.:Vigrid Forsiden:.

AP og SV - Bønder i Jødeoligarken Soros sitt skitne spill

Over er to bilder av den jødiske finansoligarken George Soros som er en av verdens mest sentrale spillere med full kontroll over et enormt edderkoppnett med klare forgreninger langt inn i det norske politiske liv. Spesielt i den sosialistiske leiren til AP og SV. La oss se litt på det. Området er så enormt at alt vi klarer i en kort artikkel som denne er å skrape litt i overflaten. Det bør imidlertid være nok til at du kan grave og google deg videre selv.

Over klager Siv Jensen i en Aftenpostenartikkel over at "- Norge styres av edderkoppnettverk"

Og med det mener hun i første rekke AP. Hun viser videre til AP-folks partibøker og hvordan de dominerer i det offentlige liv. Greit nok, men hun kunne gått mye lenger.

Uansett så gir vi Siv Jensen rett i påstanden, men det er bare starten og småtteri i forhold til det verdensomspennende jødestyrte edderkoppnettverket AP og SV er en integrert del av.Glenn Beck om George Soros

Kevin MacDonald analyserer Beck's avsløringer av George Soros

George Soros er en av de største og mest suksessfylte og mektig spillerne på det globale sjakkbrettet. De norske sosialistene tilhører hans beundrerskare og støtter han finansielt. I edderkoppnettverket rundt Soros og kontrollert eller sterkt påvirket av han er Obama, AP, SV og de fleste vestlige sosialistbevegelser. Den norske Nobelkomiteen regner jeg også som en indirekte del av Soros-nettverket. Videoen til Glenn Beck er bare en liten skrape i toppen av Soros-isfjellet, men en grei start.

I videoen og artikkelen over belyses noen av forgreningene i Soros-nettet og hvordan det kontrollerer begivenheter. Enda mere interessant blir det når vi trekker inn andre deler av systemet. Under her har vi en artikkel fra et av besøkene til Soros i Norge:

Verden skjelver når Soros hoster

Her omtales et møte i Oslo mellom blant annet Soros, Solheim og "korrupsjonsjeger" Eva Joly. Den siste deltageren er jo en artig deltager i denne sammenhengen, men slik fungerer faktisk det internasjonale pengespillet. Artikkelen gir oss informasjon om at Solheim på vegne av Norge tidligere hadde gitt Soros 3 millioner dollar til en del av Soros sitt nettverk med navnet "Revenue Watch Institite" forkortet RWI. Under er en link til nettsiden deres som er meget interessant. Nå er det ikke bare verden som skjelver når Soros hoster. Mange mener også at Obama er en av frontdukkene i jøden Soros sitt makt- og pengespill og at dette er hovedgrunnen til at Obama ble president og fikk Nobels Fredspris.

Maktjødenes Nettverk er stort og trådene krysses

Litt over finner vi Soros, Solheim og Joly sammen i Oslo, men de trives tydeligvis så godt i hverandres selskap at de møtes igjen i USA. Nå er Joly headhuntet av arkitekten bak nedslaktingen av Irak'a befolkning og totale ødeleggelse av landet, Paul Wolfowitz, for å arbeide i det mange oppfatter som en økonomisk terrororganisasjon, Verdensbanken.

Solheim på sin side jobber videre med opplegg for RWI i USA. Hvis du går tilbake til videoen med Glenn Beck litt over ser du hvordan Soros gikk inn i Petrobraz på noe som virker som klar innsiderhandel. Mitt spørsmål er: Hva er den egentlige hensikten med RWI? Når vi kjenner Soros sin virksomhet før og etter jernteppets fall kan man jo lure. Mitt forslag er at hensikten er Krig. Total krig for verdensjødedommens totale globalisering i et Gulag-sosialistisk samfunn under jødiske ledelse og med spesielle betrodde som ikke-jødiske kommisærer. Anti-korrupsjon ser jeg null i det. En slik sammenblanding og statlig finansiering av private grupper eid og kontrollert av verdens rikeste og mektigste jødiske finansoligarker kaller jeg i seg selv korrupsjon.

Solheim og Norge finansierer Verdensbanken under Wolfowitz

Et par måneder før Joly ansettes av Wolfowitz møtes Wolfowitz og Solheim og blir enige om fortsatt støtte til det mange kaller en økonomisk terororganisasjon. Men den er fremdeles under jødisk ledelse og det er vel hva som teller mest for den norske regjering. Bildet over viser Wolfowitz som ulven i Rødhette mens Solheim er Rødhette som blir spist. Glimrende tolking.

Soros + Stoltenberg = Sant

Soros sitt enorme edderkoppnettverk har en finger med i det meste; også innen vekstsektoren klimapolitikk og finansiering av den. Dette er et svært viktig felt for globalistene å kjøre frem i front og dermed finner vi selvsagt Soros der også i en fremskutt posisjon. Ja, så langt er det gått at han i artikkelen kalles for Stoltenbergs viktigste rådgiver på området.

Vi nevnte i starten Siv Jensen og hennes klage på AP-nettverket som styrte landet. Vi har sett et par eksempler på at det er nok andre og mektigere krefter som har styringen og at norske sisoalistpolitikere styres fra den internasjonale jødesiden. Ja, for ikke å glemme det: Soros er også sosialist og lært opp og inspirert av den jødiske kommunisten Karl Popper. Som ventet, det også.

Soros bak Georgiakonflikten

Soros og de andre jødeoligarkene hater Russland slik bare jøder kan hate. Dette spillet er Norge med på å støtte opp om gjennom sin rolle som bønder på den internasjonale jødedommens sjakkbrett. Alt er de med på fra pengegaver til verdens rikeste til nedslakting av afghanere i zionistenes 3. Opiumskrig kombinert med religionskrig og kamp om råstoffer og global kontroll.

Det er direkte flaut at slike jødelakeier stemmes inn på Stortinget av det norske folk.

Siv Jensen - nok en jødelakei

Men akkurat her er det Siv Jensen og de andre borgerlige politikerne skaper et uløselig dilemma for meg: De er kanskje ikke sosialister i ordets vanlige betydning, men de jobber like aktivt for jødenes verdensherredømme som sosialistene rundt Soros. Resultatet vil bli det samme, bare veien fram er forskjellig. Over ser vi Siv Jensen tale varmt for den jødiske forbryterstaten Israel. La oss lage et tredje alternativ hvor de nordiske folk er i sentrum og jødene henvist dit de hører hjemme.

George Soros - Jødisk Trådtrekker på Toppnivå

George Soros er trådtrekkeren fremfor de fleste og en av de viktigste spillerne på den jødiske globaliseringsfronten. De er mange, de er rike og de har NATO's militærmakt i ryggen. De lager kriger og revolusjoner og de kontrollerer finans, politikk og media i stadig flere land. Dette er verdens parasitter og ødeleggere. Mot dem og deres menneskefiendtlige agenda må det bygges slagkraftige alternativer.

Open Society Institute

Norsk politikk er en del av verdenspoltikken og da spesielt innenfor den angloamerikanske innflytelsessfæren. Med enkelte historiske, som under Napoleonskrigene hvor Danmark dro oss med som alliert med Frankrike, unntak har vi hatt nære bånd til de engelske øyer. Senere er det gjennom båndet til utvandrerne blitt ytterligere forsterket og under den andre verdenskrig endelig forankret til den anglo-amerikanske aksen. Det kunne på mange måter vært greit nok hadde det ikke vært for at jødene fra 1880 av gikk til stormangrep på USA og erobret alle vesentlige deler av makt- og påvirkningsapparatet frem til 1913. Fra da av var USA en jødestyrt stat som etter det kun har fulgt den internasjonale jødedommens strategi for verdensherredømme. USA's rolle som Frihetens fyrtårn er i samme tidsrom og i takt med jødiske maktovertagelsen utviklet seg til et zionistisk Imperium hvor alle friheter nå erstattes med et jødestyrt politidiktatur.

Våre to sosialistiske partier i Norge, AP og SV, er aktive deltagere i denne utviklingen på det globale plan og kan sees som en integrert del av den venstrekstreme jøden George Soros sitt nettverk. Soros blir dermed en sentral person, ikke bare på det internasjonale plan, men også hva norsk politikk angår. Helt nødvendig for å forstå norsk og internasjonal politikk blir dermed forståelsen av hvordan jødiske finansfyrster som Soros arbeider.

Sentralt står OSI (Open Society Institute) som flyter over av såkalt Newspeak, som er et uttrykk hentet fra boken 1984 skrevet av George Orwell i 1949. Alle ord og uttrykk var skrevet om og gitt ny betydning. Idag kalles det for Jewspeak siden den jødeeide media har gjort det samme. Eksempler fra "1984" er uttrykkene "Krig er Fred - Frihet er Slaveri - Uvitenhet er Styrke". I denne sammenhengen må vi betrakte alt som jødene og deres lakeier sier. Ordbruken dagens norske tilhengere av Soros bruker for å forsvare deltagelsen i den 3. opiumskrigen i Afghanistan for å sikre opiumsmafiaen råstoffer samt råstoffer og kontroll med oljeledningene og fotfeste i det sentral eurasiatiske kontinentet er av samme slaget: Vi skal innføre demokrati, Vi skal sikre afghanske jenter skolegang, Vi skal hindre Taliban(?) (Hvem nå det er) i å bruke Afghanistan landet som base for å angripe oss. begrunnelse for at Taliban skal angripe oss er at de hater vår "Frihet".

Soros rolle i Kosovo

Med dette som bakgrunn anbefaler jeg at hver enkelt som er interessert gjennomgår OSI's aktiviteter på den internasjonale arena. Soros sine aktiviteter i Øst-Europa og Kaukasus er velkjente. Et eksempel på det er artikkelen og bildet over om de jødiske finansoligarkene sin destruktive rolle bak krigen mot Serbia om Kosovo.