.:Vigrid Forsiden:.

Statens psykologiske krigføring - Artikler:


Stockholm-syndromet
- Når terror-offeret tar terroristens parti

Myndighetene hjernevasker folket
- Målet: En global brun slaverase

Framed
- Svindel og Løgn


PeST'en helbredes
- Demokrati og retts-sikkerhet i Norge rammet av PeST

Fra Heimevern til Statspoliti
- Folkemorderne organiserer seg