.:Vigrid Forsiden:.

Jødedom - Kjønnslemlestelse - Artikler:


Kjønnslemlestelse av guttebabyer
- La jødene beholde sine perversiteter for seg selv

Kjønnslemlestelse(omskjæring)
- Ondskapen har en jødisk rot


Jødedom - Kjønnslemlestelse - Kommentarer:


Jødisk pedorituale sprer Herpes til babyer

Når en mann suger blod fra en maltraktert guttebabytiss er det etter vår oppfatning en syk, homo-pedofil handling begått av en syk mann. Hos jødene derimot er det toppen av religiøs tilhørighet. Det sier noe om forskjellen på jøder og oss mennesker.

Omskjæring er en jødisk perversjon

Seksuell mishandling som kalles omskjæring er en jødisk perversjon med basis i 1. Mosebok kapittel 17 hvor Yahwe lover jødene all makt over fremmede folkeslag. Sykt.


Omskjæring av gutter - inngrep og overgrep?
Pervers Jødisk Kjønnslemlestelse
Vigrid ber Riksadvokaten stoppe jødisk seksuell mishandling

Kristin Spitznogle er psykolog og uttaler seg om sex og samliv i VG. I hennes egen blogg har hun tatt opp spørsmålet om seksuell lemlesting av gutter, også kalt omskjæring. Hun forteller oss at det er en 5.000 år gammel uskikk, men unnlater klokt å fortelle oss hvem og hvorfor som begynte med seksuell mishandling av denne typen.

Så la oss ta det for henne: Jødene gjør en avtale med den perverse stammeavguden sin, Yahwe, beskrevet i 1. Mosebok kapittel 17 hvor Yahwe lover jødene all makt over fremmede folkeslag og rett til å utrydde dem mot å skjære forhuden av guttebabyene sine på den åttende dag.

Påbudet om seksuell mishandling ved omskjæring gjelder også alle ikke-jøder og straffen for ikke å bli kjønnslemlestet er døden. Også for ikke-jøder eller Goyim (kveg) som jødene kaller oss. Du tar kanskje ikke Torah'en alvorlig og bokstavelig? Spiller ingen rolle. Verdensherskerne gjør og du vil ikke bli spurt når turen kommer til deg.


"metzitzah b'peh" - "Suge babytiss"

Rabbi Yitzchok Fischer har i egenskap av "mohel" utført en "metzitzah b'peh" i forbindelse med en "Bris Milah". Eller på litt uformelt norsk: En jødisk rabbi ved navn Yitzchok Fischer har seksuelt lemlestet en jødegutt på 8 dager ved å skjære forhuden av tissen hans.

Deretter sugde han babytissen med munnen sin og smittet babyen med Herpes 1 slik at den døde litt senere. Rabbi Fischer har foretatt 1.200 slike seksuelle lemlestelser og sugd 1.200 babytisser. Hvor mange av dem han har smittet med Herpes vites ikke. Bildet viser en annen rabbi lemleste babytiss under tilsvarende seksuelt misbruk.

Blant mennesker kalles dette seksuelt misbruk og utøveren for pedofil djevel som bør fengsles. Når bevisst smitte fører til død bør vedkommende anklages for drap. I det jødestyrte Jew$A slår jødene ring rundt misbrukeren og intet skjer. Ja, bortsett fra at rabbineren fortsetter virksomheten sin.


Babytiss-sugerne i møte

Jew York er så jødisk i sin karakter som du kan få det. Oligarkene som eier byen er i det alt vesentlige jøder og spillet om makt er stort sett en intern jødisk affære. Som i resten av Jew$A.

Bildet viser en av verdens rikeste menn, ordfører Bloomberg i dialog med en del jødiske rabbinere som praktiserer som "Mohel". En mohel er en rabbiner som seksuelt lemlester små jødiske guttebabyer på deres 8. dag og suger babytiss for å få opp blodet etter lemlestingen som så spyttes opp i et glass med vin for å drikkes seremonielt.

Saken dreier seg om at en baby døde etter å ha blitt smittet av mohel Fischer med Herpes. Flere babyer antas å ha dødd også. Jødene gjør som de vil og så lenge de holder seg til jødebabyer må de bare holde på.

Rabbi drepte baby med Herpes

Innimellom blusser debatten om rituell seksuell pervertering av jenter opp i media her i landet. Du har til gode å se noen media tørre å bringe seksuell lemlestelse av guttebabyer på banen.

Gjett hvorfor? Jada, nå var du flink. Helt korrekt. Det ville ikke jødene like. Seksuell lemlestelse av guttebarn på den 8. dag er nemlig selve kjernen i jødedommen som en del av den syke pakten Abram inngikk med stammeguden Yahve. Men nå har de trøbbel.

En Rabbi i New York har smittet tre babyer med Herpes da han sugde i seg blodet fra babyenes tissefanter. Den ene døde. Israel's største avis bringer saken med en anbefaling om å suge blodet med et rør i stedet.


Circumcision - Sexual Mutilation of Children

Seksuell mishandling av barn må være noe av det feigeste og grusomste av alle forbrytelser som gjøres. Siden vi linker til her har mye stoff og er på engelsk. Vigrid har to artikler på "For Damer" og har politianmeldt "det mosaiske samfunn" i Norge siden perversiteten er forankret i jødisk vantro og avgudsdyrking (1. mosebok).

Nå reagerer selvsagt ingen myndighet overfor det jødiske herrefolket. Til det er frykten for stor. Skal vi få bukt med perversiteten må du bli med å bygge Vigrid-samfunnet slik at vi kan ta makten ved valg og forby svineriet.