.:Vigrid Forsiden:.

Winston Churchill - Hatefull og mentalt syk Massemorder.

Winston Churchill: "You must understand that this war is not against Hitler or National Socialism, but against the strength of the German people, which is to be smashed once and for all, regardless of whether it is in the hands of Hitler or a Jesuit priest."


Sitatet over er av Winston Churchill og gir oss et blikk inn i de virkelige årsakene til at den internasjonale jødedommen ville knuse Tyskland uansett hvem som hadde makten i landet. Biuldet over er av den sinnsyke hateren og massemorderen Churchill med det folket han brant etter å utrydde til høyre. Her er sitatet fritt oversatt til norsk av meg:

"Du må forstå at denne krigen ikke er rettet mot Hitler eller Nasjonalsosialismen (Nazismen), men mot det tyske folks styrke som vil bli knust en gang for alle, uansett om makten er i hendene til Hitler eller en jesuitterprest".

Vel, stort klarere kan det ikke sies og Churchill gjorde den jobben den jødiske makteliten satte han til å gjøre. Da kulene sluttet å suse og etter at tyskerne var blitt fordrevet og myrdet og sultet ihjel i de førsste årene etter at våpnene tiet var det kommet så langt at Churchill hadde fått rett: Tyskland var knust som Europas sterke sentrum for alltid.

Over har vi til venstre bildet av en statue av Churchill i tvangstrøye for å markere at mannen var meget syk mentalt og aldri noensinne skulle ha ledet noe land noengang. Han kalte selv sykdommen sin "Black Dog" og jeg tror vi trygt kan regne med at Churchill og sykdommen hans kostet Europa hele vår fremtid. I tillegg til å være mentalt syk var Churchill omtalt som en alkoholisert dranker.

Spørsmålet reiser seg om det var sykdommen og dens negative utvikling som lå bak dette hatet og det massemordet Churchill satte igang mot Europas sterke sentrum og la det i grus eller om denne menneskeforakten var innebygd i han fra tidligere. La oss se på det.

Churchill er ikke vanskelig å finne igjen siden han tilhørte engelsk adel og deltok i flere kriger som det engelske Imperiet førte. I Boerkrigen som er det norske navnet på den engelske nedslaktingen av nederlandskættede bønder og folkemordet på deres koner og barn i Sør-Afrika rundt 1899 til 1901 gjør han seg bemerket som krigskorrespondent. Dette folkemordet på boernes kvinner og barn er forrige århundres første planlagte Holocaust.

Bildet over er av en liten gruppe Boere som kjempet for sin frihet mot det engelske tyranniet. Til sammen var det 250.000 boere hvorav under 50.000 menn deltok som deltids-soldater. Det engelske Imperiet måtte sette inn rundt 500.000 soldater og hele Imperiets ressurser for å kue disse tapre frihetskjemperne. Faktisk uten å klare det i felten.

For å tvinge boerne til å gi seg innunder det engelske slaveriet og sin egen undergang tok engelskmennene i bruk en grusom krigføring: De bygde konsentrasjonsleire som fungerte som dødsleire og stablet boernes kvinner og barn inn i disse utryddelsesleirene. Der sørget de for lite mat og infisert vann og ingen renovasjon slik at sykdom og sult spredde seg. Resultatet ble som Churchill ville: Boernes kvinner og barn døde som fluer og tvang mennene til å kapitulere.


Over ser vi hvordan en fransk tegner ser for seg det engelske Holocaustet på boernes kvinner og barn i de engelske dødsleirene mens vi har et samtidig bilde av den unge hateren Churchill til høyre. Og hate kunne han også som ung. Det var vel dette hatet og denne mordermentaliteten som gjorde han til den internasjonale jødedommens nyttige idiot og Europas fremste bøddel.

Her er hva Churchill skrev i et brev til den engelske avisen "London Post" om den engelske folkemorderpolitikken i Sør-Afrika:

Her er min frie oversettelse til norsk av hva Churchill anbefalte overfor boernes kvinner og barn: Overskrift "En Utryddelseskrig" og her er teksten under "Det er bare en måte å overvinne Boernes motstandskraft og det er ved en forlenget utmattelseskrig. Med andre ord må vi utrydde dem slik at vi deretter kan lære barnene deres å elske oss"

Dette var den offisielle engelske politikken overfor de nederlandskættede boerne i Sør-Afrika og 40 år senere overfor den tyske befolkningen. Overfor tyskerne klarte Churchill å utvikle rasekere og mere industrielle og effektive metoder for å myrde flest mulig sivile tyske kvinner og barn: Teppebombing av de tyske byene.

Over er et bilde som sammen med bildet fra sør-Afrika viser Churshill's hatefulle og morderiske mentaalitet til fulle. Over ligger likene strødd i en gate i Hamburg etterat Churchills flygende morderbander hadde lagt byen i grus i en ildorkan verden til da aldri hadde opplevd maken til.

Det vi kan konkludere med er at Churchill i hele sitt voksne liv var besatt av hat og mordlyst overfor hvite folk som sto imot den jødiske og jødestyrte makteliten i det engelske Imperiet. Da Churchill hadde vunnet den 2. verdenskrig for dem lå Europa i grus og den samme makteliten var nærmere sitt mål om globalt herredømme. Neste fase var raseblanding i Europa og balkanisering som grunnlag for at den internasjonale jødedommen kunne herske over en splittet befolkning uten evne til samhold.

Dette er hva Churchill står for: Hat, massemord av hvite og balkanisering, raseblanding og islamisering av Europa. På et vis kan vi si at Churchill er den ene og fremste mannen bak det Europa vi idag opplever med islamisering, balkanisering og en borgerkrig under utvikling. Hvis det er noen enkeltperson som det er forståelig blir lagt for hat av europeiske patrioter idag må det være nettopp Winston Churchill.

Og allikevel ser vi at det er nettopp den samme Churchill som de kristne jødedyrkerne og frimurerne elsker og ønsker seg flere av. Det sier enormt mye om jødenes makt over hjernen til de kristne jødedyrkerne og frimurerne som Anders B. Breivik og hans inspiratorer. Ikke å undres over at stadig flere omtaler kristendommen som "Den sorte åndspesten". Disse miljøene må i sannhet være like syke i sinnet som helten deres: Winston Churchill.


Over har vi Breivik i frimureruniform til venstre og en statue i Oslo av jødedyrkernes hatefulle morderhelt Churchill til høyre. De passer godt sammen.

I manifestet sitt har Breivik kopiert inn en artikkel skrevet av Fjordman med tittelen "2.7 Waiting for Churchill or Godot?" som siterer Churchill flere steder i beundrende ordelag og avslutter med dette avsnittet:

To quote Churchill: "This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning." Let us hope someone of his stature will soon appear. He will be needed.

Min frie oversettelse til norsk:

For å sitere Churchill: "Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er, kanskje, slutten på begynnelsen." (Fjordman): "La oss håpe at noen med samme mentalitet snart vil dukke opp. Vi trenger han".

Vel, Fjordman ba om en Churchill og fikk en Breivik. Vi får håpe at han og de andre kristne jødedyrkerne og frimurerne er fornøyde med det.

Det man kan lure på er hvordan det går an å dyrke den mannen (Churchill) som fremfor noen andre la grunnlaget for den utviklingen vi har hatt i Europa og som de påstår å kjempe mot? I sannhet er kristenzionister, frimurere og andre jødedyrkere sinnsyke og fulle av hat, mordlyst og andre vrangforestillinger.