.:Vigrid Forsiden:.

Vikinge-eliten var rusfri og viste respekt for erobrede kvinner

Innlegget er et brev til dansken Karsten Holt, men vi synes det er interessant for oss også.
Det er skrevet og sendt av Ola Misvær.

Jeg er en norsk nasjonalist som har lest det du har skrevet med største interesse. Vi lever i et fullstendig dekadent samfunn og Danmark må næmest betegnes som et "Pornokrati". Diverse "liberalere" unnskylder massevoldtektene og påstår at våre forfedre var likedan, på tross av at de ikke var depravert av pornografi.

Denslgs påstander er imidlertid ren løgn. De gamle vikinger dro riktignok på tokter til utlandet og røvet, men de voldtok ikke.

Ja, det var sågar dødsstraff for voldtekt: ikke bare i hjemlandet, men også på tokter utenlands!

Jeg siterer herved fra Axel Olriks kommentar-verk til "Sakses Oldhistorie" ("Kilderne til Sakses Oldhistorie", Kbh. 1894): Side 205: fra Frodes Russerlov: "Han bød også Russerne at følge dansk krigsskik.... Endvidere: om nogen voldtog en mø, skulde han miste et af sine lemmer eller bøde 1000 mark i guld". (Hvilket betød økonomisk ruin for de fleste.)

Fra et kvad i Halvssaga i flg. Hrok den svarte (side 206): "Han bød at ej volde hærtagen mø gråd eller gøre mands kvinde ondt". Voldtegter begåes som regel under innflydelse av alkohol, men de store dansker var faktisk avholdende: Side 207: "Endnu bestemtere selvbeherskelse er det, når Starkad og Bemune aldrig lader deres vikingeflok smage sterk drik; lignende regler gælder for Hake og hans elleve kæmper."

Ja, våre forfedre var langt mere humane enn slik det fremstilles i våre forjødede medier: ""Hjalmars vikingelov" inneholder kun humane bestemmelser; ikke at æde råt kjød, ikke at rane fra fredelige kjøbmænd, fra bondemænd eller fra kvinder, ikke - under livsstraf (i.e. det som i våre dager kalles "dødsstraff"; våre forfedre kalte det "livsstraff, ettersom den dømte jo ble berøvet livet) - at voldtage kvinder" .

Videre: " Også udenfor Norden findes der vedtægter for et frivilligt krigersamfund, der ligner Frodes "Russerlov så stærkt, at de ikke bør forbigås. Vi finder dem hos Irlands Fianna: "Dette var de fire vilkår, som skulde overholdes af enhver der blev optaget i Fianna:

1) ikke at modtage medgift, men at vælge en kvinde for hendes egen skyld,
2) ikke at krænke kvinder,
3) ikke at ringeakte nogen for smykkers eller fødes skyld,
4) ikke at vende ryggen selv for ni kæmper.
Nr 2 og 4 genfindes blandt kong Frodes og kong Halvs love (kun med andet tal på krigerne, 4 eller 11)."

Ja, sådan var våre forfedres skik - i motsetning til vårt "amerikaniserte" (dvs forjødede) samfunn!

Med nordisk hilsen
Ola Misvær