.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
tvedt@mail.com
Tlf.: 457 78 510

Advokat Brynjar Meling
Postboks 860 Sentrum
4004 Stavanger.

Notodden, 20. september 2012.

Ad.: Avklaring av og debatt om Arbeiderpartiets og AUF's ansvars- og omsorgssvikt på Utøya den 22. juli 2011 samt tilsvarende for det politiske bakteppet som motiverte Breivik til militær aksjon fremfor sivil og lovlig politisk debattdeltagelse.

Jeg ser i massemedia at du, Brynjar Meling, har gjort forsøk på å få igang en åpen offentlig debatt om det første av disse to viktige saksområdene, nemlig svikten på Utøya av AUF's ansvarlige ledelse. Det forsøket er effektivt drept av AP's politiske ledelse i samarbeide med alle andre deler av det politiske miljøet og massemedia. Det var forutsigelig og jeg regner det som en selvfølge at en mann med din personlige erfaring var klar over det; du også.

Den eneste muligheten for å få belyst dette viktige forholdet og eventuelt dømt og straffet de ansvarlige er at det bringes inn for retten som en separat sak. Jeg har i et rekommendert brev til Riksadvokatembedet av den 1. september i år anmodet Riksadvokaten om å ta ut tiltale mot AUF-formann Eskil Pedersen for omsorgssvikt den 22. juli 2011 på Utøya. Spesielt med sikte på hans feige flukt med militærfartøyet M/S Thorbjørn. Se vedlegg 1.

Siden det var soleklart på forhånd at du ikke ville få den debatten du la opp til, og du nå har fått det bekreftet til overmål, er tiden inne til at du, på vegne av dine mange klienter som er direkte part i saken, anmelder Eskil Pedersen for å bringe saken inn for retten hvor den kan belyses og de ansvarlige for ansvars- og omsorgsssvikt kan straffes om retten finner det på sin plass.

Når det gjelder det enda viktigere forholdet om det politiske bakteppet som avgjorde Breiviks valg av aksjonsform så er det lagt et i praksis totalt forbud mot noen form for debatt eller belysning. Skulle du være interessert i å ta opp dette temaet også, på vegne av dine klienter, står jeg til disposisjon med den kunnskap og informasjon jeg personlig har om denne siden av saken. Du finner en smakebit i vedlegg 2 som er min disposisjon til foredraget på 45 minutter jeg var invitert av advokat Lippestad til å holde som vitne i Tinghuset den 5. juni i år. Jeg oversendte disposisjonen til Lippestad på forhånd og noen få dager deretter ble det vedtatt forbud mot overføring fra vitnemålet mitt og da jeg møtte opp i Tinghuset den dagen ble jeg nektet av Lippestad å fremføre foredraget mitt og i stedet kun besvare noen få og tannløse spørsmål fra Lippestad som kun tok 21 minutter.

For meg er det tydelig at den norske makteliten ikke ønsker å belyse viktige forhold som førte til den 22. juli 2011 på samme måte som de ikke vil ta debatten om ansvars- og omsorgssvikten på Utøya den dagen.

Den eneste jeg kan se i det offentlige rom som kan ha ryggrad nok og formell anledning til å bringe lys over disse forholdene er du, Brynjar Meling, i egenskap av bistandsadvokat for mange av de etterlatte.

Siden den politiske makteliten vil stoppe enhver åpen debatt i det offentlige rom anbefaler jeg anmeldelser og rettsaker i begge saksområdene. Eventuelt at du anbefaler de etterlatte som ønsker full oppklaring av hele sakskomplekset til å gjøre det dersom du selv ikke ønsker belastningen ved det.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt

Anmeldelse av Eskil
Samleside for mitt planlagte vitnemål