.:Vigrid Forsiden:.

Terror i Norge

Breivik med militært terrorangrep på meningsmotstandere

Anders B. Breivik tilhører den vestlige høyreekstreme politiske leiren som kan karakteriseres som den "kristenzionistiske frimurerleiren". Idag har denne høyreekstreme bevegelsen makten i USA, England, Tyskland, Frankrike og Israel og med disse landene som front fører de sivilisasjonskrig mot resten av verden. Der gjelder slagordet: Er du ikke med meg er du mot meg.

Da en representant for denne høyreekstreme retningen gikk til militært angrep på sine meningsmotstandere den 22. juli 2011 gikk samfunnsutviklingen inn i en ny retning i Norge. Men noen overraskelse var det ikke. I mange år har de venstreekstreme kulturmarxistene i Norge ropt slagord som "Lag medister av Nazister" hvor de selv forbeholder seg retten til å definere hvem som skal gå for nazister. På Utøya under sommerleiren i 2010 var en av sangene som ble sunget om å skyte Siv Jensen, som for dem er en politisk meningsmotstander.

Min anmeldelse av NRK's voldsoppfordring

NRK har på sin egen nettside et spill hvor man får poeng for å slå den samme Siv Jensen i hodet med en hammer. Gjør man det i det virkelige liv hadde Siv blitt drept. NRK oppfordrer altså og trener ungdom til drap på politiske motstandere. Jeg anmeldte i sin tid forholdet uten reaksjon.

I et slikt voldsoppfordrende klima, hvor makteliten og derees tilhengere fører an, er det forståelig at det skjer en radikalisering i samfunnet. En hendelse som forsterker dette er skolevalgmøtet i Vestfold i 2009 hvor en av deltagerne blir skutt med et gassdrevet prosjektil så han blør fra pannen. Dette er politisk motivert terror basert på at vedkommende har andre politiske meninger enn det som makteliten har godkjent som politisk korrekte.

I et slikt intolerant og hatefullt klima er det rimelig at enhver med politisk avvikende meninger forstår at sivil politisk virksomhet ikke har noen som helst mulighet for å nå frem. Enten må man gi seg og resignert ta tapet og se at alt man tror på blir utryddet eller benytte seg av andre metoder. Og det er hva Breivik velger.

Men kunne han ikke ha gått ut offentlig? Han hadde jo både jobb og bolig og hadde sikkert fått noen med seg. Kunne han det? La oss se på erfaringer jeg selv personlig gjorde og som ble alment kjent over hele landet slik at alle skulle forstå hvordan det gikk med enhver som fremmet politisk ukorrekte meninger. Uansett hvor sanne de var.

Er Maktelitens Terror Lovlig?

Anders B. Werp: Har bekjempet Tore W. Tvedt og fortsetter fra Stortinget
Anders B. Werp: "Vi har jaget Tvedt tidligere og skal gjøre det igjen"

Ja, hva er egentlig terror? Og når er det riktig å bruke ordet terror om tiltak rettet mot politiske meningsmotstandere? For å gjøre et forhold klart: Når en person bryter norsk lov her i landet skal myndighetene anmelde vedkommende og føre rettsak mot personen som gir vedkommende anledning til å forsvare seg. I mindre tilfeller kan myndighetene gi forenklete forelegg eller mindree bøter. Bryter man derimot ingen lov, men hevder politisk ukorrekte meninger, skal makteliten eller myndighetene eller andre meningsmotstandere ikke foreta seg annet enn å overse eller ta en debatt på mest mulig like vilkår.

Slik er det ikke, noe jeg har erfart personlig i mange år og ved mange anledninger. På grunn av stor mediedekning er tilfellene hvor daværende ordfører Anders B. Werp i Øvre Eiker sto i spissen for å få meg kastet ut av bygden tre ganger godt kjente. Det ligger mange avisartikler på nett for den som vil søke i det og lese Werps egne utsagn om det. Jeg har kun linket opp to av dem.

Personlig er jeg ikke i tvil om at det Werp og hans medspillere i politi og media bedrev er rendyrket politisk terror basert på meningsforskjeller. Sentralt i disse meningsforskjellene står mitt syn på kristendommen som en åndelig sykdom og min dokumentasjon på at HoloCa$h er en jødeløgn basert på latrinerykter og hatpropaganda. Akkurat det siste har jeg fått bekreftet fra flere kilder innenfor maktssystemet og her er en liten pekepinn på at det kan ha vært hovedårsak i Øvre Eiker også.

Bildet viser prest Larsen (til venstre) i Øvre Eiker med ordfører Werp (til høyre)
Ungdommen tror mere på Vigrid enn på HoloCa$h

Indirekte kommer koblingen til HoloCa$h frem nederst i artikkelen som handler om et par Vigrid-seremonier i bygden. "Håpfestivalen markerer inntrykk, tanker og følelser ungdommen får med seg fra reisene med ”Hvite busser”. Det artige er at en debatt om HoloCa$h hadde knust hele fundamentet disse jødedyrkende kristenzionistene bygger den mentale tilværelsen sin på. Derfor tar de den aldri, men griper til taperens evige våpen: Terror. Og akkurat terror er hva jeg anmelder Werp til Riksadvokaten for og ber han ta ut sak og dømme Werp til å betale meg en erstatning på kr. 6.000.000. Joda, det magiske lykketallet, men pengene fikk jeg likevel ikke:(

Werp anmeldes til Riksadvokaten for Terror

Her er den siste setningen i min anmeldelse av Werp til Riksadvokaten:

Det vil være totalt ødeleggende for vårt lands fremtid som demokratisk rettsstat hvis et slikt misbruk av politiet, offentlige myndigheter og øvrighetspersoner får fortsette ustraffet. Rent bortsett fra at vi ikke lenger er noen rettsstat etter vår erfaring, men det kan jo ennå rettes opp? Eller er det allerede for sent?

Jeg begjærer tiltale og straff.

Min oppfordring til Riksadvokaten ble ikke fulgt opp og ingen offentlig debatt om maktelitens terror mot meningsmotstandere ble tatt. Makteliten hadde all makt og følte seg trygge på sin totale kontroll av befolkningen og at at terroren mot meg hadde lært folk at de ikke behøvde prøve seg. Høsten 2005 hadde jeg fått nok av terror og trakk meg tilbake fra all offensiv offentlig virksomhet og slikket mine sår og pleiet min etterhvert dårlige helse. Terroren mot meg og dem som hjalp meg til bolig stoppet likevel ikke opp og fortsetter faktisk fremdeles i skrivende stund selv om det nå er beskjeden grad i forhold til tidligere. Men det er en annen historie.

I dette klimaet av terror og meningsforfølgelse i et land som åpenbart for alle var blitt et politisk korrekt ensrettet meningsasyl vokste Anders B. Breivik opp til voksen mann. 22. juli 2011 slo han til som svar på maktelitens terror mot Vigrid.

Nå skulle man tro at debatten ville blitt tatt med den nødvendige selverkjennelse av at kanskje maktelitens egen terrorvirksomhet hadde skapt en trykkoker med låst ventil? Nei, det motsatte er faktisk tilfellet og frigangen i meningsasylet er strammet merkbart til. Og verre vil det bli ettersom balkaniseringen i Norge skrider fram og sivilisasjonskrigen de kristenzionistiske høyreekstremistene fører, angriper stadig flere land.

Sånn for ordens skyld og til avslutning; Jeg ser ikke på Werp som verre eller bedre enn andre. Han er et typisk eksempel på en arrogant maktelite som hater folk med politisk ukorrekte meninger og glir derfor godt inn i vår politiske toppelite. Etter sin suksess med å jage meg tre ganger fra Øvre Eiker ble han av Høyre belønnet med stortingsplass og av alle ting en plass i Justiskomiteen. Haha. Det sier mere om de politiske forholdene i Norge enn jeg klarer:)