.:Vigrid Forsiden:.

Thor med Hammer og Hakekors
Hakekorset er et gammelt symbol for hell og lykke

Her er et av de bildene jeg liker best av de nordiske Gudene (Goterne). Det er malt i 1872 av Mårten Eskil Winge og forteller egentlig en hel historie:

Historien: Goterhøvdingen Thor er på krigsferd i stridsvognen sin og slår Goternes fiender i slag. Geitene symboliserer Goterhæren og Hammeren den militære makten til Goterne ledet av den militære krigshøvdingen Thor. Våre forfedre var intelligente og jordnære og vår mytologi er like mye en fortelling i "bildeform" om vår historie. Noe forandret gjennom mange årtusener.

En artig detalj på bildet er beltespennen hans. Den er et hakekors av den typen Hitler tok i bruk 50 år etter at Winge malte bildet. Under er beltespennen forstørret slik at hakekorset synes bedre:

Hitler og de tyske nasjonalistene (Nazistene) var glødende interessert i våre nordiske folks felles historie og hadde den samme rett som alle vi andre til å bruke alle våre nordiske symboler. Så alle vi som er tilhengere av vår gamle historie, religion og kultur burde ta i bruk hakekorset som den naturligste ting av verden. Jeg skal.