.:Vigrid Forsiden:.


Jødedom - Ressurssider:


Stor Infoside om Jødedommen


Radio Islam


Nathanael Kapner


HolyWar - Katolsk om Jødedommen


Eric Hufschmid

Ødeleggerne - Talmudisme/Jødedom/Zionisme - Artikler:


Den store løgnen
- en jødisk spesialitet

"Benjamin Freedman:"
- Jødene er USA's ulykke

Koreansk professor:
- Jødene kontrollerer USA


Benjamin Franklin:
- Forby jødene i USA

Den HoloCa$histiske
- Trosbekjennelse

Jødene
- verdens ødeleggere


Rabbinere velsigner bomber
- Torah'en foreskriver folkemord

Jødenes Ecstasy-industri
- Folkemord på ungdommen

Kol Nidre…… - Alle eder……
- Jødenes "hellige" bønn


Jeg har en plan
- for å ødelegge Amerika

Zionist-Engelsk
- ordbok for media

9/11
- Jødisk falsk flagg operasjon


Den Jødiske Fare
- av Tom Kimmo Eiternes

Er Alex Jones
- en ziofront?

Wilhelm Marr 1979
- Jødenes seier over Germanerne


Zions Vises Protokoller

Jødene eier Massemedia

Frimureri


Purim
- Jødenes Folkemord på Perserne

Kosher-svindelen
- Jødisk Sadisme mot Dyr

Ritualmord


Kjønnslemlestelse
- En Jødisk Perversitet

Hollywood
- Jødisk Hatsentral

Abort som Folkemord


Galtung
- Jødisk verdensmakt


Ødeleggerne - Talmudisme/Jødedom/Zionisme - Kommentarer:


Den som styrer media - styrer folkemeningen

Medietabellen i lesbar størrelse - såvidt

For den som ikke vet det: Jødene eier og driver det aller meste av media. Det gjelder i hele det anglozionistiske koloniriket, som også Norge er en del av.


David Dees treffer midtblink med sleggen sin

Jødisk Globalisme bak folkemordet på alle hvite

Et bilde sier mere enn tusen ord og det gjelder også for dette bildet av David Dees. Teksten på toppen: "Jødisk Globalisme leder anstrengelsene for masseinvasjon av Europa og Amerika". Teksten i det gule feltet: "Oppsplitting av samfunnet svekker identiteten - Nok et skritt i retning av den zionistiske Verdensregjering".

David Dees har bodd en stund i Skandinavia og har gode bekjente her som han har laget bildet til ære for. Sjekk ut den nye nettavisen Vitnet.


Negroide fronter for Jødemakten

3 par gode eksempler
Makteliten velger Idolene våre

For å kunne styre dyreflokker bruker gjeterne kombinsjonen av lederdyr og gjeterhunder. Overført til våre humanoide samfunn fungerer Idolene som lederdyr og en hel haug av offentlige og private organisasjoner som gjeterhunder som får de gjenstridige inn i PK-flokken igjen hvis de viser tegn til å bryte ut av rekkene. For å fremme folkemordet på den hvite rase har markedsføringen av negroide idoler vært viktig.

Over på bildet har vi tre slike negroide idoler med eksempler på deres jødiske bakmenn og rådgivere. Øverst Nelson Mandela og Joe Slovo, i midten M. Luther King og den jødiske lederen av NAACP, Kivie Kaplan, og nederst Obama og hans jødiske rådgiver Emmanuel Rahm. Joda, det er ikke tilfeldig at jøder står bak de negroide idolene i den internasjonale jødedommens kamp for å dekomponere eller dekonstruere den hvite rase. Alle de tre negroide idolene er hausset kunstig opp, blant annet ved hjelp av å bli tildelt Nobels Fredspris.


HoloCa$h - Made in Hollywood

Swindler's List (Schindler's List)

Den jødiske filmindustrien, med sentrum i Hollywood, er den internasjonale jødedommens og deres HoloCa$hindustri sitt viktigste propagandamaskineri. Her spys det ut hatefull, løgnbasert, antitysk og antihvit propaganda på løpende bånd. Mange av disse makkverkene brukes av skoler innenfor det anglozionistiske Imperiet til å hjernevaske ungdom og kondisjonere dem for hjernevaskingsturene til de tyske interneringsleirene fra den 2. verdenskrig.

Sannheten er at det aldri ble drept 6 millioner jøder og at de tyske leirene nærmest kan betraktes som trygge og gode i forhold til hva den tyske sivilbefolkningen måtte leve med under de jødealliertes Holocaust på dem.


Jødene eier Jew$A

Jødene Yellen og Fischer

Den private jødiske pengetrykkingsmaskinen Federal Reserve har fått ny sjef og nestleder. Begge er kjente jøder: Janet Yellen som sjef og Stan Fischer som nestsjef. Jødene eier Jew$A, men VG har tungen så langt opp i den internasjonale jøderæva at de ikke kan skrive det. Fy faan for en drittavis. Bokstavelig talt.


U$A integrerer Europa

Seierherrene fordøyer Byttet

Da den 2. verdenskrig sluttet sto USA alene igjen som seierherre og de tradisjonelle koloni-Imperiene med sentrum i europeiske nasjoner gikk raskt i oppløsning. For at seierherrenes langsiktige mål skulle kunne nås under dekke av folkenes egen politiske vilje måtte de anglozionistiske erobrerne gå sakte frem. Særlig Frankrike viste seg som en lei nøtt og ga seg ikke helt innunder anglozionistene før jøden Sarkozy ble president. Som takk får nå Frankrike spille førstefiolin i anglozionistenes gjenerobring av Afrika som koloni og melkeku.

Russlands vekst og rolle som stormakt med en positiv agenda for den frie verden har nå tvunget anglozionistene til å øke tempoet i fordøyelsen av det byttet de vant i 1945. Tiltaket er enormt i omfang og betydning og kalles TTIP - "Transatlantic Trade and Investment Partnership". Når den er fullt ut implementert og utvidet er Europa integrert i det anglozionistiske Imperiet som skulle det være en delstat i U$A. EU i seg selv har aldri vært noe mål for noen, men kun et middel på veien til det anglozionistiske "Corporate Empire" styrt av jødiske finansoligarker av og for og til inntekt for kun dem.


Det AngloZionistiske Imperium

Zionistene med skrytelogo

Denne logoen til en av Jew$A's mange spionasjeorganisasjoner sier det meste. Morsomt at de nå er kommet så langt at de skryter åpent av det.

Jew$A-Imperialisme med danske øyne ca 1936

Den øverste logoen og den nederste informasjonsposteren er idémessig identiske skjønt litt forskjellige i utforming.

"Nazistene hadde - og har - rett; - Også i dette."


Bobby Fischer - Sjakkgeni

Fra hestens egen munn

I Norge er sjakkinteressen blitt enorm etter at Magnus Carlsen spilte seg inn i verdenstoppen. Ikke mange vestlige sjakkspillere har gjort det og den som virkelig brøt den russisk/jødiske dominansen var sjakkgeniet Bobby Fischer fra USA. Som amerikansk jøde kjente han sin egen stamme og dens metoder for å skaffe seg kollektiv makt og penger mot et individorientert og naivt hvitt folkeflertall. Her er hva han selv, som en av dem og dermed innsideekspert, sa om den amerikanske jødedommen (direkte sitert fra Aftenposten):

"Fuck jødene. De er morderiske, kriminelle, tyvaktige, løgnaktige jævler. De diktet opp Holocaust. Nå får de endelig alt tilbake."

Med "Holocaust" mente Fischer her jødeløgnen om de 6 millioner som i virkelighetens verden heter HoloCa$h. Anledningen for utbruddet var den svarte-flagg-operasjonen mot World Trade Center 11. september 2001.

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)


9/11 - Jødisk falsk flagg

Påskudd for Angrepskriger

Da Sovjetunionen kollapset i 1990 ble den globale maktbalansen dramatisk forrykket og det jødestyrte zionistiske Imperiet USA sto igjen alene som supermakt. Samtidig begynte stater i den tredje verden å angripe Israel som en rasistisk apartheidstat etter at det hvite apartheidregimet i Sør-Afrika var styrtet. Et slikt angrep på det moralske grunnlaget for og kjernen i det jødiske kravet om verdensherredømme var farlig for zionistene og i praksis det eneste som kunne rokke ved deres globale maktønske.

Dette var forutsett av jøder som Paul Wolfowitz som forutså "en katastrofelignende hendelse av samme type som Pearl Harbour i desember 1941" slik at zionistene kunne komme på offensiven igjen mens de sto alene som supermakt. 11. september 2001, kun en måned etter at Durban-konferansen stemplet Israel som en umoralsk rasistisk apartheidstat, fikk vi svaret. Deretter gikk zionistene til angrep og har fortsatt uten stans siden med millioner drepte og titalls millioner fordrevne. I dag vil Obama nye kriger og nye massemord på sivile.

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)

9/11 - Bilder av Dees - WTC 7

WTC 7 sprengt planmessig

Bildet viser BBC's reporter melde at eieren av WTC planmessig sprengte bygning 7 ved hjelp av innebyggete sprengstoffer. Bygning 7 var en 47 etsjers høy moderne bygning som ikke var truffet av noe som helst. Vi må regne med at samme fremgangsmåte ble benyttet for de to WTC-tårnene.

Som vi kan se poå bildet fra nyhetssendingen hvor kollapsen av WTC 7 ble meldt av BBC så står bygningen der fremdeles. Først en halv time etter meldingen ble bygget planmessig sprengt slik at det falt i sitt eget grunnriss. Nøyaktig slik de to tårnene også gjorde.

Bare på denne bakgrunnen alene må man jo være idiot om man tror den offisielle forklaringen om 9/11 og WTC. Jødene, Israel og den anglozionistiske makteliten fikk den reaksjonen på det falske flagget sitt de ønsket og hisset opp til gjennom et totalt jøde-eid og -dominert media. Og millioner døde, men hva betyr vel det så lenge Zionistene kom på offensiven igjen?

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)


Jødene dominerte slavhandelen

Omfattende artikkel om slaveri
Om slaveri og våpenforbud

Det er nå mange år siden negerlederen Farrakhan og hans folk i USA utga sin veldokumenterte bok om jødenes sentrale rolle i slavehandelen i den vesstlige verden. Bildet over viser en grusom slavehandler med jødiske trekk.

Interessert i å diskutere det med meg? Du finner meg på Facebook:)


William Pierce - Zions Vises ProtokollerVil du forstå de siste 200 års utvikling i Vesten? Forstå Protollene

William Pierce var en Ener i vår moderne tid. Siden begrepet Ener er det samme som tallet En og betegner den første og fremste med ingen over og ingen ved siden fortjener William Pierce æresnavnet Odin som betyr nettopp det. På russisk heter tallet En fremdeles Odin. Vi har bare forkortet det litt.

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)


Glimrende kortfilm om 9/11Så enkelt kan den offisielle historien rives i filler

Det er en enorm mengde informasjon ute på nett som tar for seg de forskjellige delene av 9/11-historien og påviser at den offisielle versjonen er full av mangler, desinformasjon og direkte løgn. Her er en kort film som det er vel verdt å se. Jeg anbefaler å se den flere ganger siden kommentatoren snakker litt kjapt på amerikansk.

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)


Dronning Elizabeth II av England - er deler av formuen tjent på doptrafikk?

Fransk preidentkandidat kobler dronningens formue opp imot doptrafikk og jødiske bankers hvitvasking

Egentlig er dette en ikke-nyhet for dem som kan litt historie og kjenner den engelske overklassens rolle i utbytting og folkemord over hele kloden. Men likevel. Det som gjør det aktuelt å se på idag er med bakgrunn i den moderne GIABO-bevegelsen og dens understrømmer.

Etter at jødene ble jaget fra Spania i 1492 etablerte de seg sterkt i Holland og gjorde provinsen til sentrum i et jødisk handelsrike basert på utbytting gjennom kolonisering. Holland (provins i Nederland) ble for lite som basis for en global stormakt så den judeo-hollandske eliten sto bak maktovertagelsen i England rundt 1650 og fra da av ble England sentrum for den jødiske finans- og handels-elitens verdensherredømme. Båndene til Holland ble aldri brutt og sammenblandingen av den jødisk-hollandsk-engelske eliten skapte grunnlaget for den nåværende anglozionistiske verdensorden.

Gjennom den 1. verdenkrig ble det anglojødisk-styrte USA en integrert del av maktsystemet som ble fullført etter den 2. verdenskrig med Israel som fullverdig medlem. Tyskland ble etablert som slavestat og med jødisk president i Frankrike, Sarkozy, kom det landet med i gjengen også. Men Tyskland og Frankrike er ytre medlemmer som kan bryte ut.

Interessert i å bidra i GIABO-kampen for en bedre verden uten anglozionisme som dette maktsystemet i dag kalles? Bare å kontakte meg på Facebook eller GIABO-siden.


Jewish Criminal Network

Glimrende side med dybdeartikler

Bildet er hentet fra siden jeg linker til over og er en liten påminnelse om hva de forskjellige ordene femsene bruker av frykt for jødene og derfor omskriver og ufarliggjør seg selv med. På den måten tror femsene at de gjør en innsats mot den nye jødiske verdensorden, NJO, mens de i virkeligheten kun gjør seg selv til latter og forvirrer andre med alle de forskjellige omskrivingene sine. Jeg savner forøvrig ordet "Illuminati" på bildet, men det kan skyldes at han som har laget det er amerikaner mens Illuminati mere er et europeisk begrep.

Ønsker dere å diskutere finner dere meg på Facebook og på GIABO. Begge linker er øverst til høyre på forsiden vår. Velkommen som venn på Facebook:) og debattant på GIABO:) Vi er utsatt for en utryddelseskrig og den som ikke kjemper har tapt. Den som kjemper har derimot en sjanse. Hvor hører du hjemme?


9/11 - Jødenes rolle

Omfattende artikkel med vidt perspektiv

9/11 og mytebyggingen rundt hendelsene den dagen er i ferd med å bli bygget inn i den amerikanske stats innerste struktur som det manglende element den jødiske finanseliten som eier landet kan samle folket rundt. Derfor stiller massemedia ingen spørsmål, men støtter opp om den etter bestee evne. Denne artikkelen gir et videre perspektiv enn det som er vanlig. Ta også en titt på de andre artiklene til "Zion Crime Factory".

Ønsker dere å diskutere finner dere meg på Facebook og på GIABO. Begge linker er øverst til høyre på forsiden vår. Velkommen som venn på Facebook:) og debattant på GIABO:) Vi er utsatt for en utryddelseskrig og den som ikke kjemper har tapt. Den som kjemper har derimot en sjanse. Hvor hører du hjemme?


Kinesere og Japanesere klandrer Jødene for Verdens Problemer

Jødene bekjemper ytringsfriheten i det fjerne Østen

Både i Japan og Kina er det bekymring for hvordan jødene kaster verden ut i økonomiske kriser og stiller spørsmål ved jødisk pengemakt og anvendelsen av den. Dette hater jo jødene og deres hatorganisasjon Simon Wiesenthal Senteret slår til mot de frie ytringer.

Ønsker dere å tipse eller diskutere finner dere meg på Facebook og på GIABO. Begge linker er øverst til høyre på forsiden vår. Velkommen som venn på Facebook:) og debattant på GIABO:) Vi er utsatt for en utryddelseskrig og den som ikke kjemper har tapt. Den som kjemper har derimot en sjanse. Hvor hører du hjemme?


Reptil-klanen har tatt makten over oss

President Barack "Raptor" Obama

Ondskapen i sin primitive form har vi av nordisk ætt alltid sett på som dødsfiender av oss. Thor drepte Midgardsormen, St George (Thor) drepte dragen og det samme gjorde den burgundiske helten Siegfrid med dragen Fafnir i kampen om Rhin-gullet. Bildet over er av president Obama på talerstolen sett fra en kunstnerisk vinkel med reptilsymbolikk.

Symbolbilde for Reptil-Jens

Mens Obama på det øverste boldet er beæret med å ligne en Raptor er denne reptilpolitikeren lignet på et litt lavere nivå. På meg minner han om sleipe-Jens som heretter bør tituleres Reptil-Jens. I mine øyne er det faktisk noe reptilaktig ved øynene hans og hele det uttrykksløse ansiktet hans. Et passende kallenavn. Spre det i vennekretsen og på internett.


Jødene kupper USA - Federal Reserve dannes i 1913

Glimrende bakgrunnsstoff av Broder Kapner

I 1880 slo jødene til mot Tsaren i Russland, men da kuppet ikke lyktes slo Tsaren tilbake og jødene rømte i hauger til USA hvor deres klansbrødre tok i mot dem med åpne armer. Det ble begynnelsen til slutten for republikken, den hvite rase, Europa, demokrati, frihet og alt annet vi som skapere av nordisk kultur setter pris på. I 1913 var det kommet så langt at jødene erobret retten til å trykke penger og kontrollere USA's finanser.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Revisjonistene knuser Jødenes HoloCa$h-løgner

Flere bilder av David Dees

Jødenes HoloCa$h-løgner er knust av revisjonistene som her er fremstilt som de superheltene de i virkeligheten også er:) Kun jødenes mediemakt holder idag løgnene opp.


9/11 var en falsk flagg operasjon som jødene sto bak

Flere bilder av David Dees

Ifølge den amerikanske stretegien, som alltid har vært å provosere fram et angrep på seg slik at USA's aggresjon og planlagte angrepskrig kan fremstilles som forsvarskrig, trengte USA et slikt angrep høsten 2001. I mangel av angrep lagde sxe en falsk flagg operasjon som var starten på USA's sluttoffensiv mot det eurasiske Kjerneland.


David Dees tar Obama på Kornet

Obama styrer på vegne av sine jødiske Herrer

David Dees beviser at en tegning eller bilde sier mere enn 1000 ord. Her har han en god en om Obama. Linken går til rense.com sin side med Dees-kunst.


Kun et Militært Kupp i USA kan redde Verden

Nathanael Kapner er ikke alene om å se dette som USA's redning

Går utviklingen i USA så fort utfor bakke at den eneste muligheten for å redde USA som en republikk i henhold til dens egen Grunnlov er et Militærkupp?

Etter min oppfatning skulle de militære tatt makten allerede i 1957 da politikerne tvang dem til å vende våpnene mot sin egen hvite befolkning. Se bildet over fra Little Rock i Arkansas i september 1957. Hvis ikke de militære gjør et kupp og gjenoppretter Grunnloven for folket tror jeg løpet er kjørt for den hvite rase og all nordisk sivilisasjon. Da er det bare å håpe på et raskt sammenbrudd etter en global krig og at vi kan starte på nytt igjen.

Vladimir Putin kan bli Vestens Redningsmann!


Boerkrigen

På 1600-tallet bosatte nederlandske bønder seg i Sør-Afrika, men samlivet med engelskmennene langs kysten gjorde at de sakte, men sikkert trakk innover i landet.

Rundt 1830 samlet boerne, som nederlenderne kaltes, seg til en felles marsj til det indre for å finne nytt land hvor de kunne være i fred for engelsk innblanding. 5.000 av dem la ut på det som siden kalles "De Groote Trek". Etter mange strabaser bosatte de seg i Transvaal og Orange som ble gjort til egne Boer-republikker. Da det ble funnet gull i området rundt 1880 strømmet eventyrlystne briter til for å bli rike.

Finansakrobater fra Europa, flere av dem jøder, kom til og konflikten med boerne tilspisset seg. Som Boerpresident Kruger sa det: "I stedet for å bli glade for gullet bør vi gråte for om ikke lenge vil blodet flyte". Og det gjorde det. Og boer-republikkene gikk til grunne.

Det er en populær øvelse blant hjernevaskete og balleknuste hvite ledere å be om unnskyldning til negre og andre rasefremmede folk for de overgrep som er gjort mot dem ned gjennom tidenes løp.

Overgrep gjort mot hvite folk blir selvsagt aldri nevnt for nå styrer den jødiske makteliten og for dem er vi fiender som skal utryddes som folk og rase. For å knuse Boerne i Sør-Afrika under den 2. Boerkrigen mellom 1899 og 1902 samlet engelskmennene alle boernes kvinner og barn i 40 dødsleire.

Boernes hjem ble sprengt og brent ned, husdyrene ble stjålet eller slaktet. Hensikten var å drepe kvinnene og barna slik at mennene måtte overgi seg for å redde dem. Det lyktes britene med, men nærmere 30.000 kvinner og barn ble myrdet i leirene.

Boerkrigen var en av tre kriger som markerte et tidskille. Den første var løsrivelseskrigen mellom Unionen og Konføderasjonen i 1861-65, den andre var den tysk-franske krig i 1871-72 og Boerkrigen i 1899-1902 var den tredje.

De tre krigene sammen med noen mindre hendelser skapte det tidskille som ble utløst av tredveårskrigen i Europa som kalles den 1. og 2. verdenskrig.

Boerkrigen var det første varselet om det britiske imperims undergang. En liten gruppe geriljakrigere av nederlandsk avstamming holdte hele den samlede britiske imperiehæren stangen i 1 års vanlig krig og deretter 2 års geriljakrig. General de Wet var spesialist blant boerne på geriljakrig og står som et lysende eksempel for alle hvite hva en oppfinnsom person med en liten gruppe lojale krigere kan gjøre.

Lenge leve de Wet og hans minne!


Boerkrigene - Folkemord på Hvite

Da det ble funnet gull i Transvaal var de hvite Boernes skjebne beseglet. Den første Boerkrigen var et resultat av britisk gådighet for mere land og rikdommer Andres land og andres rikdommer. Og selvsagt var det en jøde som sto bak. Britenes statsminister og mektigste mann var jøde: Benjamin D'Israeli.

Etter en kort krig vant boerne i 1880 og ble igjen en selvstendig nasjon. Ledet av internasjonal finans, som den gang også var dominert av jøder, prøvde finansfolkene neste gang å styrte den lovlige regjeringen med et raid ledet av Jameson ved årsskiftet 1895-96. Det lyktes ikke.

Deretter kom turen til den britiske imperiehæren. Til slutt var det 500.000 britiske soldater i felten mot noen få tusen boergeriljasoldater. Allikevel la boerne først ned våpnene etter at britene hadde samlet alle boernes kvinner og barn i dødsleire hvor 24.000 barn og 3.000 kvinner ble myrdet av britene. Taktikken var forøvrig den samme som de allierte og danskene brukte til å myrde tyske kvinner, barn og krigsfanger etter mai 1945.

Fjern rasefremmede fra hvite land - for fredens skyld!


Boerkrigen minnes

Boerkrigene var en katastrofe for vår rase i moderne tid. Det var ikke den første og det ble ikke den siste. Det er vanskelig å bestemme når vår moderne tid starter, men hvis vi setter et skille ved den jødepåvirkete franske "revolusjon" har vi først Napoleonskrigene som tappet Frankrike for så mye bra gener og blod at da de var over var Frankrike ferdig som stormakt.

I 1861-62 kom neste katastrofe i form av den amerikanske løsrivelseskrigen hvor 600.000 soldater falt. I tillegg kom hauger av sivile. Flest i Sørstatene. Og med det døde grunnlaget for et hvitt Amerika bort. Deretter var boerkrigen 1899-1902 som introduserte massslakting av kvinner og barn i dødsleire. Selvsagt var det britene og deres storfinansherrer som sto for udåden og satte et eksempel for Sovjet-bolsjevikene etterpå.

1. og 2. verdenskrig utryddet eliten i England og Tyskland og tok resten av den franske elite. Den jødiske utryddelsen av Øst-Europa's beste gener mellom 1917 og 1950 markerte slutten der borte. Etter alle disse nedslaktingene av de beste folkeelementene i alle hvite land var veien mot total utryddelse gjennom etnisk rensing klar. Og i dag nærmer vi oss slutten.

Stopp Holocaustet på den Hvite rase!


Boerne - Det store trekket

Da nederlenderne etablerte en forsyningsstasjon ved Cape Town i 1652 var området ubefolket. Inne i landet traff de på innfødte av to typer: Hottentotter og San-folk. Negre fantes det ingen av. Det skulle gå nærmere 200 år før de hvite traff på negerstammer.

Det store trekket innover i landet startet i 1935 og besto av rundt 5.000 voortrekkers eller pionerer. Først etter lang tid støtte de på Zuluer under Shaka Zulu og hans etterfølger Dingane. Matabele- og Xhoza-negre var også på vandring sørover og støtte på de hvite på deres vei mot nord.

Det ble selvsagt krig som ble utkjempet med stort mot fra de hvites side som med ildvåpen og bedre stridsteknikk som regel gikk seirende ut av trefningene. Denne siden er politisk korrekt, men grei å lese.

Klar for ditt "trek" til Vigrid?!


Orania - Afrikanerstat under utvikling

På 1960-tallet bygget vannverkmyndighetene i Sør-Afrika landsbyen Orania ved Oranje-elven for å regulere elven. På 1980-tallet ble den fraflyttet og myndighetene solgte landsbyen til en hvit Afrikanerbevegelse.

Afrikaner kalles de hvite nederlandsktalende boerne. Egentlig heter språket i dag Afrikaans, men stammer fra nederlandsk. Kan du nederlandsk, som jeg, så forstår du også Afrikaans.

I dag er landsbyen blomstrende med jordbruk, verksteder og to skoler. Har du lyst til å bo hvitt er det bare å ta kontakt og flytte ned. Lykke til. Vi burde lære av Orania over hele verden; også her i Norge. Ta kontakt med Thorgrim på 975 85 930 hvis du har lyst til å bygge samfunn her i landet. Eller andre land.


Estland offer for jødisk globalisme

Estlands ambassade kunngjør Soros-kobling

Jødene sørger for å skaffe seg innpass overalt og opptrer i alle slags roller. Jøden George Soros er en av verdens rikeste og har en enorm eierinteresse og innflytelse i Øst-Europa. Mange vil si så dominerende at han kan kalles Øst-Europas ukronede keiser. Med unntak av Russland og Belarus. Bildet til venstre viser tapre heltesoldater fra Waffen-SS kjempe mot jødebolsjevismen's kommunistiske folkemordere ved grensebyen Narva i 1944. Til høyre er Soros som representant for den nye herskende klassen av kapitalistjøder.


Latvia ærer sine frihetskjempere i Waffen-SS

16. mars feirer Latvias patrioter sine frihetskjempere som sto skulder ved skulder med sine tyske og andre europeiske elitesoldater i Waffen-SS og Wehrmacht. La oss også minnes dem ved å tenne et lys til deres og Odins ære og aldri glemme deres heltemodige innsats for vår frihet.

Frihetskjempere i den store europeiske frihetskampen hedres

I Estland er man stolte over sine falne frihetskjempere som reddet Europa fra det jødekommunistiske skrekkveldet. Nordmenn var med.

Estland kjempet tappert på tysk og finsk side

Den europeiske frihetskrigen mot den jødestyrte bolsjevismen(kommunismen) reddet Europa. Estland kan være stolte av sin innsats. Bildet viser en tapper estisk soldat i Waffen-SS.


Jødene får Putin til å angripe Latvias helter i Waffen-SS
Kantor til Haaretz: Putin er en jødisk nikkedukke
Jødene styrer europeisk politikk

Over er et bilde av en av Latvias heltesoldater i Waffen-SS som kjempet for å befri Europa for den jødestyrte kommunistiske svøpen som hadde myrdet så mange i Sovjetunionen. Og som Putin og jødene som styrer ham nå angriper.

Når vi i Vigrid gir uttrykk for støtte til Putin skyldes ikke det at vi tror at Putin er herre i eget hus.

Langtderifra, men blant flere onder ser han ut til å være det minste som samtidig gir rom for et snev av håp.

Mannen til venstre, Kantor, er en av Europas mektigste menn med flere statsborgerskap. Blant annet et russisk hvor han tilhørte den jødegjengen som ranet til seg Russlands enorme rikdommer. Han har også et israelsk pass og er valgt til leder av den europeiske jødiske union. Merk hva han selv sier i den midtre linken. Stygge og syke saker.


Baltisk religion i vekst
Romuva - Balternes egen religion

Litauen ble ikke ferdig kristnet før på 1400-tallet. Og enda aldri fullt ut. I de dype skogene holdt balterne sin egen nedarvete blodsreligion ved like.

Gjennom forfølgelse av de kristne tyrannene overlevde troen. Gjennom ny forfølgelse av bolsjevikene som kun tillot jødedommen i det tidligere Sovjetunionen og fram til i dag.

Med en gang jernteppet gikk i bakken på begynnelsen av 1990-tallet etablerte de et offisielt trossamfunn. Deres eget navn på troen deres er Romuva og det skriver de med helt standard runeskrift. Slik vi også bruker. Den nederste linken går til hjemmesiden deres.


NATO fører krig mot Russland
Ukraina er en jødisk ZOG-koloni

Professor Vasyl Yaremenko, direktør ved "Institute of Culturological and Ethnopolitical research" ved Kiev State University skrev i 2003: "Ukrainerne trenger å vite at massemedia er fullstendig i hendene på jødene og at alt vi ser og leser er resultatet av jødenes ideologi....".

Han kunne sagt det langt hardere. Til venstre er noen av de jødiske mediemogulene i Ukraina og til høyre er den jødiske superoligarken George Soros som dirigerte begge de såkalte "revolusjonene" i Georgia og Ukraina.

ZOG-nettblekka Nettavisen nevner ikke dette med et ord når de sier at Ukraina er klar for den zionistiske aggresjonspakten NATO. Og når det skjer er det Russland for tur når ZOG-slakterne er klare.


Vadim Rabinovich - jøde som eier Ukraina

Har du lyst til å forstå hvorfor verdensbegivenhetene utvikler seg slik de gjør må du finne og definere de kreftene som dominerer maktspillet. Hvis du følger med i vanlig kosher media vil du se at det er nasjonsnavn som brukes for det meste. Interessegrupper som det "militær-industrielle-konglomorat" nevnes innimellom når propagandisten ønsker å vise at han har peiling.

Media nevner også oljeindustrien som en spiller i det globale maktspillet. Alle tre elementer er riktige, men de er kun fronter for de virkelige maktgruppene. Den absolutt mektigste gruppen som dominerer spillet er den internasjonale jødedommen, men sier du det så er du nazi med gang.

Kosher media har som propagandaapparat for nettopp den jødiske maktsiden som hovedoppgave å trekke oppmerksomheten vekk fra jødene og deres globale maktambisjoner.

I Ukraina, for eksempel er det to personer som dominerer media. Den ene er den velkjente jøden George Soros og den andre er den jødiske milliardæroligarken Vadim Rabinovich, som også leder Ukrainas jødiske kongress. Han omtales også som gangster i stor stil. Bildet til høyre er forsiden på en bok om han skrevet av mafiaeksperten Jürgen Roth mens bildet til venstre viser Rabinovich mellom daværende president Clinton og visepresident Gore.


Jøden Soros kuppet Ukraina
Amerikanske jøder bak uroen i Øst-Europa

Ukraina står på medias dagsorden og det som skjer for intens og full mediedekning er til forveksling en reprise på hendelsene i Serbia og Georgia. Internasjonale jøder går først inn og kjøper opp media til bunnpris slik superjøden Georg Soros er det beste eksempelet på.

Han var ute med en gang jernteppet falt og skrøt av at han hadde kjøpt opp omtrent alle mediebedrifter av betydning i Øst-Europa. Den som kontrollerer media kontrollerer også den politiske prossessen og hvem som kan velges. Deretter sprøyter jødene inn penger i projødiske bevegelser som sammen med media pisker opp stemningen og vips så kan hvilket som helst valg underkjennes og under trykket av handelstrusler fra jødestyrte vestlige land sammen med media blir neste valget vunnet. Og jødene har et nytt land de kan melke og utnytte som de selv vil.

Neste trinn deretter er etnisk rensing i form av rasefremmed invasjon slik at folket aldri mere kan samle seg om noen organisert motstand mot det jødiske Herrefolket. Bildet er av artikkelforfatteren David Duke.


Jødiske oligarker fra A til Z
50 - 80% av Russlands rikdom på jødiske hender

Da den jødestyrte kommunismen sto for fall i Russland fikk internasjonale og russiske jødiske interessegrupper Yeltsin innsatt som president. Han var alkoholiker og under total jødisk kontroll slik at jødene overtok det aller meste av Russlands verdier.

I den øverste linken finner vi en liste av disse jødene fra A til Z. Det vil si at for hver bokstav en jødisk oligark. I den midterste linken vises de 35 rikeste "russerne". Setter det i parentes for de fleste av dem er jøder.

Den nederste linken er en artikkel skrevet i 1999 av en jødisk skribent hvor hun bekrefter at jødene eier mellom 50 og 80% av Russlands verdier. Etter den tiden er konsentrasjonen av rikdom på de jødiske oligarkenes hender øket kraftig. Og hva så med russerne selv? De dør ut med en million færre hvert eneste år.

Russland trenger en Adolf Hitler i noen år!


Russland og Ukraina - et europeisk problem

Gjenforening av russisk land

De to bildene over viser oss tydelig Europas verste marreritt for tiden og den nære fremtid. Russland er Europas og verdens største land. Ukraina er nr 2 i Europa i størrelse og det største i EU. Jew$A og NATO har fått fotfeste i Ukraina og den jødestyrte Oransje-revolusjonen med Soros som dirigerende bakmann hadde som mål å skape avstand til Russland. Zionistene lyktes så langt, men nå beveger utviklingen seg mere prorussisk igjen.

De to bildene over viser Ukrainas problem: Landet er delt i tre deler politisk og språklig: Det blå i øst og syd er russiskvennlig, det oransje midten er ukrainsk uavhengig mens det gule i sydvest er klart provestlig. Krim ble stjålet fra Russland av den ukrainske Krustsjov og gitt som gave til Ukraina i 1954. Dette var et rent tyveri og en hån mot den etniske russiske majoriteten på Krim.

Med andre ord: Ukraina er en kruttønne som kan eksplodere når som helst. Zionistene har lagt ut kruttet og lunten og gjort flere forsøk på å tenne den. Vi ser kun to mulige løsninger: Ukraina sammen med Belarus går inn i Stor-Russland igjen eller Russland går inn i EU og på den måten visker ut grensene mellom de russisktalende folk. Vi håper det siste med bakgrunn i vår egen målsetting om samling av alle hvite europeere i en europeisk føderasjon fra Atlanterhavet til Stillehavet alliert med andre frigjorte hvite land i andre verdensdeler.


Russland har reddet den sibirske tigeren

Mens det zionistiske Imperiet er opptatt med å legge alle land som ikke underkaster seg øde har russerne vært opptatt av å redde den sibirske tigeren fra utryddelse. Så langt har de lykkes selv om farene lurer fra alle kanter. Vi gratulerer Russland med bragden.


George Soros - Hvor mye styrer han?

Pakalert om Obamasoros
George Soros - Republic Enemy #1

Det artige er hvordan jødiske finansoligarker spiller alle sider av spillet. Ja, ikke bare spiller, men dominerer. Soros har vært flere ganger i Norge og spilt sammen med folk som Jonas Gahr-Støre, Erik Solheim og Eva jolie. Det sier noe om hva slags politisk og økonomisk samrøre manipulatorene driver.


Jødiske finansoligarker styrer Verden - Knus makten deres

Obama hater det Hvite Amerika
De Jødiske finansoligarkene har kontrollen
Soros sitter på alle sider innen olje og finans

En av de store edderkoppene i det jødiske finansnettverket som har den totale makten i den vestlige verden er frontmannen George Soros som overlevde LOLocaust eller som vi sier det HoloCa$h i Ungarn under krigen.

Norges regjering finansierer Soros-imperiet

Soros og Solheim i tospann
Solheim støtter Verdensbanken

Når massemedia presenterer deg for såkalte nyheter eller gir deg såkalt bakgrunnsinformasjon er dette svært ofte, og alltid når det er viktige saker for jødene, et rent vrengebilde med hensikt å tåkelgge eller avlede oppmerksomhet fra tingenes virkelige tilstand og sammenheng. Nøster du opp i de norske sosialistenes sammenrøre med de internasjonale jødiske finansoligarkene blir bildet et totalt annet enn det media og politikerne selv gir deg. Ta deg tid til det og bli forbauset. Tegningen over er laget av Finn Graff og viser Solheim som Rødhette som fórer den jødiske ulven Wolfowitz, som på det tidspunktet var sjef i Verdensbanken.


"Auschwitz er Krig"-doktrinen gir alt til jødenes folkemorderstat

Krigspresidenten Barack Obama har forsåvidt ikke noe annet valg enn å føre krig på vegne av jødene og deres egoistiske grådighetsmentalitet. Med basis i den nye "Auschwitz er krig"-doktrinen prioriteres folkemorderstaten Israel mens USA's egne sultefores og gjøres arbeidsledige. For de jødiske finansoligarkene betyr dette null for kapitalen deres kjenner ingen landegrenser og når et land er gått til grunne og ikke produserer nok rikdom for de grådige jødene flytter de bare videre.


Presidentvalget i USA 1896

Tegningen over er fra det amerikanske presidentvalget i 1896 og viser med all tydelighet at jødene allerede på det tidspunktet hadde full kontroll med både pengevesen og de to politiske partiene; Republikanerne og Demokratene. Dette var altså over 15 år før jødene kuppet "The Federal Reserve" på Jekyll Island i 1913.


Jødene vil kneble Internett helt

Jødene hater og frykter ytringsfrihet

Den ortodokse talmudisten, Joe Lieberman, er i ferd med å overta ledelsen av en ny amerikansk senatskomite som skal ta kontroll over internett. For dem som trodde at EU's datalagringsdirektiv var farlig bør merke seg jødekjøret mot ytringsfrihet i USA. Ja, mot all frihet.


JWO = Jewish World Order

Jødene vil ha den totale verdensmakt - På vår bekostning

Det eneste jeg ikke er enig med Kapner i er hans ønske om å revitalisere kristendommen til å tukte jødene. Det toget er gått. Jødedyrkingen er en del av dagens kristendom og da særlig den protestantiske.

Mitt svar: Utrydd den sorte åndspesten og finn tilbake til våre nordiske røtter: Åsatro/Odinisme. Si fra så gjør jeg deg skiri så du får rett til tittelen Menneske = Mann + Skiri.


NWO er et annet navn på ZOG eller JOG

Jødene sentrale i NWO = ZOG = JOG

At jødene er sentrale aktører og dem som egentlig eier den nye verdensorden forsøker de selvsagt å tåkelegge gjennom sin kontroll med politikk, lover, finans og media i vår del av verden. Kapner med flere gjør en glimrende jobb med å spre opplysning om hvordan det forholder seg i virkelighetens verden.


Russisk Mafia er Jødisk

Jødisk Mafia og deres US-Banksters

Fra 1970 kjørte jødiske organisasjoner i USA en kampanje for å få jøder i Russland over til USA under mottoet: "Fri de sovjetiske jødene". Amerikanske skattebetalere betalte regningen og et solid underhold til jødene. Kampanjen skulle i stedet hett: "La jødiske kriminelle i Russland invadere Amerika".


Jøder styrte morderbrigadene i Spania

Jødiske Mordere i den spanske Borgerkrigen

Som et ledd i den jødiske kampen om verdensherredømmet konstruerte de ideen om et kommunistisk paradis hvor alle arbeidet etter evne og spiste etter behov. Løgn og fjas alt sammen, men mange sluttet seg til i frustrasjon over en søkkrik overklasse. Da kommunistene fikk makten i Spania strømmet internasjonale jødebander til landet og slaktingen av nonner og kristne og andre fiender av jødene begynte med en gang. Blodbadet førte til en kristen reisning som under ledelse av general Franco befridde landet fra de jødiske oppviglerne og massemorderne.


Obama's jødiske bakmenn: Swindler's List

Zionistjødene har makten i Jew$A

Mens jødestyrt media og jødelakeier i den vestlige verden hylder mulatten Obama som den nye Messias strammer zionistenes nådeløse grep seg om oss. Hvis vi ikke knuser disse fiendene av frihet ender vi opp som russerne i et Gulag-system uten historisk sidestykke. Der er vi forresten allerede for hvem har vel noengang hørt om et helt folk, ja, en hel rase som frivillig begår kollektivt selvmord?

Vårt valg: Frihetsrevolusjon eller Død!


Jødene eier det Hvite Hus

Jødene markerer eiendomsretten sin

En av de jødiske ekstremistgruppene som dominerer alt samfunnsliv i den vestlige verden og spesielt i Jew$A er Chabad-Lubavich-gruppen. Her ser vi dem tenne en stor Menorah foran presidentbygningen, "Det Hvite Hus", i Washington. Jødiske organisasjoner fører en nådeløs krig mot kristendommen samtidig som kristne zombier dyrker jødene som sin egen høyeste religiøse totem. På bildet kan man kjenne igjen Obama's jødiske styringsoffiser Rahm Emanuel. Bli med oss i Vigrid-nettverket i vår nordiske frigjøringskamp fra jødedom, kristendom og zionisme.


Jewnopoly

Jewnopoly - Jødene leker med Verdenssamfunnet. Hva lærte jødene av HoloCa$h? - Å spille Jewnopoly.


Jødenes Historie

Fabelen om hønene og endene
Teksten til fabelen

Commander Rockwell heiste hakekorsfanen med ordene "In hoc signo vinces" På norsk blir det: "Under dette symbolet skal vi vinne".

Han var ikke snau og tiden var riktig; I Jew$A hisset jødene negrene til å gjøre opprør. Amerikanske storbyer som Detroit og Los Angeles var krigssone og deler gikk opp i flammer. Over hele landet raste rasekrigen, men kristne, hvite jødelakeier sluttet opp om jødene som Guds utvalgte og de hvite tapte. Rockwell rakk å få over 20% av stemmene i lokale valg og laget også denne tegneserien som nå er lagt ut som video. Rockwell ble forøvrig myrdet. Til minne om hans martyrium har vi fornøyelsen av gi deg denne fabelen om jødene og deres parasittiske maktstrategi. Laget av Commander Rockwell.

Aldri Glemme - Aldri Tilgi!Jødedom - Video/Flash:


En fabel om
Jødenes parasittiske strategi