.:Vigrid Forsiden:.

Fordrivelse av og folkemord på tyskere 1944-1948

Maleriet over viser flyktnigetrekk fra Øst-Tyskland på vei vestover vinteren 1944/45

17,5 millioner tyskere ble fordrevet fra hjemmene sine på slutten av den 2. verdenskrig og i årene etter at våpnene tiet i mai 1945. Faktisk var det først da at den verste delen av det planlagte folkemordet på det tyske folk fant sted. Rundt 5 millioner ble drept direkte under fordrivelsen mens flere millioner ble drept i slaveleirene og atter millioner sultet ihjel i Tyskland som et ledd i de alliertes beslutning om å utrydde det tyske folk som sådan. Redningen for tyskerne kom først da det begynte å bli spenning mellom Sovjet og Vesten som gjorde at begge parter trengte tyskernes arbeidskraft. Norge var gjennom Tysklandsbrigaden medskyldig i de alliertes voldtekts- og morderbander fra 1947 av for å holde tyskerne i sjakk mens sult og utpyndring drepte dem i hopetall.

Tysklandsbrigadens deltagelse i folkemordet på tyskerne er den største skamplett i Norges historie.