.:Vigrid Forsiden:.

Naziposten vil Krig og Konflikt i Europa
10. august 2017

Nazimedia støtter Folkemord i Novorossia

============ Original Message ============
Sent: Thu, 10 Aug, 2017 at 12:46:55 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: frank.rossavik@aftenposten.no; schibsted@schibsted.no; Gard.Steiro@vg.no; Hanne.Skartveit@vg.no; Hanne.Skartveit@vg.no; Jane.Throndsen@vg.no; espen.egil.hansen@aftenposten.no; eirik.winsnes@aftenposten.no; harald.stanghelle@aftenposten.no; lillian.vambheim@aftenposten.no; sarah.sorheim@aftenposten.no; tone.tveoy.strom-gundersen@aftenposten.no; trine.eilertsen@aftenposten.no

Subject: Russofobisk nazihat i Aftenposten og VG

Til Schibsted, nazipropagandist Frank Rossavik i Naziposten (Aftenposten) og VG's ledelse

Vedrørende Frank Rossavik sin artikkel i Naziposten i går med overskriften "Tyske liberale vil komme Putin i møte" og VG leder den 4. august i år med overskriften "Uhørt fra Frp" "Den siste har vi også reagert på i mail fra samme dato."

Gjennomsyret av hat og naziløgner sprer nazipropagandistene i NAZI-Alliansens propagandadivisjoner hat og løgner mot det russiske folk og dets fremste leder Vladimir Putin. Hensikten er å knuse Russland og russisk sivilisasjon for godt. Hvor mange som må dø er tydeligvis likegyldig for nazipropagandistene.

Hvis det er noen innen NAZI-Alliansen som så mye som ytrer tvil om alt det russofobiske hatet og krigsshissingen er riktig kaster nazimedieulvene seg over dem med fråden stående ut av nazikjeftene deres. Din artikkel, Frank, føyer seg glatt inn i denne russofobiske hatkampanjen basert på forvrengninger, løgner, hat mot demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse selv om den direkte kun degraderer det tyske partiet FDP.

Hvor får du og de andre russofobiske og hatefulle nazipropagandistene hatet deres fra? Er det basert på personlige forhold i barndommen eller er det en hjernevasket sinnslidelse påført i skoleverket eller er dere bare presstitutter som gjør hva dere blir betalt for å gjøre. Slik prostituerte vanligvis gjør det.

Russofobien deres fører til en ny storkrig i Europa som vil ramme oss andre siden bomber og raketter dessverre ikke bare vil finne sin rette adresse blant nazirottene i Akersgata og på Løvebakken. Det gir dere tydeligvis blaffen i likesom dere gir blanke i alle de titusener russere som er drept og lemlestet av det jødestyrte Kievregimet og deres nazibataljoner i Novorossia. Godt støttet av Naziregimet i Norge og dets Nazimedia. Over 2 millioner russiske ukrainere er jagd på flukt ut av landet. Og dere gir fortsatt faan bare russerne i Novorossia kan utryddes.

Jeg utfordrer dere i Schibsted og nazipropagandistene i naziblekkene deres til åpen og direktesendt debatt om russofobien deres og de følgende den vil få for oss alle sammen. Men det er dere vel for feige til. Fortsatt løgnbasert russofobisk hatspreding i ekkokamrene deres er vel det eneste dere duger til.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)