.:Vigrid Forsiden:.

UkroNazi'ene klare til storangrep - 20. august 2015

Videorapport av Eduard Basurin
Foventet UkroNazi-angrepsplan i september 2015 - Lesbart kart
South-Front med kortversjon på engelsk

La oss si det direkte som det er: Norge er en integrert del av Det Anglozionistiske Imperiet og dets militære angrepsarm NATO som tilsammen har gjort seg fortjent til tilnavnet NAZI-alliansen. Norges statminister Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg dro Norge inn en ulovlig nedslakting av libyere da han via litt mobilbruk fikk med seg resten av zionistlakeiene på Stortinget på massakrene i Libya med de katastrofale følger det har fått både for Libya og Europa. Stoltenberg ble belønnet for krigsinnsatsen med sjefsjobben i NAZI-alliansen.

Det Anglozionistiske Imperiet's Kamp for Verdensherredømme

Hele mordergjengen som planla angrepene på Libya skulle vært stilt for retten og dømt til samme skjebne som de rundt 80.000++ libyerne som ble Holocaustet i NAZI-alliansens bomberegn. Den samme slaktergjengen er nå i ferd med å slakte ned et par millioner russere i Donbass, som ikke ønsker seg noe mer enn Frihet, Fred og Demokrati. Noe de beviste til fulle i mars 2014 da en folkeavstemming ga 96% Ja til løsrivelse fra Nazijuntaen i Kiev og helst tilslutning til Russland.

NAZI-alliansens Sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden

Intet er mere hatet i London, Washington og Oslo enn et folk som vil Frihet og bruker fredelige og demokratiske midler for å oppnå det. Slikt blir det krig utav og nå har NAZI-alliansen med Norge som foregangsland mobilisert og trent iherdig de siste tre årene spesielt med sikte på angrepskrigen mot Russland.

For de av oss som har fulgt Eduard Basurin gjennom et år med militære stillingsrapporter fra NAZI-krigen mot Donbass vet at han er roligheten selv og bruker ca 2 minutter på sine korte og konsise, og tørre, rapporter. Videoen over er anderledes. Han bruker over 8 minutter og den ellers så flegmatiske Basurin er tydelig beveget og må kjempe mot fortvilelse for å kunne snakke ordentlig.

NAZI-alliansens bak Holocaust i Novorossia

Budskapet hans var enkelt og greit: NAZI-alliansen har samlet UkroNazi-styrkene i oppmarsjområdet helt inntil grensen til Lugansk og Donetsk og startet angrepskrigen i form av artilleri- og rakettangrep kombinert med rekognosering og lokale angrep for å teste og fastslå Novorussernes styrke, beredskap og stillinger. Denne krigføringen foregår parallelt med en enorm styrkemobilisering over hele Europa og havene rundt i form av NAZI-øvelsen Trident Juncture mellom 3. oktober og 6. november. For at sammenfallet ikke skal bli for tydelig og klart er vårt tips at Ukronaziene vil øke styrken i angrepene i løpet av de neste dagene og ukene og når denne styrkerekognoseringen er ferdig gå til storangrep i midten av september.

NAZI-alliansen hater Demokrati

Freds -og Frihetselskende ung dame i Donbass vil Demokrati

Mot et slikt massivt storangrep med NAZI-alliansen i stormobilisering samtidig kan vi ikke se at frihetskjemperne i Donbass-militsen har noe å stille opp med. Undere har skjedd før, men sjelden under slike forhold.

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)