.:Hovedsiden:.

Hvite Busser til Auschwitz politianmeldes
Rekommandert politianmeldelse til Porsgrunn politistasjon

Tore W. Tvedt
Postboks xxx
xxxx Xxxxx

Porsgrunn politistasjon

Drammen, torsdag 6. mars 2003

Ad. Anmeldelse av stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz for delaktighet i internasjonal pengeutpressing

Basert på krigspropaganda og løgner om hva som skjedde under den andre verdenskrig har den internasjonale jødedommen bygget opp en hel industri som presser land, folk og stater for enorme pengesummer. Denne industrien kalles av fremstående jøder som professor Norman Finkelstein for Holocaustindustrien.

I tillegg til utpressing av enorme pengesummer fungerer den også som ryggdekning for det jødiske folkemordet på det palestinske folk og for angrepskrig mot andre nasjoner som nå Irak.

For å kunne drive denne forbryterske virksomheten har det blitt bygget opp en mengde mer eller mindre frittstående foreninger og stiftelser som forfekter de jødiske løgnhistoriene slik at de kan fortsette utpressingen så lenge det i det hele tatt går an.

Etter vår oppfatning er stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz en slik stiftelse som er etablert for å hjernevaske norsk ungdom på ungdomsskoletrinnet til ukritisk å tro på de jødiske løgnhistoriene som en ny religion.

Jeg anmelder derfor stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz for delaktighet i den internasjonale pengeutpressingsindustrien som kalles Holocaust og forlanger en erstatning på 6 milliarder kroner som gis til palestinske ofre for det jødiske folkemordet på dem.

Ved å gjennomgå vedlegg 1 hentet fra Hvite Busser til Auschwitz sin hjemmeside og samholde denne med vedlegg 2 som er leveranser av Zyklon-B fra TESTA kan dere selv se hvordan de manipulerer tall. Utfra dette resonnementet skulle det ha blitt gasset 4 millioner i Norge i 1942 og -43. Artikkelen i vedlegg I inneholder også andre selvimotsigelser som er typiske for løgnere og svindlere.

Det hele virker så klosset eller bevisst løgnaktig at var det ikke for alvoret skulle man jo bare ha ledd.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

Kopi: Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz

Vedlegg 1 til anmeldelse av 6. mars 2003


Fakta om Auschwitz I
(Hentet fra hjemmesiden deres 8. februar 2003, usensurert)

Auschwitz ligger i Polen, og er det tyske navnet på byen Oswiecim. Leiren Auschwitz I ble opprinnelig bygd som en militærleir, men ble gjort om til arbeidsleir for fanger i 1940. Den bestod etter hvert av 28 bygninger. Gjennomsnittlig var det mellom 13.000 og 16.000 fanger i leiren, men antallet kom opp i 20.000 i 1942.

Auschwitz I var en arbeidsleir, i motsetning til Auschwitz II som var en ren utryddelsesleir. Hver morgen ble fangene ført ut av leiren gjennom porten med de kjente ordene "Arbeit macht frei". Det "frigjørende" arbeidet for det tyske krigsmaskineriet var hardt og risikofylt, og mange døde. Arbeidsdagen var på 12 timer.

Ingen vet hvor mange som omkom av sult, utmattelse, tortur og henrettelser. Mange ble sendt rett i gasskamrene uten å bli registrert. Anslagene på hvor mange som omkom og ble drept i de tre leirene Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) og Auschwitz III, varierer mellom 1 og 4 millioner mennesker.

De aller fleste fangene var jøder, men også sigøynere, homofile, politiske aktive, kristne, kriminelle og nazi-motstandere ble satt i konsentrasjonsleire.

I Auschwitz I ble det i 1942 og 1943 brukt over 20.000 kilo Zyklon B i gasskamrene. Ifølge leirkommandant Rudolf Höss trengtes 5 - 7 kilo Zyklon B for å drepe 1500 mennesker.


Vedlegg 2 til anmeldelse av 6. mars 2003

Quantities of Zyklon B Ordered Through or by Tesch und Stabenow for Various Users in 1942 and 1943