.:Vigrid Forsiden:.

Offisiell HoloCa$h-dokumentasjon i Nürnberg-lynsjeprossessen - Katyn og Auschwitz

Over: Den tyskledete internasjonale granskingskommisjonen ved en massegrav i Katyn

Vigridartikkel om Katyn-massakren
Granskingskommisjonen i arbeide
Granskingskommisjonen's rapport

Bildet og linkene over handler om den internasjonale granskingskommisjonen tyskerne fikk satt opp da de av lokale beboere ble fortalt om hvor og hvordan sovjeterne myrdet rundt 4.000 polske offiserer i Katynskogen ved byen Smolensk våren 1940. Denne måten å dokumentere på er den eneste man kan bruke hvis man forventer å bli trodd siden. Gjør man det ikke med en gang og på stedet er anledningen gått og alt siden blir bare løse påstander og ord mot ord. Derfor er tyskernes dokumentasjon av Katynmassakren standard for hva vi har rett til å forlange som underlag for enhver påstand om krigsforbrytelser. Eller forsåvidt alle forbrytelser.

Hva har så de allierte å vise for seg når det gjelder de påståtte tyske krigssforbrytelsene og masseutryddelsen av jøder og andre folkeslag? Svaret er veldig enkelt: De har null komma null og intet annet. Jada, du leser riktig: Det eksisterer overhodet ingen dokumentasjon over noen av de påståtte tyske masseforbrytelsene. Jeg gjentar: "Det finnes ingenting". Hvordan kan jeg si det når alle "eksperter", journalister, ja, alle som skal ha greie på det påstår at HoloCa$h-legenden er så godt dokumentert at det er den best dokumenterte hendelsen i historien? Ja, så sier de. Men når du spør om de kan vise den for deg blir de sinte på deg og spør om du er nazi som tviler på deres ord. Har du ikke hørt hva de sier da? Det er så godt dokumentert at det er frekt og nazi å be om å få se den.

Jeg påstår altså at det ikke finnes noen dokumentasjon, men hva da med over 40 bind fra det Internasjonale militærtribunalets lynsjeprossess i Nürnberg? Ja, hva med de? La oss ta en titt på noe av det: Massemordet i Katyn og den påståtte masseutryddelsen av jøder og andre i Auschwitz.

Over: Nürnbergdokumentasjon av Katyn-massakren - stort format

Heisann! Hva er dette? Jo, dette er de alliertes skriftlige og offisielle dokumentasjon på at Katyn-massakren ble gjennomført av tyskerne og at sovjeterne kunne dokumentere dette med vitner og åstedsgranskingsbevis.

Over er utsnittet av hovedkonklusjonen av dokumjentasjonen lagt frem for og godkjent av Nürnberglynsjerne. Her er min frie oversettelse til norsk:

"Dokument 054-USSR. Rapport utført av en sovjetisk spesialkommisjon, 24. januar 1944, vedrørende skytingen av polske offiserer som var krigsfanger i Katynskogen. Henrettelsene ble utført i løpet av høsten 1941 av "staben til den tyske arbeidsbataljonen 537". I løpet av våren 1943 hadde tyskerne, ved hjelp av utpressing og andre midler, fått vitner til å avgi falske vitnebyrd for å få det til å se ut som det var det sovjetiske hemmelige politiet som var ansvarlig for skytingen av de 11.000 ofrene."

Ser vi det, ser vi det. Slik står det å lese i den offisielle skriftlige dokumentasjonen fra Nürnberg lynsjeprossessen. Denne rapporten og måten den ble laget på er typisk for samtlige dokumenter som ble brukt under Nürnberg-lynsjingene. Vel, det var altså Katyn og de fleste som følger litt med vet at denne rapporten er ren løgnbasert svindel på høyeste nivå. Akkurat slik resten av HoloCa$h-legenden er bygget opp. Men Auschwitz med sine steintavler som sto der og i alle år var skolepensum og ble besøkt av paver og presidenter og andre mektige kvinner og menn som hyllet de 4 millioner jødene som ble utryddet der. Stort sett gasset ihjel i store gasskamre og brent i ovner med piper som spydde ild og røyk over halve Sør-Polen. Det er i alle fall godt dokumentert. Ja, er det nå det? La oss se på den offisielle rapporten som ble brukt under Nürnbergprossessen og som det var offentlig konsensus om i 50 år:

Over: Nürnbergdokumentasjon av den påståtte Auschwitzutryddelsen - stort format

Her har vi de alliertes skriftlige og offisielle dokumentasjon på antall utryddete og utryddelsesmetoder den påståtte jødeutryddelsen gikk ut på.

Over er utsnittet av hovedkonklusjonen av dokumjentasjonen lagt frem for og godkjent av Nürnberglynsjerne. Her er min frie oversettelse til norsk:

"Dokument 008-USSR. Rapport utført av den sovjetiske kommisjonen for krigsforbrytelser, 6. mai 1945. Det var samtidig rundt 200.000 internerte i utryddelsesleiren Auschwitz. Det ble drept over 4 millioner personer fra land som Tyskland okkuperte i Auschwitz. De fleste ble drept av gass umiddelbart etter ankomst. De gjenværende ble først brukt som arbeidskraft eller til medisinske eksperimenter og senere drept på flere måter (injeksjoner, mishandling og så videre).......".

Her kan vi merke oss at sovjeterne brukte over 3 måneder, fra 27.januar 1945 til 6. mai 1945 på å underske alt i og omkring Auschwitz med et stort granskingsapparat og konklusjonen deres er klar: Minst 4 millioner personer ble myrdet der, de fleste ved ankomst ved hjelp av gass.

I den tyske teksten i det større dokumentet over finner vi dette avsnittet: "Im Laufe des Bestehens des Lagers Auschwitz haben die deutschen Henker dort nicht weniger als 4.000.000 Staatsangehörige der USSR, Polen, Frankreich, Jugoslawien, Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Nederland und Belgien und andere Länder umgebracht".

Fritt oversatt til norsk blir det:

"I løpet av den tiden Auschwitzleiren var i virksomhet har de tyske bødlene drept ikke mindre enn 4.000.000 innbyggere fra landene Sovjetunionen, Polen, Frankrike, Jugoslavia, Tsjekkoslovakia, Romania, Ungarn, Bulgaria, Nederland, Belgia og andre land."

Men jødene da? Er ikke hele vitsen at det var jødene som ble masseutryddet i Auschwitz? I HoloCa$h-myten av idag slik vi kjenner den her i Norge er det riktig, men det visste tydeligvis ikke sovjeterne da de diktet opp denne historien. Akkurat slik de diktet opp at det var tyskerne som sto bak Katynmassakren.

De vestallierte har aldri brydd seg med Auschwitz fordi de avlyttet absolutt alle tyske meldinger og kjente alle koder og avtalte faktisk den tyske evakueringen av leiren med tyskerne selv.

Over har vi en meget sentral person i den sovjetiske dokumentasjonen som dokumenterte de påståtte tyske krigsforbrytelsene for Nürnbergbødlene, Hr. N. Burdenko. Ser du på de store dokumentene over finner vi han som formann for Katyn-kommisjonen og medlem av Auschwitz-kommisjonen.

Det store spørsmålet er jo: Hva fant sovjeterne da de kom til Auschwitz som bevis for sine groteske påstander? Svaret er at de fant over 7.000 internerte som tyskerne vurderte som for svake til å klare marsjen mot vest slik de vestallierte krevde. Friske og glade og sunne og sterke ser de ut. Og husk at dette var de syke og svake.

Sannheten? Den såkalte og påståtte dokumentasjonen er løgn og bedrag og falsknerier og svindel og hat og latrinerykter i en stor smørje som bærer navnet HoloCa$h-myten. Til inntekt og beskyttelse for den internasjonale HoloCa$h-mafiaen som beriker seg og utnytter den.