.:Vigrid Forsiden:.

Kongehuset anmeldes for økonomisk svindel

----- Original Message -----
Sent: Friday, June 10, 2016 at 10:54 AM
From: "Tore W. Tvedt"
To: post.okokrim@politiet.no, postmottak@jd.dep.no, kontroll-konstitusjon@stortinget.no
Cc: gunnar.johansen@jd.dep.no, andreas.lorange@jd.dep.no, marit.haugen@jd.dep.no, tonje.torsgard@jd.dep.no, andreas.bondevik@jd.dep.no, raheela.chaudhry@jd.dep.no, anne.rustad@jd.dep.no, eff@dagbladet.no, jpe@dagbladet.no, hhu@dagbladet.no

Subject: Kongehuset anmeldes for økonomisk svindel

Til Økokrim, Justisdepartementet og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Ad.: Anmodning om etterforskning og straff av Det Norske Kongehus for misbruk av offentlige midler til  privat fortjeneste.

Dagbladet har gjennom en lang og grundig etterforskning avdekket forhold rundt Kongehusets pengeforbruk som best kan karakteriseres med ordene svindel, korrupsjon, tyveri, skattesnyteri, tillitsbrudd og andre tilsvarende uttrykk.  Se Dagbladets artikkel av 8. juni 2016 med tittelen "Kong Harald og kronprins Haakon bruker hoffets penger på private hus og hytter".

Denne svindelen med offentlige midler føyer seg glatt inn i det omfattende misbruket av offentlige midler til å fremme egne agendaer og fremtidige økonomiske posisjoner. Praksisen er blitt endemisk og må stoppes øyeblikkelig. At den stoppes fra toppen av vil gi en kraftig signaleffekt som må følges opp knallhardt mot Regjering og Storting.

Jeg krever derfor at Justisdepartementet og Økokrim tar ansvar og starter konkret etterforskning av Kongehusets pengeforbruk og "kryss-subsidiering" (fint ord for tyveri og svindel) av midler fra Hoffet til private eiendommer. Siden svindelen må ansees som svært grov og har pågått over så lang tid at det synes som innarbeidet sedvane, krever jeg at de skyldige idømmes lovens strengeste straff etter de §'er Justisdepartementet og Økokrim finner mest passende. Om nødvendig må Stortinget oppheve Kongens posisjon som "Sacrosanct".  Tilsvarende for dem som har medvirket til svindelen uten selv å ha hatt direkte fordel av den.

Jeg krever også at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tar ansvar og følger opp Justisdepartementet og Økokrim sin etterforskning i tillegg til selv å forfølge forholdet på Stortinget. Stortinget har selv vedtatt nulltoleranse for økonomisk svindel og må nå vise at det står for sine egne vedtak selv om det er Det Norske Kongehus det gjelder. Og selv om Stortinget med det kaster stein i et glasshus.  Inntrykket av Det Norske Kongehus, Stortinget og norsk maktelite som prinsippløse egoister og dobbeltmoralske hyklere vil ellers befeste seg ytterligere.

Et forhold som gjør saken enda verre, men samtidig kan forklare Kongehusets økonomiske melking av offentlige midler til privat formuesøkning, kan være at de som rotter i et synkende skip ser slutten på svindelforetagendet sitt nærme seg. Norge har i realiteten ikke hatt noe lovlig Kongehus siden 10. desember 1940 da Kong Haakon sin feige faneflukt utenfor landets grenser hadde vart i mer enn 6 måneder. Da Haakon returnerte til Norge i juni 1945 var det som privatperson. På grunn av alle de bruddene på norsk Grunnlov norske politikere hadde gjort selv feide man alle egne forbrytelser og svindler under teppet og lot som intet.

Bakgrunnsinformasjon:  Kongen ute av landet i over 6 måneder.   Stortinget var fra 1. januar 1940 kun en samling private kuppmakere uten noen form for lovlig myndighet.

Tiden er inne til å ta et oppgjør med svindlerne og denne saken er et glimrende utgangspunkt!

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)