.:Vigrid Forsiden:.

Religionskrigen raser i Novorossia - Uniate 3.0

Novorossia hjemsøkes av hatefull og fanatisk religionskrig

Man kan jamen lure på hvorfor de jødestyrte nasjonalsosialistiske stormtroppene som herjer den Novorussiske befolkningen med rene folkemordmetoder som massevoldtekter, bevisst bombing og ødeleggelse av boliger, skoler og sykehus og generell fordrivelse og ren terror herjer slik de gjør. Vi finner noe av svaret i nasjonalsosialismens innebygde kreftsvulst ved navn: NS-ledelsens forakt for de slaviske folk. Men dette kan jo ikke være nok siden de ukrainske nasjonalsosialistiske morderbandene er av samme ætt som sine russiske brødre og søstre? Vel, det har seg slik at den sentrale og vestlige delen av dagens Ukraina i mange år var under polsk og østerriksk/ungarsk herredømme og ble tvunget til å skifte religion og tildels kulturell oppfatning.

Uniate sett fra ortodoks side (kort oversikt)

Fra skillet i en katolsk og en ortodoks kristendom har Vatikanstaten ligget i konstant krig mot de ortokse troende og deres kirkesamfunn. Rundt 1530 rev de nordiske landene seg løs fra vatikanstatens sekulære svindelforetagende og vendte tilbake til Bibelen mer direkte. Det skjedde ikke ustraffet og i 1618 gikk Vatikanstaten til stormangrep på det nå overveiende protestantiske Tyskland. Krigen varte i 30 år og førte til en rasering av både Tyskland og dets befolkning. Parallelt foregikk massedrap på protestanter i andre land som Frankrike og Nederland. Mange protestanter flyktet til Øst-Europa hvor Vatikanstaten og protestantene gikk samme i det såkalte Uniate 1.0. Dette var i stormakten med navn "Det Polsk-Litauiske Forbund". Der hersket altså fred mellom katolikker og protestanter og de benyttet sin maktstilling til å føre religionskrig mot de ortodokse undersåttene i okkuperte russiskbefolkede områder.

"Uniate"s hevn over kosakkene - 300 år etter Taras Bulba

Eiendommer ble fratatt de som ikke lot seg omvende og mange ble også drept av ihuga katolikker som ble forklart hellige av Pavekirken for sine udåder. Jødene var med i spillet, må vite, og fikk sin del av det ranede byttet sammen med Uniate-folkene. Til slutt fikk kosakkene i Zaporoshne (Novorossia) nok og banket den polsk-litauiske hæren og frigjorde Novorossia og store deler av dagens sentrale Ukraina. Dette er beskrevet i filmen om Kosakkhøvdingen Taras Bulba omtrent på den tiden kartet over er fra. Ca. 1638. Etter det gikk Forbundet i oppløsning og Polen og Litauen mistet sin stormaktstilling inntil Polen ved landran kom tilbake igjen i 1919.

Polens Folkemord på den tyske befolkning

I de tyske områdene, annektert av Polen i 1919, førte polakkene en aktiv terror og rent folkemord på den tyske befolkning mens de i de ortodokse østlige delene gjennomførte Uniate 2.0 som religionskrig mot de ortodokse. Det er en av grunnene til at mange ukrainske patrioter ønsket tyskerne velkommen i 1941 og tok hevn over polakker og jøder slik at det tyske Wehrmacht måtte gripe inn og stoppe dem. Etter at Sovjetunionen kollapset i 1990 vokste stormaktsdrømmene raskt igjen i både Polen og Litauen med stor sympati fra den katolske befolkningen i Vest-Ukraina og russiskhatende ukrainere.

Polens landtyveri og Imperieambisjoner er Europas store ulykke

I dag utvikler krigen i Novorossia seg stadig mer i retning av en religiøs utryddelseskrig mot de russiskortodokse og russisktalende russerne i Novorossia. Dette i tillegg til at Polen og Litauen nå ivrer for et felles polsk/litauisk/ukrainsk forbund igjen slik de hadde for 400 år siden. Og for å oppnå sine stormaktsdrømmer har de full backing fra det anglozionistiske Imperiet og dets militære NATO-arm og Vatikanstaten. Lyktes de vil de polske Imperiedrømmene om en polskdominert stormakt mellom Østersjøen og Svartehavet bli en realitet etter mange hundre års erobringskrig, folkemord og fordrivelse.

Jødepresidenten som er sjefen til de nasjonalsosialistiske ættemorderne

Bildet over viser den jødiske junta-presidenten Poroshenko med NS-flagget som symbol på at det var nasjonalsosialistene som fikk jøden inn i presidentjobben og kun har plassen takket være nasjonalsosialistenes forræderi mot alt de påstår å stå for. Måtte evig skam og vanære ramme alle europeiske nasjonalsosialister som ikke aktivt melder seg til tjeneste for Novorossia og europeisk sivilisasjon og eksistens mot anglozionisme, Vatikanstaten i allianse med protestantene og polsk/litauiske Imperieplaner.

Det pågående jødestyrte folkemordet i Novorossia mot den russiskortodokse befolkningen er altså en fortsettelse av religionskrigen som er tatt opp igjen etter 300 år. Det samme er det med Polens Imperieambisjoner som stormakt nr 1 på det europeiske kontinentet. Måtte Loke ta både de som utfører folkemordet og de som står bak og finansierer og støtter det med alle midler. Og måtte Loke også ta de feige rottene av noen selverklærte nasjonalsosialister som støtter eller stilltiende aksepterer folkemordet uten å ta opp kampen mot de jødstyrte forræderne innen egne rekker.