.:Vigrid Forsiden:.

Dette er bakteppet for Vestens krig mot russiske idrettsfolk
4. november 2017

Idrettskrigen er en del av NAZI-Imperiets sivilisasjonskrig mot Russland

============ Original Message ============
Sent: 03.11.2017, 17:36
From: "Tore W. Tvedt"
To: Ledelsen i Norges Idrettsforbund og de fleste særforbund

Subject: Hybrid Sivilisasjonskrig mot Russland

Til Norges Idrettsforbund og andre idrettsforbund

Vedrørende utestenging av russiske idrettsstjerner fra deltagelse i store idrettsarrangementer aktualisert av utestengelsen av Legkov fra fremtidige OL referert i artikkel den 1. november i år med overskriften "Legkov utestenges for doping – mister OL-gull".

Norske Idrettsforbund har her en gylden anledning til å fremme nordisk rettsbevissthet internasjonalt ved å kreve at ingen skal dømmes uten etter solid og åpen prøving av påstander uten dekning i håndfaste beviser. Husk: "Man er uskyldig til det motsatte er bevist!" Hearsay og rykter gjelder ikke. Dette gjelder også russere.

Bakgrunnen for den vestlige verdens angrep på russiske idrettsutøvere er de samme vestlige landenes hybride og totale sivilisasjonskrig mot Russland spesielt og den russiske verden generelt. Denne krigen har økt i styrke og omfang siden Sovjet-Unionen gikk i oppløsning i 1990. Særlig fart i Vestens angrep ble det etter at NATO bombet Serbia i 74 dager våren og forsommeren 1999. Siden har det bare blitt verre. Vi kan nevne Georgias angrep på de russiske fredsbevarende styrkene i Abkhasia og Sør-Ossetia i 2008 og de vestlige landenes støttede statskupp i Ukraina i 2014 med sin terror og folkemord på det russiske befolkningselementet i landet.

Vestens eller snarere Det Anglo-Zionistiske Imperiets hybride sivilisasjonskrig føres på alle områder som ledd i Anglo-Zionistenes agenda om eneveldig verdensherredømme. Militært press, sanksjonskrig, diplomatisk krig, mediekrig, militær proxykrig i Syria og Novorossia og innen sport og idrett. Intet område for lite eller uviktig til at Vesten ikke bruker det i sin hybride sivilisasjonskrig mot Russland.

Dere som sitter i ledelsen av de norske idrettsforbund har fått en kjempeflott anledning til å markere motstand mot denne sivilisasjonskrigen og stoppe den før den utvikler seg til en total atomær storkrig i Europa. Slik Trump og NATO nå legger opp til.

Skulle det være noe dere er uenige i eller lure på er det bare å kontakte oss i Vigrid.

Med Nordisk Idrettshilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)