.:Vigrid Forsiden:.

EUropa - ikke EUrisrael eller EUrabia

Flagget over illustrerer på en utmerket måte det Europa vi er vant til og som vi kaller en del av den judeokristne sivilisasjon. Det er i mine øyne en vederstyggelighet som vi europeere i lengden ikke kan leve med, men må kvitte oss med for enhver pris. Både flagget og det søppelet som denne undergangs"sivilisasjonen" står for.

Fjordman's Eurabiakode

Linken over går til den nå verdensberømte Fjordman og hans skrift om den såkalte Eurabiakoden som vi har illustrert med et forhatt bilde av det nye Europa som kalles Eurabia. Eurabia er takket være Fjordman blitt et begrep som vi alle må forholde oss til og ta stilling til. I mine øyne er Eurabia som utvikling like ille som Eurisrael som vi allerede har. Begge deler er søppel og fullstendig uverdig oss som europeere og begge deler må vi kvitte oss med og kaste på historiens søppeldynge.

Hvilket Europa vil vi så ha? Og hvordan kan vi tenke oss en ny praktisk løsning for Europa som vi kan leve med og som kan fungere inntil vår idealoppfatning kan realiseres? Svaret ser vi på bildet over: Den russiske dobbeltørn med ridderen som dreper dragen i midten av symbolet. Nå er dette symbolet for mye rent russisk til at det vil ha en felleseuropeisk appell, men dragedreperen i midten er et slikt felles-symbol. La oss se nærmere på det.

Her har vi en annen versjon av dragedreperen i form av st. George. Som vi kan se på rustningen er ridderens symbol et kors i rødt på hvit bunn, men det finnes mange andre versjoner av det også.

Dragedreperens symbol er brukt videre av flere land som Georgia og England og også av Tempelridderne som vi kan se en versjon av her.

Det fine med dragedreperen og hans symbol er at det også er en førkristen symbolikk i form av Thor som dreper vårt folks verste fiende Jormundgand eller Midgardsormen. Vi har det samme med den burgundiske helten Siegfried som dreper dragen Fafnir. Over er bilde av Thor som dreper Jordmundgand.

Det artige er at det er stor sannsynlighet for at goterhøvdingen Thor er den historiske personen st. George er modellert etter. La oss derfor se på hvilket symbol Thor ble tillagt. Her har vi et kjent bilde av han hvor han står i krigsvognen sin trukket av geiter (gotere) og slår fiendene til bakken.

Og her slutter på mange måter ringen seg. Beltet til Thor er smykket med et flott hakekors på hver side av beltespennen. Det er det samme hakekorset Hitler valgte som sitt symbol mange år etter at dette bildet ble malt. Som symbol er hakekorset det samme som Thors hammer når den hvirvler i luften på vei mot å knuse vårt folks fiender. Det er også et korssymbol med omtrent samme symbolverdi som det røde st. George's-korset på hvit bunn.

Det er derfor en klar linje og sammenheng mellom førkristen europeisk tro gjennom st. George og tempelridderne via Tysklands hakekors og den russiske dobbeltørnens ridder som dreper dragen. En praktisk fordel er det også at det finnes et stort utvalg av smykker og utstyr for tempelriddere ute på nett. Kjøp det og pynt deg med det.