.:Vigrid Forsiden:.

Geit ==> Goter ==> Guder ==> Gud
Vi av nordisk ætt er Guder

Vi har i en tidligere artikkel tatt opp hva ordet menneske betyr og at det er et ord som kun blir brukt av vårt nordiske folk og beskriver at en mann eller kvinne er renset i skaperens navn. I Norge i dag er det kun Vigrid som har en slik nordisk seremoni som gjør dem som døpes til menneske.

Vi har et annet svært viktig ord som også blir stygt misbrukt i Norge og andre land bebodd av folk av nordisk avstamming i dag. Og det er ordet "Gud".

I tidligere tider fantes ikke det ordet. Det ble dannet etterhvet som vårt nordiske folk spredde seg utover og erobret og underla seg andre folkeslag. Det var forresten ikke alltid at vi erobret dem. Noen ganger levde vi fredelig ved siden av hverandre og fremsto som praktiske eksempler på gode organisatorer og rettferdige menn.

Vårt fellesnavn var den gangen Gotere. Det er et navn du finner igjen over hele det sydlige Skandinavia fra Jylland (Goterland) i vest til Gotland (Goterland) i øst og til området i nord-Europa med havnebyen Gotenhaven.

Den gang en kombinert tysk-polsk ridderhær jaget tyrkerne på flukt da de var like ved å erobre Wien i 1683 hilste Wienerne hæren velkommen med ropet "Goterne kommer".

Ordet Goter er igjen avledet av ordet Geit og betyr "folket som holder geiter". Geiten ble etter hvert symbol for vårt folk og ga oss navnet sitt. På grunn av vårt folks overlegne evne til organisasjon og rettferd ble navnet et begrep for alt som var riktig og velordnet. Den gang som i dag.

Geitens hellige posisjon hos våre forfedre ble hedret med at den ikke ble spist. Noe vi fremdeles ikke gjør. Men det kan du forbanne deg på vil bli forandret såsnart jotunlakeiene leser denne artikkelen her. Og det gjør de. Desverre.

Fremdeles sier vi at noe er Godt (altså Gotisk) hvis det er riktig og bra. Gjør en person noen ting som er bra for andre kalles vedkommende God (Goter). Etter hvert som tiden gikk ble selveste skaperens navn byttet ut med kortformen av vårt stammenavn. Altså Gud. Eller rett og slett Goter. Siden jeg er av Gotisk avstamming selv kan jeg med rette kalles Gud. Som alle andre som er av Gotisk ætt.

For oss i Vigrid er derfor ordet Gud umulig å bruke når vi beskriver universets skaperkraft fordi det vil være å forherlige oss selv. Rent bortsett fra at vi aldri har skapt universet, men tvert i mot er Skaperens (Odins) utvalgte folk. Vi får nøye oss med at hver gang de kristne bruker ordet Gud så er det oss de påkaller og tilber. Og det er vi fornøyd med og setter stor pris på.

Vi bruker derfor ordet Odin for den generelle og totale skaperkraften som har skapt universet og alt det består av. Inklusive oss selv som er av nordisk ætt og som Odin utpekte til sitt eget utvalgte folk.

Vi bruker navnet Thor for å beskrive universets maskuline kraft og Frøya for å beskrive den feminine.

Det er derfor ikke tilfeldig og egentlig bare å vente at jotnene og deres lakeier og nyttige idioter bruker Geitehodet for å fremstille de negative kreftene som de kaller satan for å rakke ned på oss som er av Nordisk/Gotisk ætt.

Skulle dere kjenne noen slike forvillete indiveder så forklar dem at de opptrer som agenter for vårt folks dødsfiender og deltar i å bygge selvhat i seg selv og sitt eget folk. Et selvhat som er med på å utslette oss.