.:Vigrid Forsiden:.

Anglozionistenes Verdenskrig - Artikler:

 • Trump med Geopolitisk Genistrek
  - Kim Jong-Un - Donald Trump - The Grand Chessboard - Donbass

 • NAZI-media lyver
  - om Nord-Korea

  Nord-Korea vil Fred
  - NAZI-Imperiet vil Krig

  NAZI-Imperiet taper i Syria
  - Angriper på Eurasiafronten


  NAZI-alliansen er
  - Anglozionistenes Imperiale verktøy

  Nazi-Imperiet
  - Det Anglozionistiske Imperium

  NAZI-alliansens Krigsvindu
  - Åpnet på vidt gap


  Anglozionistenes
  - Angrepslager i Norge

  Nazi-Alliansen
  - øker presset på Russland

  Alfred T. Mahan:
  - Sjømaktens Betydning


  Anglozionistenes
  - Verdensdominanse-Tur

  Nazi-Jens
  - som SA-soldat

  Fra Forsvarsministerium
  - til Krigsministerium


  TTIP
  - NAZI-alliansen fester grepet

  Norsk Nazimedia
  - vil Verdenskrig

  Full Spectrum Dominance
  - Anglozionistene vil Verdensherredømme


  Anglozionistenes Quest
  - for Verdensherredømmet

  Nord-Korea
  - USA programmerte for Krig

  Jew$A
  - Krig og Terror


  Starten på WW2 og WW3
  - Kina under Angrep

  Anglozionistene går mot Vest
  - Zionistenes erobrer Stillehavet

  Jew$A
  - Verdens Sentrum


  Anglozionistene angriper
  - Verdensøya

  Anglozionistene angriper
  - i Sentral-Asia

  Sentral-Asia
  - Verdensøya's Sentrum


  MacKinder
  - The Heartland

  Peak-Oil
  - Oljekrigene øker

  VG-overskrift
  - "Alt om Terrorkrigen"


  Anglozionistenes Verdenskrig - Kommentarer:


  John McCain er krigshisser og demokratihater

  Er McCain alvorlig hjerneskadet eller bare en jødestyrt anglozionist??

  John McCain må betraktes som et hjerneskadet, jødestyrt, anglozionistisk masseødeleggelsesvåpen. Jøden som i mange år ble ansett som McCain's styringsoffiser var Joe Liebermann. McCain har utmerket seg gjennom mange år med krigshissing og demokratihat og over ser vi han avbildet sammen med ledere for to av verdens mest voldelige og ødeleggende terrorgrupper; Nasjo/Nazigruppen Right Sector til venstre og Islamske Stat til høyre.

  Tiden er inne til at du som leser dette engasjerer deg med arbeide eller penger i Vigrids nordiske frihetskamp!

  Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


  USA tenner Krigslunten mot Russland

  Rakettutplassering i Romania

  Det Anglozionistiske Imperiet har, helt siden Putin som president i Russland begynte å markere Russlands nasjonale globale interesser, ført en aktiv, assymetrisk og total krig mot Putin og Russland. De første årene var USA fullt opptatt med angrepskrigene sine i Afghanistan, Irak og destabilisering i andre land i Afrika og Midt-Østen til å kjøre hardt mot Russland. Nå har det i de senere årene forandret seg slik at all Anglozionistisk aktivitet har til mål å innringe og nedkjempe Russland og Kina som selvstendige nasjoner med en nasjonal agenda.

  Nylig tok denne angrepskrigen en ny og farlig vending da romanske politikere var i Washington og aksepterte USA-rakkettbatterier rettet mot Russlands kapasitet for gjengjeldelse etter et NATO-angrep. USA reagerte kjapt og satte igang utplassering øyeblikkelig. Sammen med til tider store flåtestyrker, inklusive Aegis-destroyere, har zionistene klart å nøytralisere Russlands troverdige kapasitet for gjengjeldelse. Dermed er porten til et atomært førsteslag fra USA/NATO åpnet på vidt gap og slaget kan fra nå av komme uanmeldt akkurat når det skal være. Flere varsler enn de vi har fått er det tvilsomt vil bli gitt.

  Japan og USA vil Krig med Kina

  Linken går til en VG-artikkel med overskriften: "Japan: Kina truer freden." Dette er en typisk fremstilling som tar sikte på å stemple Kina som aggressor som vil krig mens Japan er den fredelige parten som vil fred. Dette er rendyrket politisk propaganda. Poenget her er ikke for oss å si hvem av dem som har mest rett til den omstridte øygruppen, men å påpeke at overskriften til VG er spekulativ og desinformerende; som det meste fra zioblekkene er det. Kina krever retten til øyene basert både på historisk dokumentasjon og vanlig argumentasjon om nasjonal råderett utifra avstander til fastland eller utifra landets kontinentalsokkel. Her er en link til en artikkel som forteller oss at Kina har bragt saken inn for FN og internasjonal vurdering og forhandling:

  Kina presenterer sitt krav til FN

  Se nå fikk vi en helt annen situasjon: Kina vil Fred, men Japan og USA vil krig med Kina. Derfor nekter de å forhandle med Kina og USA har forsterket avtalene med Japan slik at de ligner på Englands blanco-fullmakt til Polen for europeisk storkrig i mars 1939. Sammen med rakettskjoldet i Europa går USA for Krig på alle fronter.

  USA har sperret Kina inne

  Gjennom sine angrepskriger i det Stillehavet og på land i øst-Asia siden 1898 har USA effektivt klart å sperre landgiganten Kina inne. Kartet over er fra 1914 og viser USA'a erobringskriger mot vest over Stillehavet. Etter det har ytterligere angrepskriger av USA øket antall lakeistater og erobrede territorier.


  Obama - Dronist og Vennespion

  Obama og Nobels Fredspris

  Obama har skaffet seg en plass i hiostorien som løgner, hykler, fredsprisvinner, krigshisser, dronist og ødelegger av det hvite Amerika. Vel, ødelegger av det lille som var igjen i alle fall. Teksten på bildet av Obama lyder: "Det er ikke alltid jeg gir ordre til droneangrep mot barn, - men når jeg gjør det bærer jeg alltid Nobels Fredspris på meg!"

  Egentlig hadde alt gått vel med Obamas krigspolitikk hadde det ikke vært for en eneste person og etterhvert hans støtteapparat; Edward Snowden. Vi har ventet med å omtale hans avsløring av USA's spionasje av alt og alle over hele kloden inntil det skjer noe som sier oss at dette vil kunne få følger for det Anglozionistiske Imperiets krigspolitikk. Først når Tysklands ziolakei, Merkel, setter foten i bakken og sier at nå er det nok er denne reaksjonen kommet. Hva man gjør i de Latin-amerikanske landene teller ikke i USA. Heller ikke hva Putin og Russland mener, men når den zionistiske jødedyrkeren og HoloCa$htroende tyske ziolakeien som administrerer Tyskland på vegne av den amerikanske okkupasjonsmakten i landet reagerer kan det bli alvor for Obama.

  Nå er gode råd dyre for anglozionistene. Dette kan være starten på slutten for samholdet i angrepsalliansen NATO. Og da øker faren for en ny zionistisk angrepskrig for å avlede oppmerksomheten.

  Paul Craig Roberts på Press TV

  Som vi sår høster vi

  Dr. Paul Craig Roberts hadde en høy stilling i det amerikanske finansdepartementet under Ronald Reagan's presidenttid på 1980-tallet. Han har i de senere år etablert seg som internasjonal analytiker med et ry som både dyktig og treffsikker med sine prognoser og spådommer. Det er også svært typisk for forholdene i USA at frittstående analytikere blir skjøvet ut i kulden av ziomedia. Der er det kun plass til såkalte ja-menn. Derimot har dr. Roberts vært flittig brukt som intervjuobjekt av kjente kanaler i den frie verden som RT og Press TV, henholdsvis russisk og iransk statskanal.

  Ifølge dr. Roberts, i denne artikkelen skrevet for Press TV, står nå USA overfor et veivalg hvor landet enten må foreta en styrt avslutning av krigshandlingene sine og rydde opp i gjeld og interne forhold eller fortsette ferden som de zionistiske Neocons ønsker. Det betyr krig mot resten av verden for total militær dominans og jødisk verdensherredømme.

  Problemet for USA i dag er at det har brukt opp mulighetene til å trykke penger uten substans uten å ha nådd sine militære mål. Fortsatt massetrykking av verdiløse sedler gjør på lang sikt vondt verre så hva er USA's muligheter i dag? Roberts stiller dette spørsmålet og besvarer det med at 2014 blir avgjørende uten å trekke de samme konklusjonene vi i Vigrids tenketank gjør: USA og dets lakeistater, inklusive Norge, vil gå til atomkrig mot Russland og Kina mens de ennå har overtaket. Og det tipper vi vil skje i løpet av 2013 -2014. Intet tyder på at USA kan fortsette Ponzi-svindelen sin lenger enn det. Altså: Vær beredt og ha et lager av nødvendigheter for 2 uker inntil deler av samfunnet begynner å fungere igjen etter atomkrigen. Det må ikke gå slik, men sannsynligheten er stor.


  Forberedelse til WWIII

  Zio-Imperiet planlegger WWIII

  Michel Chossudovsky er en kanadisk geopolitisk ekspert som ofte får rett i sine forutsigelser. Han bygger i prinsippet på den samme geopolitiske modellen vi i Vigrid bruker selv om vi følger utviklingen av denne modellen lenger tilbake i røtttene dens enn det Chossudovsky gjør. I alle fall på overflaten av hans bøker og artikler slik som denne vi linker til over. Artikkelen hans er en glimrende fremstilling av hvordan Zio-Imperiet har forberedt seg på en tredje og siste verdenskrig både militært og gjennom hjernevasking av befolkningene innen Zio-Imperiets klientstater. Disse utgjøres i hovedsak av NATO-land og andre Zioallierte stater med Israel som spesielt sentral.

  Denne artikkelen ble skrevet for 3 år siden og bruker Iran som eksempel på hvordan Zio-Imperiet velger ut enkeltstater og bruker dem til å bygge hat hos egen befolkning og forsvar for enorme militære satsinger. Man skaper en "djevel" som representerer det "Onde" mens man selv fremstilles som det "Gode" som har moralsk rett til å straffe og knuse det "Onde". Denne dobbeltmoralske og hykleriske metoden er en form for hjernesykdom som er fremkalt av den sorte åndspesten "Kristendommen" og gir de parasittiske kreftene etterhvert som hjernevaskingen har skredet frem total kontroll med vertsorganismen.

  Chossudovsky ser også i artikkelen at det hele dreier seg om å forberede angrepet og erobringen av Russland og Kina og at hetsen av Iran kun er et påskudd for å starte den hovedmilitære delen av WWIII med atomangrep på Russland og Kina. Det pussige er, etter vår mening, at denne gamle artikkelen er enda mere interessant nå etter at Iran er i ferd med å underlegge seg Zio-Imperiet. Man skulle da tro at faren for atomkrig ville bli mindre, men vi ser det motsatte som mer sannsynlig.


  USA vil Krig

  F-16 klar til angrep

  USA og deres NATO-lakeier gjør seg klare til å angripe Syria. Siden de syriske styrkene har vist seg svært kapable i kampen mot den internasjonale terrorstyrken som USA og dets partnere i Midt-Østen, som Saudi-Arabia, Tyrkia og Israel kan vi regne med at NATO kopierer Libya fra 2011 og Serbia 1999. Det betyr massive angrep med fly, droner og raketter. At mange sivile syrere vil dø i bomberegnet ser NATO kun på som en bonus.

  Serbia bombes = Kosovo-opsjonen

  Bildet over er et typisk bilde på USA det anglozionistiske Imperiets angrepskriger ført mot enhver nasjon og ethvert folk som stiller seg i veien for den lille makteliten som vil erobre verden for seg selv. I sentrum for denne maktsyke klikken finner vi finansoligarkene som eier Wall Street, London City og Tel Aviv.

  Siden Russland og Kina vil nedlegge Veto i FN's Sikkerhetsråd vil NATO angripe alene under henvisningen til "Kosovo-opsjonen". Det vil si at et angrep på en suveren nasjon er rettferdiggjort av hensyn til sivilbefolkningen i landet. Med den opsjonen kan absolutt alle land angripe alle andre land og innen et land kan opsjonen rettferdiggjøre en hvilken som helst voldshandling.

  På engelsk kalles det "Necessity" og er identisk med Breivik sin begrunnelse for hans militære aksjoner. Dette er altså hva Norge støtter og deltar i internasjonalt. Dobbeltmoralsk og hyklerisk er bare fornavnene på NATO's morderbander.

  Krysserraketter klare

  Destroyer fyrer av

  USA har en flåte på flere destroyere utstyrt med krysserraketter i Middelhavet. En av dem skulle sette kursen vestover til USA, men ble beordret tilbake for å være klar når ordren kommer om å la det regne med raketter og bomber over Syria.

  Bildet over er av en eksploderende Tomahawk krysserrakett. Bare på en dag i 2011 sendte anglozionistene, USA og England 120 slike mordervåpen over Libya fordi Ghaddafi ikke ville gå med på opprettelsen av USA's hovedkvarter Africom på afrikansk jord. I tillegg foreslo Ghaddafi at de afrikanske land skulle gå ut av dollarverdenen og etablere en egen afrikansk valuta. Da ble han drept og Libya knust av NATO. Nå står Syria for tur.

  Tusener syriske sivile vil bli myrdet i bomberegnet, men det er for angriperen en stor og kalkulert fordel siden det vil spre frykt til alle andre som vurderer å kreve frihet fra det anglozionistiske Imperiet. Og frykt er en viktig ingrediens i maktelitens herskestrategi.


  Kolonimaktenes revansjekriger

  Kolonimakter 1914

  Kartet over er fra 1914 og viser verdens kolonimakter og deres erobringer. Et par ting å merke seg. De tyske besittelser var ikke kolonier på linje med de andre kolonimaktenes, men tyske protektorater som gjennom gjensidige avtaler med lokale fyrster hadde lagt seg frivillig inn under tysk beskyttelse og administrasjon. De allierte fratok derfor Tyskland sine protektorater i 1919 ved Versailles-diktatet fordi det undergravde deres egen autoritet og allmakt som overlegen rase i sine besittelser. Det andre er at Russland trakk seg frivillig ut av alle selvstendige stater de hadde holdt okkupert under Tsarene eller kommunismen. Amerikanerne utkjempet den 2. verdenskrig med verdensherredømme som mål og da Churcill oppdaget det ble han lang i ansiktet. Det samme ble de andre europeiske kolonimaktene.

  Verdensherskeren USA

  USA, Israel og England er kjernen i dette amerikanske Imperiet som fra toppen av er styrt av finansoligarkene i London City, Wall Street og Tel Aviv for seg selv, av seg selv på alle andres bekostning. Det er å håpe at den frie verden som ennå ikke er slukt helt av dette Imperiet klarer å stå imot slik at det som alle andre Imperier går i oppløsning innenfra.

  NATO ekspanderer

  Da Sovjetunionen kollapset i 1990 burde NATO vært oppløst og øst- og vesteuropa burde bygget opp et felles føderalt Europa etter de retningslinjer og ideer som Adolf Hitler hadde og som Vladimir Putin idag foreslår. Angloamerikanerne vil det anderledes for de er ute etter verdensherredømme for seg selv på vegne av sine jødiske finansoligarker som har full kontroll over disse to landene.

  Europas Redning

  Bildet over viser hvordan en tysk-polsk hær under ledelse av den tyske ridderorden gjennom sin tapperhet, offervilje og dødsforakt stoppet mongolene avgjørende ved den tyske byen Liegnitz i Schlesien i 1241. Den tyske orden og deres korsriddere er den direkte etterfolgeren til Goteren Thor og hans gotiske kampstyrker og einherjer med de samme idealene. Vi kan derfor betrakte oss i Vigrid som moderne riddere som en direkte fortsettelse av de teutonske einherjerne. De glir over i hverandre også gjennom tradisjoner i Wehrmacht og Waffen-SS hvor over 6.000 norske heltesoldater kjempet for Europas frihet.

  Goterhøvdingen Thor

  Over er et bilde av Goterhøvdingen Thor som på mange måter kan ses på som forløperen og idealet til ridderne i den tyske orden.

  Thor sin beltespenne er et Hakekors

  Kunstneren som for godt over 100 år siden hadde en historisk riktig oppfatning av Thor og hva han symboliserte da han tegnet beltespennen hans smykket med et Hakekors. Hakekorset er som navnet sier et korssymbol og vi kan si med romerne: "In hoc signo vinces" - "Under dette tegnet skal vi seire".

  På denne måten er idag korsriddere og hedenske einherjer smeltet sammen til en kjempende allianse vi i Vigrid tilhører med sikte på å forsvare Europa mot alt som ødelegger oss.


  Imperiet som Ødelegger Verden

  Jew$A ekspanderer Imperiet

  Bildet over viser hvordan USA fortsatte sin ekspansjon utover det landfaste kontinentet etter å ha utryddet indianerne og banket franskmenn og engelskmenn og kjøpt Alaska av russerne. For ikke å glemme den fremprovoserte angrepskrigen mot Mexico og tyveriet av hele sørvesten i form av en "fredstraktat".

  Verdensherskeren USA

  Fra den spede begynnelsen på det øverste kartet ser vi her USA's basesystem i 2008. Siden 2008 er Østersjøen gjort til et innlandshav for NATO og USA sine militærstyrker med fellesøvelser med Sverige og Finnland i tillegg til de tre baltiske NATO-landene.

  USA, Israel og England er kjernen i dette amerikanske Imperiet som fra toppen av er styrt av finansoligarkene i London City, Wall Street og Tel Aviv for seg selv, av seg selv på alle andres bekostning. Det er å håpe at den frie verden som ennå ikke er slukt helt av dette Imperiet klarer å stå imot slik at det som alle andre Imperier går i oppløsning innenfra.


  Project New American Century

  Comprehensive Political Guidance(CPG) er et forsøk på å gi den tredje verdenskrig eller Terrorkrigen eller den zionistiske kampen om verdensherredømme et strategisk underlag som kan forene de forskjellige lakeinasjonene som er organisert i Neocons Aggressive Terror Organisation(NATO).

  James Pardew som har utformet skrivet CPG er selv ikke jøde, men tjenestegjorde på Balkan under den jødeledete og jødeprovoserte etniske rensingen av hvite kristne serbere. Et av tiltakene som Pardew var direkte ansvarlig for var væpning av de muslimske styrkene der. NATO har innrømmet etterpå at de hindret serberne i å motta våpen mens de slapp våpen og Mujaheddins inn til muslimene. CPG hviler igjen på PNAC som er et rent jødisk NeoCon produkt. Og det er hva som teller.

  Zionistenes Terrorkrig må stoppes!


  WSD - War of Sequential Destruction

  WSD - Pakistan neste

  WSD står for "War of Sequential Destruction" og er et begrep man bør merke seg for å forstå hendelsene i den muslimske verden. Et annet begrep som knytter seg til den pågående terrorkrigen er Assymmetrisk krigføring. Det vil si at det ikke finnes faste fronter hvor kreftene har samme format og står oppstilt mot hverandre. Våpen kan møtes med propaganda og sivil ulydighet og hjelpearbeidere kan bli skutt som soldater. For eksempel. Det er likefullt krig og alle parter deltar likeverdig. De gamle begreper som dekkes av krigslovene gjelder derfor ikke mere.

  Etnisk rensing og folkemord med maksimalt antall drepte og fordrevne krever dessuten langvarig, men lavintensiv konflikt slik vi ser det i alle land kristenzionistene nå angriper i deres nye korstog. Som Palestina, Irak, Afghanistan og Pakistan.


  Kampen om Olje, Råvarer og det Eurasiatiske Kjerneland

  Afghanistan/Pakistan-krigen i oljeperspektiv

  Når det gjelder strategiske virkemidler i kampen om makt har det ikke skjedd stort siden tidenes begynnelse. Et av de viktigste elementene i en strategisk plan er hvordan man kan skaffe seg selv allierte som vil stå samlet mens man sørger for å splitte fiendens ressurser slik at de kan nøytraliseres eller elimineres en om gangen.

  På den måten kan en makt overvinne og underlegge seg fiender som samlet er mange ganger så sterke, men som aldri går samlet til kamp.

  Det gir den mindre, samlete og aggresive makten et overtak i hvert enkelt slag som dermed vinnes lett. Dette er en av det jødiske Herrefolkets spsialiteter. Et annet grunnleggende element er å infiltrere fiendens samfunn og gjøre dem moralsk kampudyktige eller få dem til å slåss for seg slik at eget blod spares mens lakeistaten blør ihjel. Dette er jødenes spesialitet nr 1.

  Hvis ikke vi andre som er ofre for det jødiske Herrefolkets maktambisjoner lærer fort blir vi utslettet alle som en. Den undertrykte massen som blir igjen har kun som oppgave å betjene det jødiske Herrefolket som Shabbash-Goys( Sabbath-lakeier). Dette navnet kommer av at jødene ikke kan utføre noen form for arbeide på Sabbath'en og dermed må ha ikke-jøder til å tjene for seg.

  Lær fort eller dø!