.:Vigrid Forsiden:.

Falsk NAZI-propganda i NRK
17. september 2017

USA bærer Eneansvaret for dagens Koreakonflikt

============ Original Message ============
Sent: Sat, 16 Sep 2017 22:24:09 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: kristian.aanensen@nrk.no; jan.espen.kruse@nrk.no; anders.tvegard@nrk.no; peter.svaar@nrk.no;

Subject : Falsk Nazipropaganda om Nord-Korea

Til nazipropagandistene Kristian Aanensen, Jan Espen Kruse, Anders Tvegård og Peter Svaar i Nazistisk Russofobisk Krigshissing (NRK)

Vedrørende artikkel hos NRK.no den 13. september i år med overskriften "Hvem er venner og fiender i Nord-Korea-konflikten?"

Artikkelen er standard nazipropaganda full av rene løgner, forvrengninger og utelatelser av viktige forhold. Vi kan starte med det siste først siden det jo er uforståelig for oss i Vigrid hvordan man kan servere en artikkel om Nord-Korea, atomvåpen og raketter for disse uten med et eneste ord å nevne avtalen mellom Nord-Korea og USA signert 21. oktober 1994. Er det så at dere i URIX ikke kjenner til denne avtalen? eller at dere unnlater å nevne den fordi det legger absolutt all skyld for den nåværende utviklingen på USA og USA alene? eller mener dere kanskje at den avtalen vi refererer til er "en konspirasjonsteori?"

Vi har laget en liten artikkel om avtalen som vi linker opp her

Vi har noen andre kommentarer til løgnene deres også. For eksempel den første setningen i artikkelen: "Det er få ting som forstyrrer verdensfreden mer enn Kim Jong-un og hans gjentatte rakettoppskytninger og sabelrasling akkurat nå....."  Nå er det en form for subjektiv vurdering dere gjerne må ha innad i Nazihøyborgen deres (NRK), men når det heter om artikkelen at "URIX forklarer"  så er dette idioti. Og er dere idioter er det helt greit, men vi andre er det ikke.

Sannheten er vel den diametralt motsatte nemlig at intet forstyrrer verdensfreden mer enn det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets NAZI-Allianse som for tiden kriger i 7 land samtidig, inklusive folkemordet i Jemen. Samtidig driver den samme kriminelle gjengen en total hybrid sivilisasjonskrig mot den russiske verden og støtter aktivt de jødestyrte nazibataljonenes folkemord i Novorossia. Bare for å nevne noe. Konflikten som er blusset opp rundt Nord-Korea drives fram av USA siden de nekter å sette seg til forhandlingsbordet med Nord-Korea uten forhåndsbetingelser slik fredsnasjonene Russland og Kina krevde da FN's Sikkerhetsråd behandlet saken nylig.

En artig gjenganger er bruken av det russofobiske mantraet for storkrig i Europa om at Russland "annekterte" Krim i 2014. Ren naziløgn igjen for å rettferdiggjøre en allerede igangsatt krig mot den russiske verden av USA og NAZI-Alliansen. Dere i URIX må jo være hjernedøde idioter eller fanatiske russofober siden dere lirer av dere nazihatet deres. Vil dere Krig? eller forstår dere ikke alvoret?

Et annet og svært relevant forhold som hører hjemme i en forklaring om hvorfor Kim Jong-Un utvikler raketter og atomvåpen; Han har som alle andre som har fulgt med observert hvordan det gikk med Saddam Hussein og Muammar Ghaddafi da de fulgte opp avtalene sine med USA: Bombing, folkemord og ødeleggelse av to av de tre best fungerende statene i MENA-området. Den tredje var Syria og vi ser hva Anglo-Zionistene har fått til der. Med andre ord så opptrer Kim Jong-UN svært rasjonelt og forutsigbart.

Vi i Vigrid utfordrer dere NAZI-Zombier i Naziorganet NRK til åpen og direkte debatt om temaet! Dere vil bli knust!

NAZI i mailen står for NA to-ZI onisme.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)