.:Vigrid Forsiden:.

Carl I. Hagen fortjener full støtte fra FRP
14. desember 2018

Stine Margrethe, Tore W. Tvedt og Hermann Göring = Dyrevernere

============ Original Message ============
Sent: Thursday, December 13, 2018 at 8:19 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: adrian@fpu.no, agh@frp.no, arne.rune.gjelsvik@frp.no, bmagne@midt-telemark.net, cathrine.andersen@sandefjord.kommune.no, dag-arild.brodsjomoen@drangedal.kommune.no, elise.andersen@sandefjordbredband.net, ellen.eriksen@frp.no, eskild@vanderhorst.no, frodeg.hestnes@vfk.no, gry.rekanes@hotmail.com, harald@kinck.com, henry@smidsrod.no, hnne@sthf.no, ine@frp.no, j-i-naes@online.no, jon.flolo@bamble.kommune.no, kenneth.lindhjem@fpu.no, knut.anvik@volmax.no, lisbetz@online.no, marianne_negaard@hotmail.com, martin.gulbrandsen@fpu.no, mats.eirik.p@gmail.com, midtsund@fpu.no, mogensiversen@yahoo.no, morten.stordalen@stortinget.no, nilsbj@nenett.no, nome.knut.kjellberg@gmail.com, olaskedsmo@fpu.no, ole.m.manvik@larvik.kommune.no, siljehelen@fpu.no, stmo@stortinget.no, svendsrud@fpu.no, thorleifvikre@gmail.com, vibeke-emilie.abrahamsen@bamble.kommune.no, weimoth@fpu.no

Subject: Arbeidsgruppe om Russland/Krim i anledning Carl I. sitt utspill i RT

Til Stine Margrethe og FRP's tillitspersoner i Vestfold og Telemark.

Hei Stine Margrethe

Takker for mail og kan forsikre deg om jeg ikke har deg på noen adresseliste på min harddisc. Adressene fant jeg på Stortinget sin informasjonsside og der ligger de fortsatt fritt tilgjengelig for alle interesserte. Slik skal og må det være i et levende demokrati.

På tross av at jeg har bodd over 7 år i Telemark kjente jeg ikke navnet ditt, men da jeg søkte på nett ser jeg at vi har en felles hjertesak som dessverre er altor lavt prioritert her til lands og det er synd og skam selv om det blir noe bedre etterhvert.

Jeg tipper at du utifra bildet på FRP-siden din hvor du beskriver hjertesakene dine er av nordisk germansk ætt likesom jeg og den mannen som gikk foran oss begge to med den samme hjertesaken; Dyrevelferd.

Mannen vi går i fotsporene til og fører hans hjertesak videre for er ingen ringere enn den tyske nasjonalsosialisten Hermann Göring. Göring var som vi germanere flest glad i dyr og viet mye av sin virksomhet til å bedre dyrenes velferd. Etter at Göring publiserte sin avhandling mot dyremishandling ved bruk av dyreforsøk mottok han enorme mengder støtte fra det tyske folk.

Dyrevelferden kan takke Det Tyske NasjonalSosialistiske ArbeiderPartiet, NSDAP, sin maktovertagelse våren 1933 for at dyrebeskyttelse og dyrevelferd ble satt på dagsorden i Europa. Allerede i august 1933 fikk Göring gjennomført sin hjertesak om dyrevelferd i Riksdagen hvor det ble vedtatt forbud om bruk av levende dyr i medisinske forsøk.

En samtidig kunstner laget i den anledningen et bilde hvor alle dyrene Heiler til Göring i sin dype takknemlighet. Göring Heiler tilbake. (Se bildet øverst i artikkelen.)

I den anledning holdt Göring en radiotale som Vigrid har oversatt til norsk og lagt ut i en artikkel sammen med det flotte bildet av dyrene og Göring som Heiler hverandre.

Du kan være stolt av å dele Hermann Göring sitt verdisyn på dyr som levende vesener som skal tas tilbørlig hensyn til og jeg håper dette vil inspirere deg til å få trykket opp Heile-bildet og fordele til dem du kjenner som deler hjertesak og verdisyn på dette området med deg og Hermann Göring.

Hadde han ikke gått foran hadde det ikke vært så lett for oss to å følge etter.

Når det så gjelder at Carl I. Hagen offentlig har lagt seg opp mot min og Vigrid sin linje overfor Krim sin tilslutning til Russland og NATO sine forberedelser til angrepskrig mot samme er det leit hvis du og dere andre i FRP Vestfold og Telemark har et annet og mer negativt verdisyn enn det Hagen (og jeg) har gitt uttrykk for i denne saken.

Forholdet er jo at den lovlige regjeringen i Ukraina ble kuppet av væpnede kuppmakere med full støtte fra Vesten gjennom massedrap på demonstranter, politi og uskyldige sivile. Umiddelbart deretter satte den ulovlige juntaen som tok makten i Kiev i gang med forfølgelse av den russiske minoriteten i landet. Med full støtte fra USA, EU og NATO-landene. Det resulterte i massedrap og nedslakting av sivile som gjorde at befolkningen på Krim tok saken i egne hender og gjennom to folkeavstemminger løsrev seg fra Ukraina og søkte opptak i Den Russiske Føderasjonen.

Og bra var det at Russland aksepterte søknaden for ellers hadde massenedslaktingen av russere på Krim langt overgått den som skjedde i Donbass hvor titusener er drepte og skadete. Og drapene fortsetter hver eneste dag. Støttet av den regjeringen ditt parti er medlem av. Det viser et verdisyn som hører hjemme foran en krigsrett.

Det Hagen nå har gjort etter lengre tid er å nærme seg Vigrid sitt standpunkt om respekt for folkenes rett til selvbestemmelse og dets demokratiske uttrykk. Dette er på høy tid og burde vært gjort for lenge siden og da med full støtte fra dere som representerer FRP-velgerne i vårt fylke.

Siden du, Stine, sitter på Stortinget for FRP for Telemark og i anledning denne saken kaller mitt syn "forvrengt verdensbilde" trefffer du ikke bare meg, men også FRP's nestor Carl I.

Jeg slutter ikke av dette uten videre at du og de andre i Vestfold og Telemark FRP egentlig ønsker masseslakting av russere i Novorossia og Krim og ei heller ønsker en ny storkrig i Europa for å knuse Russland slik USA og NATO nå legger opp til.

Men skal vi som ønsker fred og demokrati i Europa komme noen vei i dag må vi stå sammen mot de krigsdrivende og morderiske kreftene som i dag preger NATO-landenes politikk overfor Russland og de nazikreftene som i dag har makten i Kiev og står for nedslaktingen av det russiske folkeelementet i landet.

Siden jeg bor sentralt i Telemark inviterer jeg deg, Stine, og dine med-tillitspersoner i Vestfold og Telemark FRP til en hurtigarbeidende gruppe som skaper klarhet i hva som skjedde og skjer i Russland, Donbass-Krigen, og Krim. Carl I. Hagen bør også være med. Dere som i dag representerer det partiet han nærmest egenhendig bygget opp fortjener at dere stiller opp for han.

Ta kontakt, Stine, så kan vi treffes over en kopp kaffe og planlegge tiltaket.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)