.:Vigrid Forsiden:.

"Folkemorderne organiserer seg"
Heimevernet øver drap på landsmenn

Vi mottok nedenstående mail fra en heimevernssoldat etter at vi ble kjent for vårt utspill om at Vigridere ble rådet til å gå inn i Heimevernet. Etter at du har lest mailen skjønner du sikkert at det er viktigere enn noen gang før at patrioter går inn i både Heimevern og Militæret for øvrig. Skulle ikke det passe så gå inn i jaktlag, skytterlag eller pistolklubber.

Og her er mailen:

"Hei.

Bare en liten opplysning som det kan være greit å merke seg, skjønt dere er klar over dette (men her er altså bekreftelsen):

Definisjon av statspoliti i leksikonet mitt: "Statspoliti,en utrykkningsstyrke 1931-36,direkte underlagt Justisdepartementet. Politiet lå dengang under kommunene; da staten overtok ble det i stedet opprettet et utrykningspoliti."

Poenget er at i dag er dette statspolitiske utrykningspolitiet skiftet navn til "utrykningsstyrke" og opprettelsen av slike styrker er en del av omorganiseringen av det såkalte "Heimevernet". Jeg ble overflyttet til en slik utrykningsstyrke etter min militærtjeneste i 2001 og da jeg var på rep i november ble vi informert om at "Heimevernet" og disse "utrykkningsstyrkene" var underlagt PST (uttales PeST) og Justisdepartementet.

Oppgaven ble vi fortalt skulle være å slå ned på "indre, fiendtlige grupperinger" (både jeg og dere vet meget godt hvem i praksis slike grupper er). Dette kommer jo klart til syne i avvæpningen av Heimeverns-soldatene. Tennstempel og tennstempelfjær må leveres inn,og denne blir da kun utlevert på øvelser og evt. oppdrag.

Folket er med andre ord avvæpnet og gjort til hjelpeløse slaver!

Dette sier litt om hvilke krefter som er i sving for å ødelegge vårt folk. Det er ille når til og med hæren, som jo skal være en garanti og en siste innstans for å sikre et folks uavhengige livs- og eksistensgrunnlag også er fullstendig overtatt av det folket som skyr lyset og som derfor sitter i mørket bak kulissene og styrer og trekker i tråder. Deres slagord er "internasjonalisme", "globalisme", "internasjonal forbrødring", "toleranse", "humanisme", "demokrati", "pasifisme", "liberalisme", "feminisme" osv. Bilkongen Henry Ford kalte disse for "Verdens største problem".

Og hvem andre enn den evige jøde strør om seg med slike slagord og -ismer som er like falsk og råtten som dem selv?

Det var greit å få dette bekreftet på rep`n i alle fall.

Ellers merker jeg meg når det gjelder det "nasjonale forsvar" at målet er å få til sesjon for kvinner fra 2008; få inn flest mulig utlendiger ("forsvaret" skal gjenspeile samfunnet forøvrig) og at befal skal kunne tvangsendes på "oppdrag" i utlandet. Da selvsagt under paroler som "fredsstyrker", "stabiliseringstyrker", "humanitært oppdrag" osv.

I tillegg til at vårt folk ødelgges gjennom raseblanding så prøver man å utslette det aller mest helligste her i naturen - nemlig den helt naturlige forskjellen mellom mann og kvinne.

Bare legger til at disse såkalte "utrykkningsstyrkene" skal ha en mobiliseringstid på 4 timer.Dvs. fra mobilisering/innkalling er utgått skal det gå under fire timer før styrkene er på plass og kan få oppdraget fra PeST og Justisdepartementet. Disse er tungt utrustet med MG 3, AG 3, RFK (rekylfri kanon for bruk mot tyngre kjøretøy), 12,7 og kjøretøyer.

Oppdragene vil for en stor del omfatte å gjøre ildoverfall (dvs. utslette) "indre, fiendtlige" grupperinger som PeST og Justisdepartementet mener er en trussel. Det var således ingen overaskelse da vi skulle på "oppdrag" siste natt på denne rep`n, da øvelsen/oppdragets art ble lest opp fra et skriv, at PeST og Justisdepartementet hadde fått nyss om en gruppe som måtte utslettes, og det var det vi skulle gjøre.

Slik er det, karer!"

Vel, det var den mailen og den bekreftet det vi har visst lenge. Den internasjonale jødedommen sammen med innenlandske lakeier som høygradsfrimurere, nyttige idioter og andre forrædere har i en årrekke jobbet hardt og målrettet for å frata den vanlige norske mann og kvinne både den mentale kraften og de fysiske midlene til å forsvare seg mot okkupasjonen av landet vårt og folkemordet på oss.

Her ser du to av dem som står sentralt bak omorganiseringen av Heimevernet som en terrorgruppe mot sitt eget folk fra å være folkets eget forsvar mot ytre fiender som invaderer og okkuperer oss. Slik rasefremmede horder gjør det i dag.

Ingen tilfeldighet at justisminister Dørum har jødisk blod i årene og at PeST-sjef Øverkil er høygradsfrimurer. Merk dere jødestjernen i midten av frimurersymbolet. Jobben til frimurerne er jo å bygge Salomos tempel for den nye jødiske verdenskeiseren. Ariel Sharon i dag. Det er jo akkurat som vi i Vigrid sier at det er rent generelt og her har du et håndfast bevis på det.

Den neste justisministeren eller PeST-sjefen behøver ikke være det fordi nå er jobben gjort og selv en Goy-tulling som overtar er klarert som ufarlig (kosher) vil derfor ikke ha vilje eller mot til å gjøre om igjen på situasjonen.

Og med dette er Heimevernet omgjort fra en militær styrke som skulle beskytte folket mot invasjon av ytre fiender til en tungt væpnet sjokkstyrke innenfor det hemmelige statspolitiet beregnet på bruk mot indre fiender. På tide å forandre navnet på justisdepartementet til Innenriksministeriet slik det kalles i de fleste folkefiendtlige demokraturer.