.:Vigrid Forsiden:.

Stein-Bronsealder - Artikler:


Bronsealderen
- Vårt folks storhetstid

Våre Urgamle Ariske Gudesagaer
- Artikkel fra Ragnarok (1942)

Jakten på Odin
- På sporet av vår fortid


Geit ==> Goter ==> Guder ==> Gud
- Vi av nordisk ætt er Guder

De tre hovedraser
- Rasenes kjerneområder

Edda og Veda
- Indogermanske myte-likheter


Goterhøvdingen Thor
- Hammer og Hakekors


Bronse-Jernalder - Artikler:


Kelterne - Våre Nordiske halvbrødre
- De kriget, sloss og elsket seg til en Europeisk stormakt

Kimbrertoget
- Samling gir seier

Hermann Cheruskeren og slaget i Teutoburger Wald
- Dengang Romerriket - I dag Jew$A


Det Germanske Burgund
- Sagnomsust og virkelig


Vikingtid - Artikler:


Det norske Gardariki
- Ragnarok 1940

Vikingelov
- Rusfri elite


Stein-Bronsealder - Kommentarer:


Tidsepokene flyttes bakover

Etter at europeerne tapte den andre verdenskrig ble det viktig for de zionistiske seierherrene å fremstille oss som barbarer på steinaldernivå mens de andre folkene var igang med sin sivilisasjon. Etterhvert har denne propagandaen måttet vike etter som nye funn og dateringer flytter vår sivilisasjonsutvikling bakover i tid. Nå har det plutselig vært steinaldersamfunn på Ekeberg på en tid da man har pleid å si at iskappen lå over området og det store raet fra Telemark over Vest- og Østfold til Vänern ble dannet. Vi hilser utviklingen velkommen.


Gammelt solobservatorium i Tyskland

- bekrefter at den høyere sivilisasjonens vugge lå i de nordiske folks landområder. Det forbauser ikke oss. Vi kan følge sporene langs kyster og elver til andre deler av kloden.

Eldste sivilisasjon i Tyskland?

Det er funnet en fløyte laget av ben i Tyskland. Fløyten er datert til å være rundt 40.000 år gammel. Dette forbauser oss ikke siden "Alt Lys kommer fra Norden". Dette er en vri på globalistenes gamle forvridde om at alt startet i Østen.

Bronsealderen var en nordisk gullalder

Vårt folk har alltid vært et stolt og selvbevisst folk som selvsagt likte å ta seg godt ut. Også på slagmarken. For den som har lest Snorre's kongesagaer og annen eldre litteratur vil være kjent med uttrykket "en vakker hær". Med det mente man en godt utstyrt hær bestående av adel med flotte våpen, hester og klær. En slik hær var profesjonell og effektiv i motsetning til det man kalte bondehærer. Det samme gjelder i dag også.


"Ex Nocte Lux" - Alt lys kommer fra Norden

Vi tør påstå at all høyere sivilisasjon har sitt utspring hos nordiske folkeslag som har spredd seg utover på sine vandringer. Vi ser det samme idag. Bildet er av Brutkamp-steinen i Nord-Tyskland, artikkelen om et avansert steinhus på Orkenøyene. Sivilisasjonens vugge var fra Baltikum til Atlanterhavet. Den gang het vi Atlantere og Gotere(Guder).

Nordisk Mytologi

Dette er en tysk side som inneholder et vell av opplysninger om nordisk mytologi og andre forestillinger. Mange flotte bilder. På dette bildet ser vi Frøya og kattene hennes.


Nordsjøområdet var en gang land

Forsåvidt er dette gammelt nytt, men med moderne teknologi kan man gjenskape forhistorien 3-dimensjonalt og virtuelt. Området var dengang rikt og mektig.

Lærsko eldre enn antatt

Fagfolk i Norge er svært politisk korrekte og oppgir alltid alderen på funn som mye yngre enn de er. Like stor er overraskelsen deres når de får vite hvor gammel og utviklet vår sivilisasjon er.


Våre forfedre fulgte iskanten

Like ved Larvik by er det avdekket steinalderboplasser som er rundt 12.000 år gamle. Dette bekrefter Vigrids påstand om at vår historie er eldre og mere avansert enn de politisk korrekte fagmiljøene hittil har vedgått.

Steinaldermat er godt

At moderne mat ikke bare er sunt vet de fleste og når en biolog anbefaler steinaldermat høres det logisk ut. Gener tar lang tid å utvikle mønster. Rase og mat henger derfor sammen.


På fiskersporet
De tre hovedraser

At arkeologene nå forteller oss at bosettingen her til lands er både mye eldre enn tidligere antatt og at samfunnet var bedre organisert forbauser oss i Vigrid ikke det minste.

Langs den isfrie kysten bodde det fastboende i velregulerte samfunn lenge før den politisk korrekte historieversjonen som gjelder idag påstår.

Slike såkalte nyheter Aftenposten bringer i den øverste linken er likeveldig svært positive fordi de slår bena under nåtidens dogmer: nemlig at Norden lå etter andre regioner i utvikling. Vi tror det var tvertimot og forventer flere slike artikler om tidlig samfunnsutvikling i Norden.


Nordisk Bronsealder
Vår bronsealders hellige symboler

Offisiell historieskriving er en del av maktelitens politiske formingspropaganda. Vi kan ikke se det tydeligere enn hva tiden rundt 1. og 2. verdenskrig og jødedom og kommunisme angår.

I dag er jødenes totale makt viktig å tåkelegge og kamuflere. Slik er det også med vår nordiske forhistorie. Enhver vinkling som er pro-nordisk stemples idag som Nazistisk fordi det kan underbygge selvtilliten hos oss av nordisk ætt.

Vi går lenger enn de gjør i den øverste linken og opererer med et større nordisk kjerneområde langs kystene både nord, sør, øst- og vestover. Ellers er det store likheter i synspunkter.


Jakter på spor etter din fortid

Som artikkelen sier er det mange teorier om Guanchenes forhistorie. En av de mest fascinerende er den Jacques de Mahieu fremstiller i boken "Die Flucht der Trojaner".

Etter krigen om Troja flykter noen inn i Svartehavet mens noen kommer seg ut Middelhavet og havner på, ja nettopp, Kanariøyene. Så sent som på 1500-tallet var det mange av dem, men spanjolenes erobringskrig og okkupasjonspolitikk reduserte antallet gjenlevende drastisk.

Hvor kom så Trojanerne fra? Norden, selvsagt. Hvor ellers? Troja er et sør-skandinavisk navn på en rund borg. Navnet finnes fremdeles i byen Trelleborg som betyr Trojaborg. Overalt hvor Goterne kom anla de borger av denne typen og flere heter bare Troja som navn.


Helleristninger som maktspråk
De tre hovedraser
Geit ==> Goter ==> Guder ==> Gud

Det virker som om det såkalte forskningsmiljøet i Norge, og sikkert også i de andre vestlige land, er et svært lukket miljø som roper sensasjon hver gang man tenker en tanke som ikke sto i den siste politisk korrekte læreboken man er hjernevasket med.

Det overrasker oss derfor ikke det minste når nå helleristninger fratas sin religiøse symbolske betydning og tolkes som et rent maktsymbol. Selvfølgelig inneholder begge synspunkter sannhetsverdi. I tillegg til andre symboltolkninger som for eksempel rent sosiale og praktiske beskrivelser av jaktlykke eller avling eller manndoms-symbol eller kvinnelig fruktbarhet. Eller stammetilknytning eller andre.

Vi i Vigrid ler derfor av Vogt, Søderlind og Forskning.no som lanserer maktsymbolikken som den eneste. Det de ikke vet eller ikke er i stand til å forstå er at helleristningene er en integrert uttrykksform som er spesiell for vår rase og religiøse og sosiale oppfatning. Om den kan det best sies: Alt er integrert i hverandre og intet kan isloeres fra andre elementer. I tillegg er det genetisk nordisk. Altså et uttrykk for vår rases egenskaper, tro og holdninger.


"Ny" Jernhistorie

Politisk korrekt historieskriving har hatt som jobb å beskrive utviklingen av sivilisasjon i Norden som underordnet sivilisasjonene i Middelhavsområdet og østover mot Indus-elven.

Vi tror det omvendte er tilfellet og at all moderne sivilisasjon har sitt utspring i området mellom England og de baltiske stater.

Det sørlige Norge og kystområdene nordover var en del av denne kulturen som nådde sitt høydepunkt under varmeperioden i det vi kaller Bronsealderen.


Mammut i Gudbrandsdalen

I følge den offisielle historiske tidsregningen befant Norge seg for rundt 40 ti 60 tusen år sidden i en mellomistid hvor deler av landet var isfritt. Mammut og andre arktiske dyr streifet rundt og noen steder finner vi selv i dag rester etter dem.

Ullhåret mammut hadde sitt hovedområde i Gudbrandsdalen nord for Kvam og her er det gjort flere funn av mammutrester. De siste mammutene døde ut så sent som for ca. 3.700 år siden. Det er en artig opplysning som kan kaste lys over Atlantis.

I Nordsjøen er det funnet støttenner etter mammut på bankene som etter siste istid var landfast som storparten av Nordsjøen. Det vil si at det kan ha levd mammuter (elefanter) i Nordsjøområdet for 10 til 12 tusen år siden slik den egyptiske presten fortalte om Atlantis.


Nye arkeologiske storfunn i Ural

Historie er vel noe av det mest interessante man kan bruke tid på. Hvor kommer vi fra, hvordan har sivilisasjoner utviklet seg for deretter å gå til grunne?

Sør i Ural er det gjort utgravinger i et sted som heter Akraim hvor det er avdekket solobservatorium, avløpssystem for overflom og mange andre detaljer som forteller om langt fremskreden sivilisasjon.

Anlegget skal være over 4.000 år gammelt og ligger sentralt og strategisk ved hovedveien mellom Europa og Asia. Kanskje våre atlantiske forfedre var der en tur?


Atlantis - Er gåten løst?

Atlantis - Navnet har en gåtefull klang og mange har prøvd å besvare hvor Atlantis en gang har ligget, om det da har eksistert. Jeg har tilbrakt 2 uker i området for å gjennomgå Jürgen Spanuth's teori om at det dreide seg om landet fra Skåne til Helgoland og Jylland(Goterland) til Elben og Weser.

Jeg har selv gjennomgått bekrivelsene til Solons elev og Homers beskrivelse av Odyssevs sine reiser og tror at Spanuth har rett. Det åpner for utrolig interessante slutninger som vil snu opp ned på den politisk korrekte historien du serveres av hoffhistorikerne i dag. Og jeg er ikke alene om å tro at det er korrekt.

Spanuth ble anmeldt og måtte stille i retten, men ble frikjent. Etter det ble han trakassert, men ga seg aldri. Se for deg selv. Siden er på tysk.


Hvite var først i deler av Asia

Hatet mot hvite som tok helt av etter jødedommens seier over Europas forsvarere i 1945 har ført til at mange hvite lar det gå sport i å være anti-hvite.

Ved å rakke ned på sitt eget opphav og vise forakt for eget folk tror disse selvhaterne kanskje at de gjør noe moralsk og godt. Det blir som det lille barnet i barnehagen som ukritisk følger de voksnes råd for så å rope "se på meg, se så flink jeg er". Nå har man imidlertid gjort enda et funn som viser at selvhaterne må gå hjem og furte. Denne gangen er det et arkeologisk funn som slår fast at folk av nordisk ætt var der lenge før politisk korrekt historie sier.

Er det ikke også interessant at det påstås at rasene er så like når man kan bruke gentester for å avsløre opphavet til 4000 år gamle lik?


Idar Lind bør vite at Nordisk idag = Nazistisk
Nordisk Bronsealder - Kulturens vugge

Idar Lind er en intelligent, belest og klok mann, men han har visst ikke helt forstått at å arbeide for at det nordiske skal bestå kalles idag nazistisk. Slik er det bare.

Han vet i alle fall at Vigrid er navnet på sletten hvor de Gode (Gudene, Goterne) møter de onde eller sorte kreftene (Surt). Kampen på Vigridsvolden er derfor kampen mellom de lyse og blonde Goterne (Gudene) og deres sorte eller mørke motstandere.

Vi tror også Lind vet at folket er bærer av folkets egenart og at denne egenarten forsvinner når folket dør ut. Skal man derfor bevare det nordiske må man først bevare det nordiske folket. Og det er akkurat hva vi i Vigrid kjemper for.


Bronse-Jernalder - Kommentarer:


Boadicea's Svar

Massevoldtekter har alltid vært et effektivt middel til å brekke selvstendighet og motstandsvilje i et folk. Det gjelder for Norge under det Zionistiske Imperiet idag såvel som for England i år 60 under det Romerske Imperium. Da dronning Boadicea's to døtre ble vanæret og voldtatt av de rasefremmede okkupantene tok Boadicea ansvar og reiste rundt i en krigsvogn med sine to nakne døtre og appelerte til folket om å reise seg til kamp mot okkupantene.

Her er et lite utdrag av talen hennes: "Er det ikke bedre å være fattig og fri enn å være slaver? Romerne tar ikke bare fra oss rikdom og frihet, men de vil også gjøre oss til slaver og tiggere. La oss reise oss, brødre og søstre, la oss reise oss og drive disse ranerne ut av landet vårt! La oss drepe hver eneste en av dem..... Vi vil kjempe og kan vi ikke vinne vil vi dø.....".

Slik talte Boadicea. Deretter kjempet de, vant en stund og tapte til slutt. Boadicea og hennes to døtre tok gift fremfor å bli vanæret og voldtatt enda en gang.


Nordisk Adelskvinne - Mumie i Egypt

Nordiske/Goterne/Gudene utgjorde overklassen i de store sivilisasjoner

Stort mere typisk nordisk kan ikke en kvinne se ut. Det er en kjensgjerning at vi som er av nordisk ætt er skapere av sivilisasjon og rettssamfunn basert på våre raseegenskaper som er utviklet i det nordiske klimaet. For tusener av år siden som vi er det i dag.


Anglo-Sakserne invaderer England

Fra år 400(offisielt) erobrer Angler, Saksere(inklusive frisere) og Juter(Gotere) det som idag heter England(unntatt Cornwall).

Reginheim's side om våre nordiske folk

Reginheim har laget en flott side det er vel verdt å gjøre seg kjent med for dem som er interessert i vårt folks fortid. Bildet viser to Gotiske krigere fra det 6. århundre. Goterne spredde vår organisasjon og tenkemåte og dannet modell for den moderne bruken av ordet GUD. En av understammene var Anglerne som sto modell for begrepet Engel. Gotere og Anglere = Guder og Engler.


Arminius og Sigurd Dragedreper
Varusslaget reddet den nordiske ætt

Da tyskerne under ledelse av Hermann Cheruskeren (Arminius) seiret over den romerske elitehæren under Varus i Teutoburger Wald i år 9 ga han vårt folk et langt pusterom.

Først i 1945 ble Nord-Europa erobret og okkupert av et fremmed imperium: Imperium Judaica. Jeg har selv vært i Kalkriesenbergene og besøkt Hermannstatuen ved Detmold et par ganger. Imponerende, men helt bevisst så dårlig vedlikeholdt at om noen år vil den bli revet. Tyske eller teutonske hærførere skal selvsagt ikke hylles. Det kan være farlig det.

Når du først er på de traktene så sett av tid til 2 andre kultsteder og helligdommer for vårt folk. "Die Externsteine" som er en av de eldste religøse sentrale helligdommer for vårt nordiske folk og Wevelsburg som var ordensborgen til SS.


Kimbrer- og Teutonertoget
Hermann(Arminius) knuser Romerne

Norden var overbefolket og deler av de gotiske stammene i nord-Tyskland og Danmark ga seg ut på vandring sørover for å finne land.

Men overalt hvor de kom var landet opptatt. Nå hadde ikke det hindret dem, men Romerriket var mektig og ville ikke ha så livskraftige folk for tett inn på grensene sine. Romerne ga derfor samtlige andre folk beskjed om at hjalp de Kimbrerne og Teutonerne ville de bli utslettet av romerne.

Den gang romerne; idag zionistene i Jew$A. Den nederste linken beskriver slaget ved i Teutoburger Wald hvor Hermann reddet oss av nordisk ætt frem til 1945. Vi kan lære av Hermann i dag. Han hadde lært seg romersk krigstaktikk i den romerske armeen og anvendte kunnskapen mot dem. Slik må vi lære av jødene og anvende kunnskapen mot dem i vår kamp om frihet.


Tuisto/Tuisko - det Nordiske Folket - bygget Kaupang

Forfatterne av boken "Norge - et lite stykke verdenshistorie" har med litt stoff om vår historie og da spesielt om Åsatro og Odin. Det er utgitt flere bøker om temaet i det aller siste og det er glimrende.

Nordisk kalles idag for nazi og det kan kanskje ramme disse forfatterne også, men det skal de ikke bry seg om. Idag er det et hedersnavn som betyr at du er nordisk og hetero. Boken forenkler noe når de påstår at danskene bygget Kaupang for de kunne likegodt sagt nordmenn, tyskerne, goterne eller Atlantis-folkene. Kaupang ligger i Tjodalyng (Tjølling) som betyr teutonernes land eller folkets land. Nasjonalitet var ikke viktig.

Odin betyr det hele, det ene, det fremste og var høyst sannsynlig en tittel og ikke et navn. Odin gir grunntallet en i alle europeiske språk og har altså en urgammel opprinnelse. Vi tolker det derfor som den totale opprinnelige urkraft i universet. Tuisto (Teuto/Tuisko) er det todelte, tvekjønnete folket som hadde sønnen Mann og datteren Frøya (Frue).


Vikingtid - Kommentarer:


Nordiske kvinner hadde likeverd

i førkristen tid. Selvsagt hadde de det. Den sorte åndspesten (kristendommen) var på alle måter negativ for vårt folk, men nå utrydder vi den med roten. Nå viker mørket for livets og lysets nordiske religion.

Vikingtiden var varmere

Massemedia og politikerne deres lever av å holde kundene og slavene sine i stramme bånd. Derfor må slavebefolkningen til enhver tid fores med dommedagspropaganda som gjør dem til villige og underdanige zombier. Nå er det klimakrise som gjelder.


Stort Vikingfunn i York

York ble invadert av nordmenn nord for Danelagen. York var en av de viktigste Vikingbyene i England og her er gjort flere flotte funn tidligere.

Flott side om Vikingene

Enhver fri mann hadde både rett og plikt til å bære våpen. Våpenløs mann var til skam og var trell. Slik vil Vigrid ha det igjen.


Begravelses-skikker
Vikingskip

For en hel verden står den nordiske Vikingtiden i et romantisk lys.

Etter at middelalderens mørke hadde senket seg over Europa og folkene sank hen i fattigdom fordi kirken tok alt for seg selv kom Vikingene inn som et friskt pust og blåste nytt liv inn i et trett og ødelagt kontinent. Som det ypperste fra Vikingtiden står langskipene.

Osebergskipet var et mindre skip, men har de samme slanke og raske linjene. Skipet ble funnet i en gravhaug og i den øverste linken kan dere lese litt om gravskikker på den tiden. Bildet viser en vogn som ble funnet i skipet.


Se vikingskattene
Gammelt hov

Ved det gamle Hovet til Frøya eller Frøy sin ære er det funnet en mengde verdifulle saker ved en nylig utgraving. Gullgjenstander og bruksting har fulgt eierne sine i graven for å lette livet i den neste dimensjonen.

Konklusjonene av funnet blir selvsagt at Norge var rikere enn antatt og at vi på et tidligere tidspunkt enn hittil antatt var et høyere utviklet samfunn og at handelen med utlandet var mere omfattende enn tidligere antatt.

Jada, men det er litt nazi å si det likevel fordi alt som fremmer nordisk selvfølelse og nordisk identitet er fullstendig Nazi i dag. Slik er det bare så det er intet å bry seg om. Så er du interessert i dine egne forfedres liv og levned så er det bare å akseptere tittelen. Særlig da hvis du vil sikre eksistensen til vårt nordiske folk slik vi i Vigrid vil det.


Vinlandskartet - ekte eller forfalskning?
Vinlandskartet - Vi var der

Jada, vi var der; og det lenge før Christopher Columbus. Kunnskapen om våre ferder til Vinland i nordøst Canada var viden kjent i Europa, men så spørres det jo selvsagt; er kartet ekte? Og det er hva denne siden handler om i tillegg til litt stoff og bilder om vikinger i vesterled.

For oss i dag betyr det ingenting om kartet er ekte eller falskt fordi det gir et bilde av hvor vi reiste og bosatte oss som er bekreftet gjennom arkeologi, saga-litteratur og generell forståelse av våre forfedres muligheter og utferdstrang.

"Der hvor båter seile kan der var vi første mann". Slik var det bare. Uansett er det artig hvordan forskerne går til verks i slikt arbeide.


Døde keltere på Norges fineste bøtte
Våre halvbrødre kelterne

Hakekorset er et av verdens mest utbredte og eldste solsymboler. I sin opprinnelige hvirvlende form med avrundete armer finner vi det som en av Universets grunnformer.

Galaksene er formet slik, vår egen Melkevei inkludert. Ser du et lav- eller høytrykk fra verdensrommet ser du at det har samme grunnform. Armene kan bøye seg mot både høyre og venstre. På Norges fineste bøtte i Osebergskipet har vi fire slike hvirvlende hakekors hvor de to motstående har samme rotasjonsvei. Er det ikke flott?

Vi i Vigrid utelukker ikke at figuren har tilknytning til det som er kjent som Buddha-figurer fra India-området. Tvertimot finner vi det sannsynlig. Nordiske folk sivilisrte denne delen av verden allerede 3.000 år før år 0.


Vikingene! Vreden fra Nord.....

De smekre skrogene skar seg gjennom vannet med stor fart mens det knirket og knaket i tauverket ettersom vind og hav påvirket båtene. Mannskapene var spente og fulle av forventning. Foran dem steg målet deres opp av horisonten.

Endelig, etter 10 års intense forberedelser og trening skulle hevnen ramme denne djevelen som i den sorte åndspestens navn hadde påvirket Frankernes konge Karl den Store til å massakrere og ydmyke deres blodsbrødre Sakserne ved Verden 10 år tidligere.

Verden var et sentralt hellig sted for Mann's ætt. Og ved Karl's side og representant for kristendommen sto Alcuin, munken fra Lindisfarne kloster utenfor York i nordøstre England. Ved å slå til mot Lindisfarne rammet de fienden der det traff hardest. Året var 793 og med det var Vikingetiden innledet.


Vikingar - Svensk museum

Vikingetiden var en fantastisk tid for vårt folk. Under trusselen og angrepet fra den sorte åndspesten med sin sentraliserte statsdannelse måtte vi skjerpe oss kraftig for å stå imot og hevde vår egenart.

Vi tapte den kampen og med kristendommens seier gikk våre nordiske folk inn i en mørketid vi ennå ikke er kommet ut av igjen. Men minnene om fordums storhet og frihet er der fremdeles og i Stockholm har de et museum med en fin avdeling for tidsepoken.

Kommer du deg ikke til Stockholm kan du glede deg over hjemmesiden deres som blant annet har 50 korte web-filmer om vikingers liv og virke.


Tromsø Universitet: Arkeologi på nordkalotten

Bildet viser en av figurene på det store helleristingsfeltet i Alta og viser en havgående båttype. Så langt vi har kunnet fastslå kan du se det på tegningen av en såkalt dobbeltkjøl.

Ikke alle helleristinger av båter viser det og vi tolker de enkeltkjølete som elvebåter eller uthulte trestammer mens de dobbeltkjølete er spantete og brukt på åpent hav.

Helleristingene i Alta er like i form med alle andre nordiske helleristingsfelt og formodentlig fra Stein- og Bronsealder. Vi tipper Bronsealder som dermed forskyves med et par tusen år tilbake i tid i forhold til vanlig oppfatning. Honnør til Universitetet i Tromsø for en fin side under utvikling.


Gullskatten på Hoen
Vikingtid i Buskerud

Jeg har selv bodd noen år i Øvre Eiker og fant meg godt til rette der blant vennlige folk med røtter solid plantet i førkristen tid. (Bortsett fra en ordfører som vi har anmeldt til riksadvokaten for ekstrem personforfølgelse.)

På gården Hoen fant de i 1834 en stor gullskatt og det var nok ikke et tilfeldig sted den var gravd ned. Ordet Hoen betyr sletten ved Horget, altså Horgvin. Et Horg er en trelund som blir brukt til religiøse seremonier og er hellig mark.

Den øverste linken beskriver Hoenskatten og forholdene på stedet i tillegg til noen linker med andre interessante steder. Den nederste linken gir deg historien i Buskerud og ved å gå inn på de enkelte årstallene finner du artige lokale fakta. Moro for dem som bor i området.


Norse Myths and Legends - Nordiske legender

Norske myter og legender er en fantastisk flott hjemmeside laget av en nålevende amerikansk kunstner og forfatter. I tillegg til den nordiske delen er det store avsnitt med flotte kunstverk om andre temaer.

La deg inspirere av kjærlighetsdramaet mellom Siegfried og Brynhilde som Wagner gjorde verdenskjent i sin Ring-trilogi. Bildet viser Idun som passet på at Goterne (Gudene) holdt seg sunne og spreke ved å gi dem et eple om dagen. Det er fremdeles et levende ordtak: "Et eple om dagen holder doktoren unna".

Vi håper de flotte bildene vil gi deg lyst til å lese om vårt folks religion og historie og bygge bro mellom fortid og fremtid. Husk at folk uten historie er som en drivende båt på det store havet; Det går til grunne.


Storhaugene i Vestfold

Figuren på bildet er fra en bøtte funnet i Oseberghaugen. Den minner om en Buddha med bena i Lotusstilling og brystet pyntet av 4 hakekors.

Noen har spekulert på om bøtten kom helt fra India, men de fleste tror den kom fra et tokt på de britiske øyer. Sikkert er det ikke for en make, men stående figur er funnet på Myklebostad i Nordland. Siden tar for seg storhaugene i Vestfold og anbefales som guide til å besøke haugene selv.

Jeg skal siden jeg for tiden bor i fylket. Haugene er mektige og viser at Vestfold var et kraftsentrum i Nordsjøregionen. Ikke bare i Vikingetiden forresten, men med mektige røtter tilbake til Nordens gullalder: Bronsealderen flere tusen år tidligere.


Norrøn Religion - Myter, riter, samfunn
Goterne - fra Geit til Gud

Gro Steinsland er en dame etter vårt hjerte. Hun lever og ånder for vårt folks genetiske religion og ser nye åpninger når hun lever seg inn i stoffet.

Vi anbefaler henne ikke bare å sitte inne på arbeidsrommet sitt og studere tekster, men dra ut i verden og føle religionen og folket vårt på kroppen. Ja, for det gjør man på de hellige stedene våre. Gro har gitt ut en murstein av en bok, men den er vel verdt å lese. Selv har jeg nettopp fått et eksemplar i gave og tar den i små porsjoner for riktig å nyte den.

Vi i Vigrid ville være glad om hun ble med oss i kampen for å gjenopplive religionen vår til aktivt daglig bruk. At hun da vil bli kalt nazi får hun ta med et smil og se på som en ære. Det gjør vi i Vigrid allerede for det betyr jo bare Nordisk i dag.


Vikingetid hos Caplex

Vikingetiden står frem for ettertiden som en dynamisk fremadstormende epoke hvor nordisk virketrang og reiselyst satte spor etter seg over hele Europa. Ja, langt utenfor Europas grenser også.

Desverre er det en tendens å tro at vi tidligere ikke hadde den samme ånden i oss og at vi ikke spilte noen rolle i historien. Det er så feil som det er mulig å få det.

Flere tusen år tidligere var hele det nordiske området rundt Nordsjøen og Østersjøen en stor og avansert kulturkrets hvor nordmenn hadde sin plass ved siden av de andre nordiske folkene i en stort sett fredelig tilværelse. I Vikingetiden drev vi krig mot det kristne Europa som hevn på de kristnes grusomheter og intoleranse.


Skiltete fornminner i Rogaland

Rogaland fylke har gjort en stor innsats for å gjøre fornminnene sine tilgjengelige for almenheten.

De har merket 150 av dem med kulturminnemerket og nå har de også laget en hjemmeside hvor du kan finne en oversikt over dem. Glimrende.

Du kan trykke deg frem til hver kommune og sette pilen på det fargete merket som angir tidsepoke for å lese hva prikken betyr. Når du så trykker på prikken kommer det opp en side med forklaring og bilder. Vi i Vigrid har ventet lenge på noe slikt som dette og håper at samtlige fylker følger etter. Bildet viser helleristingsfeltet i Sokndal.


Norske mynter i Vikingtiden
Seddelmerker i dag

Olav Trygvason lagde de første myntene i år 995 og symbolet han valgte var ikke tilfeldig.

Det var faktisk like lite tilfeldig som det symbolet Vidkun Quisling og Nasjonal Samling kjempet under for vårt nordiske folk i den 2. verdenskrig. Samme symbolet er også på vår moderne en-krone mynt. Har du en i lommen kan du sjekke for deg selv. Symbolet er mange tusen år gammelt og finnes på mange helleristningsfelt her i landet.

Det er vårt eldgamle solkors som på linje med hakekorset symboliserer solens livgivende kraft og er et lykkesymbol. I dag som i Vikingtiden og Bronsealderen. Den nederste linken sier deg hvem som eier pengene våre i dag.


Fra Steinalder til Vikingtid på Vestlandet

Idet den siste istiden er i ferd med å slippe taket i Norge har det utviklet seg en nordisk høykultur langs kysten mot Atlanterhavet og Nordsjøen.

Nordsjøen var forøvrig for det meste land som hang sammen med Nederland, Tyskland og Danmark. Vi må også regne at den var landfast med England. Norskerenna og Den Engelske Kanal var hovedutløpet for vann fra isen og var mektige elver som har satt dype spor i havbunnen.

Norsk steinalder må sees på som spredning av denne høykulturen med sentrum i Nord-Tyskland og Sør-Danmark under bronsealder. Brutkampsteinen(bildet) er et gravkammer derfra og kan sees på som forløperen for senere storsteinbygg inklusive pyramidene.


Vikinger fra Indre Vestfjord

Indre Vestfjorden i Nordland er et fantastisk sted. Her gikk (og går) skipsleden fra Troms og sørover.

Gjennom her dro stormennene fra Bjarkøy og Senja og lenger nordfra da de skulle møte Olav Feite til slag på Stiklestad. På Skjervøy gjemte Tore Hund en stor skatt en gang han dro i utferd. Den skal ligge der ennå og et av ønskene mine er å lete etter den en gang det er flatt vann og pent vær.

Denne siden er ikke stor, men vel verdt å lese. Alt om Vikingetid er med på å feste oss til røttene våre og gi stabilitet i livet vårt.


Lofotr - Vikingmuseet på Borg

Lofoten er et rikt område. For et par generasjoner siden bodde det mange folk her som livnærte seg av kystfiske. Nå er det få igjen og husene står mange steder tomme og forfaller.

I eldre tider var Lofoten et av maktsentrene i landet noe Vikingegården på Borg minner om. Her har utgravingene vist at det lå en stormannsgård som de nå har rekonstruert og laget museum rundt.

Et aktivt museum med tilbud om juleblót, middagsservering med sang av eget huskor og tur med Vikingeskipet. De har også vikingemarked, sagaspill og mye mere å by på. Ta en tur innom når du først er der. Jeg skal.


Kaupangprosjektet

I østre og vestre Folden var det allerede i steinalder et ytende liv. Idet utviklingen glir over i metallbruk oppstår det et stort rike med høy felles sivilisasjon med sentrum i Nord-Tyskland og Danmark med utbredelse til de baltiske land og England.

Vestfold har i denne perioden en høykonjunktur noe gravrøysene på Mølen bærer vitnesbyrd om. I Tjodalyng (Tjølling) finner vi restene av handelsstedet Kaupang som betyr "sletten hvor vi handler". Ordet Tjodalyng gir beskjed om at her bodde folk av Teuto's slekt. Altså teutonere eller tyskere.

Ta det med ro, begge ordene betyr ganske enkelt "Folket". Altså det nordiske folk. Som omfattet alle de folkene hvor man kaller seg menneske etter Tuisto's sønn Mann og Frue etter Frøya. I dag brukes germansk som fellesnavn på oss, men det er feil fordi det er av langt senere opprinnelse.


Vikinger - på svensk

Vi som er av nordisk ætt er et stort folk selv om vi gjennom noen tusen år har utviklet særegenheter oss imellom.

Denne siden er på svensk og gir deg et godt innblikk i vikingenes verden for mellom 1.500 og 900 år siden. Går litt lenger tilbake i tid enn vanlig for å få med en del av det som skjedde før angrepet på Lindisfarne klosterfestning i 793. Angrepet var en gjengjeldelse for den kristne nedslaktingen av 5.000 Saksere under høvding Widiskund 10 år tidligere.

Navigeringen på siden er lagt opp originalt og gir lyst til å finne nye temaer. En ting kan dere være sikker på og det er at våre forfedre aldri ville tillatt masseinvasjon og etnisk rensing i Norden.


Kobber fra Helgoland

Det hellige land eller Helgoland som det nå heter ligger i den tyske bukt og er restene av et stort bebodd område som dekket hele Nordsjøen i tidligere tider.

Det var et rikt sentrum i Bronsealderen og var muligens senter i det gamle Atlantis. Henvisninger til dette er sjelden fordi det ville snu oppned på vanlig politisk korrekt historieoppfatning.

Forleden ble det funnet et skipsvrak med kobberbarrer som kom fra Helgoland og som høyst sannsynlig var et vikingeskip som forliste for 1.000 år siden.


Vikinger i Vinland

Vi nordmenn har saltvann i årene og der hvor båter kan komme fram der var vi først eller i alle fall blant de første.

Slik var det også i Vikingetiden hvor vi dro vestover til Island, Grønland og videre til Markland og Vinland i Amerika. Vi kan som nordmenn være stolte over hva våre forfedre presterte. I slag med de innfødte, skrælingene (indianerne) vant vi først, men til slutt ble de for mange og vi ble drept eller trakk oss tilbake til Grønland.

Skrælingene kan lære oss en lekse i dag: Kjemp mot invasjon fra første stund eller gå til grunne. Hvilket indianerne gjorde noen århundrer senere.


Vikingfestival

Det holdes en vikingfestival på Egge 14.-17 juli i år. Programmet ser flott ut med alt fra sverdkamp til musikklek og annen underholdning.

Alt som får frem det faktum at vi er et unikt folk med en egen, verdifull historie, en egen verdifull kultur og egne verdifulle kamper som må kjempes er jeg helt for. Under vikingtiden var det en stadig kamp mot fremmede folk som ville tvangskristne oss, i dag går kampen mot nidinger som gir bort vårt land til folk fra helt andre raser. For å få oss til å gi fra oss landet uten kamp er det viktig å spre anti-hvite holdninger i befolkningen slik at vi ikke ser på oss selv som unike og verdifulle.

Se hvilke vikingtilbud som finnes i ditt nærmiljø og lær mer om ditt unike folks historie.


Åsgard - politisk korrekt fra Høgskolen i Bergen

Interessen for Åsatro og våre forfedres liv og virke er stadig voksende og mange har etterhvert laget flotte nettsider hvor vi kan hente inspirasjon og kunnskap.

Åsgardsiden til mediesenteret ved Høgskolen i Bergen inneholder mye artig og er fin å bruke tid på sammen med barna. At den er politisk korrekt gjør egentlig ingenting for den vekker lysten til å lære mere. Ta dere god tid og nyt den uformelle presentasjonen av stoffet.

Vår felles nordiske kulturarv er rik på nyanser og tolkninger og jeg håper flere på egenhånd vil søke de forskjellige kildene og bidra til gjenfødelsen av nordisk religion og kultur i Midgard.


Kaupang - Vikingebyen

Kaupang eller kjøpstad som navnet vel betyr ligger strategisk til i den brede bukten mellom Stavern-halvøya og Tjølling-landet.

Veien til innlandet gikk over Farriseidet og gjorde Kaupang til et naturlig handelssted og omlastingsplass for handlende som kom langs kysten. Kaupang ble anlagt av høvdingen på Skiringsal som kontrollerte området og sikret fredelig handel. Skiringsal betyr muligens "Hallen for de som er gjort skiri".

Av en eller annen grunn flyttet byen seg vestover og heter i dag Larvik mens Kaupang ble overgrodd med trær og beitemarker. I moderne tid ble den funnet igjen og nå rekonstrueres den. Universitet i Oslo har laget en flott nett-utstilling om Vikingebyen Kaupang.


Interaktivt kart viser samlingen av Norge

For at dagens oppvoksende slekt skal føle slektskap med sitt folk og føle hvordan de er uløselig tilknyttet sitt land så er det viktig at de kjenner historien sin.

De som ikke kjenner sitt opphav føler heller ikke de evige blodsbånd som binder generasjoner av nordmenn sammen som sømmen i et et fint brodert mønster. Det er derfor alltid artig når man ser noen fremstille historien på en ny og underholdende måte som ved dette interaktive kartet over Norges samling.

Tenk over tiden som har gått siden Norges samling og på dine forfedre som har slitt,kjempet og dødd for nasjonen Norge slik at du kunne arve landet og leve fritt. Nå har imidlertid svikefulle Judaser i politikk og høyfinans solgt din arv og fødselsrett til internasjonal mafia som knuser våre blodsbånd og vårt uavhengige fedreland.


Vikingtiden - skoleoppgave

Vikingtiden er populær igjen og godt er det. Den var en stund litt ute av mote etter at de som tok opp igjen vår forfedres arv til oss tapte den andre verdenskrigen. I dag er det mange som skriver skoleoppgaver om epoken og her presenterer vi en av dem.

Spesielt nyttig for dere andre som har samme tema og ikke riktig vet hvordan dere skal legge det opp. Stoffet er omfattende og husk at du ikke skal skrive avskrift, men kun la deg belære og inspirere. Lykke til.

Bildet er et utsnitt fra det berømte Bayeuxteppe oppkalt etter byen i Normandie hvor det ble funnet. Det viser Wilhelm Erobreren og hans menn på vei over Kanalen for å erobre England i 1066. Det var det året vi regner Vikingtiden for avsluttet.


Vikinger i Vestfold

Interessen for vår fortid vokser stadig. Organisasjonen "vikinger i Vestfold" er et prosjekt som har som mål å spre kunnskap om vår stolte og rike historie. Organisasjonen iverksetter forskjellige tiltak og arrangementer for å spre kunnskap om vår fortid.

Handlingsplanen for 2005 inkluderer blant annet konstruksjonen av en kopi av Osbergskipet, ro og seilregatta for vikingskip og andre spennende tiltak. Spesielt interessant synes jeg prosjektet "levende vikinger" virker. Her går organisasjonen inn for å utdanne vikinger som skal fungere som kulturarrangører, turoperatører og lignende.

Dette tiltaket ble fanget opp av Associated Press og har blitt gjengitt verden rundt. Støtt tiltaket og bli en "offisiell" viking du også!


Midgardsenteret - Borre viking senter

Norge kryr av minner om vår egen stolte fortid hvor jøder var nektet adgang til riket fordi man hadde lært av våre brødre lenger sør i Europa. Kristenkongen Olav den hellige bekreftet forbudet i sin lovtekst for 1.000 år siden, men da var vikingtiden alt på hell.

På Borre i Vestfold ligger det et gravfelt med store haug-graver som man regner at Ynglingeætten ligger i. Snorre besøkte gravfeltet i 1218 og mente at der måtte Gudene selv ligge. Og det gir jeg han rett i. Der ligger det Gotere av høy byrd. Eller Guder som de også kalles.

Ja, for husk at ordet Gud ganske enkelt betyr Goter. Altså en rasebeskrivelse av vårt folk og vår rases beste egenskaper.


Viking quest - dataspill om vikinger

BBC har laget et artig spill om norske vikinger. Spillet er propagandapreget ved at det fremstiller våre forfedre som voldelige og aggresive, men ellers er spillet fornøyelig nok.

Sannheten er at norske vikinger hevnet drapet på 5000 av våre allierte venner i Tyskland ved å angripe de kristne som stod bak, og fortsatte med det så lenge vi ikke fikk være i fred. De kristne tolererte nemlig ikke vår religion og levesett, og ville kristne oss med tvang. Vi slo godt i fra oss, helt til ryggdolkeren Olav "den hellige", eller "den feite" som han opprinnelig ble kalt, knuste sitt eget folks levesett.

Vikingene var først og fremst handelsfolk, gode håndverkere og ingeniører, men i dette spillet skal du bare slåss. Jeg fikk 1009 poeng, men det slår du sikkert hvis du prøver et par ganger.


Absolutt viking - Vikinger som kunst

Vår stolte fortid slutter aldri å fenge og er en stadig inspirasjonskilde for tenkere selv i dag.

Godt er det, for det meste tankegodset skapt de siste 50 årene er forpestet av den "politiske korrekthet" som går ut på at man kun tenker innenfor de rammer som den internasjonale jødedommen har oppstilt.

Ved å gå tilbake i tid for inspirasjon er det lettere å se den forkastelige og åndelige sykdommen som i dag herjer Europa og ødelegger vårt folk. Denne siden er en samling bilder av moderne europeere som "lever ut sine drømmer og skaper en egen vikingidentitet."


Vinlandskartet - Vi var der

Jada, vi var der; og det lenge før Christopher Columbus. Kunnskapen om våre ferder til Vinland i nordøst Canada var viden kjent i Europa, men så spørres det jo selvsagt; er kartet ekte? Og det er hva denne siden handler om i tillegg til litt stoff og bilder om vikinger i vesterled.

For oss i dag betyr det ingenting om kartet er ekte eller falskt fordi det gir et bilde av hvor vi reiste og bosatte oss som er bekreftet gjennom arkeologi, saga-litteratur og generell forståelse av våre forfedres muligheter og utferdstrang.

"Der hvor båter seile kan der var vi første mann". Slik var det bare. Uansett er det artig hvordan forskerne går til verks i slikt arbeide.


Avaldsnes - Harald Hårfagre's kongsgård

Kormt eller Karmøy betyr vern og i leden innenfor seilte du i ro og fred. Det vil si hvis du betalte bompenger eller skatt til herren på Avaldsnes.

Det opprinnelige navnet er Augvaldsnes etter en kong Augvald, men med årene er det slipt litt ned. Augvaldsnes var et viktig senter i den tiden da hovedtyngeden av folk og makt lå langs kysten og sundet kaltes Nordvegen som ga oss landsnavnet vårt: Nordvegr eller Norge.

Jeg har holdt seremonier både ved odden hvor Vikingegården ligger, ved Re-haugene like ved og andre steder på Kormt. Bildet viser en bautastein ved kirken som kaster skygge i morgensolen. Kristent hat og blasfemi kaller den fornærmende nok "Maria's synål".


Vikingetiden - Nordmennenes Raseri

Religionskrigen herjet Europa. De kristne morderne drepte, brente og voldtok det som trengtes for å undertvinge seg våre forfedre. Vårt folks religion som var vokst med oss til en del av vårt blod måtte utryddes av de jødedyrkende kristne djevlene.

Blodet rant og våre helligdommer ble jevnet med jorden for å gi plass til kristne kirker. I Verden i Nord-tyskland år 783 ble 5.000 av våre saksiske blodsbrødre drept på kommando av biskopen av Lindisfarne kloster. Etter 10 års forberedelse kom hevnen fra nord.

Steinen på bildet viser en overlevende munk's bilde av våre rettferdige forfedre. I over 200 år holdt vi stand før den sorte åndspesten fikk overtaket i Norge. Nå har gjenerobringen begynt.


Kaupang var et maktsentrum
Universitet i Oslo - Kaupangside

Vi er svært takknemlige for at ressurssterke læresteder som UiO og media som Aftenposten engasjerer seg i formidlingen av vårt folks historie og utvikling.

Kaupang er et flott sted å besøke selv om ikke mye ved den grunne bukten minner om fortidig storhet.

Men maner du synet fram for deg så dukker fortiden frem på netthinnen din. Ta med deg mat og drikke og ta en ettermiddag på stedet til sommeren. Bildene er fra UiO sin side.


Danene vender tilbake til Uppsala

Utifra hvilket grunnsyn man har kan man få svært forskjellig løsninger og slutninger når man skal sette seg inn i vårt folks historie. Vårt har alltid vært at vi tror det er jordnære folk som har skrevet om jordnære mennesker og hendelser. Altså at våre Eddavers beskriver faktisk historie om faktiske mennesker og faktiske hendelser.

Vår kapasitet er svært begrenset til egen grunnforskning, men vi er overbevist om at vi har bedre tolkinger enn de fleste.

Stor er derfor gleden når vi kommer over folk som har det samme utgangspunktet og drøfter forhold vi selv har lurt på, men manglet konkret kunnskap for å løse gåtene. Trygve Berge er en av disse jordnære og kloke mennene som her gir en glimrende tolking av Ynglingeætten og noen vers i Voluspå.