.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid søker om 6 millioner fra Kulturdepartementet
13. desember 2017

AngloZionistenes Holocaust på det Tyske folk

============ Original Message ============
Sent: 13.12.2017, 12:51
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Ansatte i Norske Biblioteker

Subject: Balansert bruk av Bibliotekene

Til Kulturdepartementet

Vedrørende prosjekt for en mer balansert bruk av norske biblioteker på områdene 2. verdenskrig, HoloCa$h og Holocaust.

Jeg har gjennom mange år som storbruker av bibliotekstjenester observert at jødiske interesseorganisasjoner har fritt fram for å promotere sin egen agenda for innflytelse og kontroll av det norske samfunn. Det gjelder regjeringens handlingsplaner mot antijødisme og fremming av den løgnbaserte jødiske HoloCa$h-industrien som har flere formål. Alle til jødenes eksklusive fordel på det norske folks bekostning.

Jeg har derfor sendt et forslag til mange av landets biblioteker om å lage en mer balansert fremstilling av nevnte forhold med vekt på HoloCa$h den 27. januar og Holocaust den 13. og 14. februar. Den første datoen er minnedag for sovjeternes overtagelse av Auschwitz hvor tyskernes humane behandling av de jødiske internerte ble bevist gjennom at nesten 10.000 internerte fikk slippe transportene vestover og ble tilbake i leiren sammen med medisinsk pleiepersonell.

De to andre datoene er minnedagene for historiens største massemord på sivile da AngloZionistenes morderkampanje slapp sine brann-og sprengbomber over den forsvarsløse tyske byen Dresden som var stappfull av flyktninger.

Nå regner ikke jeg med at hjernevaskede bibliotekarer på egen hånd vil våge å stille opp mot de jødiske interesseorganisasjonene og deres støttespillere i det norske maktapparatet. Siden det er Kulturdepartementet som forvalter bibliotekene er mitt håp derfor at dere griper inn fra toppen av og får gjennomført en mer balansert fremstilling av de nevnte historiske forhold enn det en ensidig jødisk hatpropaganda gjør.

Jeg regner heller ikke med at bibliotekene har midler til å lage en slik balansert fremstilling basert på objektive og faktiske historiske forhold og håper derfor at Kulturdepartementet kan bevilge de nødvendige økonomiske og faglige midler slik at prosjektet lar seg gjennomføre allerede for 2018.

Skulle Kulturdepartementet ikke ha de nødvendige faglige ressurser gjør det ingenting for det kan jeg dekke. Men siden jeg mangler økonomi til å gjennomføre prosjektet alene ber jeg om en støttebevilgning fra Kulturdepartementet på 6 millioner norske kroner.

For det magiske beløpet vil jeg kunne leie inn fagpersonell og skaffe det nødvendige materialet. Siden det er kort tid å gjøre det på ber jeg om en hastebehandling slik at for eksempel 1 million kan utbetales straks og resten ettersom prosjektet skrider frem. Det kan med fordel deles opp i mindre delprosjekter som vil gi en positiv lærekurve.

Vi blir stadig flere som har sett oss leie på at interesseorganisasjoner, som de jødiske og deres løgnbaserte HoloCa$h-industri, har sugerør i statskassen og fritt kan bruke offentlige tjenester, som bibliotekene, for ukritisk å fremme egen agenda.

Jeg håper dere i Kulturdepartementet ser det på samme måte slik at uskikken kan stoppes raskest mulig.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)