.:Vigrid Forsiden:.

De tre hovedraser

Det er i dagens moderne norske samfunn, hvor offentlig hjernevasking på skoler og i annen sammenheng bestemmer hva folk skal ha lov til å tenke og mene, ikke lenger politisk korrekt i det hele tatt å snakke om raser.

Ja, begrepet rase er fjernet fra ordlisten og det er vedtatt at det overhodet ikke eksisterer noe slikt som menneskelige raser. Å hevde noe annet er i utgangspunktet rasisme og det er farlig det fordi det er å gå imot våre allvitende politiske bedrevitere som tjener seg feite ved å sitte på Stortinget og gjøre vedtak som fører til at vårt nordiske folk blir utryddet.

Hvorvidt de som deltar i dette folkemordet på oss er selvhatere eller bare nyttige idioter for den internasjonale maktgruppen som ønsker oss utslettet får de svare for selv. Det vi skal svare for er hvor de tre hovedrasene mennesker kan deles inn i har sine utviklingssentre og kjerneområder.

De tre grunnrasene vi mennesker kan deles i er den mongolske, den negroide og den nordiske. Vår hovedinteresse ligger selvsagt på vår egen rase; den nordiske.

Stort sett er alle enige om at den mongolske rase har sitt moderne utviklingssenter i Kina og den negroide i de sentrale strøk av Afrika. Dette er vi i Vigrid enige i og det er lett å se at det er slik. I disse to områdene er rasene stort sett "rene" og ublandete og jo lenger du fjerner deg fra dem i alle retninger blandes de mer og mer ut for så å gå over i de to andre rasene når vi nærmer oss deres kjerneområder.

Når det derimot gjelder den nordiske rase som kan defineres som mennesker med lys hud, lyst hår og lyse øyenfarger så ønsker makthaverne av politiske årsaker å spre åpenbar vranglære. Det finnes nærmest ikke en eneste flekk på jorden hvor det ikke foreslås at vi i moderne tid har utviklet oss til å bli nordiske mennesker. Områder som India, Afrika og Kaukasus er svært populære forslag.

Hadde disse forslagene vært riktige så hadde disse områdene hatt den største konsentrasjonen av nordiske raseegenskaper liksom de to andre hovedrasene har det i sine utviklingsområder.

Vårt kjerneområde er det nordeuropeiske slettelandet som går fra den engelske kanal til de baltiske land og fra Norge i nord til det sentrale Tyskland i sør.

Det er usikkert hvor langt syd og øst det gikk og i tillegg må vi regne kystområdene fra Jæren og nordover inn i Nordishavet helt til Alaska som mulig kjerneområde.

Når vi kom hit og hvordan vi så ut da vi kom hit kan diskuteres og det kommer vi tilbake til, men vi kan i alle fall slå fast følgende: Den nordiske rase har Nord-Europa som sitt hovedkjerneområde og er det hovedområdet som vi har utviklet dagens raseegenskaper i.

Og fra Nord-Europa har vi spredd opplysning og gitt opphav til utvikling av høykulturer i andre deler av verden slik vi i dag gjør det i de såkalte U-land.

Vi kan derfor med rette være stolte av vårt folk og si: Alt lys kommer fra Norden!