.:Hovedsiden:.

HoloCa$h - Auschwitz - Artikler:


Alt i ett bilde
- Ingen gassing av jøder i Auschwitz

Før du drar til Auschwitz
- Nyttige tips

Auschwitzlogn
- 6 mill - 2,5 mill = 6 mill


Gasskammerløgn i Auschwitz
- Stopp HoloCa$h-løgnene

Kremeringer i Auschwitz
- Humanitet, omsorg og smittehindring

L'Express: "Alt i Auschwitz er falskt"
- "Gasskammeret" i Auschwitz I er falskt


Auschwitz-tegninger
- Aftenposten sprer løgn

Gasskammerdører
- Gi Sannheten en sjangse

Gasskammer i Auschwitz
- Zyklon-B: Den store livredderen


Auschwitz
- Prøyssisk blå

Avlusingsbyggene
- De virkelige gasskamrene er blåfarget

Auschwitz
- Minneplakettene i Auschwitz


Auschwitz - Stort Industrikompleks
- Sannheten om Auschwitz

Auschwitz slik det var
- Vigrid gir deg balansert historie

Hvordan var det i Auschwitz?
- Leirlivet slik det var


Slik var Auschwitz
- Virkelighetens verden

Livet i Auschwitz
- Slik var livet i Auschwitz

Info om fangeleiren i Auschwitz
- Auschwitz - et viktig industrikompleks


Svømmebassenget i Auschwitz
- Kan også brukes av brannmannskapene

Rudolf Höss torturert til å tilstå
- Tilståelse under tortur teller ikke

Evakueringen av Auschwitz
- Siste opptelling 17. januar 1945


Fotografert tegning
- Slurvete detaljer

Leirpersonalet i
- Auschwitz

Snøhvit og dvergene
- Idyll i Auschwitz


"Offisielle" tall i Auschwitz
- Færre og færre døde

Hvite Busser politianmeldes
- Stopp HoloCash-svindelen

Massegassing av jøder
- Gasset Norge 4 millioner jøder?


Ingen mus i "Gasskammer"
- Ingen hull - ingen gassing

Jødeløgn om gassing
- Tegneserie

Auschwitz I Krema I
- Falskt alt sammen


HoloCa$h-religionen
- Felles trosbekjennelse

Kjøkkenet i Auschwitz
- Leirens største bygning

Auschwitz er Krig
- Zionistenes nye krigsdoktrine


Auschwitz-Birkenau
- Avslappete Internerte

Irma Grese
- Legenden i Auschwitz

Krakow-prossessen
- Maksimalt 300.000 døde


Dr. med Josef Mengele
- Den reddende Engel

Sykeleir i Auschwitz
- Byggeprosjekt i 1943

HoloCoaster
- i Birkenau


Elektrisk samlebånd
- Automatisk prosess

Kommandant Baer
- Null Gassing i Auschwitz

Auschwitz-Kremasaken
- Full frifinnelse


Auschwitz Gasskammerdør
- Verdens mest avanserte dør

Auschwitz Svømmebassenget
- Rekreasjon for de internerte

Auschwitz Gasskammerdør
- Verdens mest avanserte hengsler


SPA-avdeling i
- Auschwitz/Birkenau

Skorsteinsbløffen
- Vi vil ha svar

Auschwitz/Birkenau
- Syke- og hvileleir


Falsk Gasskammer
- Auschwitz I


HoloCa$h - Auschwitz - Kommentarer:


Filmene Sovjeterne tok i Auschwitz er falske

Paula Lebovics forteller

Paula Lebovics var en jødisk pike på 11 år da sovjeterne i ´Den Røde Armé rykket inn i Auschwitz som tyskerne hadde evakuert ti dager tidligere. De hadde med seg filmfotografer og folk i en undersøkelseskommisjon som avhørte de internerte, mellom 7.000 og 10.000, som var igjen i leiren. Jobben deres var å dokumentere tyskernes påståtte folkemord på jøder og andre i leiren.

Siden tyskerne behandlet sine internerte forskriftsmessig og brukte store ressurser på å holde dem, inklusive jødene, arbeidsdyktige fantes ikke noe som kunne brukes mot tyskerne. Altså måtte filmer og annet konstrueres som forfalskninger flere dager senere. Paula er ringet inn med rødt på bildet over.


Slik var også Auschwitz

Klikk her for bildet i stort format - venstreklikk deretter på bildet

Over er et bilde av det Auschwitz som de internerte opplevde det og som Erling Bauck forteller om til Newsweek at han levde som en greve i leiren. Jeg vil ikke påstå at alle gjorde det, men det var ikke SS-vaktene sin feil, men snarere de andre internerte som utnyttet de andre innsatte til egen fordel hensynsløst. Erling Bauck er et godt eksempel på en slik Capo som herset med andre internerte og utnyttet nøden deres.

Sammenlignet med forholdene i de tyske byene kan vi med stor visshet si at millioner tyskere gjerne skulle byttet med de internerte. I alle fall inntil vinteren 1944/45 hvor effekten av angloamerikanernes folkemord og bombing av sivile mål satte Tyskland tilbake til steinalderen med påfølgende sult og sykdom. Angloamerikanernes korstog mot det sivile Tyskland førte også til massedød i leirene på grunn av sult og epidemier. Så godt som alle bildene du ser av hauger med døde og utsultete og avmagrete internerte er ofre for angloamerikanernes grusomheter og forbrytelser mot menneskeheten.


Idylliske Auschwitz

Ditlieb Felderer - Verdens kanskje fremste HoloCa$h-ekspert

Bildet over er av en type du sjelden, ja kanskje aldri, ser presentert av de HoloCa$htroende faktabenektende tilhengerne av den nye "Auschwitz er Krig"-doktrinen som det zionistiske Imperiet og bandittstaten Israel begår sine folkemord og aggresjonskriger for. Til det er bildet altfor pent og setter ikke seeren i den rette gråtkvalte "Aldri Igjen - Aldri Glemme - Aldri Tilgi"- stemningen som gjør at de tørker sine tapre tårer mens de skuer mot en mørk krematoriepipesilhuett og ser flammer og røyk slå opp mot himmelen for sitt indre øye slik legenden sier at det skjedde døgnet rundt.

Hvis du går inn på bloggen til Felderer må du ta deg god tid for den er uvant i starten, men vel verdt den tiden du bruker der inne.


Dagbladet avblåser HoloCa$h

Vigrid har gjennombrudd i HoloCa$h-kampen

Dagbladets artikkel om det kommende vinter-OL i russisk del av Kaukasus inneholder en opplysning vi ikke kan forstå som annet enn at de hiver inn håndkledet i ringen og innrømmer at HoloCa$h-myten om de 6 millioner er en ren løgn. Sentralt i denne legenden om de 6 millioner jøder som ble utryddet industrielt er massegassing ved hjelp av Zyklon-B i Auschwitz II Birkenau. Dette er selve kjernen og sentrum i legenden. Uten dette elementet intet HoloCa$h.

Her er hva Dagbladet skriver i artikkelen sin: "- Hva om OL-verten hadde vært Auschwitz-Birkenau? Ville det vært akseptabelt å velge stedet hvor 1,5 millioner mennesker ble systematisk utsultet, myrdet og torturert,.....".

Hehe. Merk dere at Dagbladet for det første bruker det lave tallet 1,5 millioner og ikke standardtallet på 4 millioner som 6 millionersmyten ble bygget opp rundt etter krigen fram til 1990. Man snakker også om "mennesker" generelt og ikke jøder. Men hvor ble de stakkars jødene av da? Det er jo bare dem som teller i HoloCa$h-myten om de 6 millioner. Morsomme poenger begge to, men uten betydning i forhold til det Dagbladet her sier: de ble ".....systematisk utsultet, myrdet og torturert....". Men hva med gassing, da? Ble de virkelig ikke gasset i Birkenau, men bare plaget ihjel? Det betyr jo at det ikke var tyskerne som sto bak at de internerte døde for det er samstemt enighet hos de internerte som overlevde at det var fangenes egne tillitsmenn, Capoene, som sto for tyveriet av maten deres så de sultet ihjel og tyveriet av klærne deres så de frøs ihjel og mishandlingen av dem. Erling Bauck fra Norge var en slik Capo og levde som en grve i Auschwitz på de andre fangenes bekostning.

Dette kaller jeg intet annet enn et bekreftet og totalt gjennombrudd for Vigrid sin historiske satsing. Vi har knust en enorm bresje i HoloCa$h-religionen's frontlinje i Norge. Det er det signalet vi har ventet på og nå må vi satse for å utvide brohodet og knuse 6-millioners-løgnen fullstendig. Til det trenger vi din hjelp slik at vi kan bygge opp igjen biblioteket vårt og utvide nettsatsingen og markedsføringen mot skoler og media til høsten. Ta kontakt og bidra du også:)

La oss feie som en Zyklon-B gjennom fiendens bakre linjer!


HoloCa$h-land overgår snart Disneyland

C. W. Porter om Zyklon-B

Auschwitz-leiren er idag en meget avansert fornøyelsespark hvor jødiske turister morer seg og danser på taket av likjellerne. Busslaster med norske skoleungdommer hjernevaskes i et ferdig oppsatt psykologisk mønster med kollektiv grining og taushet for å minnes jødeløgnen om de 6 millioner som aldri døde under den andre verdenskrig, men som flyttet rundt i verden og brakte nye generasjoner jøder til verden. Og denne gang med mere makt og mye rikere enn noen gang før takket være denne absurde HoloCa$hløgnen de har tredd nedover hodene våre. Hvorfor ikke like godt gjøre om Auschwitz til en ren Disneyland-type park? Så får man alt på et sted.


Britene: Alt under kontroll i de tyske interneringsleirene

Månedsrapport i Auschwitz I Monowitz

De tyske interneringsleirene spilte en viktig rolle i den tyske krigsindustrien mens den tyske Wehrmacht beskyttet Europa mot sine jødiske dødsfiender i øst og vest. Driften av internerings- og arbeidsleirene var underlagt SS sitt økonomiske kontor som forlangte og fikk tilsendt detaljerte rapporter over hva som foregikk i leirene hver måned. Det gjaldt selvsagt også for Auschwitz.

Bildene over viser et ark fra en slik månedsrapport og linken går til en side for det amerikanske militæret som kommer med en interessant opplysning til oss. Her er avsnittet jeg sikter til: “It is known that British intelligence units intercepted and translated concentration camp status reports during World War II and were therefore entirely aware of the activities within the camps, the demographics of the prisoners, those who escaped and even those who died or were executed. Unfortunately for those of us interested in history, all access to the British information will be denied until at least the year 2050.”

Fri oversettelse: “Det er kjent at den britiske etteretningstjenesten under den andre verdenskrig hadde tilgang til og oversatte statusrapportene fra de tyske leirene og at de derfor til enhver tid visste hva som skjedde i leirene. De kjente alders- og kjønnsfordelingen til fangene, hvem som rømte og selv hvem som døde eller ble henrettet. Desverre for alle oss som er interessert i historie er dokumentene sperret for offentliggjøring til 2050".

Ja, faktisk er det slik at dette materialet er hemmeligstemplet og tabu fordi det ville rive vekk selv det siste krampaktige forsøket fra de HoloCa$h-troende på å holde løgnene levende. Israel ville bli fjernet fra kartet og jødene ville ha måttet betale tilbake alt de har svindlet til seg. Pluss en sviende skadeserstatning til Tyskland og tyskerne. Og Palestina og palestinerne. Og Irak og irakerne. Og Afghanistan og afghanerne og alle andre folk de har skadet med sin parasittiske Herrefolkmentalitet og finansmakt.


Løgnpropaganda i Store Norske Leksikon

HoloCa$h-løgnene er over alt og vi må ta opp kampen mot dem

Som et lite bidrag i kampen for sannhet i historien la jeg inn en kommentar til en artikkel på SNL som var ren propaganda skrevet av en forfatter som kunne hadde skrevet denne ene artikkelen. Dette er for svakt av et leksikon som påstår å kvalitetssikre artiklene. Håper de tar imot mitt tilbud om konseulent assistanse:

Forhold 1:

Sitat fra artikkelen: "Donau gikk til den polske havnebyen Szczecin, hvor fangene ble ført over til kuvogner og siste etappe på reisen til konsentrasjons- og dødsleiren Auschwitz tok til. Ved ankomst ble alle arbeidsudyktige skilt ut, blant dem Feinbergs mor Clara, hans søster Rakel og pleiebroren Hansi. Det siste Kai Feinberg så av dem, var søsteren som vinket med sin røde topplue idet flokken på 346 barn, kvinner og eldre ble ført til gasskammeret."

Dette er ikke holdbart å servere av et leksikon som liksom skal kvalitetssikre artiklene sine. Dette er partspropaganda uten noe som helst faktisk grunnlag. Omskriv slik at det går klart fram at dette er en subjektiv påstand og intet annet.

Forhold 2:

Sitat: "Auschwitz Stamlager (hovedleir) ble befridd av ukrainske soldater fra 60. sovjetiske armé under ledelse av generaloberst Pavel Kurozjkin tidlig om morgenen den 27. januar 1945. Feinberg lå på sykestuen, hvor en håndfull fanger regelrett ble gjenglemt av tyskerne i den panikkartede evakueringen av leiren to dager tidligere. Etter at de ukrainske soldatene hadde gjennomsøkt alle leirene i Auschwitz-komplekset, fant de totalt 7000 fanger av ulike kategorier som fortsatt var i live."

Dette er uverdig av SNL. Avsnittet er det rene vås. Sannheten er at tyskerne lot mellom 7.000 og 10.000 internerte bli igjen fordi de ble vurdert som for svake til å klare marsjen til nærmeste jernbanestasjon for videre transport vestover.

Som eksempel kan jeg nevne at Elie Wiesel og hans far fikk samme tilbudet om å bli igjen grunnet farens svake helse, men valgte å bli med SS-vaktene sine vestover frivillig fremfor å bli "befridd" av den røde armé.

Konklusjon:

SNL har med denne artikkelen lagt seg på et så lavt nivå at det er uverdig et leksikon som ønsker å bli tatt seriøst. Jeg oppfordrer dere derfor til en full gjennomgang av denne og tisvarende artikler og rette dem opp i henhold til fakta og ikke la dere misbruke som en propagandaplattform for sterke interesserupper med store økonomiske og andre motiver for løgn- og propagandaspreding.

Som norges ledende ekspert på området stiller jeg meg til rådighet som konsulent hvis dere mangler den nødvendige kompetanse i egne rekker. Noe det klart ser ut til at dere gjør.
Auschwitz: Showtrial i Krakow

Videoen til venstre er en tysk ukesrevyfilm fra 1948 som omtaler Showsaken i Krakow, Polen, mot tyske leiransvarlige i Auschwitz for massedrapene på jøder der. Selvsagt overdrev anklageren enormt. Tyskerne var slått og Polen var styrt av jødiske kommunister som brukte disse "rettssakene" for det de var verdt som propaganda. Det tallet polakkene påstår døde i Auschwitz er nærmere 300.000. Jada, du leser riktig: tre hundre tusen. Ikke 4 millioner eller 1,5 millioner eller 1,1 millioner som er tall propagandaen etterhvert presenterte. Heisann, hvor ble egentlig HoloCa$h av? Bortsett fra penger i banken til jødene og deres egen rett til folkemord i Palestina? Svaret er enkelt: De 6 millioner jøder ble aldri drept; det er en løgn.


Polsk toppgeistlig: Holocaust er en jødisk oppfinnelse

Bishop Tadeusz Pieronek utfordrer jødene

Pieronek ikke bare beskylder jødene for å ha oppfunnet HoloCa$h, men sier også rett ut at jødene bruker svindelen som propagandavåpen i deres skammelige behandling av palestinerne. Han slår også fast jødenes grep om finanser, media og USA. Hehe, det er jo ikke noe nytt i dette, men jødene liker det nok svært så dårlig likevel når det kommer fra en polsk biskop.

I dagens situasjon er det en plikt for enhver som setter frihet og ytringsfrihet høyt å gi klar beskjed: "HoloCa$h er en løgn". Si det på bloggen din, si det på debattforumene, si det til venner og bekjente, si det til lærerne og skriv det i avisenes kommentarfelter. I det hele tatt: Kjemp aktivt for ytringsfrihet og sannhet. Husk at kun sannheten gjør fri.

Jødenes angrep på vår frihet må brytes!


Slik var SS-vaktene
Glade vakter fra Auschwitz

Mens krigen raste over hele Europa og de tyske byene ble bombet i filler var faktisk Auschwitz et beskyttet feriehjem i forhold. Ikke rart SS-vaktene i leiren er i glade. SS-offiserer som jobbet i Auschwitz sammen med en gjeng glade hjelpere som tar en frihelg fra pliktene. Husk at i forhold til hva sivilbefolkningen i tyske byer opplevde under teppebombingen til de allierte var Auschwitz et beskyttet feriehjem.

All ære til SS-vaktene - All vanære til HoloCa$h-Løgnerne!


Polsk senator: Auschwitz var ingen dødsleir,

men en arbeidsleir hvor de internerte måtte arbeide hardt - Forresten ikke så veldig hardt. Det hele er en jødisk monopolisering av HoloCa$h til egen fordel og berikelse.

Livlig musikkliv blant jødene i Auschwitz

Holocaustindustriens krampaktige løgner om jødenes skjebne i tyske interneringsleire har lenge vært tåpelige og blir mere og mere latterlige. Jødisk musikkliv florerte i leirene.

Barneomsorg i Auschwitz

I Auschwitz ble det født 3.000 babyer og de stolte sykepleierne mistet ikke en ved fødselen. Egen barneavdeling med Snøhvit på veggene. Slik var det virkelige Auschwitz.


Auschwitz - Kortbølgeavlusing I
Auschwitz - Kortbølgeavlusing II

Det tyske SS som hadde ansvaret for arbeids- og interneringsleirene under tysk kontroll i den andre verdenskrig gjorde alt de kunne for å holde de internerte sunne og friske slik at de kunne brukes i krigsviktig arbeide. Siden svært mange østeuropeiske internerte, og da særlig jøder, var skittenfeldige og kom fra områder med tyfusbærende lus ble alt satt inn på å bekjempe urenslighet og luseplagen.

Zyklon-B var en av livredderne SS satte inn for å redde jødiske og andre internertes liv. Personlig renhold var ukjent for østjødene så tyskerne måtte gå hardhendt og krevende frem for å lære dem selv det vi oppfatter som grunnleggende renslighet.

Under krigens gang oppfant man et kortbølgesystem som drepte både lusene og eggene deres. Det ble forøvrig forløperen til dagens mikrobølgeovner som de fleste har på kjøkkenet sitt. Tenk over det neste gang du bruker mikrobølgeovnen din at teknikken ble utviklet og brukt til å redde jøder under krigen. Jødene kan takke SS for at så mange av dem lever og kan nyte HoloCa$hpengene de urettmessig har svindlet til seg fra det tyske folk.

HoloCa$h er løgn - og vi beviser det for deg!


De 6 millioner lever

HoloCa$h-industrien er basert på at tyskerne myrdet 6 millioner jøder under den andre verdenskrig. Sentrum for drapene var de påståtte gasskamrene i Auschwitz. Dette er en ren løgn og tallene på levende såkalte "HoloCa$h-overlevere" beviser det. Nærmere 2 millioner jøder som overlevde HoloCa$h var altså i live 60 år etter enda løgnerne påstår at Europas jøder ble utryddet? HoloCa$h-løgnene er til å le av.

Teknisk Ukeblad bekrefter Vigrid's posisjon

Merk at TU fremhever Topf og Söhne som en kommersiell bedrift som satte sin ære i å produsere likforbrenningsovner som var topp moderne og effektive. Under store tyfusepidemier var det av største viktighet for å sikre hygieniske forhold sammen med bekjempelse av smittebærerne. Med andre ord var bruken av Zyklon-B kombinert med likbrenning i en Topf og Söhne-ovn i Auschwitz med på å redde mange jøder og andre fra å dø. TU gir oss to viktige informasjoner til: 1 - Ingen var redde for SS. 2 - Bedriften var politisk nøytral og drev rent bedriftsøkonomisk. Heisann, var ikke Tyskland et nazidiktatur hvor alle var nazifiserte og redde for SS? Hehe. Takk til TU som slår en revne i nazimyten media ellers forfekter.