.:Vigrid Forsiden:.

Anglo-Nazi-Imperiet går amok
1. oktober 2016


Vigrid's analyse av 24/9-16 slår til

Vigrid's avslutning av situasjonsbedømmelsen i Syria den 24. september 2016:

Saken er at Nazi-alliansen har malt seg inn i et hjørne uten noen som helst lett måte å redde ansikt på. Russland derimot kan og bør øke innsatsen på slagmarken før Killary vinner i USA.

I artikkelen over går vi dypere inn på situasjonen i Syria fra et geopolitisk perspektiv kombinert med vinklingen av "Slaget om Aleppo" som så viktig at det har stor geopolitisk betydning for den videre utviklingen av den 3. verdenskrig som nå raser med hele kloden som slagmark for Anglo-Nazienes hybride, asymmetriske og totale sivilisasjonskrig mot Russland.

I løpet av den uken som er gått siden artikkelen over ble skrevet har Anglo-Naziene gått amok både på den diplomatiske fronten og i Nazimedia. Her er et par eksempler på det:

USA truer Russland med Islamistiske Terrorangrep
NAZI-Tysklands storavis "Bild" fråder av Frustrasjon og Putinhat
Det høyreekstreme Nazibladet (Dagbladet) henger seg på "Bild"

NAZI-Tyskland er Anglo-Nazienes lydige lille slavestat og tysk nazimedia er kun beregnet på å spy ut propaganda. Storavisen "Bild", Europa's største avis, har en artikkel den 29/9-16 som er et godt eksempel på det samtidig som den med all tydelighet demonstrerer den frustrasjonen som nå har rammet Anglo-Naziene i deres geopolitiske stormløp mot eneherredømme i verden. De er så nære målet og akkurat før de skal bryte målsnoren reiser Putins Russland seg som en fugl Føniks fra asken og stiller seg stolt i veien for Anglo-Nazienes destabilisering, terror og folkemord i Syria.

Putin og Assad slåss her i frontlinjen for å sikre Den Frie Verden fra å bli knust under Anglo-Nazienes militære dampveivalse. Anglo-Naziene freser, raser, truer og herjer i media, diplomatiet og i den varme bakkekrigen, med opptrappingen av beskytingen av sivile i Donbass som et godt eksempel. La oss ta noen korte innblikk i noe av det som skjer:

Bildet øverst viser Assad's humane tilbud for å spare sivile
Russland er største hjelpenasjon for sivile i Syria

De to linkene over med Assad's forsoningsplan og Russlands svært aktive rolle som nødhjelper for sivile inne i Syria blir fortiet av Nazimedia.


Animasjon av Virkeligheten i Syria
Animasjonen bekreftes av Al-Nusra (Al-Qaida) kommandant

USA har vært initiativtager og sponsor for den islamistiske terrorbevegelsen under navnet Mujahedeen som ble startet i Afghanistan av USA og Saudi-Arabia for å bekjempe Sovjetunionen. Det lyktes de med og Mujahedeen har siden dukket opp igjen som Nazialliansens proxykrigere i Anglo-Nazienes sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden som på Balkan ble representert av Serbia. Islamistene gjorde jobben sin der også og serberne ble slaktet og fordrevet i hundretusener i Kosovo, Kroatia og Bosnia. Nazi-alliansen gikk selv inn med aktiv militær støtte med luftangrepene som startet den 24. mars 1999. Det er den datoen vi i Vigrid bruker som startdato for den fasen av Den 3. Verdenskrig vi nå er inne i.

Med basis i de gode erfaringene Saudi-Arabia og Anglo-Zionistene gjorde med Mujahedeen i Afghanistan og på Balkan ble disse gruppene utvidet ved hjelp av knoppskyting og opererer etterhvert med finansiell og militær støtte i mange land. I Libya så vi dem igjen som proxykrigere i samarbeide med NAZI-Alliansen. Her arbeidet Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg så aktivt sammen med islamistene at han ble headhuntet til toppjobben i NAZI-alliansen for det kommende storangrepet på Russland.

Og nå i Syria under mange navn som Al-Nusra, ISIS, FSA med mange flere. Og igjen finansieres, ledes og væpnes de islamistiske terrorgruppene av Anglo-Naziene og deres allierte i regionen som Tyrkia, Gulf-monarkiene og Israel. Og igjen kjemper de integrert i NAZI-alliansens terrormaskin sin globale sivilisasjonskrig. At de på et senere tidspunkt vil bli droppet og utslettet forstår visst ikke islamistene. Men dem om det.

Anglo-Nazienes sivilisasjonskrig mot Russland foregår på absolutt alle fronter og med absolutt alle midler. Hovedfrontene som er lette å se er:

Økonomifronten hvor Nazistene driver direkte sanksjonskrig pluss handelskrig ved å presse kunder vekk fra Russland; som ved gass og oljeimporten til Europa.

Diplomatifronten hvor russiske politikere og andre viktige enkeltpersoner nektes innreise til NAZI-landene. Verbal krig fra diplomater i FN og hvor de ellers kommer til.

Politikkfronten hvor spesielt Sverige, Finland, Georgia, Azerbaidsjan og noen Balkanland presses, lokkes og lures til å gå inn i eller knytte tette bånd til NAZI-alliansen eller dens politiske arm i Europa; EU.

Sportsfronten hvor landene i Nazi-alliansen og spesielt den Anglozionistiske kjernen, USA, England og Canada var pådrivere for å utelukke Russland fra OL i Rio. Det lyktes delvis og i Paralympics helt. Norge var også svært aktiv og ironien er jo at norsk langrennsport etterpå ble tatt med buksene nede med sin systematiske "astma"-doping over en årrekke.

Den Militære Fronten hvor den varme krigen raser i Syria, Yemen og Donbass.

og sist, men ikke minst, snarere tvert imot:

Informasjonsfronten hvor krigshissing og løgnspreding mot Russland er brakt opp til siste nivå før helt åpen storkrig overtar. Norske medier er blant de mest aggressive, hatefulle og løgnaktige av nazimediene og Nazibladet (Dagbladet) er helt i front.

Høyreekstreme Nazi-Dagbladet sentral i Informasjonskrigen
Video med Nazi-eksempler på Informasjonskrigen mot Russland
Bløffen om "White Helmets"-terroristene i Aleppo

Hvis noen av dere som leser dette har lyst til å bidra til å utvikle Vigrid som Tenketank og formidler av et mere objektivt og faktabasert hendelsesbilde om hva som foregår i verden enn det nazimedia gjør er dere velkomne til det. Særlig overtallige journalister og mediefolk som nå sies opp i nazimedia vil være kjærkomne med sin faglige ekspertise. La oss sammen ta Sannheten tilbake igjen.

Støtt Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)