.:Vigrid Forsiden:.

VG sin Nazi-serie: "Det Hvite Raseriet" - En Nazistisk Avledningsmanøver
4. mars 2018

VG et Propagandaorgan for NAZI-Alliansens Russofobiske Hat og Angrepskrig

Vi er alle klare over at når tryllekunstnere utfører triksene sine gjelder det å avlede oppmerksomheten til publikum på noe som gjør at de ikke legger merke til hvordan trylletrikset utføres. For eksempel ved å henlede oppmerksomheten på venstre hånd som knipser med fingrene oppe i luften mens den høyre hånden utfører trylleriet. Vi kan på et vis si at avledingsmanøvren er viktigere enn selve trikset siden vi ikke kunne utført tryllingen uten avledingen.

Slik er det i det virkelige livet også. La oss se på et ferskt eksempel fra Syria hvor USA og dets allierte bombet byene Mosul og Raqqa tilbake til steinalderen, bokstavelig talt, siden byene ble jevnet med jorden. Samtidig var media i NAZI-Alliansen travelt opptatt med å skrike opp om hvor ille det var i Aleppo og hvor fæle russerne var. Selv om russerne faktisk ikke bombet sivile mål der overhodet.

Den samme taktikken er NAZI-Alliansens propagandamedia blitt eksperter i etter årelang erfaring. VG sin serie om oppblomstringen av nasjonalsosialisme, nazisme, nasjonalisme, høyreekstremisme i Europa under navnet "Det Hvite Raseriet" er et ferskt og glimrende eksempel på en slik avledingsmanøver for det pågående folkemordet i Novorossia. Og hvem står i fremste linje og utfører og støtter dette folkemordet? denne terroren? denne massefordrivelsen basert på etnisk motivert hat?

Vi vet alle, og VG bedre enn de aller fleste, hvem som står bak: Nemlig de samme kreftene som nevnt over: Nasjonalisme, Nazisme, Høyreekstremisme, Etnisk/Religiøst Hat. Med andre ord; det vi ser utfolde seg som et massemord for åpen scene i Novorossia er "Det Hvite Raseriet" i all sin vederstyggelighet. Ja, verre enn alt annet som foregår fordi "Det Hvite Raseriet" retter seg mot sine egne hvite og nordiske blodsbrødre.

Og hvem står så bak dette Hvite Raseriet? Og hvem er disse Hvite Folkemorderne? Hvor finner de ideene sine? Hvilke historiske personer hylder de? Jo nettopp de kreftene som VG har skrevet en avledings-serie om. I Ukraina er det rene ekstremnasjonalister som hylder krigsforbryteren Josef Bandera som selv den tyske okkupasjonsmakten i Ukraina fant uspiselig, så ille var han. Han krediteres med massemord på ikke-ukrainske folkeslag som polakker og jøder og hyldes i nasjonalistmarsjene i Kiev-nazienes opptog i byen.

Det vi altså ser utfolde seg foran øynene våre i det sentrale Øst-Europa er "Det Hvite Raseriet" i all sin hatefulle og russofobiske rasisme hvor alle russere og alt russisk hates og skal ødelegges. VG har i serien intervjuet en ukrainsk nazist eller ekstremnasjonalist om man vil, uten å komme inn på folkemordet i Novorossia. VG har også intervjuet den danske partilederen, Daniel Carlsen, som holdt en tale i Kiev i mars 2014 hvor han gir sin fulle støtte til de ukrainske Banderastene. VG tar ikke opp temaet. Vigrid laget en kort artikkel om det med link til video av talen hans her.

Så hvorfor lager altså VG en stor og påkostet artikkelserie med navnet "Det Hvite Raseriet" uten å nevne hvor det virkelige voldelige og folkemyrdende Hvite Raseriet utfolder seg i all sin groteskhet? Ganske så enkelt: Det er de internasjonale kreftene VG er en integrert del av som står bak og hisser nazistene, Banderastene og ekstremnasjonalistene til hat og krig. Så enkelt er det. Med andre ord: Det er VG selv som er propagandist for "Det Hvite Raseriet" i sin verste framtoning. I dette tilfellet med nevnte artikkelserie som avledingsmanøver. I stedet for å gjenta stoff vi har skrevet om før anbefaler jeg dere denne linken hvor artiklene våre om Folkemordkampanjen i Novorossia er samlet.

Og de kreftene VG er en del av og støtter internasjonalt er dagens virkelige nazister: NAto-ZIonister= Nazister. Og det ikke bare som et ordspill. Under Nürnberg-tribunalet ble i praksis ordet nazisme synonymt med det å planlegge og støtte eller propagandere for angrepskrig eller spreding av hat mot folkegrupper. Folkeopplyseren Julius Streicher ble dømt til døden og hengt for sin propaganda. Og det endatil Streicher var moderat i forhold til dagens nazipropagandister i deres blinde russofobi. Det er nøyaktig hva Det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets NAZI-Allianse gjør i dag. Og det er nøyaktig hva NAZI-Alliansens propagandaapparat, massemedia, utfører: Russofobisk hat og hybrid angrepskrig mot Den Russiske Sivilisasjon.

Derfor er det viktigste og mest sentrale ved VG sin artikkelserie "Det Hvite Raseriet" ikke hvem de intervjuer eller hva de skriver, men hvem de ikke intervjuer og hvilket tema de ikke behandler.

Min anbefaling til VG er å ta tak i de nazistiske vrangforestillingene dere tydeligvis lider av og bearbeide det russofobiske hatet dere støtter oppunder. Både med denne avledingsmanøveren og det meste dere ellers skriver om NAZI-Alliansens hybride sivilisasjonskrig mot Russland. Skulle dere trenge hjelp til å få en slik prosess i gang står jeg til rådighet som konsulent mot et rimelig honorar.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)