.:Hovedsiden:.

Hei og velkommen til vår avdeling for elev- og studentassistanse. Skulle du eller gruppen du er med i ha en oppgave å skrive som går inn på de feltene vår nettside dekker kan du sende oss de spørsmålene du ønsker svar på så skal vi etter beste evne besvare dem sett fra vår synsvinkel og vårt krav om sann og objektiv historieskriving.

Vi vil etter hvert legge ut noen av de oppgavene vi får tilsendt slik at dere kan hente ideer både til spørsmål og svar der. Vi vil selvfølgelig fjerne navn og annen identifikasjon fra de oppgavene vi legger ut. Alle innsendinger behandles konfidensielt og slettes etter at de er besvart.

Her har du noen eksempler på spørsmål og svar: