.:Vigrid Forsiden:.

Norge forbereder stormangrep mot Murmansk

NAZI-alliansen (NAto-ZIonist-alliansen) klar til angrep på Russland

For litt over to og et halvt år siden, høsten 2012, hevet det norske militæret beredskapsgraden et hakk opp til det nivået hvor de kunne nekte sivile å besøke eller fotografere militære anlegg. Samtidig startet de en klart økende aktivitet med tyngdepunkt som tydet på trening av stormtropper til innsats i et lynangrep mot den russiske Kaliningrad-exklaven i Østersjøen. På den tiden var nemlig NAZI-alliansens nærvær i de baltiske land svært beskjeden og uten tyngre NAZI-utstyr lagret der og uten samordnet trening av de baltiske militære styrkene og deres NAZI-allierte i NAto-ZIonist-alliansen var de ikke klare til angrepskrig. I dag er de.

Det tar tid å bygge styrker, utplassere materiell, bygge anlegg og samtrene styrkene som skal settes inn i første angrepsbølge mot Russland. I løpet av denne våren (2015) er en serie øvelser gjennomført langs hele Russlands vestgrense og det meste er nå klart for det Nord-Atlantiske Zionist Imperium eller som det også kalles: NAZI-Imperiet. Alt nødvendig utstyr med lokale kommandosentraler og kjernetropper og instruktører er utplassert og angrepsordren kan dermed komme hvilken dag som helst. NAZIstenes angrepsmaskineri er klart. Det er også typisk at øvelsene i Baltikum har dreid seg om angrep og ikke forsvar og at det ikke er satt i gang noen forsvarsanlegg langs NAZI-alliansens grense mot Russland. Alt dreier seg om angrep og Bitz-krig.

Kun småting gjenstår. Som for eksempel den formelle implementeringen og samordningen mellom det militære og det sivile apparatet som militæret trenger under krig. NAZI-alliansen har også allerede plassert sine offiserer inne i Ukraina som ved angrepsstart kan lede de ukrainske nynazist-bataljonene i et angrep mot Russland mot Krim og gjennom Donbass mot Rostov, Volgograd og Kaukasus. Samme hærveien Tyskland fulgte i 1942. Forhåpentligvis også med samme triste resultat.

Forutsetningene for angrepsordren er nå på plass med avtalen artikkelen vi linker beskriver og dermed er Norge i praksis i krig mot Russland erklært semiformelt i henhold til vanlig lovpraksis. Vanlig lovpraksis er å skille det sivile og militære fra hverandre og først innlemme sivilt utstyr i det en krig er igang, men da med tydelig militær merking. Uformelt har Norge deltatt i en total og asymmetrisk sivilisasjonskrig mot Russland og "Den russiske verden" siden mars 1999. Det som nå er skjedd gjør hele det sivile norske samfunnet om til en integrert del av landets militære krigsinnsats og vil derfor kunne behandles som militær krigsdeltager og være lovlig vilt for en russisk gjengjeldelse når Russland en dag blir tvunget til å svare militært. Med andre ord: Enhver sivil virksomhet i Norge er fra og med idag lovlige militære mål.

Alt dette og mere til er selvsagt godt kjent av den norske makteliten og tatt med i planene deres. At det likevel gjøres på denne måten kan kun og utelukkende bety at datoen, eller et tidsvindu, for angrepet på Russland er fastlagt og at det vil skje om så kort tid at ulempene med dagens formelle integrering av Wilhelmsen-gruppen og NorSea Group ikke rekker å komme til syne i praksis. Å spå om angrepstermin er umulig for en utenforstående, men mange angrep blir igangsatt på symboldatoer eller datoer hvor fiendens, i dette tilfellet Russlands, toppledelse er opptatt på annet hold. Påsken er en slik tid eller når Putin er på utenlandsreise. På grunn av general slam som styrer handlingen om våren er mai et naturlig tidspunkt. Senere enn juli er usannsynlig, men det avhenger igjen av hvor omfattende militære mål NAZI-alliansen har satt for angrepet. Og om de planlegger med et atomært førsteslag.

Tiden er inne til at du som leser dette engasjerer deg med arbeide eller penger i Vigrids nordiske frihetskamp!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)