.:Vigrid Forsiden:.

Islamistenes sivilisasjonskrig mot Europa
21. november 2015

Islamistene + NAZI-alliansen knuser Serbia i Kosovo

Mellom bildet over og hendelsene i linken under bildet er det temmelig nøyaktig 600 år. Det kunne likegodt ha vært ha vært 6 år så lite har de grunnleggende forholdene i Islamistenes sivilisasjonskrig med mål å erobre Europa forandret seg. Den gangen, på Kosovosletten i 1389, ble de serbiske styrkene, som kjempet for hele Europas frihet, ledet av Fyrst Lazar av Serbia. I 1999, da USA og dets nAZI-allianse, inklusive Norge, slaktet Serbia i en 74-dagers bombekampanje kjempet serberne en fortvilet og tapper kamp og var ubeseiret på slagmarken. For å bringe serberne i kne ble USA og NAZI-alliansens bombekampanje rettet mot sivile mål. Det kunne de tillate seg siden det frie Europa lå nede i kne uten fast ledelse. Opportunistiske Zio-sleikepolikere har ikke samme moralske kvaliteter som Fyrst Lazar og hans menn

Før slaget på Kosovosletten samlet Lazar de andre lederne rundt seg og spurte dem om de ville kjempe mot den enorme tyrkiske overmakten og gå en sikker død i møte mot en evig plass i Heltehimmelen eller underlegge seg og leve som slaver for det islamistiske åket i et jordisk liv. Enstemmig valgt de kamp, død og evig heltestatus og står som lysende eksempler for dagens europeiske menn.

USA og NAZI-alliansens militære innsats var nøye koordinert med islamistenes bakkestyrker, hvorav over 10.000 var rapportert innført av eller med aksept av NAZI-alliansen. Resultatet ble en enorm psykologisk seier for Islamistene og danner grunnlaget for den såkalte "Terrorkrigen" som fulgte. Det vi ikke skal glemme er at det var USA som skapte de islamistiske krigerorganisasjonene og deres terrornettverk. Sammen med Saudi-Arabia har de siden benyttet disse gruppene til fremme for sine egne geopolitiske agendaer. Here er noen av landene de har terrorkampanjene sine i: Afghanistan, Tsjetsjenia, Dagestan, Serbia, (Jugoslavia), Irak, Somalia, Egyppt og resten av SAHEL-området inklusive Libya, Syria og Yemen. Listen er ikke komplett og tillegg kommer alle terroraksjonene rundt omkring. I Irak, Syria og Yemen er det full krig med Yemen som rent folkemord hvor Saudiene slakter mens USA, Frankrike og andre NAZI-land gir sin fulle støtte til islamistene med sin marineblokade.

Russisk bomberegn i Syria

16 år etter at serberne tapte Kosovo til Islamistene har Europa igjen en Leder i Russlands president Putin og dermed har ikke USA, Nazi-alliansen og deres islamistiske proxykrigere lenger fritt spillerom. Putin grep inn i Syria ved måndesskiftet september/ oktober i år og trappet kraftig opp i midten av november som svar på bomben som tok ned A321 over Sinai. Med dette kastet han en staur inn i terrormaskineriet til USA, NAZI-alliansen og deres lokale allierte som Tyrkia, Saudi-Arabia og Jordan. Alle tre land rapportert som aktive støttespillere for islamistenes terrorstyrker i Syria og Irak. Og en ting er sikkert: Putin stopper ikke nå før Syria er rensket fullstendig for islamistenes terrorbander. Uansett hvilke støttespillere de har.

Islamistkong Abdullah av Jordan erklærer sivilisasjonskrig mot Europa

Dette har nå islamistenes bakmenn og støttespillere også forstått og reagerer kraftig. Det er ikke tilfeldig at Jordans Kong Abdullah velger seg det symboltunge Kosovo når han i en tale advarer mot den tredje verdenskrig. På diplomatsprog er en slik åpen advarsel det samme som å si at vi befinner oss i den tredje verdenskrig allerede. Han nevner Daesh (IS) ved navn og unngår dermed behendig alle de andre islamistiske terrorgruppene, hvorav Jordan støtter noen. Når han velger Kosovo som plattform for talen er budskapet entydig: Alle islamister må nå forene seg under Saudi-Jordansk ledelse og føre videre den 1.400 år gamle sivilisasjonskrigen Islamistene har ført mot samtlige folkeslag og sivilisasjoner rundt seg. Dessuten at Europa er målet, slik det var for den tyrkiske sultan Murad I på Kosovosletten i 1389.

AP og SV - Bønder i Jødeoligarken Soros sitt skitne spill
Soros som matchmaker for internasjonale karrierer

Dagblad-artikkelen over har to artige poenger; Propagandisten omtaler Kosovo som en anerkjent stat siden de fleste landene i NAZI-alliansen selvsagt godkjente Islamistenes brohode langt inne i Europas sørøst-flanke. Russland, som i dag er det eneste europeiske landet som har svart direkte på sivilisasjonskrigen Islamistene fører mot verdensdelen vår har ikke anerkjent Kosovo som egen stat. Det andre poenget er at Dagbladet bruker Eva Joly som "damage control" for å avsikre oppfatningen til leserne om at vi er inne i en verdenskrig. Det er ikke et tilfeldig valg. Hun er under Soros sine vinger, som så mange andre. Se bildet og linkene over.

Tyrkerne ropte "Allahu Akbar" og hyllet Sivilisasjonskrigen

Og islamfolkene er med kong Abdullah og IS-terroristene i sin islamske folkesjel. I NATO-landet Tyrkia, som er nær knyttet til USA og Israel reagerte folket spontant og helhjertet for islamistenes terror i Paris med kollektivt å rope "Allahu Akbar" da Parisofrene skulle hedres med stillhet. Det er det samme Tyrkia Merkel og EU nå lefler med og behandler som viktig for Europa. For å si det rett ut: Tyrkia er Europas dødsfiende og den aller farligste vi har.

Dette er en Islamistisk sivilisasjonskrig og både fyrstene og folkene vet det.

Islamistenes Sivilisasjonskrig underordnet Anglozionistenes globale agenda

Ukraina: Nazister + Islamister = Sant
Anglozionistenes vei mot totalt Verdensherredømme
Anglozionistenes Sivilisasjonskrig mot "Den Russiske Verden"

For å kunne forstå sammenhengene som ligger bak både Islamistenes herjinger i Syria, Kaukasus og sentral-Asia må de settes inn i et globalt perspektiv. På det overordnede globale sjakkbrettet er det kun én kraft som dominerer offensivt og det er Det Anglozionistiske Imperiets mål om totalt verdensherredømme hvor Jorden er befolket av en raseblandet "Menneskehet" som er organisert som "Føderasjonen Jorden". Gjennom sitt propagandaapparat, som eies av de samme kreftene som styrer Imperiet, har vi lenge blitt forberedt på det. I dette perspektivet passer Islamistenes nye offensive sivilisasjonskrig mot alle sine nabosivilisasjoner kun inn i de tilfellene hvor Islamistenes herjinger kan rettes mot Anglozionistens opponenter. Og på det globale plan er det kun to av betydning: Russland og Kina.

I Anglozionistenes strategiplan ser vi at offensiven mot Russland foregår på absolutt alle plan som en totalt asymmetrisk sivilisasjonskrig. På den militære fronten består angrepet av en toarmet knipetang: Gjennom Øst-Europa (Ukraina, Polen og Baltikum) og med Islamistene som proxykrigere gjennom Kaukasus og Sentral-Asia. Russland kom Anglozionistene i forkjøpet på Nordfronten i Arktis og har passifisert Østfronten (Japan og Sør-Korea) fra aggresjon på kort sikt.

Bjørnen sover ikke lenger

Gjennom sin klare anti-islamske offensiv i Syria har Putin og Russlands ledere gått fra defensiven over på offensiven og satt Anglozionistene og Islamistene i en svært vanskelig situasjon. Det er nå klart at Russland har moral og verdensopinion med seg i sin nådeløse og totale prevensjonskrig mot Islamistene og at enhver som allierer seg med Islamistene vil bli avslørt og muligens også angrepet. Anglozionistene og deres NAZI-allianse står dermed kun igjen med en eneste angrepsretning på kort sikt: Storkrig i Europa med angrep gjennom nevnte øst-europeiske land.

Selv med vår (Vigrids) totale forakt for demaskuliniserte europeiske menn tviler vi sterkt på at de aksepterer et Anglozionistisk angrep på Russland selvom Ukraina, Baltikum og Polen brenner og ivrer for det. Til det har for mange fått med seg at når Europa angripes direkte og hardt er det Russland og kun Russland som stiller til forsvar.

Resultat: Anglozionistene har trekktvang og må handle resolutt og raskt.

Hvor og hvordan vet vi ikke for de har ressurser til å velge både tid, sted og aksjoner selv. Men, som sagt, de har for øyeblikket tapt initiativet og må for enhver pris vinne det igjen. Da er en "falsk-flagg-operasjon" lett å ty til. Som USS Maine i Havana i 1898, USS Maddox i Tonkin-bukten 1964, Husseins WMD i 2003 og så videre i det uendelige. Dette er de eksperter på så noe finner de nok på:)

Vigrid støtter Russland - støtter Du Vigrid?

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)