.:Hovedsiden:.

Kampen mot forsøk på dyr
Radiotale av Hermann Göring den 28. august 1933
Oversatt fra tysk av Tommy


"Det er er ikke i samsvar med det tyske folkets følelser og fremfor alt er det ikke i samsvar med den nasjonalsosialistiske oppfatning av det tyske folk, at dyr skal likestilles livløse ting som eieren har absolutt bestemmelsesrett over”.

"Folkefeller! Siden den dagen jeg publiserte min avhandling mot dyremishandling ved bruk av dyreforsøk, har jeg mottatt en flom av telegrammer og brev som uttrykker den største godkjennelse og lykkønskinger om at vi, endelig, har tatt et stort skritt fremover i kampen mot disse dyremishandlingene. Det har nok vært forbløffende at min avhandling kom som lyn fra klar himmel.

I mange år har kampen mot disekteringen av dyr foregått. Det ble ofte diskutert og hersket strid om det i både vitenskapelige og ikke-vitenskapelige sammenhenger, men uansett, ingenting ble gjort med det. Den nasjonalsosialistiske regjeringen var fra første dag av klar over at man måtte vedta kraftige tiltak mot dette, men uansett så varte dette i mange måneder til en lov kunne bli vedtatt.

For å forhindre denne dyremishandlingen mens loven blir utarbeidet og vedtatt har jeg grepet personlig inn med denne erklæringen hvor jeg gjør bruk av min lovlige embetsrett til å sende dem som fremdeles tror at de kan behandle dyr som en livløs vare i konsentrasjonsleir.

Det tyske folk har alltid vist kjærlighet og omtanke overfor dyrs rettigheter og spørsmål om dyrebeskyttelse. Det tyske folk har i årtusener oppfattet husdyrene og arbeidsdyrene som medarbeidere og kampfeller – tenk bare på hestene – ja, som Guds skapninger.

For det tyske folk har ikke dyret kun vært levende fysiske men også vesener som har sitt eget liv som føler smerte, lykke, lojalitet og tilhørighet.

Det har aldri vært vårt folks oppfatning at dyr er livløse, døde og ufølsomme ting. Vi har aldri sett på dyr som følelsesløse og sjelløse vesener som kan utbyttes etter ønske, som vi kun har for nyttens skyld og uten videre kan plage eller drepe når vi ikke har nytte av dem lenger.

De nordiske folks eventyr, myter og sagn, særlig det tyske folks, viser den samme åndelige bindingen til dyrene som det nordiske menneske gjør i dag".

Nazisme er kjærlighet til Naturen og dens skapninger!