.:Vigrid Forsiden:.

Jødenes Utryddelseskrig mot det Tyske Folk

Over er førstesiden til en av datidens største og mest innflytelsesrike aviser i verden, den engelske "Daily Express", da den kunngjør at den internasjonale jødedommen erklærte krig mot Tyskland den 24. mars 1933. Med det var startskuddet til den verste ulykken som har rammet europeisk sivilisasjon avfyrt. Og det var den internasjonale jødedommen som gjorde det.

Etter at den internasjonale jødedommen, sentrert rundt sin enorme finansmakt i London City og Wall Street og tilsvarende makt over politikerne i England og USA samt eierskap og full kontroll med disse landenes medier, hadde erklært krig mot Tyskland i mars 1933 tok det seks og et halvt år med intriger og hatkampanjer inntil de fikk igang den militære delen av konflikten.

Bildet over er fra avisen "The San Diego Union" den 3. september 1939 og kunngjør for hele verden at endelig har Storbritannia erklært krig mot Tyskland og at Frankrike ville følge etter. Det gjorde Frankrike tre dager senere, men svært motvillig på tross av stor jødisk innflytelse og makt også i Frankrike. Frankrike hadde som Tyskland lidd enorme tap under den 1. verdenskrig og ingen av disse landene ønsket noen krig.

Etter at Tyskland i en kort Blitzkrieg hadde nedkjempet det krigskåte og angrepslystne Polen gikk Europa inn i en lengre krigspause sett bort fra det jødestyrte Sovjetunionens angrep på Finland, Latvia, Estland og Litauen. USA presset England til å avvise blankt alle Tysklands fredsforslag og forsoning med forhandlinger for en varig fred i Europa og da England planla å angripe Norge våren 1940 måtte Tyskland slå til først og krigen fikk den opptrappingen de jødiske maktsirklene ville ha.

I 1938 var Winston Churchill privat konkurs på grunn av sløseri og alkoholisme. Jødene så sin gyldne sjanse og grep den øyeblikkelig. Den jødiske diamantoligarken Henry Strakosch kjøpte Winston Churchill sin gjeld og fungerte i årene som fulgte som Churchill's bakmann.

Tyskland ble ikke gitt noe annet valg enn å forsøke seg på noen raske seire og deretter fredsforhandlinger og da de gikk inn mot Frankrike i mai 1940 satte de jødiske makthaverne sin egen yndling, Winston Churchill, inn som statsminister i England. Da visste de at det ville bli blodig og hatefullt inntil det tyske folk var knust for alltid. Over er et representativt bilde av den meget mentalt syke Churchill. Churchill var så syk at han burde vært lagt i tvangstrøye og sperret inne på galehus og dermed spart noen titalls millioner europeiske liv.

Denne hatefulle og empatiløse mannen var det som fikk oppdraget med å ødelegge Europa og legge det fritt for den internasjonale jødedommen som et grenseløst Gulag de kunne utbytte slik de selv ønsket. For å lure stemmekveget slik at de frivillig og uten bråk lar seg lede til slaktehuset konstruerte man en propaganda om vestlig demokrati og vestlige friheter og lignende som "Det Gode" og satte Hitler og nasjonalsosialismen (Naziamen) opp som "Det Onde" som måtte bekjempes og utryddes med hatefull religiøs fanatisme.

Mange, kanskje de fleste vanlige folk, tror på denne propagandaen de vestlige samfunn er hjernevasket med fra 1933 av og fremover, men de som vet hva det gjaldt har et annet syn. Her siterer vi to av dem og starter med hva Churchill skrev til sin venn Boothby. På bildet over er Boothby til venstre med Churchill til høyre:

"Germany's unforgivable crime before the second world war was her attempt to extricate her economic power from the world's trading system and to create her own exchange mechanism which would deny world finance its opportunity to profit".

Fritt oversatt til norsk:

"Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel".

Med andre ord: De jødiske finansoligarkene mistet profitt og gikk til krig. Selvsagt også fordi de ble drevet ut av Tyskland og dermed mistet kontrollen over det sentrale Europa og deretter kanskje hele.

Sitatet over er gjengitt i forordet til Sidney Rogerson's bok "Propaganda in the Next War" utgitt i nytt opplag i 2001. Bilde av boken over til venstre. Nå er det selvsagt ikke bare Churchill som er klar over denne årsaken til den 2. verdenskrig. På den tiden var alle velinformerte og kunnskapsrike mennesker klar over det.

Over er et bilde av den verdensberømte britiske militærstrategen og forfatteren Generalmajor John Frederick Charles Fuller som skrev følgende i 1948 i boken "The Second World War, 1939-1945: a strategical and tactical history":

"What thrust us into war were not Hitler's political teachings: the cause, this time, was his successful attempt to establish a new e conomy. The causes of the war were: envy, greed, and fear."

Fritt oversatt til norsk:

"Det som drev oss til krig (mot Tyskland) var ikke Hitler's politiske program. Årsaken, denne gangen, var hans vellykkete forsøk på å etablere en ny økonomisk orden. Årsakene til krigen var: misunnelse, grådighet og frykt".

Og bak denne misunnelsen, grådigheten og hatet var den internasjonale jødedommen som så sitt finansielle maktmonopol truet. Og for de som i dag er velinformerte og kunnskapsrike vet at intet har forandret seg siden den gang. I alle fall ikke til det bedre. Den internasjonale jødedommens makt er tvertimot øket enormt og idag fører det jødestyrte USA-Imperiet og dets lakeistater de avsluttende krigene for det absolutte og totale jødiske verdensherredømme.