.:Vigrid Forsiden:.

The War of Secession I - Den Amerikanske Løsrivelseskrigen

Den selvstendige staten South Carolina beskyter Unionens okkupasjonsstyrker i Fort Sumter

Historien har alltid mange artige paralleller som kan si oss noe om utviklingen fremover hvis vi som humanoid kollektiv da var interessert i å lære noe som helst av historien. Dessverre kan det se ut som det sistnevnte er ikke tilfellet. Også i Ukrainas nye jødestyrte bandittregime som kun er en marionett for anglozionistene. En av parallellene vi finner er hva som skjedde da delstaten South Carolina løsrev seg fra, for enkelthets skyld, USA.

Staten løsrev seg ved en helt formelt korrekt utmeldelse av Unionen, den 20. desember 1860, fordi de var uenige i nordstatenes dominans. Sentrum i Unionen var dengang som nå nordøststatene, de såkalte Yankees. Fra den datoen av var South Carolina en helt legitim selvstendig stat. Dette aksepterte ikke finans- og industrikretsene i Nord og saboterte tilbaketrekningen av sine militære styrker i South Carolina. South Carolina tok det med ro for å hindre å la seg provosere til krig slik Nordstatene ønsket og gjorde alt de kunne for, men den 12. april 1861 måtte de handle for Yankee'ene sendte inn en flåtestyrke med forsterkninger til den sterkeste av festningene de fremdeles holdt; Fort Sumter.

På bildet over ser vi South Carolina helt korrekt i henhold til internasjonal lov starter bombardementet av Fort Sumter den 12. april 1861. Dagen etter overgir Nordstatsstyrken fortet. Ingen er drept, kun noen sårete. I all fordragelighet fraktes nå Nordstyrkene hjem av unnsetningsflåten i henhold til kapitulasjonsavtalen. Etter det går The Yankees, ledet av folkemorderen Lincoln, til en militær erobringskrig mot den nye amerikanske Konføderasjonen, som er en løsere sammenslutning av de amerikanske sørstatene. Nedslaktingen og ødeleggelsen av Sørstatenes infrastruktur kvalifiserer til termen Folkemord.

Det er de samme Yankee-kretsene, som i dag kalles anglozionister og som etter nedslaktingen av konføderasjonen med påfølgende okkupasjon og innlemmelse i Unionen, har fortsatt sine kontinuerlige militære erobringskriger hvor de erobrede landene og folkene ensrettes og hjernevaskes til en zionistisk antikultur og antisivilisasjon inn i det anglozionistiske Yankee-Imperiet.

Fordi seierherrene alltid skriver historien kalles den amerikanske Løsrivelseskrigen mellom selvstendige stater for "Borgerkrigen". Det er en ren løgn. Det har aldri vært noen amerikansk borgerkrig. Det var en brutal militær krig mellom selvstendige stater ført med en grusomhet fra Yankee'ene som vi siden har sett i all deress krigføring.

The War of Secession II - Krims Løsrivelseskrig

Folket på Krim jubler over sin nyvunnede Frihet

Befolkningen på Krim har benyttet seg av sin lovbestemte rett til å erklære seg som en selvstendig stat. Dette er i henhold til internasjonal lov og også nedfelt som prinsipp i FN-statuttene. De samme lovene og statuttene anglozionistene viste til da de løsrev Kosovo fra Serbia enda Kosovo bare var en provins i Serbia og ingen selvstendig stat slik både South Carolina var og Krim er.

Det jødestyrte bandittregimet som tok makten gjennom nedslakting av demonstranter og politi og jaget den lovlige presidenten i Ukraina har ingen legitim rett annet enn den fysiske makten de utøver som Proxy-provokatører for Yankee'ene. En ting er sikkert at når anglozionistene vil krig så blir det krig og gjerne i form av folkemord, som i The War of Secession, Holocaustet på Tyskland, nedslaktingen i Irak og Afghanistan og Proxykrigen i Syria og nedslaktingen i Libya og Vietnam og .....

I mellomtiden gleder vi oss med befolkningen på Krim og deres russiske søstre og brødre som nå er lykkelig gjenforenet.