.:Vigrid Forsiden:.

HoloCa$hløgn i VG om 1. desember 1942
1. desember 2017

Zyklon-B - Livredderen fra Auschwitz

============ Original Message ============
Sent: 01.12.2017, 14:18
From: "Tore W. Tvedt"
To: oyvind.engan@vg.no; hanna.haug.roset@vg.no; tomby@vg.no;

Subject: HoloCa$h-propagandaen stopper aldri

Til propagandistene Øyvind Engan, Hanna Haug Røset og Tom Byermoen i VG

Vedrørende artikkel i VG idag med overskriften "Dagen flest nordmenn ble drept under krigen "

Vi er uenige i overskriften både fordi den omtaler jøder bosatt i Norge som Nordmenn og fordi påstanden om at jødene ble drept 1. desember 1942 i Auschwitz etter vår oppfatning er udokumentert og kun basert på latrinerykter og krigspropaganda.

Ordet "Nordmenn" viser til at man er av etnisk nordgermansk ætt med norsk statsborgerskap og aner bakover i Norge. Andre folkeslag som bosetter seg i Norge blir like lite nordmenn som en kalv som fødes i en stall blir et føll. Mange av jødene som ble deportert under krigen kom dessuten til Norge på slutten av 1930-tallet og det er tvilsomt om alle engang hadde norsk statsborgerskap.

Påstanden om at samtlige som er nevnt i artikkelen ble likvidert ved ankomst sitert her "Alle andre ble samlet i en annen kø, og drept i gasskammer samme kveld" er som nevnt kun latrinerykter og krigspropaganda. Løgnmyten om gasskamrene er akkurat det: Løgnmyte.

Det dere propagandister gjør er å videreformidle krigsløgner som kun tjener den jødiske HoloCa$h-industrien som vi oppfatter som en gigantisk økonomisk mafiautpressing. Dere bør holde dere for gode til det og skamme dere over virksomheten deres.

En av de verste forbrytelsene med flest drepte nordmenn under krigen var den engelske bombingen av Laksevåg med 193 nordmenn, hvorav 61 skolebarn, ble myrdet og 200 såret. I tillegg kommer alle de andre engelske terroraksjonene mot nordmenn i Norge med langt flere ofre enn det ble deportert jøder fra landet vårt.

En god regel for dere propagandister er å forholde dere til dokumenterte fakta og ikke fungere som betalte presstitutter for den økonomisk og politisk sterke jødiske maktgruppen i Norge.

Dere utfordres herved til åpen debatt om temaet jødeløgnen HoloCa$h, løgnene om gassing av jøder i Auschwitz og det faktabaserte og objektive folkemordet på tyskerne under navne Holocaust. Men det våger nok ikke dere propagandister selv om dere står fritt til å ta med dere alt som kan krype og gå av HoloCa$hløgnere.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)