.:Vigrid Forsiden:.

UNIATE-Satan angriper

Pave Francis (Satans utsendte) aktiv sivilisasjonskriger

I den pågående anglozionistiske sivilisasjonskrigen mot "Den russiske verden" er det mange frontavsnitt og mange deltagere. NAZIstenes (NAto-ZIonistenes) angrepskrig mot Russland er både total og assymetrisk og omfatter alle ingrediensene i en slik utryddelseskrig. Det er heller ingen ny krig, men har sine dokumenterte røtter tilbake til pave Celestine III sin pavelige ordre av 1195 om korstog mot de baltiske landene som var daværende Russlands skatteland. Fra da av har Pavekirken vært i aktiv sivilisasjonskrig mot "Den russiske verden".

I dag er situasjonen slik, grovt sett, at Russland ved president Putin forsøker å avverge angrepene uten selv å gå til direkte motangrep mot NAZI-alliansen Pavekirken er en del av. Man kan kalle det en defensiv strategi med sikte på å vinne tid og satse diplomatisk på at NAZI-alliansen sprekker eller går fra aktiv angrepskrig, inklusive militært folkemord i Novorossia, til diplomati og forhandlinger.

NAZI-alliansen, inklusive Pavekirkens UNIATE-fløy, går aktivt for å vinne gjennom direkte krig på alle fronter rettet mot Russland selv kombinert med total assymetrisk krig mot Russlands venner og allierte. I noen tilfeller anvender anglozionistene her militært folkemord, som i Libya, eller proxykrig hvor NAZIstene væpner og finansierer terrorister, som i Syria. I andre tilfeller fører NAZIstene økonomisk krig mot Russlands venner, som Venezuela, eller de driver positiv vennskapstilnærming for å svekke landenes bånd til Russland som i tilfellene Iran og Cuba.

UNIATE-landene angriper Russland igjen

En av de viktigste frontene er å splitte Russlands nærmeste allierte fra å støtte Russland. De viktigste landene som angripes med en slik strategi er Belarus, Khazakstan og Armenia som er av enorm betydning for Russland strategisk sett nå etter at den tilsvarende strategien lyktes i tilfellet Ukraina. I det perspektivet må vi se Satan selv, Pave Francis, sitt kommende besøk i Belarus. President Lukashenko har vist en forræderisk holdning overfor Russland og Putin ved flere anledninger og flørter åpent med NAZI-alliansen. Denne åpningen griper NAZI-alliansen begjærlig og kombinerer store militære øvelser ved Belarus sine grenser kombinert med løfter om fordeler og skulderklapp og smisking og alle andre midler for å få Lukashenko til å løsne båndene til Russland.

Og nå er det altså UNIATE-satan selv, pave Francis, som skal gripe direkte inn i sivilisasjonskrigen mot Russland. Som vi kan se av kartet over var en stor del av Belarus en gang for snart 500 år siden en del av UNIATE-Imperiet med navn "Det polsk-litauiske samveldet". Det samme var de delene av Ukraina som i dag driver angrepskrig og utfører folkemord i Novorossia. Det eneste president Putin kan er å gjøre gode miner til slett spill og håpe at Lukashenko tar til vettet og velger demokrati og frihet i "Den russiske verden" som opprettholder av nordisk basert europeisk sivilisasjon.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig:)

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)