.:Hovedsiden:.

2. Verdenskrig Diverse - Jødenes Krig - Artikler:


Kampf in Norwegen
- Tysk bildehefte

Nürnbergprosessen
- Jødisk lynsjeparti

Palestina som Joker
- Balfourdeklarasjonen


Balfourdeklarasjonen
- Jødene spiller trumf

Versailles-diktatet
- Tyskland slaktes

Jødene erklærer Krig
- Tyskland skal utslettes


Jødenes Krig
- for å knuse Tyskland

Forestal-dagbøkene
- Jødene skapte Verdenskrigen

President F. D. Roosevelt:
- Krigshisser og Folkemorder


Winston Churchill
- Syk Krigshisser

Winston Churchill
- Hatefull Folkemorder

Winston Churchill
- Stinkende feiging


Massemorderen Churchill
- Breivik's Idol

Den 2. Verdenskrig
- Jødisk Angrepskrig

Alliert Folkemord
- Wilhelm Gustloff senkes


Polen ville
- erobre Berlin

Hans Ulrich Rudel
- Stuka Pilot

Engelsk Folkemord
- Kosakkene Massakreres


2. Verdenskrig Plakater
- Positiv Folkeopplysning

Waffen-SS
- Introduksjon

Heltearmeen Waffen-SS
- Leon Degrelle


Joachim Peiper's
- siste kamp

Michael Wittmann
- Verdens fremste panzerfører

Waffen-SS
- Solidaritet i praksis


12. Waffen-SS
- Panzerdivision Hitlerjugend

Emil Dürr
- Frihetshelt med Hjerte

Alfreds Riekstins
- Lettiske nr. 2


Waffen-SS i Vietnam
- Tysk innsats sentral

Korsun-slaget
- Waffen-SS redder dagen

Radiotelegrafisten
- ble ved sitt apparat


Waffen-SS
- Det gode eksempel

Sturmbrigade Dirlewanger
- Østfrontens Livreddere

Festung Breslau
- Heroisk Tysk Ungdom


Waffen-SS
- De Moderne Vikinger

Jerngarden
- Corneliu Codreanu

Elven Nemen
- Tysklands Østgrense


General Franco
- Spanias Redningsmann

Stå opp og
- la Stormen bryte løs

Fredelige Frankrike
- Tysk Okkupasjon


Engelsk hat
- mot Frankrike

Jøder og Kommunister
- Frankrikes Ulykke

Tyske Krigsfotografer
- Dokumenterte Heltesoldatene


2. Verdenskrig Diverse - Jødenes Krig - Kommentarer:


Polen startet den 2. Verdenskrig

Polen var England's nyttige idiot

Det som sies om den direkte årsaken til utbruddet av den 2. verdenskrig er alment kjent blant de interesserte: Polen fremprovoserte et angrep fra Tyskland for å gi England en grunn til å knuse Tyskland. Polen var i sitt overmot selv også interessert i en erobringskrig mot Tyskland og polske medier med kilder på toppen i det polske maktapparatet ventet å erobre Berlin på to uker. Bildet viser den polske hærsjefen, Rydz-Smigly, som sitter modell for sitt inntog under Brandenburger Tor i Berlin.

Det interessante med artikkelen ligger i at det ikke er en Nazi som har skrevet den for å revidere historien utifra politiske motiver, men en seniorforsker ved det russiske forsvarsdepartementet, oberst Sergei Kovalev. Dette kan bety at Sannheten om den 2. verdenskrigkan få bedre vilkår i det offentlige rom og at utspillet ble timet som et ledd i å bedre forholdene til Tyskland på linje med Putins og Medvedevs mange invitasjoner til europeisk samarbeide.


Anglozionistiske voldshorder invaderer Europa under den 2. verdenskrig

Anglozionistene angriper og erobrer Frankrike (og resten av Vest-Europa)

Bildet over er malt i 1941 av den amerikanske maleren Thomas Hart Benton, som altså forutså den anglozionistiske morderbandens invasjon av Europa tre år før den skjedde. Med skyskraperne i Wall Street som bakgrunn, hvorfra jødiske oligarker finansierte erobringskrigen med sine finansielle svindlerier på den amerikanske skattebatalerens regning, via den engelske kystlinje over i en armada av båter lander de anglozionistiske massemorderne på Normandie's kyster. Resten av symbolikken er klar for alle: Mens resten av familien ligger døde rundt i det ødelagte europeiske hjemmet voldtas den blonde kvinnen. Bildet beskriver glimrende både hva som skjedde under de alliertes erobring av det frie Europa under tysk ledelse og det som har skjedd videre. Etter at anglozionistene hadde befestet maktposisjonen sin i Europa og hjernevasket europeerne til en feministisk, selvhatende flokk av tapere ble grensene våre åpnet for en rasefremmed invasjon som kan kalles den 2. bølgen.

Med dette minnes vi en av Europas mørkeste dager overhodet: De angloallierts invasjon i Normandie den 6 juni 1944.

Interessert i å diskutere det med meg? Dere finner meg på Facebook:)


Dagbladet slår fast: Waffen-SS holdt seg til Folkeretten

Bildet viser en tysk Tigerpanzer fra panzerdivisjonen "Das Reich" i Waffen-SS. Heltesoldaten, Fredrik Jensen, var en tid aktiv i "Das Reich" under befrielsen av Russland som maskingeværskytter. Her forteller han sannheten om Waffen-SS.

Waffen-SS er helter i Estland mens kommunister stilles for retten for folkemord

Kommunismen som herjet Europa med sine folkemord og grusomheter var jødisk dominert. Waffen-SS var heltene som stilte seg til forsvar for Europa mot disse jødestyrte redselsregimene.


Waffen SS - salg av artikler, flotte bilder
Germania International - tredje rike

Germania International er en stor side med mange flotte bilder og artikler til salgs. Interessen for artikler fra det tredje Tyske Rike er stor og prisene blir deretter.

Grunnen til at vi har linket opp siden og anbefaler dere å bli kjent med den ligger i det enorme bildematerialet. De har flere fotoalbumer til salgs med bilder fra krig og hverdagsliv. Slikt materiale er bannlyst av den zionistiske makteliten fordi det viser at den tyske frontsoldat er akkurat slik alle andre soldater egentlig er: hyggelige og blide folk som er utkommandert til å sette livet inn for landets og folkets frihet.

Bildet viser en Waffen SS-offiser med teksten: "Kallet til Kamp - Beskytter av Freden". Og akkurat det var det alle de frivillige heltesoldatene i Waffen SS var. Vi i Vigrid hylder dem for innsatsen.

Waffen SS; Helter fra Virkeligheten!


Waffen-SS - Flotte bilder

Den andre verdenskrig var den internasjonale jødedommens kamp om verdensherredømme. De hadde makten i U$A og England og dominerende innflytelse i andre vestlige land som Norge.

I 1917 tok de internasjonale jødene makten i Russland og viste sitt sanne ansikt gjennom folkemord og forvandlingen av landet til en stor slaveleir. Opp mot disse egoistiske ødeleggende kreftene stilte kun et folk til kamp for folkenes rett til egne liv og egen fremtid og eksistens.

Tysklands og deres alliertes kamp var en kamp mot en så kolossal overmakt at det er et av historiens store under at de holdt ut så lenge. De frivillige i Waffen-SS har sin del av æren for det. Tysklands heltemodige offer ga oss et pusterom vi i dag er i ferd med å miste. Er du klar til innsats?

Vigrid er klar - er Du?!


Waffen-SS helten Arne Borgir dokumenterer

Arne Borgir var en av de nærmere 10.000 nordmenn som meldte seg til krigsinnsats på tysk side for å stoppe bolsjevismen fra å erobre Europa og starte nedslaktingen av de europeiske folk etter samme mønster som de under internasjonale jøders ledelse hadde gjort det i Russland og de andre landene i Sovjetsamveldet.

Han var med i den 5. Waffen-SS panzerdivisjon som ble kjent som en av de beste hæravdelingene som noen gang har kjempet på noen slagmark. Borgir har nå samlet dokumentasjon om den verdensberømte elite-divisjonens innsats i et hefte som koster 100 kroner. Kjøp heftet og les selv.

Vigrid hylder elitesoldatene i Waffen-SS og anerkjenner det offeret de ga for at vi skal leve i et fritt Europa. En kamp vi fortsetter i dag. Linken går til et NRK-innslag om og med Borgir.

Odin er stor og hylder frihetskjemperne i Waffen-SS


Walter Nowotny - Helt til evig tid

Bildet er av en av de største helter og kampflygere som noen gang har levd: Walter Nowotny. Han var tysk jagerflyver under Europa's krig mot den internasjonale jødedommen og deres allierte lakeier og nyttige idioter.

Tilsammen fløy han 442 oppdrag hvor han skjøt ned 258 fiendtlige fly. 255 over Østfronten og de tre siste over Vestfronten med den nye jetjageren ME 262.

For bragdene sine ble han tildelt den aller høyeste utmerkelsen man på det tidspunktet kunne få i Tyskland; Ridderkorset med eikeløv, sverd og diamanter. Senere ble den samme laget i gull og gitt til Hans-Ulrich Rudel som den eneste.

Helter går aldri av moten!


WW2 - Slagkrysseren Blücher

Slagkrysseren Blücher har en spesiell plass i norges historie. På godt og vondt.

Skipet ble truffet av kanonild og torpedoer i Drøbakssundet og norges konge og regjering fikk tid til å stikke av som feiginger og la folket de hadde forrådt i stikken. Siden inneholder mye godt stoff. Blant annet om 60 tyske soldater som erobret hele marinebyen og -basen Horten uten tap.

Innfelt er 3 av de tapre, seierrike tyske soldatene. Kun 4 nordmenn falt i kampen mens 1.200 overga seg og hele marinebasen intakt.

Aldri mere Broderkrig!


WW2 Tirpitz - Nordens ensomme Dronning

Admiral von Tirpitz hadde æren av å bygge opp Tysklands marine på slutten av 1800-tallet til å bli en slagkraftig styrke som kunne "vise flagget" over hele kloden. Bakgrunnen var Tysklands inntreden som kolonimakt og økende handelsnasjon.

Målet var å være så sterk at Storbritannia ville avstå fra å angripe Tyskland, men så svak at Britene ikke ville føle seg truet. Begge deler feilet. Hitler bygget derfor sine slagskip med overlegen ildkraft, men alt ble for lite og for sent.

Slagskipet Tirpitz, med tilnavnet "Nordens ensomme Dronning", kom aldri i ordentlig sjøkamp før hun ble senket i Troms i 1945. Fred være med hennes minne.

Sterk nok - Tidsnok!


Feldgrau - Feltgrå

Feltgrau eller feltgrå spiller hen på fargen til de tyske infanteriuniformene. Tysklands militære styrker var aldri rustet opp mot et nivå som var nødvendig for å kunne måle seg med fiendens.

Hverken i utstyrskvalitet eller antall. På enkelte områder var kvaliteten høy og til og med overlegen, men antallet var til gjengjeld alltid for lavt. Kvaliteten på offiserer og mannskap gjorde at Tyskland vant en del oppsiktsvekkende seire under hele krigen. Og visshet om at de kjempet for en rettferdig sak.

I 1941 kom de Sovjetunionen i forkjøpet med noen korte uker og reddet oss alle fra å gå under i Gulag-leirene. Europas verste dødsleire. Jødestyrte. Ungdommen i den tyske hæren sloss for Europas frihet den gangen. I dag gjør vi det.

Kampen for frihet og demokrati stopper aldri!


WW2 - Tigerpanzer

Da Tyskland ble tvunget i krig i 1939 var landet dårlig rustet med mangler på alle hold. Tungt panzer manglet helt og da russerne stilte opp med sine T34 var det bare tysk trening og improvisasjonskunst som reddet dem.

Etter hvert kom Tigerpanzeren i produksjon og ble et fryktet våpen på alle frontavsnitt. Motoren var litt snau, men armering, kanon og tekniske detaljer gjorde den til en vinner. Og fremfor alt helter som Wittmann i Waffen-SS Panzerdivisjon nr 1 "die Leibstandarte Adolf Hitler".

Waffen-SS regnes forøvrig av mange som modell for både NATO, Europahæren og den moderne norske hæravdelingen Telemarksbataljonen. Men ikke for den norske hær generelt.

Kunnskap fremfor hjernevask!


WW2 - Slagskipet Bismarck

Erfaringene Tyskland gjorde under sjødelen av den 1. verdenskrig var at skulle de først ha en havgående flåte måtte skipene ha større slagkraft enn de britiske.

Det bygget de og Bismarck var dronningen i den nye dypsjø-flåten, men igjen; for lite og for sent. I et desperat forsøk på å flytte basen fra Tyskland til Frankrikes atlanterhavskyst ble Bismarck og kampfellen "Prinz Eugen" oppdaget og engasjert til kamp av en britisk slagskipsflåte i Danmarkstredet.

Innfelt vises det berømte bildet av en bredside fra Bismarck mot "Prince of Wales". Til høyre oppe er Bismarck's våpenskjold. Bismarck kom aldri fram til Frankrike, men ble senket av britiske fly- og sjøstridkrefter like før de var fremme.

Vi ærer de falne og fører Europas frihetskamp videre!


WW2 - Slaget om Nord-Afrika

Messerschmitt bf 109 svevde over den nordafrikanske himmelen som en ørn på jakt etter bytte. Og bytte fant den og bytte nedla den.

De allierte flygerne fryktet de tyske jagerne med rette under slaget om kontrollen over Middelhavet og Suezkanalen. Utfallet av kampen vet vi, men den slutter aldri å fascinere oss.

Denne siden gir et greit og rimelig saklig bilde av hendelsene.

Helter minnes evig!


WW2 - Scharnhorst

Slagkrysseren Scharnhorst sammen med søsterskipet Gneisenau utgjorde den nest største klassen i den tyske marineflåten under den andre verdenskrig.

For at skip i denne klassen skal vise sitt beste trenger den egentlig å tilhøre en slagskipsgruppe av Bismarck-klassen og gjerne med tilhørende hangarskip slik amerikanerne satset på. Det hadde ikke Tyskland penger eller tid eller råmaterialer til og dermed ble det hasardiøse kamper.

Mest kjent er operasjon Cerberus hvor hun seilte spissrot i front av en stor flotilje tyske krigsskip fra Brest i vest-Frankrike gjennom den engelske kanal og hjem til Tyskland. Dristig og vellykket.

Lykken står den modige bi!


Achtung Panzer!

Interessen for den heltemodige tyske innsatsen for å redde Europa fra det jødestyrte kommunistiske slaveriet slik jødene hadde demonstrert det i Sovjetunionen er sterkt økende.

Vi i Vigrid er glade for det og skal med glede gi dere informasjon om temaet. Vi villle selvsagt helst ha gitt dere stoffet på norsk, men inntil vi har kapasitet til det linker vi opp utenlandske sider.

Achtung Panzer! er omfattende med mange flotte bilder av tysk panzer og tyske helter som kan tjene som forbilder for norsk ungdom av i dag. Husk at den etniske rensingen av oss nordmenn er intet annet enn folkemord som krever full innsats for å stoppes.

Odin er stor og Waffen-SS hans elitesoldater!


U-båtesset Werner Henke

Werner Henke tjenestegjorde som U-båtkaptein under den andre verdenskrig. Hverken den franske, den italienske eller den russiske U-båtmarinen greide å senke like man skip som Henke greide alene. Dette viser hva ett enkelt mannskap med en visjon kan utrette.

Henke er også anerkjent som en havets gentleman. Han reddet mannskapet på skipene han sank der dette var mulig og ga dem eksemplarisk behandling. En ekte helt med andre ord.

De allierte kunne selvfølgelig ikke ha edle menn som Henke i live etter krigen. Da skulle de jo gjøre alt i sin makt for å fremstille tyskerne som et ondt folk som fortjente å bli utryddet, noe de også prøvde. Henke ble derfor drept i fangenskap.

Heil Odin! Heil Henke!


Verdens beste noensinne

Oberst Hans Ulrich Rudel i det tredje rike's Luftwaffe ble den andre verdenskrig's høyest dekorerte soldat. Han var så suveren på sitt felt at det ble laget en utmerkelse som ingen andre enn han ble tildelt.

Den kalles Ridderkorset med sverd, eikeløv og diamanter i gull og er avbildet ved siden av Rudel selv. Rudl måtte amputere et ben under krigen, men utmerket seg både som fjellklatrer og alpinist etterpå.

Han var rusfri og brukte fritiden sin til å trene og det reddet flere ganger livet hans. Skal du først ha et forbilde, unge mann, så la det bli Rudel.

Vigrid følger i Rudel's fotspor!


Gneisenau

Hvis du noen gang har vært på Ørlandet festning har du sikkert beundret de digre kanonene der. De gjorde i sin tid tjeneste på det tyske slagskipet "Gneisenau" under navnet B-tårnet.

Gneisenau var en del av det tyske programmet for gjenoprustning etter at Versailles-diktatet hadde lagt landet forsvarsløst og det ble truet av invasjoner og også faktisk en stund invadert av franske tropper som herjet Ruhr-området. Polen prøvde å få England og Frankrikes støtte til invasjon flere ganger uten hell.

Til slutt lyktes de i mars 1939 og sto klare til å slå til da Tyskland knuste dem i september 1939. Siden gikk det slag i slag og Gneisenau gjorde nytten sin blant annet som dekning for operasjon Weserübung da Norge ble okkupert.

For et fritt Europa!


Den gang som idag

De tre krigshisserne og forbryterne mot menneskeheten er fra venstre Churchill, Roosevelt og Stalin. Bak dem alle tre sto den internasjonale Jødemakten. Tegningen er datert 1941, men det er ingen annen forskjell fram til idag enn at jødenes verdensmakt er mere total.


England og Frankrike erklærte Tyskland krig

England var i jødenes vold og gjorde det jødene manipulerte dem til. England støttet Polen i deres folkemord på tyskere i Polen slik at Tyskland måtte reagere til slutt slik enhver annen nasjon ville ha gjort. Det var hva Jødene/England ventet på og dermed gikk de til angrep og startet den andre verdenskrig i Europa.


Myten om Tyskland's skyld for den andre verdenskrig

Jødene sto bak og startet den andre verdenskrig

Hitler's naivitet og tiltro til britenes rettferdighetssans ble avgjørende. Hitler var altfor snill i en verden dominert av de jødiske finanskapitalistenes ondskap, hat og globale maktambisjoner. Bildet er av tyske soldater som fjerner en polsk grensebom 1. september 1939. Polen fungerte som de jødealliertes tennsats for å provosere fram den væpnete konflikten jødesiden senere utvidet til en fullskala verdenskrig.


Jødene provoserte fram den 2. verdenskrig

Brother Nathanael Kapner har bygget opp en glimrende nettside med navnet realzionistnews.com. Ikke bare er den tidligere talmudisten flink til å skrive, men han konstruerer bildene sine på en måte som gjør dem til en historie i kortform. Det heter seg at bilder sier mer enn tusen ord og Kapner er en mester med dem. Kapner konverterte fra talmudisme (jødedom) til ortodoks kristendom og advarer troskyldige kristne om de jødiske zionistenes ondskapsfulle spill og higen etter total verdensmakt. Siden til Kapner er vel verdt et studium for seg selv og i den siden vi linker opp her dokumenterer han hvordan jødene skapte den andre verdenskrig for å knuse Tyskland.


Icebreaker - Stalin's angrepsplan

Sovjetunionen var under det jødiske bolsjevikstyre en enorm industrialisert militærmaskin med angrepsplaner for verdenserobring. Et av målene deres var å bringe Tyskland i krig med vestmaktene for å svekke den europeiske motstanden mot kommunismen. Hæren var utrustet og stilt opp til angrep da Hitler slo til. Hitler tapte, men Stalin var så svekket at verdenserobringen aldri ble noe av.

Dag M - Hitler trumfer Stalin

Europa og verden forøvrig kan takke Hitler og det tyske folk for at jødekommunistene ikke ble verdens herrer i midten av det forrige århundrede. Da Hitler gikk til preventivangrep på de sovjetiske militærformasjoner fant han dem stilt opp til angrep i utrolige mengder. Tyskerne skar igjennom takket være overraskelse og mere moderne ledelse og forpurret Stalins plan for angrep. Det er å håpe at noen like resolutt kan forpurre dagens zionististers kamp for totalt verdensherredømme med påfølgende utryddelse av oss.


Smagon's realkunst

Bildet er malt av kunstneren Herbert Smagon og viser hva som skjedde da de allierte soldatene erobret byen Rössel i Tyskland i januar 1945. Tysklands krig var rettferdig og påtvunget. De allierte drev en forbrytersk erobringskrig for å dele opp og ødelegge Europas sterke sentrum. De lyktes og det merker vi godt idag.

Lindbergh: Jødene vil krig

Charles Lindbergh var en av luftens fremste helter i flygingens barndom og brukte berømmelsen til å prøve å hindre USA i å bli dratt inn i den andre verdenskrig slik at den ble begrenset til et europeisk oppgjør. Jødene ville det anderledes. Bildet viser slik Vichy-regjeringen oppfattet president og jødeætling Roosevelt; som en morder (Assassin).


Dansk toppnazist var elsket av kongehuset

Christian Frederik von Schalburg kan stå som et lysende eksempel til etterfølgelse for dagens ungdom som er for feige til å forsvare sitt eget folks eksistens. Vi hylder von Schalburg som en sann nordisk patriot og frihetskjemper mens Dagbladet fremstår som forsvarer av folkemord og landsforræderi. For det vil de stilles for en nordisk rett og få sin velfortjente straff.

Britene startet bombekrigen i Europa

Det første krigsforbryteren og forbryteren mot menneskeheten, Winston Churchill, gjorde da han fikk makten i Storbritannia i mai 1940 var å starte massebombing avtyske sivile mål. Hensikten var å lure tyskerne til å gjøre gjengjeld, noe tyskerne var dumme nok til. Kun Jew$A og JewK bygde et strategisk bombeflyvåpen til bruk mot sivile mål.

The Transfer Agreement

Etter den jødiske krigserklæringen mot Tyskland den 24. mars 1933 satte Tyskland inn mottiltak for å splitte jødefronten. Et av dem var "The Transfer Agreement". England saboterte og bidro dermed til at mange europeiske jøder døde som følge av de jødealliertes totale utryddelseskrig mot Tyskland.


Jew$A tvang Japan til førsteslag på Pearl Harbour

Det amerikanske folk ville ingen gjentagelse av krigsdeltagelsen i den 1 verdenskrig og ønsket å holde seg nøytrale. Det ville ikke jødene som styrte i maktens kulisser. De førte en uerklært krig mot Tyskland og tvang Japan til førsteslag.

Hvem sto egentlig bak den 2. verdenskrig?

Professor Schlee gir en glimrende fremstilling av utviklingen i Europa fra 1880 som knuser den offisielle propagandaversjonen til seierherrene om Tyskland som den krigerske makt. Sannheten er det motsatte. Bildet viser det med all tydelighet.

President Truman

var mannen som ga ordre om å slippe atombomber over et Japan som allerede da ba om forhandlinger for å avslutte krigen i det fjrne Østen. Han var også mannen som ga bort halve Europa til den jødestyrte kommunistiske folkemorderstaten Sovjetunionen. Han var også mannen som tillot forlkemordet på tyskerne og tyveriet av tysk land etter krigen. Intet under når vi ser hvem han hadde rundt seg.


Judea Declares War on Germany I
Judea Declares War on Germany II

Dr. Fredrick Töben er idag hva Bruno og Galilei var for flere hundre år siden: Forkjemper for Sannhet og Ytringsfrihet. Når det jødiske Herrefolket ikke liker Sannheten vedtar de lover som forbyr folk å gi uttrykk for den.

Töben er av disse sjeldne og modige menn som reiser seg og taler Herrefolket midt imot. For det forfølges og straffes han.

Disse to videoene gir et godt innblikk i jødenes makt over media og løgnene deres som politisk korrupte politikere og jødedyrkende media hjelper dem å opprettholde. Tittelen viser til den jødiske krigserklæringen mot Tyskland fra mars 1933 som var starten til den andre verdenskrig.

Sannheten er bedre enn jødemafiaens løgner!


Variert historieside

Det er lite stoff for skole-elever og studenter på norsk som ikke er ren propaganda for den norske "regjering" i London og deres politisk korrekte versjon av hendelsene i Norge fra før okkupasjonen i 1940 og til etter den tyske kapitulasjon i 1945.

Ja, vi er faktisk ikke ferdige med krigen og hevnen etterpå ennå. I disse dager behandles et forslag om erstatning til noen av "krigsbarna" med beskyldninger om at komiteformannen er nazi som følge. Krigsseilerne fikk aldri noe verdig oppgjør fra Staten som rett og slett stjal hele Nortraship-fondet deres. Skammelig (og typisk).

Etterkommere etter dem som ble drept av norske eller allierte styrker har aldri fått noen verdig erstating; om noen overhodet. En glimrende side til å bli klok av.

Sannhet og Balanse er vanskelig, men viktig!


Winston Churcill - Krigsforbryter og Folkemorder

Denne statuen ble laget i 2 eksemplarer. Den ene står i London og den andre i Oslo. Hvorfor Norge skal gjøre ære på kanskje den ene personen som sto for utslettelsen av Europa som livskraftig kontinent på vegne av den internasjonale jødedommens maktbestrebelser kan man bare undres over.

I mine øyne er Winston Churchill en av verdens største folkemordere og krigsforbrytere. Denne artikkelen gir deg en liten smakebit som jeg håper gjør deg interessert i å lære mere om vår nære historie og kreftene som har formet den.

Merk deg også at Frederick Lindemann som nevnes nederst i artikkelen som mannen bak Holocaustet på den tyske sivilbefolkningen under krigen selvsagt også var jøde. Men det gjettet du vel allerede selv.

Vigrid står for Sannhet i Historien!


Folkemorderne på Jalta

Med denne artikkelen gir Aftenposten Vigrid rett på de fleste punkter rundt folkemordet på tyskerne etter at våpnene var lagt ned den 8. mai 1945.

Aftenposten opererer med 14 millioner fordrevne, vi med 17,5 millioner. Noe av differansen ligger i at flere millioner allerede var fordrevet under de allierte folkemordernes framrykning. Merk deg at de tre lederne alltid sitter fordi jødeætlingen Roosevelt var krøpling og svært svak. Han døde like etter.

Det jødestyrte bolsjevikdiktaturet fikk hele Øst-Europa av de to jødelakeiene Roosevelt og Churchill. Fasiten ble at jødene seiret totalt og Europa ble knukket for lang tid. Kanskje for alltid.

De allierte utøvde folkemord i Europa!