.:Vigrid Forsiden:.

Fra Forsvarsdepartement til Krigsministerium

Tilpasning til Global Sivilisasjonskrig

Etter at Norge ble militært okkupert av Det Anglozionistiske Imperiet den 8. mai 1945 har landet vårt gradvis blitt tilpasset Anglozionistenes globale maktagenda. I løpet av 1980-tallet ble det klart at Sovjetunionen ville kollapse og behovet for et tradisjonelt vernepliktsforsvar av norsk territorium ville bli overflødig. Omformingen fra et norsk territorieforsvar til global krigsinnsats innen NAZI-alliansens erobringsplaner begynte så smått. Alt fra redusert verneplikt til slutt på hjemmeoppbevaring av HV-våpen til nedleggelse av kystbefestninger, reduksjon av Sivilforsvar samt mange andre tiltak omformet gradvis Forsvaret til Angrepet og navnet på Forsvarsdepartementet burde forandres til Krigsministeriet.

Fem viktige tiltak de seneste årene er, som nr 1, bestillingen av de dyre F-35, som overhodet ikke er beregnet på områdeforsvar, men mer som et angrepsvåpen. Som nr 2 kan vi nevne overgangen fra små og raske kystnære MTB/MKB-båter med flere mindre støttefartøyer og landbaser til store havgående fregatter. Som nr 3 kan vi betrakte integreringen av hærens pansrede spisstropper inn i NAZI-alliansens angrepsstyrker slik vi ser dem i bruk ved Russlands grenser i dag.

Skillet militært - sivilt oppheves av Norges Krigsministerium

Det 4. tiltaket er meget farlig for det norske sivile samfunnet ved integreringen av en av verdens største rederier (Wilhelmsen-gruppen) med underselskaper og baser over hele verden inn i vårt militære system. Det har null å gjøre med norsk områdeforsvar, men alt å gjøre med globale angrepsoperasjoner i NAZI-alliansens regi. Noe som allerede er gjort. Til slutt har vi det nye Moderskipet for fregattene nevnt helt øverst. Dette skipet har null og niks i en norsk forsvarsdimensjon å gjøre, men må sees på som et ledd i Norges totale integrering i NAZI-alliansens globale sivilisasjonskrig.

Disse fem punktene viser med all tydelighet at NAZI-alliansen, inklusive Norge, overhodet ikke ser på Russland som en trussel man må forsvare seg mot, men en fiende NAZI-alliansen setter alle tilgjengelige ressurser inn på å knuse gjennom angrepskrig.

Tiden er inne til at du som leser dette engasjerer deg med arbeide eller penger i Vigrids nordiske frihetskamp!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)