.:Hovedsiden:.

Katyn-massakren
Jødestyrte kommunister myrdet titusener av den polske intelligensia i 1939-1941

Etter den 1. verdenskrig delte seiersmaktene et enormt bytte på Tysklands bekostning. En av de største tyvene var Polen som forsynte seg med store tyske landområder med overveiende tysk befolkning. Det raste krig i flere år hvor Polen fikk støtte av franske styrker i blant annet Schlesien hvor tyske friskarer vant en avgjørende seier ved Annaberg.

Posteren til venstre er fransk og advarer om at den skjebnen som den polske intelligensiaen møtte i Katyn vil ramme alle hvis kommunistene vant krigen. Posteren til høyre er med polsk tekst og viser hvordan polske offiserer ble skutt av det jødestyrte sovjetiske hemmelige politiet, NKVD.

Polen behandlet sine tyske undersåtter svært dårlig og utøvde etterhvert ren terror som et ledd i den etniske rensingen av landet. På slutten av 1930-tallet var det klart at den ventete krigen som ble programmert av den internasjonale jødedommen i Versailles i 1919 snart ville komme. England ga Polen blancofullmakt til å starte krig med Tyskland og terroren mot tyskerne i Polen økte.

Tyskerne graver ut massegraven med de polske offiserene i Katyn-skogen under overoppsyn av en nøytral internasjonal kommisjon. Slik ser det ut i en virkelig massegrav.

Tyskland hadde intet annet valg enn å gripe inn militært. England og Frankrike holdt sin avtale med Polen og erklærte Tyskland krig. Tyskland nedkjempet den polske motstanden i et kort, men hardt felttog. Da Polen var knukket angrep Sovjetunionen fra øst og Tyskland og Sovjet delte Polen mellom seg.

Over til venstre en NKVD-offiser i ferd med å skyte to avkledde polske offiserer i bakhodet. Til høyre bæres utgravde polske lik opp av en av massegravene.

Mens Tyskland opptrådte korrekt som okkupasjonsmakt gikk kommunistene hardt og brutalt frem. Jødene som bodde i den kommunistokkuperte delen av Polen anga polske borgerlige og antikommunister til sine jødiske kolleger i den røde armé og det hemmelige sovjetiske politi, NKVD, som var jødisk ledet og hvor rundt 80% av terroristene var av jødisk ætt.

Lokalbefolkningen studerer likene.

Mange titusener av den polske intelligensiaen ble bortført og myrdet eller sendt til de jødestyrte dødsleirene hvor de ble arbeidet ihjel. Blant disse var hele det polske offiserkorpset som kommunistene tok til fange under felttoget. De ble spredd på forkjellige leirer og ble deretter skutt. En av disse skytingene fant sted i Katynskogen hvor tyskerne ble tipset av de lokale ukrainske innbyggerne da de befridde Ukraina.

Bildet til venstre viser lik spredd ut for obduksjon og identifisering. Bildet til høyre viser en polsk offiser med hendene bundet bak på ryggen før han ble skutt i bakhudet etter kommunistisk stil. NKVD var en spesielt brutal styrke ledet av blant andre den vanskapte jødiske halvdvergen Yershov og Beria. Beria var leder av NKVD på den tiden den polske intelligensiaen ble massakrert.

Tyskerne grov deretter frem massegravene og identifiserte likene som polske offiserer. Tyskerne innkalte en internasjonal kommisjon som deltok i arbeidet og bekreftet at polakkene var drept av kommunistene. Likevel ble flere tyske offiserer anklaget og dømt og henrettet etter krigen av kommunistene som et ledd i å fortsette krigen mot Tyskland med alle midler.

Over har vi noen av de polakkene som ble myrdet av kommunistene i starten av krigen. Etter at krigen var over tok jødiske kommunister makten i Polen på tross av at krigen startet ved at England og Frankrike garanterte Polens selvstendighet. På nytt gikk det jødestyrte kommunistiske terrorapparatet igang med å myrde mulige motstandere. Av samme årsak stoppet sovjethæren opp fremmarsjen under den borgerlige hjemmehærens oppstand i Warsawa og sto i hvilestilling mens tyskerne slo ned oppstanden.

Bildene over viser nye samlinger lik. Dette er jødestyrt kommunisme slik de viste verden sitt sanne ansikt.

Langt om lenge ble det reist minnesmerker om de myrdete polakkene. Over ser vi to av dem. De bør minne om kommunismens iboende ondskap.

Vi avslutter artikkelen med dette jødiske ordtaket: "Aldri Tilgi - Aldri Glemme".

Bildet er av den berømte nedslaktingen av den polske intelligensia ved Katyn i 1940. Her myrdet venstreekstremistene, som hadde makten i Sovjetunionen, tusener av polakker. Polakkene var for det meste drept ved nakkeskudd og hadde hendene bundet bak på ryggen. Ledelsen i Sovjetunionen var overveiende jødisk og det samme var ledelsen i det hemmelige politiet NKVD som sto bak myrderiene.