.:Vigrid Forsiden:.

Islam sett fra Norden - Artikler:


Jøde-muslimsk Folkemord
- på kristne Armenere

Hiroshima-opsjonen
- En alternativ strategi i krigen mot Islam

Islam undertrykker kvinner
- Islam er voldens religion