.:Vigrid Forsiden:.

Røde Kors som hatspreder og NAZI-NGO


----- Original Message -----
Sent: Monday, October 17, 2016 at 5:39 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Røde Kors på landsbasis

Subject: Røde Kors sin rolle

Til ansatte og frivillige medarbeidere i Norges Røde Kors

Om noen få dager, 23. oktober 2016, finner Røde Kors sin landsomfattende pengeinnsamling sted i samarbeide med den statlige Rikskringkastingen, NRK, også kjent som Nazistisk Riks-Kringkasting. Hundretusener av naive og godtroende nordmenn vil gi hundrevis av millioner til det de tror er en objektiv og god sak. Vel, det er det nødvendigvis ikke fordi Røde Kors og NRK står bak. Snarere tvertimot. La oss se på et par av de kriteriene vi kan bedømme en slik organisasjon og dens innsats etter:

Område 1: Bevare Norges sivilisasjon og Nordiske egenart i en flerkulturell verden basert på gjensidig respekt for de forskjellige kulturers og sivilisasjoners egenart og bevaringsmulighet.

Fakta: Røde Kors demonstrerer så til de grader det motsatte at det er flaut for de nordmenn som går i propagandafellen og lar seg lure til å støtte den aktive sivilisasjonsødeleggelsen Røde Kors står for. Her er kun et eksempel fra årets pengekampanje. Her er et eksempel fra den virkelige verden hvor de sivilisasjonsfremmede invadørene Røde Kors er så rørende opptatt av demonstrerer en adferd vi er blitt vant til.

Område 2: Objektivitet i det internasjonale hjelpearbeidet.

Fakta: Ser vi på listen over de geografiske områdene Røde Kors er engasjert seg i slår det oss at de er klart i samsvar med de landene som Anglozionistene har ført destabiliseringsoperasjoner og -kriger i. I dagens verden hvor såkalt asymmetrisk og hybrid krigføring foretrekkes, og er mer utbredt enn militær innsats, kan vi ikke la være å trekke den konklusjonen at Røde Kors helt bevisst og planmesssig er en integrert del i Det AngloZionistiske Imperiets og dets NAZI-allianses globale krig for Verdensherredømme.

Typisk nok finner vi absolutt ingen henvisning til at Røde Kors har hjulpet det krigs- og terror-rammede Novorossia hvor det utkjempes en brutal utryddelseskrig fra den jødestyrte Nazijuntaen i Kiev finansiert av blant annet norske pengemidler.

Område 3: Respekt for individer og grupper i den forstand at man ikke på udokumentert grunnlag angriper og utsetter for hat og ringeakt definerte grupper uten mulighet til å forsvare seg.

Fakta: Røde Kors har gjennomført den mest hatefulle offentlige kampanjen mot den Nordiske Mann og Far i verste kulturmarxistiske og statsfeministiske ånd som vi noensinne har sett i Norge. Dette er gruppehat i sin rendyrkede form.

************************

Dette holder til å dokumentere utenfor enhver rimelig tvil at Norges Røde Kors er en standard regimetro og regimestøttet NGO som utgjør en integrert og viktig del av NAZI-alliansens globale såkalte "Soft Power" som flankerer og støtter AngloZinistenes andre hybride krigsoperasjoner. Også de rent militære nedslaktingene AngloZionist-Imperiet er kjent for.

Vår anbefaling til de av Røde Kors sine ansatte og frivillige som ikke føler seg bekvem med en slik aktiv rolle i NAZI-alliansens totale asymmetriske og hybride krigføring er at de går ut av Røde Kors og danner en ny organisasjon basert på objektivitet.

Spesielt gjelder dette alle som er med i Røde Kors Hjelpekorps i Norge. Meld dere ut av den NAZI-integrerte hovedorganisasjonen og dann en separat og selvstendig hjelpegruppe som kun holder seg til sine primære hjelpeoppgaver.

Skulle noen av dere i Røde Kors være uenige i det vi fremfører i denne mailen tar vi gjerne en åpen og offentlig debatt med dere om det. Vi ser faktisk frem til det. For slik det er i dag kan det ikke fortsette.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)