bjørnland. Hennes respekt for vår personlige frihet og rettigheter er bare til å le av. Det har hun demonstrert tydelig som sjef for politiet i Vestfold gjennom rendyrket politisk terror. Hun hadde, slik jeg ser det, dermed sin andel i å skape forutsetningene for den jøde-elskende frimureren Breivik sine militære aksjoner.


Konsensusdiktatorene tåkelegger Breivik-aksjonen videre

Ren løgn og svada fra stortingskomité

Overskriften på denne tåkeleggingsartikkelen i en av maktelitens hovedorganer for spredning av løgner, antihvitt hat og desinformasjon, VG, lyder: "Konflikt om Breiviks motiver." Da jeg leste denne overskriften lurte jeg sandelig på om svadamedia vierkelig ville si noe om Breiviks motiver. Selvsagt gjorde hverken VG eller det jeg kaller forræderne og folkemorderne på Stortinget det. Hva de gjorde var som vanlig det stikk motsatte, nemlig forvrenging av virkeligheten. Konflikten om Breiviks motiver viste seg i artikkelen å være en konflikt mellom de to fiktive lissomfløyene om deres egne motiver. At de ble enige om noe ubetydelig svada forbauser ingen.

Breiviks virkelige motiver. 1. alternativ: Et Jødisk/Israel-motiv.
Bakgrunn; Manifesto 2083

Jonas Gahr-Støre på Utøya blant Israelhaterne i AUF

Bildet over illustrerer Breivik sitt Israel-motiv. AUF og spesielt AUF sine sommerleirer på Utøya hadde gjennom en årrekke vært det mest aggressive og innflytelsesrike senteret for bygging og spreding av hat mot den rasistiske folkemorder- og apartheidstaten Israel. Dette ver så alment kjent at Vigrid så på AUF som vår beste forbundsfelle i vår geopolitiske kamp mot anglozionistene på tross av store forskjeller ellers. Alle som deltar på en av frontene i den globale maktkampen vet at Jødespørsmålet og Israel er det alt overskyggende. Uansett hva man ellers mener overstyrer dette alt.

Anders B. Breivik gjør det klinkende klart i sitt "Manifesto 2083" at han setter jødene og Israel over alt annet. Dette er i korthet hva manifestet går ut på. Som godt eksempel hater han den hvite europeiske frihetskjemperen Adolf Hitler over alt annet mens han beundrer den anglozionistiske mentalt syke folkemorderen Winston Churchill fremfor alle andre og påkaller hans tilbakekomst. Bildet over viser et av høydepunktene i Churchills karriere som sadist, massemorder og senter for ondskap: Terrorbombingen av Dresden med hundretusenvis av sivile ofre. Riktig en mann etter Breiviks hjerte. Snart får vi vel en statue av Breivik ved siden av Churchills i Oslo. Mordere og terrorister i zionistenes tjeneste er de begge to.

Breiviks virkelige motiver. 2. alternativ: Bevare det norske folk og de norske kristne verdier.
Bakgrunn; Rettsfarsen i Tinghuset

Breivik som hvit ridder i forsvar av den hvite rase svinger sverdet over raseforræderen Eskil "den feige" Pedersen.

Alternativ 1. er lett å dokumentere utifra Breivik sitt Manifesto 2083. Det 2. alternativet er like lett å dokumentere utifra alt tilgjengelig materiale fra rettsfarsen i Tinghuset. Hele denne farsen var en eneste tåkeleggingsoperasjon for å hindre offentlig debatt rundt Breiviks motiver og den politiske bakgrunnen for hans militære aksjon. Under hele rettsfarsen i Tinghuset skyves Israel helt i bakgrunnen og de få gangene Breivik får sagt noe nektes vi direkte tilgang og er avhengige av medias bevisste forvrenginger. Likevel er det klinkende klart at Breiviks egne forklaringer avviker sterkt fra budskapet i Manifesto 2083 og ligner til forveksling på helt vanlige argumenter for å bevare norsk, kristen kultur og samfunnsform. Breivik er nå en forsvarer for frihet, kristendom og norsk kultur i strid med de kreftene som vil ødelegge dette, nemlig norske konsensuspolitikere med AP som drivende kraft.

Norsk politikerelite er nå fiender av demokrati, frihet, kristen etikk og norsk kultur generelt. Breivik er nå "Den Hvite Ridder", bokstavelig talt, i kamp mot en ugudelig, kulturmarxistisk maktelite som vil ødelegge alt vi nordmenn har stått for ned gjennom tidene og kan kalles "norske verdier".

Konklusjon vedrørende Breiviks virkelige motiver for slaktingen på Utøya

Breivik forsvarer Jødenes Nye Verdensorden i Europa.

For oss som er familiær med den globale maktlysten og de anglozionistiske erobringsplanene for å underlegge seg hele verden, som så skal ledes av den nye jødiske verdenskeiseren fra det nye Salomos Tempel i Jerusalem, ser ingen konflikt mellom de to alternativene skissert over. En islamisering av Europa som vil føre til en antijødisk holdning og med tiden vil gi islamister tilgang til og kontroll med de europeiske landenes militære teknologi er den internasjonale jødedommens verste mareritt. Det er utenkelig at de vil tillate en slik utvikling. Her kommer Frimureriet direkte inn i bildet som jødedommens forlengede arm, siden det er det hele frimureriet dreier seg om: Nemlig å bygge opp det nye Salomos Tempel i Jerusalem hvor den jødiske verdenskeiseren skal ha sitt hovedsete. At Breivik er Frimurer er derfor ingen tilfeldighet, men det mest logiske i verden.

At de poengene som vi tar opp i denne artikkelen heller ikke nevnes i maktelitens propagandaapparat er like logisk. Den anglozionistiske blokken har total makt i Norge siden de erobret landet vårt militært den 8. mai 1945. Alt som har hendt etter det følger av at anglozionistene og deres forbundsfeller, judeobolsjevikene i Sovjet-Unionen, knuste den europeiske frihetsbevegelsen med frihetshelten, Adolf Hitler, i spissen.


PeST-sjef Bjørnland - Aktiv deltager i gjengen som skaper terrorgrunnlaget i Norge

Når media fremstiller terrorister og terror skulle man tro det var personer og hendelser som ble skapt ut av løse luften fullstendig uavhengig av absolutt alle andre forhold i Universet. Men er det slik?

Jeg husker flere ganger jeg leste om eller så på nett-TV hva amerikanske ledere sa om at de påståtte terroristene som slo til mot amerikanske mål gjorde det i misunnelse på det amerikanske "demokrati" og de amerikanske "friheter". Det hadde selvsagt ingen sammenheng med anglozionistenes massedrap og folkemord rundt om på kloden å gjøre. Neida, langtderifra.

Lederne av det anglozionistiske Imperiet og deres propagandaapparat, kalt massemedia, er eksperter i å snu trill rundt på virkeligheten og gjøre egne massemord til "det gode" og noen få spredte og for det meste tafatte motangrep til "det onde". Desverre er de ikke alene om det. Ziolakeiene som styrer Norge har blitt flinke til det samme.

Hva er det så som skaper terrorisme? Altså dersom vi tror det er logiske sammenhenger som fører til terrorisme? og ikke at det skapes av intet? Anders B. Breivik forklarte en masse om disse sammenhengene, men ble overdøvet av medievås og psykopatdiagnoser. Alt ble feid under teppet og folket kunne sove rolig videre.

Det sentrale i Breiviks forklaring var at makteliten selv skapte grunnlaget for militære handlinger gjennom egen politisk terror og egne lovbrudd og maktmisbruk. Og der er han midt i sentrum av sannhetsblinken. Mens Breivik snakker sant lyver og forvrenger makteliten og det hatefulle propagandamediet deres virkeligheten.

Så vidt meg bekjent er den nåværende PeST-sjef Bjørnland godt kjent med å praktisere slike metoder som Breivik siktet til under sin tid som politisjef i Vestfold som hun regjerte fra Tønsberg. Med andre ord er det meget mulig at hun, blant mange andre, gjorde sitt for å legge grunnlaget for Breivik sin militære handling gjennom sine egne handlinger. Kanskje det er nettopp derfor hun ble ansett kvalifisert til PeST-sjef-jobben?

Som en vanlig samfunnsengasjert norsk borger nøler jeg ikke med å si at trusselen mot vår religiøse og politiske frihet og eksistens både som folk og kultur kommer fra den norske makteliten som Bjørnland nå er en del av. Og har gjort det lenge.


Anders B. Breivik: Frimurer og korsridder i kamp for det jødiske Herrefolket

Bergens Tidende om Ivar Fjeld sin bok

I forordet til boken skriver Ingvald Godal: "I flere generasjoner har norske venstre-radikale hatt en tendens til å dyrke terrorister og massemordere. Da Josef Stalin tok livet av millioner av eget lands borgere på 1930-tallet, ble han likevel betraktet nærmest som profet av mange på venstre-siden i Norge, og noen av dem dro til Russland på en slags pilegrimsreise. Mao tok livet av flere titalls millioner landsmenn, faktisk flere enn under Stalin og Hitler til sammen, likevel sprang hans norske beundrere rundt og viftet med "Maos Lille Røde" som om det skulle være en ny bibel. Pol Pot sørget for å drepe 2 millioner av Kambodias 8 millioner innbyggere og ble oppsøkt av sympatiserende, venstrevridde nordmenn.

I denne boken dokumenterer Ivar Fjeld hvordan den politiske venstresiden i Norge i senere år har samarbeidet med og støttet palestinske terrorister.

Skal de aldri lære?!" Slutt på forord.

Bokens hovedkonklusjon: AUF var senter for anti-Israelsk virksomhet i Europa og brukte AUF-samlingene på Utøya til å reise penger til og reklamere og indoktrinere AUF-ere i hat til Israel og støtte til palestinerne.

Dette er årsaken til at den fanatiske Israel-dyrkeren, frimureren og korsridderen, Anders B. Breivik, slaktet AUF-ungdommen på Utøya den 22. juli 2011.

Nettopp den allmenne kunnskapen om AUF sin holdning generelt og AUF-formann, Eskil "feigingen" Pedersen, spesielt gjorde AUF til Vigrid's beste allierte i kampen for frihet og rettferdighet i verden. Forholdet til Israel og jødene er det mest overordnete av alle politiske spørsmål her på kloden og siden AUF jobbet intenst og aktivt mot Israel var Vigrid og AUF allierte på det høyeste plan. Det planet overskygger alle andre plan som vi stort sett er fiender på.

Jeg har tidligere, som ensom svale, påpekt dette forholdet tidligere og gjort det klart at hele rettsfarsen mot Breivik inklusive absolutt all mediedekning og kommisjonsrapportering var en avledningsoperasjon. Det samme var etter min oppfatning også forsvarernes sabotasje av dette og andre viktige forhold, blant dem saboteringen av mitt vitnemål. Med andre ord: Frimureren Breivik var opplært og styrt av Israelvennlige krefter til å gjennomføre aksjonen og konsensusmakteliten dekket over den. AP og AUF har febrilsk gitt uttrykk for totalt knefall for Israel og jødenes agenda etter aksjonen på Utøya. Så påfallende at enhver er klar over det. Jeg har i flere artikler beskrevet detaljerte deler av knefallet.


Krig i Europa del IV - Si vis pacem, para bellum (Hvis du vil Fred, Forbered på Krig)

Forfatter: Varg Vikernes, 21. april 2012
Russiske fallskjermjegere er beredt - er Du?

Varg Vikernes er en høyt profilert musiker og forfatter og en glimrende en i tillegg på begge områder. På toppen av det har han en grunnleggende forståelse av vårt samfunn, hvordan det har utviklet seg til dagens jødestyrte parodi og hvordan vi kan fri oss fra den internasjonale jødedommens grep og igjen skape levedyktige europeiske samfunn for oss av europeisk ætt.


Breiviksaken - Vigrid - Media - Studentoppgaver
For spørsmål angående saken mail meg på tvedt@mail.com

Foreign media: You may contact me by mail to: tvedt@mail.com.
You may write in english, german, french, dutch or spanish. I will answer in english.

Innkalling som vitne i Breiviksaken: Tirsdag 5. juni 2012 klokken 14.00

I går mottok og returnerte jeg kvittert vitneinnkallingen i Breiviksaken og ser frem til å gi mitt og Vigrid sitt bidrag i å belyse norske samfunnsforhold sett fra vår side. Det er et ærefullt oppdrag som jeg med Odins hjelp håper vil kunne gi litt større forståelse for hvorfor utviklingen har ført oss dit vi står i dag. Så langt har makteliten lykkes fullstendig med sitt taktiske opplegg som består i å trekke all oppmerksomhet vekk fra de politiske forholdene som er sakens bakteppe og de politiske vurderinger som ligger til grunn for saken og konsentrere all offentlig oppmerksomhet rundt Breiviks psykiske tilstand rent isolert sett.

At norsk massemedia deltar aktivt i narrespillet bør ikke forbause noen som er klar over at medias oppgave kun er å fremme den samme maktelitens interesser og intet annet. Skulle noen innen media eller privat være interessert i å utdype disse forholdene utover det nettsiden vår har behandlet det er det bare å maile meg med spørsmål og problemstillinger dere vil ha svar på.

Mitt største håp i så måte er at et universitet eller en høyskole finner det interessant å granske norsk samfunnsutvikling basert på en jordnær virkelighetsoppfatning hvor vi i Vigrid faktisk besitter helt unik kunnskap og kompetanse bygget opp gjennom mange år. At dette er ønskelig og nødvendig er klinkende klart siden Breivikaksjonen traff dette virkelighetsfornektende zombie-systemet som lyn fra klar himmel. For oss som har opplevd og studert denne utviklingen på nært hold var det ingen overraskelse.


14-årig jente - Offer for konsensusdiktaturets politikk

Fridød den 28. mai 2011

I skyggen av Breiviksaken er det noen som i dag, den 28. mai 2012, minnes at for et år siden valgte en 14-årig pike fridøden fordi hun ikke orket å leve lenger. Noen uker tidligere var hun blitt gjengvoldtatt av rasefremmede. Bak den politikken som førte til tragedien står en samlet norsk maktelite som er i ferd med å utrydde det norske folk et offer av gangen. AP får hovedskylden, men det er ikke helt riktig. Samtlige partier har gått sammen om den etniske rensingen av oss og trekker på skuldrene av lidelsene vi påføres.


Er Anders B. Breivik Europa's første Archeofuturist?

Glem 22. juli-kommisjonen
Breivik måles mot Faye's idé om Archeofuturisme
Mari Brækken's masteroppgave om Vigrid og Tvedt kaster lys over forholdet

Mari Brækken er i mine øyne en av de få menneskene som fanger de usynlige bølgene som driver rundt i sfæren og gir oss ideer og forestillinger som vi beskriver og senere viser seg å være en forutsigende beskrivelse av ting som skjer. Slike personer behøver ikke en gang å være seg dette bevisst selv. Mari laget en masteroppgave som student på NTNU som var ferdig i januar 2009. Det var et år etter min klare og entydige advarsel til det norske folk og dets folkefiendtlige makthavere om at de selv måtte ta ansvaret for de militære voldshandlingene som de selv hadde programmert. Det var like sikkert som at når man setter en trykkoker på full varme og tetter igjen sikkerhetsventilene så eksploderer den.

Mari Brækken brukte meg som eksempel, men i det lå det to feil: Gamle menn gir seg, de blir ikke militære aksjonister for det første; mens det andre er at militære aksjoner uten en basis er dømt til å bli en flopp. Det er mange eksempler på det i moderne tid både fra Europa og USA.

Allikevel traff Mari midtblink. Det er bare å bytte ut mitt navn med Breivik's og Vigrid's med Knights Templars så har du det hele. Forankring i det internasjonale Frimureriet og de vestlige kristenzionistiske kretser som allerede er i et globalt korstog mot Islam og alle andre sivilisasjoner inkludert den kulturmarxistiske. Ideen om Palingenese (voldelig gjenfødsel) av den tidlige kristne riddertid treffer midtblink i en frustrert og avmaskulinisert vestlig verden.

Artikkelen om Breivik som Europa's første moderne Archeofuturist gir oss den politisk-filosofiske rammen rundt ideene og handlingene.

Når så mange er frustrerte over maktelitens propaganda-apparat's overfladiske dekning av alt rundt Breivik's aksjon er det forståelig, men da må vi huske at det er maktelitens media sin oppgave å lyve og villede og dekke over slik at den makteliten som progrannerte rammen, som måtte uten den ringeste tvil føre til militære aksjoner, ikke vil ha sin rolle belyst. Derfor er det absolutt ingen grunn til å vente på noen 22. juli-kommisjon.


Harald Stanghelle - livsfjern åndspygmé med vrangforestillinger?

Stanghelle legger teppet over

Gnomen Harald Stanghelle er politisk redaktør i det jeg oppfatter som kjernen i ondskapens akse her i Norge; Aftenposten. På meg virker han som en livsfjern åndspygmé som lider av historieløshet og manglende evne til politisk perspektiv. Linken går til et intervju med han i forbindelse med Breiviksaken. Min reaksjon gjelder ikke AUF-ungdommene, men at det ikke nevnes at vaktene og deres ledere ikke er klare over at politifolk aldri opererer alene. De er alltid to stykker sammen. Minst. Alltid.

Formann Pederssen regner med statskupp og sitter innendørs uten sko på bena? Hva slags reaksjon er dette under et statskupp? Ikke glem at Norge er i en lavnivå borgerkrig innenlands og aktiv militær krig utenlands på flere fronter. Jens, Slakteren fra Tripolis, Stoltenberg har nettopp sluppet rundt 600 bomber i hodene på sivile libyere mens de ligger i sengene sine og sover om natten. Hvor mange døde i det bomberegnet? 7.000? 17.000? 50.000? Jeg vet det ikke for det regnskapet får vi aldri servert. Libyerne er ikike av vår rase og tilhører ikke vår judeokristne sivilisasjon så hvem bryr seg egentlig??? Skal ha vært 80.000.

Stanghelle og de andre propagandistene for makteliten i det norske konsensusdiktaturet har tydeligvis kun en eneste hensikt med dekningen av Breiviksaken og det er å hindre ethvert forsøk på å klarlegge de politiske motivene fra alle kanter for handlingene deres samt aksjonens plass i det geopolitiske bildet. Det avtegner seg klare mulige sammenhenger med hendelser utenfor landets grenser. AP's ledelse har i beste fall begått en kriminell feilvurdering som de bør stilles til ansvar for.


Krig i Europa del II - Anti-rasismens pris

Forfatter: Varg Vikernes, 21. april 2012

Varg Vikernes er en høyt profilert musiker og forfatter og en glimrende en i tillegg på begge områder. Her gir han et tilsvar til en antihvit rasist i en artikkel på nettsiden sin. Artikkelen er på norsk og gir de antihvite rasistene noe å tenke på. Vel å merke de av dem som fremdeles har noe å tenke med. Her er et utsnitt av artikkelen:

"Prøv å trenge et dyr opp i et hjørne, så skal du se hva som skjer. Bli ikke overrasket når det angriper deg. Vi mennesker er også dyr. Anders Breivik handlet på innstinkt, fordi dere hadde trengt ham opp i et hjørne. Dere kan faktisk takke dere selv for at han drepte noen av dere "anti-rasister". Dere har trengt deres eget folk opp i et hjørne. Som Breivik også sier og vet vil bare flere og flere av individene i de Europeiske folkene dere har trengt opp i et hjørne reagere med aggresjon. Til slutt vil store grupper gjøre opprør. Kanskje hele folk. Fremtiden er ikke lys. Blodbadet vil komme – og det er alt dere selvhatende "anti-rasisters" feil, og deres bakmenns feil. Husk at dere "anti-rasister" er også ansvarlige for det deres ord utløser."


Stein Akre, TV2: Ingen sivilisasjonskrig???? Er du dum, Stein, eller bare PK????Stein Akre fra TV2 intervjues av RT

Jeg viser til filmen fra 3.42 til 4.11.

Sivilisasjonskrigen raser over hele verden og har gjort det lenge. Den er assymetrisk og total og Norge er en meget aktiv deltager i den. Jeg nevner i fleng: Afghanistan, Balkan, Irak, Libya, Syria og Iran og ikke å forglemme Kina og Russland. Hva tror den godeste Stein Akre at vi bombet kvinner og barn som sov i sengene sine om natten i Libya for? Grusomt, men nødvendig i nødverge for de væpnete bandene som NATO støttet for å stjele Libyas olje og lære islamistene der å oppføre seg? Litt anbefalt lesestoff for Stein Akre: Huntington's "Clash of Civilization and the remaking of world order"; Brzezinski's: "The Grand Chessboard" og til slutt om PNAC "Project New American Century". Når det er unnagjort kan han se det fra min side: Anglozionistenes Imperium underveis til å erobre resten av verden for å innføre sin sivilisasjon som global standard.

Mot dem står nå BRICS som jeg gir min helhjertete støtte i deres kamp for en multipolar verden i motsetning til anglozionistisk enevelde. Det er direkte flaut at norske propagandister skal demonstrere en slik uvitenhet eller politisk korrekthet offentlig.


Eurabiseringen av Europa skyter fart

Real Madrid fjerner korset i klubblogoen

Personlig ser jeg på kristendommen som Europas historisk sett verste ulykke. Ikke alle deler det synspunktet og noen mener at kristendommen idag utgjør en stor del av den europeiske sivilisasjon som vi må verne og ta vare på. De mere ytterliggående kristenzionistene snakker åpent om en islamisering av Europa med navneendring av verdensdelen vår til Eurabia. En slik prossess vil gå gradvis, mener de, inntil islamistene er sterke nok til å gå til krig slik de nylig gjorde det i Bosnia, Kosovo, Libya og nå i Syria. Alle steder med god hjelp av det kulturmarxistiske regimet i Norge.

Den kjente spanske fotballklubben Real Madrid har i rundt hundre år hatt et kristenkors på toppen av kronen sin, men nå er det fjernet grunnet et samarbeide med det islamske Emiratene. Se den røde ringen på bildet til høyre. Slik går det når vi slipper rase- og kulturfremmede krefter inn i landene våre slik grunnlovsmennene på Eidsvold forbød med sterke advarsler i 1814. Når grensene åpnes innenfra og folkene hjernevaskes med selvmordspropaganda gir resultatet seg selv.

Det Norske Kultur-Marxistiske Regimet har skapt Selvmordssamfunnet

Kultur-Marxistene fikk gradvis makten i Norge etter 1945 og fra 1968 av gikk det raskt. Kultur-marxistene har skapt et samfunn og folk som ikke bare aksepterer den kulturmarxistiske utryddelsen av oss som folk og kulturbærere, men hjernevasket folket til å lide av et kollektivt Selvmordsønske. Dette kaller Anfindsen i sin bok med samme navn for "Selvmordsparadigmet". Linken viser til boken om temaet av Anfindsen.


Hvorfor bare presentere Stoltenberg?

Dagbladet henger ut FRP-politiker for Facebook-bilde

Norge er inne i en total kulturkrig som faktisk raser over hele den vestlige verden. Jødisk innflytelse og makt har revet ned den nordiske kulturen og limet som bandt oss sammen som folk og kastet oss ut i et multikulturelt helvete. Nå er det visst ikke FRP-politikeren selv som har laget bildet og skrevet teksten på det, men jeg lurer jo likevel på hvorfor vedkommende som gjorde det bare presenterer Stoltenberg for oss og ikke Breivik?


Nyhetsspeilet: "Når får vi se video av Regjeringskvartalet?"

10 kameraer - Vi får ikke se filmene

Nyhetsspeilet har nok en glimrende artikkel om den zionistiske frimureren Breivik's militære aksjon mot AP, og er det nærmeste vi kommer i Norge av undersøkende og kritisk journalistikk. Maktelitens propagandaapparat er direkte flaut i forhold. Men så blir også Nyhetsspeilet belønnet med økende oppslutning og klatring på Alexa's verdensranking for nettsider. Jeg forstår godt hvorfor.

Jeg forstår også godt hvorfor stadig flere har mistet enhver tillit til makteliten og dens propagandaapparat som media jo tross alt er.


Nyhetsspeilet: "Fliker av bakteppet for 22. juli terroren"

Arbeiderpartiet sådde Vind og AUF-ungdommen høstet Storm

Nyhetssspeilet gir oss god innsikt i en del av de forholdene som ledet frem til Breiviks målrettete militære aksjon som traff AP i dets myke underliv: Ungdomsfylkingen AUF. Bildet over er av en av de AP-lederne som har bidratt mest markert til å gjøre Norge til lakei for USA's miliære drapsmaskin. For det har hun pådratt seg hat fra mange og blir i de kretsene kalt "Folkemorderen".

I tillegg til de forholdene Nyhetsspeilet belyser i denne artikkelen er det to forhold jeg spør om: Når et politisk parti som AP går i bresjen i drapsoppdrag som Serbia, Afghanistan og Libya pluss en mengde mindre, men dødelige som bare antydes i media, så må man vite at man selv blir et mål for andres drapsoppdrag. Intet spesielt med det, men at AP da ikke sikrer sommerleiren til AUF er en kriminell unnlatelse som smaker av, ja, jeg sier ikke mere. Og da har jeg ikke engang nevnt det verste: Den etniske rensingen av nordmenn i eget land.

Det andre er at AUF overhodet ikke er noe logisk mål i kampen mot Eurabia, men kun hvis man vil ta ut Israels verste fiende i Europa. Det er hva AUF hadde markert seg som, men da er alt media serverer oss om Breivik avsporing. I denne saken som i de fleste andre maktelitens propagandaapparat lyver om.


Vigrid's rolle i kampen mot EURabia

En relevant mail og vårt svar på den:

----- Original Message -----
From: Xxxx Xxxxxx
Sent: 12/16/11 07:52 PM
To: tvedt@mail.com
Subject: Hei

Hei,

Jeg har noen spørsmål i forhold til deres fremgangsmåte. Det står at dere er imot jøder, men er ikke muslimer også en stor trussel mot Norge?

Er ikke svartingene og muslimene i Norge en større trussel mot landet enn jødene med bakgrunn i trusselbildet?

Myndighetene er noen feige krek som ikke bryr seg om andre enn seg selv. Landet kan ikke fortsette stort lenger på denne måten. Hva syns dere er den beste måten å rense landet på?

Hilsen Xxxx

Hei Xxxx

Takker for mail og interesse.

Mye fornuft i det du spør om. Vigrids målsetting er positiv:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et
Nordisk samfunn basert på Nordisk religion
og Nordiske verdi- og kulturnormer.

Hvis vi ikke klarer å vinne på en slik målsetting har vi tapt uansett. De som idag bekjemper Islam i Europa er dømt til å tape fordi de ikke har noen positiv målsetting å kjempe for. Dessuten kjemper de sammen med de jødiske og kristenzionistiske kreftene som nettopp la våre hvite land åpne for rasefremmed invasjon.

Vår omtale av jødene og stoffet om dem er en del av forklaringen på hvorfor alle hvite land på likt etter 1945 gikk nedenom og folkene våre ga tapt. Så langt jeg kan se hadde ikke Islam noen som helst rolle i dette. De kom inn som en følge av at jødene vant den 2. verdenskrig og åpnet grensene våre slik de gjorde i Spania for 1.300 år siden. Og slik det kristenzionistiske og jødestyrte USA/NATO gjorde i Balkan for 20 år siden.

Vil noen forandre Islam og gjøre den "snill" er den beste måten å gjøre det på å konvertere til Islam og reformere religionen innenifra.

Hvis du har lyst til å fortsette denne diskusjonen så gjør det offentlig på Nyhetsspeilet eller på GIABO-siden i forbindelse med relevante artikler der og gi meg beskjed skal jeg svare etter beste evne der.

Spørsmålet du stiller er faktisk svært viktig og bør belyses i full bredde og offentlighet siden det er mange som har spurt meg om det samme. Men det vi skal huske på er at overgangen til EURabia ikke skjer fra EURopa, men fra det EURisrael som ble endelig etablert i mai 1945 da EURopa ble lagt i grus av jødene og deres kristenzionistiske nyttige idioter og lakeier. Eisenhower selv kalte boken sin om felttoget i Europa for "Crusade in Europe".

Nettopp dette og lignende og bakenforliggende forhold er det vi først og fremst behandler og det som de eneste i Norge. Som for eksempel jødenes HoloCa$h-løgn som brukes til hjernevasking av norsk ungdom og gjør dem til jødedyrkere og tilhengere av den nye jødiske verdensreligionen HoloCa$h. Bak dette står jøder og kristenzionister og ikke islamister.

Med Nordisk Hilsen
Tore


Bergens Tidende håner Breivik-rapporten

Breivik fremstår som politisk moderat

Breivik fremstår som politisk godt innenfor PK-rammen på de to viktigste områdene i den vestlige verden: Han fordømmer Hitler og tror på HoloCa$h.

Hans vurderinger om det norske samfunnet og de metodene de bruker på å terrorisere politiske dissidenter er også meget moderat og er ikke engang i nærheten av å beskrive virkeligheten.

Breiviks beskrivelse, gjennom Fjordman og andres artikler, av Eurabia-utviklingen og den etniske rensingen av europeere er også moderat. Tilsvarende med hans kritikk av det han kaller kulturmarxister som har mere makt og utøver sterkere hjernekontroll enn han tillegger dem. På dette området har han enten ikke forstått jødenes enorme innflytelse eller så gjør hans dyrking av jødene at han bevisst utelater jødenes destruktive rolle i ødeleggelse av alle hvite land og det ansvaret de har for å legge grensene våre åpne for den islamiseringen han hater og frykter. Det er i mine øyne sykt, men helt standard for kristenzionister.

Totalt fremstår Breivik som politisk moderat og klart innenfor den dominerende kristenzionistiske bevegelse i den vestlige verden, spesielt da i USA og England.

Det eneste området hvor Breivik etter min oppfatning fremstår som ekstrem utover det som er standard er sin elsk til Israel og zionismen og hans hat mot antiisraelske krefter. Han betegner seg i manifestet som "Zionist" som gjerne ville reist tilbake i tiden til 1933 og drept Hitler. Dette forsterkes av at han er frimurer som jo har ansvaret for bygging av Salomos nye tempel i Jerusalem hvorfra den nye jødiske verdenskeiseren skal regjere verden.

I det siste ligger den eneste motivasjonen jeg kan se med AUF sin sommerleir som mål. De er i fronten mot Israel og det israelske folkemordet på palestinerne og Gaza-konsentrasjonsleiren. AUF-formann, Eskil Pedersen, var spesielt og fanatisk engasjert for Gaza og mot Israel.

Vrangforestillingene i det politiske Norge ligger hos makteliten og deres hjernevaskete stemmekveg som har bygget en politisk korrekt boble de svever i og beskytter mot virkeligheten og sannheten med alle midler, både lovlige og ulovlige. Rettspsykiatere, media og domstoler er integrerte deler av dette forsvarssystemet.


Fjordman svarer i Dagbladet

Etnisk homogent er bra

Media kjører standard nedrakkingskampanje av Fjordman som på sin side svarer etter beste evne med arrtikler tilbake når han får lov til det. Her er et tilsvar på en artikkel om han i Dagbladet hvor han kommer med følgende meget interessante utsagn:

"De nordiske landenes største fordel har historisk sett vært en etnisk homogen befolkning. Vårt største konkurransefortrinn ødelegges nå av en statlig sponset politikk".

Dette er en høflig måte å si at raseblanding ødelegger vårt folks fremtid. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv og det er fordi jeg bringer slike holdninger til torvs at media bruker honnørord som Nazist og Rasist på meg. Det eneste som da forbauser meg er at Fjordman og det miljøet han skriver i er tilhengere av jøder og staten Israel som står i sentrum for globaliseringen som åpnet grensene våre for, ja, nettopp raseblanding. Den dagen Fjordman forstår det poenget er han og hans meningsfeller hjertelig velkomne i Vigrid:)

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Islam og den gresk/romerske kulturarv

Fjordman svarer på VG's tiltale

Det er vanlig standard i media å få kosher skribenter til å skrive negativt om maktelitens motstandere for deretter å nekte dem tilsvar. Fjordman skrev likevel et tilsvar som ble oversatt til engelsk på bloggen "Gates of Vienna" som vi har fornøyelsen av å linke opp her i begge språkversjoner. Fjordman fremstår som den ledende norske kraften i kampen mot at vår kulturarv skal ødelegges av den økende islamiseringen av Europa.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Breivk: Folkemord på Nordmenn

Dagbladet refererer Breivik i domstolen

Media er forutsigbart og har som ventet brukt tiden godt til å demonisere Anders B. Breivik etter beste evne. Alle som vet hvordan samfunnet fungerer og medias rolle i det overser det og venter på at Breivik skal få komme til orde med sin versjon av motiver og vurdering av den politiske bakgrunnen han mener er tilstede. Så¨vidt meg bekjent er dette første gang han har fått en liten anledning til det. Det som går på politikk er følgende del av hans egen presentasjon før han ble avbrutt av dommeren:

Breivik: "........... Og når det gjelder din (dommerens) habilitet, så har jeg innvendinger mot den. For du har fått ditt mandat fra organisasjoner som støtter multikulturalismen i Norge. Multikulturalisme er en antinorsk hatideologi som er designet for å dekonstruere den norske etniske gruppe. Og dekonstruere norsk etnisk gruppe, det er det samme som etnisk renskning".

Er det noen som vet om eller kan lage en blogg med debattopplegg hvor vi kan diskutere fritt og bare begrenset av norsk lov den politiske delen av Breivik-saken eller kan lage en slik blogg så vær så snill og gi meg beskjed. Jeg har ikke overskudd til å lage det selv lenger.

Tilsvarende gjelder for oversettelse til norsk av den politiske delen av manifestet til Breivik. Denne saken er unik og manifestet er også unikt og jeg synes det er viktig at vi kan vurdere det direkte og usensurert og ikke bare måtte nøye oss med medias forvridde demonisering. Journalist Andreas Wiese skrev i en artikkel i Dagbladet at det var viktig at vi nileste manifestet og jeg har ved et par anledninger utfordret han og Dagbladet til å oversette den politiske delen av det. Så langt uten hell så jeg tror nok han bare slapp ut litt kulturmarxistisk varm lut fra munnen. Som de pleier i de kretser:)

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Fjordman: "Mens vi forbereder oss til Ragnarok""

Fjordman ser den europeiske Rasekrigen komme

Fjordman er/var en dyktig skribent på den internasjonale scene og inspirerte mange med sine glimrende tekster. På tross av at han skrev for et kristenzionistisk miljø og ble lest og beundret av tusenvis i dette miljøet var det en forståelse hos han om at dette var de nordiske folks eksistenskamp og at nordiske forestillinger om det som skjedde var riktige å bruke. Ragnarok er navnet på historien om vår rases eksistenskamp og her er Fjordman's bruk av den i vår moderne situasjon. Det eneste jeg har å tilføye er at han kunne gått mye lenger og starte tidligere. Vel, det gjorde han nå engang ikke, men ha det i bakhodet mens dere leser at Fjordman var forsiktig i sine uttalelser. Fjordman er velkommen til Vigrid som skribent om han ønsker det, men da under fullt navn.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Knights Templar 2083Anders Breivik's Declaration - videosnutt

Vi som folk fortjener å vite sannheten fra "Hestens egen munn" som amerikanerne sier det og ikke alle løgnene og forvregningene et antihvitt og kulturmarxistisk hatefullt massemedia bombarderer oss med. Siden Vigrid-siden er en kilde som brukes av mange studenter og skoleelever som supplement til skolenes propagandabaserte hjernevasking linker vi Breiviks videosnutt her. Under har vi linket opp manifestet i sin helhet for dem som vil studere det. Problemet er at Breivik lagde begge dokumentene på engelsk, som mange interesserte nordmenn har problemer med, søker jeg folk som kan hjelpe å oversette de begge til brukbart norsk. Google-oversettelsen er for dårlig. Jeg hadde håp om at Dagbladet ville gjøre dette etter Andreas Wiese sin artikkel hvor han oppmuntret oss alle til å sette oss grundig inn i Breivik sine tanker. Det tror jeg nå var en vanlig mediebløff og ser at vi som har og tar samfunnsansvar må gjøre jobben selv. Altså: Meld dere til tjeneste og la oss få et norskspråklig manifest i løpet av vinteren:)

Anders Breivik: "A European Declaration of Independence"

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Andreas Wiese i Dagbladet: "Manifestet til Breivik må leses i filler"

Dagbladet reklamerer for at vi skal forstå Breivik's Manifest

Dagbladet går i bresjen for at vi alle skal lese Breivik's Manifest grundig slik at vi forstår de problemstillingene Breivik reiser der. Det tror jeg er et godt råd som vi bør følge. Jeg skal gjøre det selv også for jeg regner med at det vil bli gitt oppgaver omkring Manifestet på Universiteteter, Høyskoler og Skoler og at en del av studentene og elevene vil henvende seg til meg for hjelp til å tolke Manifestet fra en annen vinkel enn den obligatoriske PK-vinkelen. Det kunne også være en god idé at alle vi som ikke liker tanken på et Eurabia eller kulturmarxisme og statsfeminisme lager studiegrupper for å diskutere oss frem til en bredere og dypere forståelse av Breivik's Manifest enn vi vil komme til på egen hånd. Eventuelt at vi oppretter en egen blogg hvor vi diskuterer Manifestet. Hva sier du? Ta kontakt hvis du er enig. Det hadde forresten vært flott om Dagbladet hadde gjort det siste for å vise at de virkelig mener noe med oppfordringen sin.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Anders Behring Breivik - Kristenzionistenes Poster-Mann

Zionistisk motivert slakting for Israel

Anders Behring Breivik omtales og ser ut som en omgjengelig og flott kar - noe han garantert også var og er. Han har også utvist egenskaper og evner til langsiktig planlegging, motivert hengivelse og handlingskraft av de sjeldne. Men hva med utgangspunktet hans? Ibsen sa det slik en gang: "Når utgangspunktet er som galest blir resultatet originalest".

Artikkelen det linkes til over har to små avsnitt under bildet av Breivik som er verdt å lese for det gir både bakgrunnsholdningen til Breivik, men også den motsetningen han etter min oppfatning ikke klarte å løse og falt ned på feil side av.

Her er min kortversjon av paradokset: Breivik er ihuga kristenzionist og ekstrem tilhenger av den zionistiske staten Israel og hater dens fiender. Greit nok hvis man først vil se verden slik. Samtidig sier Breivik: "Så la oss kjempe sammen med Israel, med våre zionistiske brødre mot all antizionisme, mot alle kulturmarxister / multikulturalister".

Det er det siste jeg reagerer på. Har Breivik virkelig ikke fått med seg at det er jødene, blant annet med Israel som base, som står bak både feminismen, marxismen, og kulturmarxismen? Pluss at den mannen som må sies å være AP's og de andre kulturmarxistenes ledestjerner er jøder som George Soros og Noam Chomsky, for bare å nevne et par?

Her er det noe som skurrer for så uinformert kan umulig en intelligent ung nordmann være. Og dessuten er ikke AUF noe naturlig mål basert på krig mot kulturmarxisme og multikulturalisme. Det lengste ungsosialistene har drevet det til på det området er å lansere slagordet "Lag medister av Nazister" eller synge kampsanger om "Hvem skjøt Siv Jensen". Slikt kan slå stygt tilbake på dem selv. AP-ledelsen er dessuten sånn i lommen på Israel og jødedommen at Jagland en gang nevnte at før enhver viktig avgjørelse reiste han til Israel for konsultasjon. Mener å huske det i forbindelse med at han gikk av som AP-formann til fordel for Jens-Messias-Stoltenberg.

AUF - Europas ledende i kamp for et fritt Palestina

Men på et område kan jeg se AUF som et primært mål for Israel og det av aller største geopolitiske betydning. AUF kan sies å være det europeiske senteret for kamp mot det israelske apartheidregimet, for palestinernes rettigheter og for anerkjennelsen av Palestina som egen stat. Det siste ville være dødelig for Israel og enhver seriøs organisasjon eller person som går inn for det må nøytraliseres.

Hvis dette er den virkelige årsaken til Breivik sin aksjon mot Utøya, han har selv sagt at bomben i Oslo kun var avledning, kan jeg ikke tro han har sugd dette av eget bryst. Dette tror jeg andre har hvisket han i øret. I så fall vil jeg kalle aksjonen en lenge planlagt og styrt operasjon ledet av dem som ivaretar staten Israels langsiktige interesser.

Et annet poeng er at hvis det er frykten for Islamisering av Europa slik at vi om noen år får navnet Eurabia så er heller ikke AP og AUF naturlige mål. I Europa er det én forkjemper fremfor alle andre for en Eurabia-utvikling og det er det jødiskættete presidenten i Frankrike, Nicholas Sarkozy. Det er mannen som pusher hardest for en union mellom EU og de muslimske landene rundt Middelhavet. De mørkeblå områdene på kartet over er landene Sarkozy vil lage union av.

En naturlig konklusjon vi kan komme til utifra dette er at Anders Behring Breivik er en ung etnisk norsk mann med sunne instinkter som reagerer sterkt på rase- og kulturfremmed invasjon og enten med bakgrunn i kristenzionistisk hjernevasking generelt i Norge har kommet til beslutningen at hensynet til Israels eksistens går foran absolutt alt og alle andre eller han er oppdaget, manipulert og styrt mot AUF som mål av sterkere krefter enn seg selv. Hvis det siste er riktig tviler jeg på at det noen gang kommer frem med sikte på den enorme makten kristenzionistene og frimurerne har i Norge. Det er bare å se på massemedia hvor lite de nevner Breiviks medlemskap i Frimureriet.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Jødene bak Eurabia-utviklingenFra hestens egen munn

Jødene har for lenge siden passert det fordekte stadiet sitt og demonstrerer idag sin fulle kontroll med de hvite land og folk. Jødinnen Barbara Spectre, bildet over, gjorde Aliyah fra Jew$A til Israel for ti år siden hvor hun gikk inn i den jødiske kamporganisasjonen European Jewish Fund (EJF). Denne organisasjonen har den superrike jødisk/russiske finansoligarken Mikhail Fridman som styremedlem. Samme Fridman som flådde det norske Telenor for noen milliarder som kan brukes for å fremme jødenes verdensmakt. I et samarbeide mellom EJF og jødene som styrer Sverige ble Spectre overført til Sverige hvor hun i samarbeide med og finansiert med mange millioner fra den svenske stat dannet den jødiske kamporganisasjonen Paideia for å fremme raseblandingen i Europa. En raseblanding som forutsetter masseinvasjon av rase- og kulturfremmede og som er med på å forandre Europa (egentlig idag Eurisrael) til det nye islamske Eurabia. Dette er de naturlige fiendene for europeiske patrioter og andre som bekjemper Eurabia-utviklingen. Desverre er disse kristenzionistene ødelagt i hjernen sin av den sorte åndspesten og ute av stand til å se lenger enn deres zionistiske hjernekontrollører programmerer dem for.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Jødene styrer oss med triksene sineTo av jødenes kontrolltriks

Damen på bildet over, Shulamit Aloni, er en tidligere israelsk minister og forteller oss rett fram og stolt om jødenes makt og de triksene de bruker for å få oss i de vestlige land til å holde kjeft.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Eurabia eller Vigrid - Valget er DittVideoavslutning: "This is a Call to Action"

Jeg har egentlig aldri vært så opptatt av faren for at Europa skal islamiseres fordi om det skulle skje så er årsaken at den europeiske befolkningen ikke lenger ønsker å leve og heller vil begå kollektivt selvmord. En befolkning som er så hjernevasket av de parasittiske internasjonale kreftene som kontrollerer oss at kollektivt selvmord er hva Europas folk lengter etter så kan ikke jeg alene hindre det eller snu utviklingen. Jødisk kontroll med finans og media og derigjennom politikk sammen med kulturmarxisme og statsfeminisme har brakt oss dit. Videoen over advarer mot islamisering og avslutter med å "Kalle oss til Handling". Noen tar tydeligvis dette kampropet på alvor og realiserer det, men det vil ikke ha noen som helst slags effekt eller påvirkning på den fremtidige utviklingen.

Det vil heller ikke bøker som Anfindsens med den klare tittelen "Selvmordsparadigmet" med en renneløkke som bilde på forsiden ha. Det absolutt eneste alternativet representeres i Norge av Vigrid fordi Vigrid har som mål å bygge et nordisk samfunn for oss av nordisk ætt basert på nordisk kultur, religion og moral som vil sprenge det døende selvmords-samfunnet innenifra og ta makten.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Jødene er Europas ØdeleggereJødene bak Europas undergang

Breivik har gjennom sitt manifest levert et viktig dokument til den pågående borgerkrigen et balkanisert Europa nå er inne i og har vært inne i i mange år allerede. Det han og de fleste andre anti-islamister glemmer å ta med i ligningen sin er jødenes rolle som trojansk hest som åpner Europas porter innenifra slik de har for vane. Med andre ord: Bak Eurabia står det jødiske trådtrekkere. Når vi aksepterer det faktum ser situasjonen anderledes ut.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Den Totale Krigen HerjerDavid Duke peker mot Zionistene

Dr. David Duke er en dyktig og kunnskapsrik mann og her er nok en god videosnutt av han. For ordens skyld så deler jeg slett ikke alle synspunktene hans uten å gå nærmere inn på det. Gjør deg opp din egen mening.

Bildet over er av den kristne zionisten og frimureren Anders Behring Breivik.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!