.:Vigrid Forsiden:.

NIF må ta avstand fra NAZI-Alliansens hybridkrig mot Russland
2. desember 2017

Idrettskrigen er en del av NAZI-Imperiets sivilisasjonskrig mot Russland

============ Original Message ============
Sent: Fri, 01 Dec 2017 21:06:03 +0100
From: "Tore W. Tvedt"
To: Ledelsen i Norges Idrettsforbund, Skiforbundet og noen andre

Subject: Utestengelse av russiske idrettsutøvere i OL

Til ledelsen i Norges Idrettsforbund og noen andre samt noen propagandister i nazimedia

Vedrørende IOC sin kampanje for å utelukke russiske idrettsutøvere og kanskje også Russland selv fra de olympiske leker i vinter. Med en artikkel i Aftenposten av 28. november i år med overskriften "Norsk ekspert om detaljene i de russiske dopingbevisene: - Det er nådeløst".

Jeg sendte en mail til dere i Norges Idrettsforbund for en måned siden hvor jeg summarisk skisserer det bakteppet denne hybride krigshandlingen mot Russland som Det Anglo-Zionistiske Imperiet er ansvarlig for. Siden dere ikke har gått kraftig og offentlig ut mot NAZI-Imperiets totale hybridkrig mot Russland tillater jeg meg å ta det litt mere grundig denne gangen.

Da Sovjet-Unionen gikk i oppløsning for rundt 27 år siden ble det inngått muntlig enighet mellom president Gorbatsjov i Russland og hans motparter innen NAZI-Alliansen (NAto-ZIonistiske Alliansen) om at NAZI-Alliansen ikke skulle ekspandere østover i Europa. Som kjent, selv også for dere som ledere i NIF, var det nettopp dette NAZI-Alliansen gjorde. Siden har de fulgt opp med en ekstrem konsentrasjon av angrepsmateriell og angrepsstyrker langs hele NAZI-Alliansens grense mot Russland. Også i Norge.

I løpet av 1990-årene grep Nazistene i NATO inn militært ved flere anledninger i Jugoslavia og senere Serbia. Hele tiden med sikte på å knekke den russiskorienterte befolkningen i Serbia. Det gikk så langt som til at NAZI-Alliansen bombet Serbia i hele 78 dager fra den 24. mars 1999.

Siden sto NAZI-Imperiet i 2008 bak Georgias angrep på Abkhasia og South-Ossetia i Kaukasus og drepte russiske fredsbevarende soldater. Heldigvis klarte Russland å slå angriperne tilbake og reddet dermed befolkningen i området fra fordrivelse og utryddelse.

Allerede året før, 2007, holdt president Putin sin berømte München-tale hvor han forutså NAZI-Alliansens angrepskrig og advarte mot den. Advarslene ble ikke hørt og i ettertid fremstår denne talen som nærmest profetisk.

I løpet av 2013/14 begikk NAZI-Imperiet statskupp i Ukraina med hjelp av ukrainske nynazister og Banderaster styrt og finansiert av jødiske oligarker og AngloZionister. USA-viseutenriksminister for Europa, jødinnen Victoria Nuland, skrøt av at de hadde finansiert utviklingen i Ukraina med 5 milliarder dollar. Malen for maktovertagelsen i Ukraina og bruken av Ukraina som rambukk mot Russland er detaljert skissert i Zbigniev Brzezinski sin bok av 1997 med tittelen "The Grand Chessboard". Ideen er at den som dominerer Øst-Europa dominerer "The Heartland" og den som dominerer "The Heartland" dominerer verden. Nøkkelen til å dominere Øst-Europa er kontroll over Ukraina.

Det første de US- og jødestyrte nazibataljonene gjorde etter statskuppet i Kiev var å starte massemord på russere i Ukraina kombinert med terror og fordrivelse. Til sammen over to millioner russere flyktet og Krim erklærte seg løsrevet fra folkemorderne i Kiev mens de to Donbass-republikkene kjemper for å holde de US-støttede nazibataljonene fra livet. Bokstavelig talt.

Med det ble det satt en midlertidig stopper for NAZI-Imperiets raske erobring og nedkjemping av Russland og Anglo-Zionistene med deres sterke jødiske dominans som øyeblikkelig gikk videre med økonomiske sanksjoner mot Russland. De er senere øket kraftig og nå også med krig mot russiske medier. Det bør, selv for Idrettsforbundets ledere, være kjent at i USA har man i de siste årene utviklet en hysterisk russofobi som har spredd seg videre til alle land innen det Anglo-Zionistiske NAZI-Imperiet. Inklusive Norge. Intet område er spart og absolutt alle områder blir nå brukt i NAZI-Imperiets totale og hybride angrepskrig mot Den Russiske Sivilisasjon.

Angrepet på russiske idrettsfolk er en integrert del av denne hybridkrigen. Alt med sikte på å degradere Russland og isolere nasjonen. Da Russland grep inn i Syria mot IS i 2015 og skapte bevegelse i situasjonen der inviterte de USA og NAZI-Alliansen til samarbeide. I stedet for samarbeide skjøt et NATO-land ned et russisk jagerfly og trente islamistiske terrorgrupper. Norge deltok aktivt her også. Mange flere eksempler på NAZI-Alliansens hybride sivilisasjonskrig mot Russland og Russlands venner kan nevnes.

Nå er det altså de olympiske vinterleker som er krigsfronten og dere som styrer i Norges Idrettsforbund er uansett hva dere mener om det direkte innblandet som krigsdeltagere. Så langt har dere, i alle fall utifra det jeg kan se i massemedia, vært så tafatte at man kan begynne å lure på om dere bare mangler forståelse for det krigspolitiske bakteppet for hybridkrigen mot Russland eller for feige til å si fra at nok er nok. Eller er hjernevasket av nazimedia til å mene at sivilisasjonskrigen mot Russland er riktig og sportsfronten selvsagt også skal delta sammen med norske hærstyrkene og nazi-folkemorderbataljonene i Ukraina.

Når det gjelder den konkrete McLaren-rapporten er den skrevet på bakgrunn av en russiske avhopper, Rodtsjenkov, som er under kriminell etterforskning i Russland for misbruk av stillingen sin. Det finnes ingen konkrete beviser om fusk overhodet og saken kan minne om Magnitsky/Bowder-affæren.

Skulle dere som leder norsk idrett trenge mer informasjon om NAZI-Imperiets hybride sivilisasjonskrig mot den russiske verden står jeg til tjeneste som konsulent for dere. Det eneste moralsk riktige dere nå kan gjøre er å avvise enhver straff av Russland og russiske utøvere basert på den såkalte McLaren-rapporten og andre mer enn tvilsomme "vitner".

Skal noe straffes her må det være ledelsen i IOC som ikke sørget for et lukket testsystem i eget regi på stedet. Altså Sochi. Eller var kanskje hele opplegget programmert på forhånd? Man kan lure på det.

Med Nordisk Idrettshilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)