.:Vigrid Forsiden:.

Nazi-Idioti av Naziblekka Dagbladet
6. oktober 2016

Dagbladets yndlinger kapper hodet av et barn

----- Original Message -----
Sent: Wed, 05 Oct 2016 01:02:59 -0700
From: "Tore W. Tvedt"
To: lfr@dagbladet.no
Cc: hvar@dagbladet.no, john.arne.markussen@dagbladet.no

Subject: Faktafeil og nazipropaganda

Til nazipropagandist Line Fransson i naziblekka Dagbladet.

Vedrørende artikkel i Dagbladet den 4. oktober 2016 med frontsidetittelen "Akkurat når du tenker at Syria-krigen ikke kan bli verre, så blir den det."

Det vi som følger Anglozionistenes og deres Nazi-allianses globale sivilsasjonskrig stusser på er hvor dere som forsvarer og propaganderer for denne totale og hybride angrepskrigen får alt hatet og intoleransen deres fra. Ja, for det kan ikke være annet enn hat og intoleranse overfor anderledes tenkende som som ligger bak denne fullstendig ensidige nazipropagandaen dere bedriver.

Så la meg spørre deg direkte, Line: "Hvor får du intoleransen og hatet ditt fra?"

Medfødt er det i alle fall ikke så du må ha blitt offer for en Anglo-Nazistisk elites hjernevasking til å tro på Anglo-Zionistenes eksepsjonalisme og alle andres underlegenhet som gir Anglo-Naziene rett til å føre angrepskrig mot alle som ikke vil underlegge seg.

Sentralt i denne Anglo-Zionistiske eksepsjonalismen er den jødiske Herrefolksmentaliteten hos de overveiende jødiske finansoligarkene som styrer Det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse. Og dere som propaganderer for terroren og angrepskrigene deres er gjort til servile, hjernevaskede nazipropagandister. Vel bekomme, Line, men det er bare slik det er så du får leve med skammen.

Så til artikkelen. Du bruker begrepet "den brente jords taktikk" på en måte som tydeligvis demonstrerer din faktiske uvitenhet om temaet. "Den brente jords taktikk" betyr at en forsvarer trekker seg tilbake og legger alt eget land øde foran angriperens styrker slik at de ikke kan leve av landet. Du fremstår ganske enkelt som en idiot med din bruk av begrepet. Eller er det  slik at du kjenner begrepets betydning, men regner Dagbladets lesere som så uvitende at de ikke tar deg på det siden det forsterker effekten av den hatefulle, antirussiske nazipropagandaen din?

Du skriver i artikkelen din, Line, at det befinner seg over 100.000 barn inne i det omringede Øst-Aleppo som holdes okkupert av de internasjonale islamske terroriststyrkene som finansieres, væpnes og ledes av Anglo-Zionistene og deres allierte i regionen. Kan du ikke dokumentere dette tallet basert på den lovlige syriske regjeringens materiale eller en uhildet internasjonal FN-kommisjon står det ikke til troende.

Uansett har den syriske regjering gjort alt den har kunnet for å få evakuert de sivile fra slagmarken i Aleppo. Dette har de gjort mange steder med stor suksess og også tilbudt islamistene i Aleppo. De islamistiske terrorgruppene i Aleppo har avvist dette generøse og humane tilbudet fra president Assad og tvertimot drept mange av de sivile som ville benytte seg av tilbudet. Dette for å bruke de sivile, inklusive barna, som skjold mot regjeringsstyrkene. Her kan du lese litt om det og andre forhold rundt krigen i Aleppo.

Jeg tilbyr deg, Line, å treffes over en kopp kaffe slik at du kan få profesjonell hjelp til å avprogrammere deg den hjernevaskingen du har blitt utsatt for og som har gjort deg til en hatefull og intolerant nazipropagandist (slik vi ser det) og en aktiv støttespiller for Anglo-Nazienes globale terrorkriger basert på deres ideologi som verdens eksepsjonelle Herrefolk.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid
457 78 510

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)