.:Vigrid Forsiden:.

Røde Kors sprer hat mot den nordiske familiefar

1. bilde: Usladdet med heading "Ida og Pappa på fisketur" og
budskapet: "1 av 5 barn har bilder de helst vil glemme - bli Røde Kors-giver".

2. bilde: Her sladdes bildet av faren vekk med svart blekk.
Heading "Ida og Pappa på fisketur" og budskapet:
"1 av 5 barn har bilder de helst vil glemme - bli Røde Kors-giver" forblir uforandret.

3. bilde: Faren forblir sladdet vekk med svart blekk.
Heading "Ida og Pappa på fisketur" forblir uforandret mens budskapet forandres til:
"Du kan hjelpe dem å komme videre" med to piler til Røde Kors sin logo.

Onsdag den 30. august 2006 fanget denne annonseserien (se over) fra Røde Kors oppmerksomheten min på dataskjermen. Jeg tok 3 bilder av den som viser bildet og teksten før og etter sladding. Samtlige som har sett bildene er enige om at det er en annonse som dreier seg om en hvit nordisk far som tar sin egen lille lyshårete datter med seg på tur og misbruker henne seksuelt.

Røde Kors sin forklaring til bildeserien er: "Hvert femte barn i Norge lever i hjem med problemer som rus, vold, fattigdom og psykisk sykdom". Det er vel ikke akkurat den situasjonen bildet gir inntrykk av? Snarere tvert imot, skulle vi mene?

Med denne bildebruken har Røde Kors lagt seg på samme linje som det jødestyrte Hollywood gjennom lengre tid har fulgt ved å fremstille hvite menn generelt med negative stereotyper egnet til å skape hat og forakt overfor dem. Nordiske kvinner fremstilles som dumme luddere og bimboer mens hvite menn fremstilles som forbrytere, perverse og overgripere.

Hvite familier fremstilles stadig oftere som preget av vold, alkohol og overgrep mot egne barn. Et bilde Røde Kors bidrar til å forsterke ved å gi inntrykk av at når en nordisk far tar sitt notdiske blonde barn med ut på tur så er hensikten å misbruke barnet.

Vi kan ikke se noen annen grunn til å fremstille vårt nordiske friluftsliv som en arena for fedres seksuelle overgrep mot barna sine som annet enn anti-nordisk rasehat. Sett i sammenheng med den enorme økningen i generelt anti-nordisk rasehat er det tragisk at en organisasjon som Røde Kors følger i samme spor.

Vi vil derfor oppfordre alle som leser dette om å avslutte enhver form for samarbeide med Røde Kors. Aldri mere gi dem penger eller støtte dem på annen måte. Gå ut av organisasjonen om du er medlem eller ansatt der og påvirke andre om å gjøre det samme.

For de av dere som har lyst til å drive den type virksomhet som Røde Kors driver vil vi oppfordre til å starte en konkurrerende organisasjon med for eksempel navnet Røde Hammer. Forkortelse av Røde Thorshammer.

Boikott Røde Kors