.:Vigrid Forsiden:.

Det muslimske alternativ - Sporene skremmer - Holocaust på armenerne
Jødiske ungtyrkere sto bak

En av Æsop's fabler forteller om en rev som en gang i tiden ble invitert inn i hulen til en løve på gjestevisitt. Reven så seg nøye om før han ville gå inn i hulen og så at det var mange spor av andre dyr der, men at alle sporene hadde en ting til felles. Alle førte inn i hulen, men ingen ut av den igjen.

"Jeg tror jeg besøker deg en annen gang i stedet", sa reven og vendte tilbake til sitt eget hjem. Og der lever reven's ætt fremdeles og ingen av dem er dumme nok til å la seg lure inn i løvens hule.

Jeg skulle ønske at vi som er av nordisk ætt hadde vært like observante og kloke som reven var det. Hadde vi det vært hadde vi i dag ikke vært utsatt for folkemord og utryddelse slik vi i dag er det.


Constitution for Kongeriget Norge.

§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.


Først gjør vi den ekstreme tabben å oppheve det grunnlovfestede forbudet om at jøder ikke har adgang til landet vårt og etter at jødedommen har vunnet verdensmakten i 1945 lar vi oss hjernevaske og lure til å åpne vårt fedreland for en masseinvasjon og okkupasjon av rasefremmede. Hvordan det vil gå med oss etter at muslimene har fått det tallmessige overtaket i Norge kan vi slutte av hvordan det gikk med den armenske befolkningen i Tyrkia i 1915 til 1917.

For litt over 100 år siden, i 1894, hadde det muslimske Tyrkia sett seg lei på den kristne armenske minoriteten i landet og slaktet ned 200 000 (to hundre tusen) av dem i en fei for å skremme dem til å gå over til Islam. Folkemordet ble stoppet fordi andre stater grep inn i henhold til Berlin-avtalen av 1878 som sikret armenernes rettigheter.

Men de tyrkiske muslimene var tålmodige og ventet til en bedre anledning ville by seg. Og den kom i 1915. Hele den hvite verden var innblandet i en enorm innbyrdeskrig som den aldri skulle reise seg av igjen. Og de tyrkiske muslimene grep sjangsen da den bød seg og slo til på en slik måte at man må til den jødiske Torah (det gamle testamentet) for å finne maken.

24. april 1915 slo muslimene til mot armenerne over hele Tyrkia. På grunn av krigen var alle våpenføre armenske menn innkalt til den tyrkiske hæren. Her ble de nå skilt ut og myrdet for fote av muslimene. (Forøvrig samme fremgangsmåten de katolske polakkene brukte overfor den tyske minoriteten i Polen i 1939.)

Med alle kampkraftige menn drept var den armenske befolkningen av gamle, kvinner og barn fullstendig hjelpeløse. Som kveg ble de drevet sammen. Muslimene voldtok og myrdet og stjal. De som ikke ble drept med en gang ble etter hvert sendt på dødsmarsjer gjennom fjell og ørken sørover uten forsyninger av mat og vann annet enn de selv kunne finne underveis. Og det var ikke stort.

Underveis ble armenerne igjen røvet, voldtatt og drept. Muslimene hadde stor fornøyelse av å kappe hodet av de armenske mennene og sette dem på staker eller å la seg fotografere med dem. Voldtektsorgiene av ikke-muslimske kvinner må vel ha sin rot i Koranen for vi kan se noe av det samme mønsteret i den hvite verden som i dag er invadert av muslimer. Også i Norge.

Og på samme måte som garantimaktene ikke kom Armenia til hjelp i 1915 kommer ikke myndigheter og politi de voldtatte og drepte norske kvinner og menn til hjelp i dag. Vi kjenner i Vigrid opptil flere eksempler på det motsatte.

Og hvordan endte så det muslimske holocaustet på de kristne armenerne? Som det måtte: Av de 2 millioner armenere som levde i Tyrkia ble rundt 1,5 millioner drept og 300 000 kom seg unna til andre land som Frankrike, Jew$A, Argentina og Canada. Resten lever spredd i Tyrkia eller kom seg over fjellene til Armenia.

Og hvordan kommer det så til å gå med oss som er av Nordisk ætt? Omtrent på samme viset, rent bortsett fra at vi ikke har noe sted å flykte til når muslimene har fått flertall i landet vårt.

Vi som er aktører i Vigrid har forstått hva reven forsto: Sporene skremmer. Har du forstått det så tar vi i Vigrid imot deg.

Overalt hvor jøder bebor ikke-jødiske land arbeider de intenst i det stille for å velte den eksisterende ikke-jødiske makteliten og deres kontroll over samfunnet. Det Ottomanske Imperiet var intet unntak i så måte.

Hva dere ser over er et fysisk bevis på folkemord og utslettelse ved dødsmarsjene gjennom ugjestmilde områder uten mat og vann og en fiendtlig lokalbefolkning som gjerne hjalp de kristne videre til himmelen deres.

I 1908 var det kommet så langt at jødene og deres allierte slo til og kuppet Tyrkia. I reaksjonen som fulgte slo de sultanens muslimske tropper og etablerte et nytt såkalt sekulært styre i Tyrkia. Sekulært kan oversettes med ikke-religiøst. Kuppmakerne kalte seg ungtyrkere og jødene var sentralt plassert blant dem. Særlig jøder fra det greske Saloniki. Det er fra Saloniki at den jødiske franske president Sarkozy regner sine blodsrøtter. Det kan forklare noe av Sarkozy's fanatiske iver etter å åpne EU for det muslimske folkehavet rundt Middelhavet.

Her ser vi en slik marsjkolonne.

I Tyrkia var det en stor minoritet armenere som var okkupert av tyrkerne. Armenerne var kristne og jødene hadde ikke tillit til dem og så på dem som mulige fiender som kunne alliere seg med det kristne Russland som da var både jødenes og det muslimske Tyrkia's svorne fiende. Midt inder den 1. verdenskrig slo derfor ungtyrkerne til og startet det som siden er kjent som "det armenske Holocaust".

Intellektuelle armenere ble hengt i byene til skrekk og advarsel og folkets forlystelse.

Kartet viser ruter for dødsmarsjer med slaktesteder og kampområder hvor armenerne satte seg til væpnet motverge.

24. april 1915 regnes som den dagen da folkemordet startet med å arrestere 250 ledende armenere i Konstantinopel(Istanbul). Før det hadde de jødiske ungtyrkerne forberedt seg ved å avvæpne armenerne som tjenestegjorde i den tyrkiske hæren.

Her er en haug med armenske hoder til skrekk og advarsel. Vanlig judeo-islamsk hobby med fiender

Enhver regjering som avvæpner et folk har ondt i tankene og planlegger å slavebinde og utrydde folket. Det gjaldt i Tyrkia i 1915 og det gjelder i Norge i 2009. Ingen forskjell der.

Hengte armenere dingler i galgene.

I tiden som fulgte ble armenerne samlet inn som kveg og drevet ut på lange dødsmarsjer uten mat og vann å snakke om. De døde ble liggende langs veien og råtne i solen. Mange av de intellektuelle armenske lederne ble skutt eller hengt. Kvinner ble voldtatt og barn slått ihjel.

Hauger av drepte armenere lå overalt langs dødsmarsjrutene.

Ungtyrkerne hogget også hodene av armenerne og stilte dem ut som trofeer. Armenerne har over flere år jobbet hardt for å få internasjonalt godkjent at folkemordet var et Folkemord eller Genocide på fagspråket. Mot dette armenske kravet kjemper selvsagt Tyrkia og de internasjonale jødene fanatisk.

Ungtyrkiske jøder eller muslimer med hoder av armenere som trofeer.

En godkjennelse av Holocaustet på armenerne ville ta fokus vekk fra jødenes spesielle lidelse og avdekke jødenes sentrale rolle i folkemordet. Omtrent samtidig startet de internasjonale jødene folkemordet på den slaviske befolkningen i Sovjetunionen for deretter å vende seg mot Tyskland. Deres frykt er naturligvis at blir folkemordet på armenerne godkjent som et offisielt Genocide så rakner det for jødene og de vil bli stilt til ansvar for folkemordene de har vært så sentrale i planlegging og utførelse av.

Bildet over er av armenernes hellige minnsted for ofrene for det armenske Holocaust. Vi skal aldri glemme hvem som sto bak Folkemordet.

Et artig poeng for dere som har studert det jødiske HoloCa$h og deres løgnhistorier. I det armenske Holocaust stemmer bilder og vitners fortellinger overens og bekrefter hverandre. I jødenes pengeutpressingsindustri kalt HoloCa$h motbeviser hvert eneste bilde og hver eneste åstedsgransking og hver eneste kritisk gjennomgang av vitner den offisielle løgnpropagandaen.

Over har vi noen av Ungtyrkerne

Vi kan følge "Donmeh"-jødene tilbake til 1600-tallets jødiske Kabbalah-bevegelse ledet av rabbi Sabbatai Zevi. Zevi konverterte til Islam og bevegelsen fikk dermed det navnet de senere ble kjent under. Donmeh er tyrkisk og betyr "konvertert". Donmeh-bevegelsen fikk en stor oppslutning og betydning blant annet takket være Zevis nære handelsforbindelser med engelske, tyske og nederlandske jøder. Ut av Donmeh-bevegelsen sprang den moderne "Ungtyrk"-bevegelsen som tok makten i Tyrkia på begynnelsen av 1900-tallet.

Med jødene i maktposisjon startet folkemordet på de kristne grekerne i Lilleasia og de kristne armenerne. Ungtyrkerne eller kryptojødene har fremdeles stor innflytelse i Tyrkia og vil kneble folkets Islamtro og føre landet inn i Europa. Det er også en av årsakene til at europeiske jøder som Sarkozy så gjerne ser Tyrkia som medlem av EU.

Europa må forbeholdes oss av europeisk ætt!