.:Vigrid Forsiden:.

White Helmets - NAZIstenes Informasjonskrig på Høygear
5. oktober 2016

White Helmets - Al-Qaidas propaganda-bataljon

----- Original Message -----
Sent: Wed, 05 Oct 2016 01:02:59 -0700
From: "Tore W. Tvedt"
To: kmj@dagbladet.no
Cc: Personalet i PRIO og ILPI

Subject: White Helmets - NAZIstenes Informasjonskrig på Høygear

Til propagandist Karl Martin Jakobsen i Dagbladet med kopi til Dagbladet og som info til personell i Prio og ILPI siden de sistnevnte NGO'ene er nevnt i artikkelen ved sine talspersoner.

Vedrørende Jakobsens artikkel i Dagbladet i dag, den 4. oktober 2016, med tittelen   "Norske eksperter advarer om svertekampanje mot Nobel-favoritt". 

Det Anglo-Zionistiske Imperiet er nær ved å nå sitt mål om uinnskrenket verdensherredømme som det har jobbet målrettet for i over 350 år. I denne kanskje siste fasen av den sivilisatoriske dominanskrigen utgjør Informasjonskrigen estimert 80% av den totale krigsinnsatsen. Og Anglo-Nazienes nåværende hovedfiende, Russland, er det også fra gammelt.

Den direkte militære delen av denne sivilisasjonsskrigen mot Den Russiske Verden startet den 24. mars 1999 med NAZI-alliansens bombing av Beograd. Med det var den militære krigen mot Russland (Sovjetunionen) i Afghanistan brakt over til Europa. Anglo-Zionistene importerte sine islamistiske proxykrigere, Mujahedeen, fra Afghanistan til Balkan hvor de slaktet kristne europeere etter sine hjerters lyst. Godt støttet av NAZI-alliansens militære terrormaskin samt Nazistenes medier og NGO'er. De to siste, medier og NGO'er, er de viktigste elementene i en slik total og hybrid asymmetrisk sivilisasjonskrig. Vi regner både Dagbladet, PRIO og ILPI med blant disse informasjonskrigselementene i NAZI-alliansens aktive krigføring. Forøvrig også Nobel-instituttet.

Anglo-Zionistenes krig i Syria inneholder alle elementer i moderne hybrid krigføring hvor både direkte militær aksjon og Informasjonskampanjer av alle typer er sentrale. Nå når Russland med internasjonal lov i ryggen hjelper den lovlige og internasjonalt anerkjente syriske regjeringen, etter dens anmodning, militært i en slik grad at regjeringsstyrkene nå er på offensiven har Nazi-leiren trappet opp propagandakrigen til nærmest hysterisk nivå.

De syriske "White Helmets" fremstår helt klart, for enhver objektiv og uhildet iakttager, som Vigrid, som en standard NGO-konstruksjon hvis hovedaktivitet er å fremskape propagandastoff som NAZI-alliansen kan bruke i sine desinformasjons- og løgnspredings-kampanjer inne NAZI-alliansen ved hjelp av nazimediene og nazi-NGO'ene. Her er en fersk dokumentasjon om "White Helmet" som klart viser dette.

En illustrerende melding i media er hvordan Pentagon betalte over en 500 millioner USD (Ca. 4 milliarder NOK) for å lage falske propagandavideoer i Irak. Dette er kun et isolert eksempel. Det er grunn til å tro det er mangedoblet i Syria hvor Russland er hovedfiende og mye mer står på spill for Nazistene.

Det er også på sin plass å nevne at de islamistiske terrorgruppene i Aleppo utgjøres, ifølge internasjonal media, av utenlandske islamister og Al-Qaida-tilknyttede grupper som ikke nøler med å halshugge sivile og drepe sivile som vil benytte regjeringens humane tilbud om å evakuere byen. Det er med andre ord islamister som "White Helmet" er en integrert del av som holder sivilbefolkningen som gisler og er ansvarlig for de sivile tapene i byen.

Slik vi i Vigrid ser det faller både Dagbladet, PRIO og ILPI inn under begrepet NAZI-media eller NAZI-NGO'er som sprer NAZI-alliansens propagandaløgner. Vi utfordrer dere derfor både til åpen og direkte debatt om nevnte temaer og assistanse for å kvalitetsheve og -sikre virksomheten deres. 

Ordet NAZI er brukt primært i betydningen NAto-ZIonistisk, men kan også tolkes slik det ble brukt under Nürnberg-tribunalene etter den 2. verdenskrig.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid
457 78 510

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)