.:Vigrid Forsiden:.

Nato's krig mot Serbia - Artikler:

 • Krajina 1991 og '95
  - Sivilisasjonskrigen mot Den Russiske Verden - Krajina 1991 og '95
 • NATO’s Folkemord i Serbia
  - 24. mars 1999 startet NAZI-Alliansen den militære krigen mot Den Russiske Verden

 • 24. mars 1999 startet NAZI-alliansen den 3. Verdenskrig mot den russiske sivilisasjon
  I dag, 17 år etter, fortsetter krigen mot Radovan Karadzic

  Symbolbruk er viktig i Folkemordet på Serberne og Europa

  For dem som forsvarte Den Russiske Sivilisasjon og Europa på Balkan mot Anglozionistene, deres NAZI-allianse og Islamistallierte fortsetter krigen med alle midler etter at våpnene tiet på slagmarken. I dag, 24. mars 2016, rammer fiendens slag Frihetshelten, Radovan Karadzic, i form av en "domsavsigelse". Valget av dato er ikke tilfeldig. Det er på årsdagen da NAZI-alliansen innledet sin angrepskrig, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten mot de serbiske frihetskjemperne og den serbiske sivilbefolkningen.

  Samtidig la Anglozionistene og deres NAZI-allianse grunnlaget for ekstrem Islamisme og Jihadisme i Europa. De næret en slange ved sitt bryst og siden har den bitt sine velgjørere. Senest i Bryssel for et par dager siden. Engelskmennene har et godt uttrykk for det: "The chickens have come home to roost".

  Med andre ord: All Islamsk terror i Europa kan føres tilbake til NAZI-alliansens angrepskrig mot Serbia våren 1999. Som politikerne sår høster folket.

  Bli en aktiv Sivilisasjonskjemper i Vigrid eller bli slaktet som fortjent!

  Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


  24. mars 1999 startet NAZI-alliansen den 3. Verdenskrig mot den russiske sivilisasjon
  I dag, 16 år etter, fortsetter NAZI-alliansen det militære folkemordet i Novorossia

  NAto-ZIonistene fører en total asymmetrisk krig mot "Den russiske verden" for å utrydde den. Gjerne det russiske folk også i samme slengen hvis de er frekke nok til å motsette seg sivilisatorisk utryddelse. Det er bare en positiv ekstrafornøyelse for de hatefulle, psykopatiske reptilpolitikerne som står bak NAZI-alliansens sivilisasjonskrig.

  Artikkelen under skrev vi i Vigrid for 16 år siden under inntrykket av den jødestyrte bombingen av sivile mål i europeiske byer etter modell fra den 2. verdenskrigs Holocaust mot det tyske folk. Arkitektene og pådriverne av bombekrigen mot de serbiske byene var den jødiske utenriksministeren Mad. Albright og hennes stammefrender i USA.

  Dagens Holocaust og etniske rensing av alt russisk i de okkuperte delene av Novorossia utføres av nøyaktig de samme kreftene og ledes av deres klansfeller, de jødiske finansoligarkene i Ukraina, som Poroshenko og Kolomoysky, og deres nasjonalsosialistiske morderbander.

  Mot dem står en liten gruppe frie land og enkeltpersoner innenfor Nazi-alliansens diktaturstater. I Norge er Vigrid det eneste alternativet for dem som mener at frihet og demokrati basert på folkenes rett til selvbestemmelse er et grunnleggende element i et sivilisert nordisk samfunn. Meld deg til tjeneste eller bli underkuet og utslettet som den feige, klynkende kjøteren du i så fall er. Husk: Kjempende har du en sjanse.

  Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


  Ledd i Sivilisasjonskrigen mot "Den Russiske Verden"  4. august 1995 - Folkemord mot serberne i Krajina (Kroatia)

  Sivilisasjonskrigen som den katolske kirke har ført mot "Den Russiske Verden" og dens ortodokse kristendom er like gammel som skillet mellom de to kristne variantene. Den katolske kirken førte tilsvarende kriger mot den protestantiske kirken da den rev seg løs fra Pavekirken. Mellom Pavekirken og de protestantiske sektene ble det inngått forlik og samarbeide mens Pavekriken aldri klarte å tvinge den russisk-ortodokse kirken i kne. Dermed har krigen rast videre i hundrevis av år. I senmiddelalderen lyktes det Pavekirken, sammen med Polen, Litauen og Østerrike/Ungarn å kue den vestlige delen av Lille-Russland (Ukraina) til underkastelse kalt Uniate.

  Denne sivilisasjonskrigen tok for 100 år siden en ny vending i og med jødenes statskupp i 1917 i Russland og den etterpåfølgende avkristningen av Russland. Først med Putin i 2000 klarte russerne igjen å reetablere seg som folk og ta tilbake sin egen russiske sivilisasjon. I mellomspillet etter Sovjets fall i 1990 og dagens nye og selvbevisste Russland satte Pavekirken og Det Anglozionistiske Imperiet inn et nytt fremstøt i full bredde. Serberne er Russlands nærmeste slektninger utenom Moderlandet og det var derfor ikke noen tilfeldighet at det katolske Kroatia satte igang etnisk rensing og folkemord på serberne i den serbiske provinsen Krajina som Hitler overførte fra Serbia til Kroatia under den 2. Verdenskrig. Motivet var splitt og hersk akkurat som da Sovjetjødene i 1922 overførte Novorossia fra Russland til Ukraina. Tilsvarende med forholdene i Transdnistria.

  Sivilisasjonskrigen mot "Den Russiske Verden" raser nå i full åpenhet og på alle fronter som total asymmetrisk hybridkrig ført av NAZI-alliansen med Norge som en av de mest aktive deltagerne.

  Kjemp for Nordisk Sivilisasjon i Vigrid eller dø som en feiging!!!

  Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


  Ratko Mladic - Europeisk Frihetskjemper
  Videoen under beviser at beskyldningene mot han er falske  RT offentliggjør et TVintervju gjort av vestlige journalister i 1995

  Frihetshelten Ratko Mladic, som vi ser på bildet over ved siden av det serbiske flagget, er et av de siste ofrene for zionistenes totale assymetriske krig mot et selvstendig Europa og de menn og kvinner som er villige til å slåss i aktiv kamp mot det pågående folkemordet på oss. At denne filmen aldri ble vist forstår jeg godt fordi den gjør det klinkende klart at det ikke er serberne eller Serbia som burde vært på anklagebenken i den Haag. Merk dere at denne filmen ble tatt like etter at de påståtte handlingene han ble beskyldt for skulle vært begått og det ville vært svært lett og enkelt og dokumentere dem hadde de funnet sted. Når det aldri ble gjort og filmen gjemt unna sier det alt om dobbeltmoralen, hykleriet og løgnene til zionistene som styrer Vesten.

  Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

  De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!