.:Hovedsiden:.

Anders B. Breivik - Winston S. Churchill - Franklin D. Roosevelt

Psykiaterne om Breivik: Utilregnelig av psykiske årsaker

Dagbladet gjengir en del av de konklusjonene psykiaterne som undersøkte Breivik kom til og som er uthevet i artikkelen. Gjenganger er ord som vrangforestillinger og grandiose forestillinger og manglende empati. Det jeg finner interessant er kun de politiske overveielsene og der fremstår faktisk Breivik i mine øyne som faktabasert med et nært forhold til virkelighet bortsett fra at han som kristenzionist ikke er i stand til å ta inn over seg størrelsen på jødenes negative rolle i utviklingen og borgerkrigen i de europeiske land og andre land bebodd av europeiskættede. Han er også godt innenfor PK-rammen i de to vesentlige områdene Hitler og HoloCa$h hvor han har akseptert den jødiske løgnpropagandaen om Hitlers ondskap og skyld i den 2. verdenskrig og jødeløgnen om de 6 millioner som kalles HoloCa$h.

Tilsvarende i sin beskrivelse av kulturmarxismens ondskap hvor han fullstendig overser at kulturmarxismen er bygget opp av og preget av internasjonale jøder som et ledd i deres herskestrategi overfor andre folk.

Da jeg leste Dagbladets artikkel om Breivik som er linket over kom jeg til å tenke på at dette er jo en litt mild utgave av noen historiske personer jeg har truffet ofte i litteraturen om den verste katastrofen som har rammet Europa siden kristendommen ble innført; den 2. verdenskrig.

Jødene erklærer krig mot Tyskland i mars 1933

Over er bildet av headingen til storavisen Daily Express av 24. mars 19333 som slår fast at den internasjonale jødedommen har erklært krig mot Tyskland. Med det er den 2. verdenskrig startet av den internasjonale jødedommen. Det eneste som kreves for å få igang den militære konflikten er litt vanlig manipulering og i det spillet er det ingen som slår de internasjonale jødene.

Det som kreves er bare å få tak i et par frontfigurer som gjør det de skal. Det var ikke vanskelig å finne en invalidisert rullestolbruker, USA's president F. D. Roosevelt og en gammel kjenning fra England, den alkoholiserte og meget mentalt syke W. S. Churchill.

Over har vi til venstre bildet av en statue av Churchill i tvangstrøye for å markere at mannen var meget syk mentalt og aldri noensinne skulle ha ledet noe land noengang. Han kalte selv sykdommen sin "Black Dog" og jeg tror vi trygt kan regnee med at Churchill og sykdommen hans kostet Europa hele vår fremtid. I tillegg til å være mentalt syk var Churchill omtalt som en alkoholisert dranker.
At Churchill var en alkoholisert mentalt tungt syk mann, som kostet Europa millioner døde og lemlestete og halve verdensdelen okkupert av kommunistene og faktisk hele vår fremtid, hindrer ikke dyrkerne av finansoligarkene i Wall Street å hylle han. På tross av at blant de millioner mennesker han gladelig ofret i galskapen sin for Herrefolket sitt var over en million sivile tyskere. Målrettet og planlagt og med industrielle metoder myrdet han dem i bombekampanjen sin som han startet allerede første dag som statsminister, den 10. mai 1940. Bombetoktet var rettet mot sivile mål i en tysk by.

Den norske maktelite hylder denne mannen som er ansvarlig for et grusomt massemord på vårt eget blod i vår egen verdensdel og beærer han med en statue sentralt plassert i Oslo. Statuen err over til høyre mens Churchill som poserer med en maskinpistol er over til venstre.

Churchill var altså en alkoholisk mann med store mentale forstyrrelser, Men Roosevelt da, denne gode og snille presidenten i USA, han var vel både frisk og rask. Ja, du kan jo tro det og alle bilder av han er retusjert og statuer viser et falsk bilde. Mannen var en krøpling som ble medisinert uten at det hjalp stort og hadde enorme personlige komplekser med at han var en krøpling. Utover i krigen ble han dessuten sykere og sykere og burde aldri i det hele tatt ha ledet noe som helst og aller minst verdens sterkeste stormakt. Denne makten brukte den jødiske frontfiguren og syke krøplingen til, sammen med sjuklingen Churchill, å ødelegge Europa og slakte en så stor del av befolkningen at vi aldri kan reise oss igjen.

Et av de triksene de to angloamerikanske jødelakeiene, Churchill og Roosevelt, brukte for å få drept flest mulig tyskere og andre frihetselskende europeere var å kreve at Stalin ble med på en avtale om at det ikke skulle inngås separatfred med Tyskland. Da det var unnagjort spilte de massemordets trumf: I Casablanca, hovedstad i Marokko, i januar 1943, inngikk massemorderne en avtale om at de kun godtok at Tyskland kapitulerte betingelsesløst (Unconditional Surrender). Dette visste begge, og alle andre, ville forlenge krigen til hele Tyskland var nedkjempet og at det ville koste millioner liv. Det er helt uhørt i europeisk historie og kan kun forstås i den jødiske sammenheng med Torah og Talmud.

Over er et bilde av de to sjuklingene Roosevelt, til venstre, og Churchill, til høyre, i Casablanca i januar 1943.

Og her har vi de to sjuklingene igjen sammen med "good old uncle Joe" som de kalte Josef Stalin. Og, faktisk, i forhold til de to sjuklingene var Stalin en rasjonell og beskjeden front for de jødiske herskerne i Sovjetunionen, Kaganovitch-klanen og deres blodsbrødre.

Bildet over viser de tre under konferansen i Yalta på Krim ved Svartehavet i februar 1945. Her spøkte og lo de om hvor mange tyskere de skulle drepe under resten av krigen. Roosevelt var på det tidspunktet så langt fremskreden i sin sykdom at han knapt kan ha vært tilregnelig. Han døde kun to måneder senere. Churchill foreslo at de skulle skyte de 50.000 ledende tyske intellektuelle på flekken, men ble faktisk stoppet og irettesatt av Stalin. Stalin var sikkert en grusom mann, men i forhold til de to sjuke angloamerikanerne fremstår han som moderat og rasjonell.

Dett er vel derfor han ikke har blitt beæret med en statue av seg i Oslo.

Tilbake til Breivik. I forhold til de to angloamerikanerne som hyldes og tiljubles og som har statuer av seg i Oslo kommer Breivik sørgelig til kort. Både i sykdomsbilde og antall drap han har ansvaret for. Og sist, men ikke minst har ikke han og hans side seiret ennå. Den dagen de gjør garanterer jeg at han får statuer og plasser oppkalt etter seg som frihetshelt. Slik Churchill og Roosevelt har fått det.